Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

OR mag weer bij elkaar komen voor overleg of scholing

3 juni 2020

Vanaf 1 juni zijn er weer mogelijkheden voor de ondernemingsraad om fysiek bij elkaar te komen voor de OR-vergadering, overlegvergadering maar ook voor de scholing van de OR. Natuurlijk wel volgens de protocollen die vanwege het coronavirus zijn ingesteld.

Lees verder

Deelname medewerkers aan OR en medezeggenschap bevorderen

3 juni 2020

De SER heeft minister Wouter Koolmees adviezen gegeven om meer medewerkers bij de medezeggenschap in hun onderneming te betrekken. Al eerder werden de obstakels beschreven, nu zijn er adviezen om wat aan die obstakels te doen. Dat vraagt onder meer om het aanpassen van de WOR en het voorbeeldreglement dat de SER voor ondernemingsraden publiceert.

Lees verder

Voorbereiden op het post-coronatijdperk

5 mei 2020

Links- of rechtsom: voor alle bedrijven en organisaties is de noodzaak ontstaan om als gevolg van het coronavirus tijdig maatregelen te nemen. Niet alleen op het gebied van de veiligheid en gezondheid van personeel, maar ook als het voortbestaan van de organisatie in het geding is. De ondernemingsraad doet er goed aan om zich daar…

Lees verder

Bestuurder vangt bot bij de kantonrechter

5 mei 2020

Als de ondernemingsraad niet instemt met een roosterwijziging voor Dutymanagers stapt de bestuurder naar de kantonrechter om vervangende toestemming te krijgen. Maar die toestemming wordt niet gegeven.

Lees verder

Erg graag OR-lid willen worden

5 mei 2020

Tot twee keer toe stapt een medewerker van een zorginstelling naar de rechter om het OR-lidmaatschap af te dwingen. Hij wil plaats kunnen nemen op een vacante zetel in een kiesgroep waarin hij zelf niet werkzaam is. Bij de kantonrechter kreeg hij dat niet voor elkaar, zodat hij het in hoger beroep bij het gerechtshof…

Lees verder

OR wordt OR-online

1 april 2020

Het kan niet anders dan dat de ondernemingsraad online-hulpmiddelen moet benutten om te blijven functioneren. Maak van de nood een deugd!

Lees verder

OR en corona

1 april 2020

En zo ineens is alles anders en verandert er voor een groot deel van de organisaties en bedrijven er van alles. Niet alleen het invoeren van hygiëneregels voor medewerkers, klanten en bezoekers, maar ook het treffen van maatregelen om het bedrijf aan het werk te houden. De ondernemingsraad heeft daar een belangrijke rol in.

Lees verder

Ondernemingsraden drijven het niet graag op de spits

1 april 2020

Eind 2019 deden de bedrijfscommissies onderzoek naar de manier waarop in de medezeggenschap conflicten worden opgelost. Uit het onderzoek blijkt dat er met regelmaat conflicten zijn, en meestal zijn dat conflicten tussen OR en bestuurder.

Lees verder

Problemen én oplossingen voor de medezeggenschap

4 maart 2020

Artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is kristalhelder over de belangrijkste taak van de ondernemingsraad: het vertegenwoordigen van de in de onderneming werkzame personen in het overleg met de bestuurder. En juist in die vertegenwoordigende taak gaat het er niet altijd democratisch aan toe. Op https://or-leden.representeren.nl/ is een online-discussie gestart met veel…

Lees verder