Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Adviesplicht bij gevolgen voor 11% personeel

7 februari 2024

De WOR geeft de ondernemingsraad adviesrecht bij een belangrijke inkrimping, wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden van de onderneming (artikel 25, 1e lid, onderdeel d). De Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam deed een onlangs een uiterst duidelijke uitspraak over dat ‘belangrijk’ in de deze bepaling van de WOR.

Lees verder

Onderzoek naleving WOR

7 februari 2024

Op 21 december heeft demissionair minister van Sociale Zaken Van Gennip aan de Tweede Kamer het rapport gepresenteerd over de naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ze kondigde ook direct haar plannen aan om de naleving op een aantal onderdelen te verbeteren.

Lees verder

OR geeft neutraal advies

7 februari 2024

Bij recreatieondernemer Roompot vervallen naar verwachting  zo’n 100 banen als gevolg van de fusie tussen Roompot en Landal. De OR voelt zich overvallen door dit grote aantal banen en heeft in het adviestraject over de reorganisatie besloten om neutraal te adviseren. Had dat niet anders gekund?

Lees verder

Bestuurder neemt redelijk besluit

7 februari 2024

Albert Heijn Online B.V. neemt voor het bedrijfsonderdeel AH e-Commerce een besluit over een nieuwe locatie en een ander te sluiten. In haar besluit wordt het advies van de OR om een belofte van een percentage aan vast personeel af te spreken niet nagekomen. De OR vindt dat daarover afspraken zijn gemaakt en stapt naar…

Lees verder

Benadeling OR-leden

7 februari 2024

Vier van de tien OR-leden van een containerbedrijf in de Rotterdamse haven krijgen geen eenmalige uitkering van € 1250 omdat ze volledig zijn vrijgesteld van werk en geen onregelmatige diensten hebben gewerkt. De OR-leden stappen naar de kantonrechter om het besluit van hun bestuurder aan te vechten.

Lees verder

Vervangende toestemming kantonrechter

3 januari 2024

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wil voortaan Goede Vrijdag als collectieve vrije dag laten vervallen. De vrijgekomen vakantie-uren wil de werkgever aan werknemers toekennen als flexibel op te nemen vakantie-uren. Maar als de OR niet instemt met dit voorgenomen besluit komt de kantonrechter eraan te pas om daarover een oordeel te geven.

Lees verder

Uitspraak Hoge Raad over adviesrecht inlenen arbeidskrachten

6 december 2023

De ondernemingsraad heeft adviesrecht voor elk voorgenomen besluit tot het groepsgewijze inlenen van arbeidskrachten. Zo staat het in de WOR (art. , 1e lid, onderdeel g). De Hoge Raad deed een uitspraak over dit onderdeel van het adviesrecht in een zaak waarin de ondernemer met regelmaat dergelijke besluiten nam, terwijl de OR daarover geen advies…

Lees verder

OR oneens met later invoeren van individuele salarisaanpassing

1 november 2023

De ondernemingsraad van een internationaal industrieel familiebedrijf roept nietigheid in als de bestuurder een besluit neemt om de individuele salarisaanpassingen voortaan drie maanden later in te laten gaan. Er is niet om instemming gevraagd aan de OR, vandaar dat de kwestie bij de kantonrechter terecht komt.

Lees verder

November is de maand van de medezeggenschap

4 oktober 2023

Al enkele jaren is november de maand van de medezeggenschap. Een maand waarin extra aandacht wordt besteed aan (de versterking van de) positie van de medezeggenschap in de ondernemingen en organisaties. Dit jaar is ‘Medezeggenschap als maatschappelijke verbinder’ is het overkoepelende thema.

Lees verder