Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Rooster voorlopig ingevoerd zonder instemming OR of vervangende toestemming kantonrechter

3 mei 2023

Er ontstaat een praktisch probleem bij de gemeente Amsterdam als een roosterregeling op 1 april 2023 ingevoerd moet worden, maar de OR daarvoor geen instemming heeft gegeven. Er is geen tijd voor een procedure bij de kantonrechter, dus wordt de voorzieningenrechter om een oordeel gevraagd.

Lees verder

De termijn om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer

5 april 2023

In de procedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam probeert de ondernemer zijn ondernemingsraad niet ontvankelijk te verklaren. Als dat zo is, dan kan de procedure bij de OK geen doorgang vinden. Advocaat Joost van Mierlo (de Voort Advocaten|Mediators) stak daar namens de ondernemingsraad een stokje voor.

Lees verder

Klokkenluidersbescherming niet van toepassing op OR-lid

5 april 2023

Een OR-lid spreekt zich uit over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van leidinggevenden via de interne klachtenregeling. Daarna wordt de klacht opgeschaald naar de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid (hierna: de LKOG). Daaraan vooraf gaan de nodige kritische opmerkingen van deze juridisch adviseur die tevens OR-lid is.

Lees verder

Nietigheid ingeroepen door de OR

5 april 2023

Het inroepen van nietigheid klinkt als een verbale aangelegenheid, maar zo’n formele actie van de OR moet wel degelijk op papier. De kantonrechter toetst vervolgens of die nietigheid terecht is of niet. Dat inroepen is door een OR gedaan als de bestuurder een pensioenregeling wil uitvoeren waarmee de OR onder voorwaarden heeft ingestemd.

Lees verder

OR-lid krijgt ontslag

1 maart 2023

Een ziekenhuis wil een medewerker ontslaan. De medewerker is ook OR-lid, daardoor wordt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter voorgelegd. Hoe werkt in de praktijk de ontslagbescherming van een OR-lid?

Lees verder

OR-lid mag niet worden ontslagen

1 maart 2023

De werkgever stapt in hoger beroep naar het gerechtshof om een OR-lid te mogen ontslaan. Volgens de werkgever heeft de werknemer met de inhoud van een vertrouwelijk document geprobeerd de werkgever te chanteren om daardoor zijn zin te krijgen in een geschil over compensatie-uren. De rechter onderzoekt of hier sprake is van een opzegverbod.

Lees verder

OR-voorzitter wordt gewaarschuwd door bestuurder

1 februari 2023

De kantonrechter wordt om een oordeel gevraagd als de OR-voorzitter van de bestuurder een officiële waarschuwing in zijn personeelsdossier krijgt en geweigerd wordt die waarschuwingsbrief in te trekken. Is hier sprake van benadeling als gevolg van zijn OR-lidmaatschap?

Lees verder

Ondernemingsovereenkomsten benutten

7 december 2022

Zo af en toe maken bestuurder en ondernemingsraad afspraken met elkaar. Bijvoorbeeld over extra bevoegdheden voor de ondernemingsraad, of over een faciliteitenregeling voor de OR-leden.De WOR bevat een wetsartikel waaraan deze afspraken moeten voldoen.

Lees verder

Maand van de Medezeggenschap van start

2 november 2022

Op 1 november is de Maand van de Medezeggenschap van start gegaan. Deze actiemaand is bedoeld om de belangrijke positie van de medezeggenschap in organisaties te versterken. Gedurende de hele maand zijn er kosteloos lezingen, workshops of studiebijeenkomsten over medezeggenschap te volgen.

Lees verder