Skip to content

Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Kantonrechter vindt OR onredelijk

6 november 2019

Als een winstuitkering niet volledig wordt uitgekeerd stapt de bestuurder naar de kantonrechter omdat zijn OR weigert in te stemmen met dit voorgenomen besluit. De kantonrechter kan vervangende toestemming geven als de OR onredelijk is in zijn weigering om in te stemmen. En dát is wat de kantonrechter doet. Al 30 jaar kent het bedrijf…

Lees verder

WOR zit niet in de weg om medezeggenschap te vernieuwen

6 november 2019

Onderzoek in dertien case studies naar vernieuwende medezeggenschap laat zien dat de WOR geen problemen geeft bij die vernieuwing. Daarentegen zijn er andere factoren die deze vernieuwing laten falen of slagen.

Lees verder

OR heeft grote kans op positief oordeel rechter

2 oktober 2019

Uit promotieonderzoek naar de uitspraken van de Ondernemingskamer in Amsterdam wijst uit dat de ondernemingsraad bij 43 procent kans heeft om het pleit te winnen. Volgens de samenstellers van de publicatie over het onderzoek is dat een ‘hoge succesfactor voor de OR’.

Lees verder

Onderzoek van e-mailboxen van OR-leden wegens vermeend lekken mag niet

2 oktober 2019

Elk OR-lid is bij wet beschermd tegen benadeling omwille van zijn OR-werk. Als vertrouwelijke informatie niet langer vertrouwelijk blijft stelt de gemeente via een particulier bedrijfsrecherchebureau een onderzoek in naar het lek. Daaronder vallen ook de mailboxen van 12 leden van de OR. Uiteindelijk stappen zowel de gemeente als de OR naar de kantonrechter met…

Lees verder

Zoek de verschillen of de overeenkomsten

2 oktober 2019

Als de bestuurder een besluit neemt om voor een periode werk uit te besteden stapt de OR naar de kantonrechter omdat over dat besluit geen advies aan de ondernemingsraad is gevraagd. Drie jaar eerder heeft zich – volgens de OR – een vergelijkbare situatie voorgedaan en toen is wél advies gevraagd. Maar is de situatie…

Lees verder

Kortere termijnen voor actief en passief kiesrecht OR

4 september 2019

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft een voorstel aan Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestuurd waarin de termijnen voor de kandidaatstelling en het stemmen voor de OR worden verkort. Het doel: werknemers eerder en vaker betrekken bij de belangrijke besluiten voor personeel en onderneming.

Lees verder

Welk MZ-orgaan heeft instemmingsrecht?

4 september 2019

Soms is het best een gedoe in grote organisaties om vast te stellen welk medezeggenschapsorgaan wat te zeggen heeft over een voorgenomen besluit. Als er besluiten over genomen moeten worden over de huisvesting over een Rijkskantoorpand voor verschillende ministeries stapt één van de ondernemingsraden naar de kantonrechter.

Lees verder

Bewijs het maar

4 september 2019

Het gerechtshof geeft werknemers de gelegenheid om met harde bewijzen te komen waarop het recht op een vaste ploegentoeslag van 30 procent bestaat, ongeacht de zwaarte van het rooster. De werkgever heeft met de ondernemingsraad andere afspraken gemaakt. Is die vaste ploegentoeslag een verworven recht?

Lees verder

Podcasts voor stimulans jongeren in de medezeggenschap

3 juli 2019

Vakorganisatie CNV Jongeren heeft een serie van vier podcasts gemaakt voor jongeren die in de zorg werkzaam zijn. De belangrijkste vraag in deze podcasts: ‘waarom zijn jongeren in de zorg nauwelijks vertegenwoordigd in ondernemingsraden en wat kunnen we eraan doen?’.

Lees verder
Scroll To Top