Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  OR en aantrekkelijk werkgeverschap

  2 oktober 2019

  Zo langzamerhand is het voor meerdere branches steeds lastiger om personeel te werven en personeel te behouden. Zorg, onderwijs, techniek zijn een paar branches waar er echt een tekort is aan geschoold personeel. Voor de werkgever is er dan ook noodzaak om werk te maken van goed werkgeverschap met een goed imago, een goede reputatie,…

  Lees verder

  Eindelijk meer vrouwen aan de top

  4 september 2019

  Het aantal vrouwen in de top van bedrijven en organisaties is eindelijk gestegen. Dat blijkt uit de uit de Dutch Female Board Index 2019. Eén op de vier benoemingen in de raden van bestuur was vorig jaar een vrouw, maar er is nog genoeg te doen. Er zijn nog maar zes beursgenoteerde bedrijven waar aan…

  Lees verder

  Kortere termijnen voor actief en passief kiesrecht OR

  4 september 2019

  De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft een voorstel aan Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestuurd waarin de termijnen voor de kandidaatstelling en het stemmen voor de OR worden verkort. Het doel: werknemers eerder en vaker betrekken bij de belangrijke besluiten voor personeel en onderneming.

  Lees verder

  Fiets van de zaak met bijtelling

  4 september 2019

  Van oudsher is er veel belangstelling bij werknemers voor een fiets van de zaak. Voordat der werkkostenregeling werd ingevoerd zijn er de nodige fiets-van-de-zaak-plannen uitgevoerd en soms is ook binnen de vrije ruimte van werkkostenregeling (WKR) een fietsenplan nog mogelijk. Per 1-1-2020 is er de mogelijkheid om een fiets van de zaak te gebruiken eenvoudiger,…

  Lees verder

  Levensloopstress als oorzaak van ziekteverzuim

  4 september 2019

  Problemen in de privésfeer, zoals echtscheiding, schulden, verlies van een dierbare of de combinatie van werk en mantelzorg hebben in de afgelopen vijf jaar verzuim voor 64 procent van de werknemers veroorzaakt. Daarmee is de stress die door het leven wordt veroorzaakt een belangrijke factor in de aanpak van ziekteverzuim. De ondernemingsraad heeft door het…

  Lees verder

  Welk MZ-orgaan heeft instemmingsrecht?

  4 september 2019

  Soms is het best een gedoe in grote organisaties om vast te stellen welk medezeggenschapsorgaan wat te zeggen heeft over een voorgenomen besluit. Als er besluiten over genomen moeten worden over de huisvesting over een Rijkskantoorpand voor verschillende ministeries stapt één van de ondernemingsraden naar de kantonrechter.

  Lees verder

  Naleving arboregels bij meerderheid bedrijven niet op orde

  4 september 2019

  Het naleven van de arboregels door de bedrijven in Nederland moet stukken beter. Uit het onderzoek ‘Arbo in bedrijf’ dat Inspectie SZW heeft uitgevoerd leeft een meerderheid van de bedrijven de regels niet of onvoldoende na. Het gaat wel iets beter met de naleving, maar het is nog steeds niet wat wettelijk nageleefd moet worden.…

  Lees verder

  Bewijs het maar

  4 september 2019

  Het gerechtshof geeft werknemers de gelegenheid om met harde bewijzen te komen waarop het recht op een vaste ploegentoeslag van 30 procent bestaat, ongeacht de zwaarte van het rooster. De werkgever heeft met de ondernemingsraad andere afspraken gemaakt. Is die vaste ploegentoeslag een verworven recht?

  Lees verder

  Vrije ruimte werkkostenregeling omhoog

  4 september 2019

  Met ingang van 1-1-2020 gaat de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) omhoog. De algemene vrijstelling gaat van 1,2 procent van de totale loonsom naar 1,7 procent, maar… wel met wat mitsen en maren.

  Lees verder

  Rouwen op het werk

  3 juli 2019

  In veel cao’s krijgt een werknemer vijf dagen vrijaf als zijn partner of kind komt te overlijden. Maar zo’n korte tijd is volstrekt onvoldoende om zo’n ingrijpende gebeurtenis in het leven van een werknemer te verwerken en weer aan het werk te gaan. Steun van collega’s en leidinggevenden zijn belangrijk om een stabiele terugkeer naar…

  Lees verder

  Podcasts voor stimulans jongeren in de medezeggenschap

  3 juli 2019

  Vakorganisatie CNV Jongeren heeft een serie van vier podcasts gemaakt voor jongeren die in de zorg werkzaam zijn. De belangrijkste vraag in deze podcasts: ‘waarom zijn jongeren in de zorg nauwelijks vertegenwoordigd in ondernemingsraden en wat kunnen we eraan doen?’.

  Lees verder

  Beoordelingen kunnen ook anders

  3 juli 2019

  In veel organisaties worden de traditionele beoordelingsgesprekken steeds minder populair. De toegevoegde waarde van het gesprek wordt niet altijd meer ervaren en veel bedrijven schaffen het – mede vanwege de kosten – af. Maar het kan ook anders. Vijf manieren om het beoordelen en de doorlopende (loopbaan)ontwikkeling van personeel anders vorm te geven.

  Lees verder