Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Geschil door Ondernemingskamer alsnog opgelost

6 februari 2019

De Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam is succesvol geweest in het zoeken naar een minnelijke oplossing in een conflict tussen de ondernemingsraad en de gemeente Almelo. De OR wordt nu opnieuw om advies gevraagd én ontvangt daarvoor de benodigde informatie.

Lees verder

Bestuurder daagt OR voor de rechter

6 februari 2019

Eigenlijk is het altijd de ondernemingsraad die naar de rechter stapt om zijn gelijk te halen, maar dit keer is het de bestuurder en een kandidaat-OR-lid die dat doen. Voor zover bekend is dat voor het eerst. Een zaak die in meerdere opzichten opmerkelijk is.

Lees verder

OR adviseert óók over opvang personele gevolgen

5 december 2018

De ondernemingsraad van de gemeente Maastricht heeft gelijk gekregen van de Ondernemingskamer in Amsterdam. De OR had een verschil van mening met de bestuurder over de toepassing van het adviesrecht voor een besluit over het overdragen van personeel aan het op te richten Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL). Gevolg van de uitspraak: stoppen met alle…

Lees verder

Is het een vrijwillig ingestelde OR?

7 november 2018

Door de ondernemingsraad wordt aan de kantonrechter gevraagd om de ondernemer de verplichten de ondernemingsraad in stand te houden. De OR had in 2016 al een verschil van mening met de ondernemer over het in stand houden van de vrijwillig ingestelde ondernemingsraad. En nu is er opnieuw een geschil, waarin de ondernemer geen OR meer…

Lees verder

SER onderzoekt aanpassing voorbeeldreglement

7 november 2018

Onlangs heeft het Gerechtshof in Den Haag in een uitspraak commentaar geleverd op het voorbeeldreglement van de SER. Dat is – naast de invoering van de AVG – aanleiding voor de SER om te onderzoeken of het reglement gewijzigd moet worden. Het voorbeeldreglement wordt vaak benut voor het opstellen van het (voorlopig) OR-reglement.

Lees verder

Voorbeeldreglement SER deugt niet

3 oktober 2018

Soms bakkeleien bestuurder en medezeggenschap langdurig over zaken die vooral met de regeltjes en procedures te maken hebben. Dat doen ook de bestuurder en gemeenschappelijke ondernemingsraad van een bedrijf in de scheepsbouw en offshore-industrie. De meningsverschillen gaan over het reglement van de ondernemingsraad. Eerst heeft de kantonrechter daar een uitspraak over gedaan en opnieuw is…

Lees verder

Zo maak je een scholingsplan voor de OR

3 oktober 2018

Elke ondernemingsraad heeft jaarlijks recht op ten minste vijf dagen aan scholing en vorming. Om meer dan één reden is het verstandig om die tijd nuttig in te vullen en daarvoor een scholingsplan te maken. De SER maakte er een handig stappenplan voor.

Lees verder

Ondernemingskamer laat reorganisatiebesluit intrekken

5 september 2018

Wat door een werkonderbreking en twee dagen staken niet is bewerkstelligd is door de Ondernemingskamer in Amsterdam wel behaald: het intrekken van een reorganisatiebesluit door de bestuurder.

Lees verder

Holacratie en medezeggenschap

5 september 2018

Eén van de nieuwere organisatiemodellen is de holacratie. In 2001 richtte een softwareondernemer een nieuw bedrijf op. In dat bedrijf ontwikkelde hij in zes jaar tijd een besturingsmodel dat hij holacracy noemde; een samenvoeging van holarchy (natuurlijke hiërarchie) en het Griekse krateo (regeren of besturen). In dit artikel een toelichting op dit besturingsmodel dat gekenmerkt…

Lees verder