Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Besluit genomen zonder instemming van de OR

7 april 2021

Welk oordeel heeft de kantonrechter als de bestuurder vervangende instemming vraagt voor het aanpassen van secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl de bestuurder daar al een besluit over genomen heeft zonder de instemming van de OR af te wachten?

Lees verder

OR verliest bij de Ondernemingskamer

7 april 2021

Het is niet mogelijk om aan te tonen of de ondernemer al van plan was om eenmalig geen salarisverhoging toe te kennen. De OR verliest zijn procedure bij de Ondernemingskamer (OK) omdat niet aangetoond kan worden dat de ondernemer dat al van plan was toen aan de raad om advies gevraagd werd bij het schrappen…

Lees verder

Medezeggenschap vaak buitenspel door buitenlands hoofdkantoor

3 maart 2021

Volgens een vakbondsbestuurder worden Nederlandse ondernemingsraden relatief vaak buitenspel gezet door de besluiten die door een buitenlands hoofdkantoor worden genomen. Dat heeft als gevolg dat directies vervolgens de OR onder druk zetten om met de besluiten in te stemmen en worden de raad beperkt in de communicatie met de achterban en het contact met de…

Lees verder

De overgang van onderneming en medezeggenschap

3 februari 2021

Als een nieuwe contractant een heraanbesteding wint gaat het personeel van de onderneming die de concessie kwijt raakt over naar de nieuwe contractant. De ondernemingsraad van de verliezende onderneming wil dat op deze overgang van personeel de Wet overgang van onderneming (Woo) van toepassing is. In zo’n geval gaat het personeel van de verliezende partij…

Lees verder

‘Eens kijken of we de gehele OR kunnen ontslaan’

6 januari 2021

De ondernemingsraad van een textielbedrijf wil van de opgelegde geheimhouding af, zodat de raad de achterban over een op handen zijnde reorganisatie kan raadplegen. Daarop dreigde de directie de gehele ondernemingsraad te ontslaan. Kan dat zomaar?

Lees verder

Geen vervangende toestemming kantonrechter voor het invoeren van een krapteregeling

6 januari 2021

Als de ondernemingsraad niet instemt met de invoering van een krapteregeling stapt de ondernemer naar de kantonrechter om vervangende toestemming te vragen. Die geeft de OR gelijk. Maar waarom krijgt de ondernemingsraad dat gelijk?

Lees verder

Geheimhouding hoeft niet opgeheven

6 januari 2021

De ondernemingsraad van een havenbedrijf wil dat de door de directie opgelegde geheimhouding wordt opgeheven. De geheimhouding maakt het raadplegen van de achterban over de reorganisatie onmogelijk. Daarnaast wil de OR dat er garanties worden afgegeven voor het af te sluiten sociaal plan. Omdat de ondernemingsraad geen van de eisen ingewilligd krijgt stapt de raad…

Lees verder

Aan de OR wordt geen advies gevraagd

2 december 2020

De ondernemingsraad van een coöperatieve vereniging wordt niet om advies gevraagd bij een herstructurering van de onderneming. Ze stappen naar de Ondernemingskamer in Amsterdam om de ondernemer te verplichten alle tot dusverre genomen besluiten terug te draaien en eerst advies aan de OR te vragen.

Lees verder

OR krijgt rol bij doorstart van onderneming

2 december 2020

De Eerste Kamer heeft de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Door de wet kunnen kansrijke doorstarts van ondernemingen niet worden tegengehouden door partijen die meer of wat anders willen. Als deze wet op 1-1-2021 van kracht wordt krijgt ook de OR een rol bij een besluit tot doorstart.

Lees verder