Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Tijdens coronacrisis overleggen met de bestuurder

7 oktober 2020

De strengere overheidsregels en aanbevelingen maken het de OR en de bestuurder er niet makkelijker op om met elkaar overleg te hebben. De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft daarom een handreiking gemaakt over het overleg tussen or en bestuurder in deze barre coronatijden.

Lees verder

Onderzoek naar de functie van ambtelijk secretaris

7 oktober 2020

Er is onderzoek gedaan naar de functie van ambtelijk secretaris (AS). Organisatiebureau EPROM doet in opdracht van OR-ondersteuning onderzoek naar deze professional in de medezeggenschap. Meestal is er maar één AS en valt die functioneel niet onder een leidinggevende, maar onder de OR. De eerste onderzoeksresultaten over bijna 400 ambtelijk secretarissen zijn bekend, maar de…

Lees verder

WOR-wijziging in de maak

2 september 2020

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de WOR wijzigen om daardoor de medezeggenschap te bevorderen. Zo wil hij regelen dat flexwerkers eerder toegang krijgen tot de medezeggenschap en meer medewerkers actief bij de medezeggenschap betrokken kunnen worden.De minister schrijft in een Kamerbrief een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER)…

Lees verder

Er moet wat meer te kiezen zijn bij verkiezingen voor de ondernemingsraad

30 juni 2020

De SER heeft minister Wouter Koolmees adviezen gegeven om meer medewerkers bij de medezeggenschap in hun onderneming te betrekken. Al eerder werden de obstakels beschreven, nu zijn er adviezen om wat aan die obstakels te doen. Dat vraagt onder meer om het aanpassen van de WOR en het voorbeeldreglement dat de SER voor ondernemingsraden publiceert.

Lees verder

Nieuwe versie SER-Voorbeeldreglement

30 juni 2020

Bijna alle OR-reglementen in Nederland zijn opgesteld aan de hand van de voorbeeldreglementen van de SER. Er is nu een geactualiseerde versie beschikbaar die de vorige uit 2015 vervangt. De update was onder andere nodig door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. De SER maakt een opmerkelijke keuze voor de…

Lees verder

OR mag weer bij elkaar komen voor overleg of scholing

3 juni 2020

Vanaf 1 juni zijn er weer mogelijkheden voor de ondernemingsraad om fysiek bij elkaar te komen voor de OR-vergadering, overlegvergadering maar ook voor de scholing van de OR. Natuurlijk wel volgens de protocollen die vanwege het coronavirus zijn ingesteld.

Lees verder

Deelname medewerkers aan OR en medezeggenschap bevorderen

3 juni 2020

De SER heeft minister Wouter Koolmees adviezen gegeven om meer medewerkers bij de medezeggenschap in hun onderneming te betrekken. Al eerder werden de obstakels beschreven, nu zijn er adviezen om wat aan die obstakels te doen. Dat vraagt onder meer om het aanpassen van de WOR en het voorbeeldreglement dat de SER voor ondernemingsraden publiceert.

Lees verder

Voorbereiden op het post-coronatijdperk

5 mei 2020

Links- of rechtsom: voor alle bedrijven en organisaties is de noodzaak ontstaan om als gevolg van het coronavirus tijdig maatregelen te nemen. Niet alleen op het gebied van de veiligheid en gezondheid van personeel, maar ook als het voortbestaan van de organisatie in het geding is. De ondernemingsraad doet er goed aan om zich daar…

Lees verder

Bestuurder vangt bot bij de kantonrechter

5 mei 2020

Als de ondernemingsraad niet instemt met een roosterwijziging voor Dutymanagers stapt de bestuurder naar de kantonrechter om vervangende toestemming te krijgen. Maar die toestemming wordt niet gegeven.

Lees verder