Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Problemen én oplossingen voor de medezeggenschap

4 maart 2020

Artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is kristalhelder over de belangrijkste taak van de ondernemingsraad: het vertegenwoordigen van de in de onderneming werkzame personen in het overleg met de bestuurder. En juist in die vertegenwoordigende taak gaat het er niet altijd democratisch aan toe. Op https://or-leden.representeren.nl/ is een online-discussie gestart met veel…

Lees verder

Denk aan de termijnen

4 februari 2020

Ondernemingsraden hebben soms te maken met termijnen – en dan vooral het einde ervan – waarmee rekening gehouden moet worden. De termijnen zijn van belang bij de opschortings- en beroepstermijn van het adviesrecht, maar ook bij het inroepen van nietigheid voor een instemmingsplichtig besluit. En de naleving van die termijnen komt soms akelig precies.

Lees verder

Medezeggenschap-hackathon voor jongeren in aantocht

4 februari 2020

Het is echt een puzzel om meer jongeren geïnteresseerd te krijgen voor de medezeggenschap. In veel ondernemingsraden is het merendeel van de leden op leeftijd. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met hun langere en vastere dienstverbanden en de kortere en flexibelere arbeidsovereenkomsten die de jongeren hebben. Maar de jongeren werken óók in de organisatie…

Lees verder

Hebben we instemmingsrecht op ons personeelshandboek?

4 februari 2020

In bijna alle bedrijven en organisaties is er een personeelshandboek. Daarin staan allerlei personele regelingen, zoals de regels voor het opnemen van vakantie, hoe een ziekmelding gedaan moet worden of hoe de gewerkte uren verantwoord moeten worden. Voor de overheid is het personeelshandboek na 1-1-2020 een belangrijk document geworden, omdat na de invoering van de…

Lees verder

SER publiceert Engelse vertaling WOR

8 januari 2020

Voor ondernemingsraden en bestuurders die Engels als voertaal van het overleg hebben is de nieuwe vertaling van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zeker een aanrader. De vertaling is geactualiseerd en bevat de laatste wijzigingen in de WOR.

Lees verder

Meer jongeren in de medezeggenschap

7 januari 2020

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) organiseerde het congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’. In veel ondernemingsraden zijn jongeren ondervertegenwoordigd; daarnaast is er nog te weinig kennis over het belang van de medezeggenschap bij deze leeftijdscategorie.

Lees verder

Uitsluiten van het OR-werk

4 december 2019

De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak gedaan over de uitsluiting van een OR-lid van zijn OR-werkzaamheden. Al eerder had de kantonrechter daarover een uitspraak gedaan en ondernemers en gemeenschappelijke ondernemingsraad gelijk gegeven. Vervolgens is in hoger beroep door het gerechtshof het OR-lid in het gelijk gesteld en nu is – in cassatie – de…

Lees verder

Meningsverschil over de OR-verkiezingsuitslag

4 december 2019

Als na de verkiezingen voor de ondernemingsraad de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld is één van de vakbonden die kandidaten heeft gesteld het niet met de uitslag eens. Uiteindelijk moet de kantonrechter een uitspraak doen over het meningsverschil.

Lees verder

Zonder meeweten geen meepraten en meebeslissen

4 december 2019

Het recht op informatie is een belangrijke bevoegdheid voor elke ondernemingsraad. Het ‘meeweten’ is immers een belangrijke voorwaarde om ’mee te kunnen praten’ en ‘mee te kunnen beslissen’. Van dat feit zo elke OR én elke bestuurder doordrongen moeten zijn. Alleen als de beide overlegpartners over dezelfde informatie beschikken kan er sprake zijn van gelijkwaardig…

Lees verder