Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Kantonrechter geeft geen vervangende toestemming

5 oktober 2022

Aan de kantonrechter wordt door Arriva Personenvervoer Nederland B.V. vervangende toestemming gevraagd voor een door te voeren wijziging in haar vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (COR) van de onderneming had eerder niet ingestemd met de voorstellen. Als de onderneming alsnog de regeling wil invoeren, dan is de vervangende toestemming van de kantonrechter noodzakelijk.

Lees verder

Instemmingsrecht op het stopzetten van de woon/werk reiskostenvergoeding?

6 juli 2022

Er ontstaat verschil van mening tussen een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) en de ondernemer als die een besluit neemt om de vergoeding van de woon/werkreiskosten i.v.m. het thuiswerken op te schorten. De GOR claimt instemmingsrecht, de ondernemer is het daar niet mee eens. De gerechtshof mag er in hoger beroep een uitspraak over doen.

Lees verder

Besluit blijkt onvoldoende belangrijk

6 juli 2022

Als de ondernemer een besluit neemt om een deel van zijn distributiekanalen te wijzigen claimt de OR adviesrecht voor dat besluit. Ze stappen naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam om daar hun gelijk te halen.

Lees verder

Achteroverleunen met de externe deskundige

4 mei 2022

De wetgever heeft het maar goed voor gehad met de ondernemingsraad. Neem nu het recht om externe deskundigheid te raadplegen bij onvoldoende kennis of kunde van de raad. Dat is toch zonder meer positief te noemen? Zeker, maar dat inschakelen van een externe professional heeft ook risico’s.

Lees verder

Leidraad voor de PVT geactualiseerd

6 april 2022

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft zijn Leidraad personeelsvertegenwoordiging (PVT) geactualiseerd. De leidraad kan behulpzaam zijn bij het instellen van een PVT, maar ook bij het actualiseren van het PVT-reglement. PVT’s kunnen op verzoek van (meer dan de helft van) werknemers worden ingesteld in ondernemingen waarin tussen 10 en 50 werknemers werkzaam zijn.

Lees verder

Gedoe over de COVID-19 urenbank

6 april 2022

De vakbonden zijn het niet eens met de gang van zaken in een productiebedrijf over de uren die medewerkers door de COVID-lockdown niet of minder gewerkt hebben. Uiteindelijk moet de kantonrechter daar een oordeel over geven.

Lees verder

OR stemt in met verlaging arbeidsvoorwaarden

1 maart 2022

Als de onderneming te maken krijgt met tegenvallende bedrijfsresultaten wordt er ingegrepen. Als eerdere maatregelen onvoldoende werken wordt het voorstel gedaan om de arbeidsvoorwaarden te verlagen. De OR adviseert positief op dit voorstel, maar acht werknemers zijn het daar niet mee eens. Ze stappen naar de rechter om de verlaging van hun salaris aan te…

Lees verder

Eerst fuseren, dan pas de OR inlichten

2 februari 2022

Ondernemer Accell onderhandelt drie maanden lang met investeringsfonds KKR over een fusie, dan wel verkoop van de onderneming. De OR krijgt – tegelijk met de pers – pas nadat de deal van 1,56 miljard euro gesloten is te horen dat tot die fusie is besloten. Ook de vakbonden worden dan pas ingelicht. Een van de…

Lees verder

Geen instemmingsrecht voor wijziging jubileumregeling

2 februari 2022

Als een ICT-ondernemer de jubileumregeling aanzienlijk versobert wil de COR dat daarvoor instemming wordt gevraagd. De kantonrechter geeft de COR gelijk, maar in hoger beroep krijgt juist de ondernemer gelijk. Wat heeft hier gespeeld?

Lees verder