Snotneusprotocol voor minder zieke werknemers

Door de toename van coronagevallen én griep lopen de verzuimcijfers op. Voor werknemers en organisatie is het voorkomen van verzuim dan ook de sleutel om het ziekteverzuim aan te pakken.

Snotneusprotocol

De verschijnselen van corona en griep lijken wel wat op elkaar. Hoesten, koorts, verkouden, keelpijn. Voor beide ziektes zijn dit gangbare verschijnselen. Ze hebben ook de besmettelijkheid gemeen. Zowel het corona- als het griepvirus kan aan anderen worden overgedragen. Een snotneusprotocol kan er voor zorgen dat de kans op overdracht aanmerkelijk beperkt wordt. De strekking van het protocol: snotterig en verkouden? Thuis blijven en… testen!

Duidelijk instructie

Werknemers moeten weten wat ze moeten doen als ze verkouden worden of griep- of coronaklachten ontwikkelen. Dat geldt ook voor hun huisgenoten, want de kans dat je via je partner of kind(eren) een virus overgedragen krijgt is groot. De werkgever doet er dan ook goed aan om een snotneuzenafspraak breed in de organisatie kenbaar te maken. Op die manier weten werknemers wat ze te doen staat. Werknemers die de mogelijkheid hebben om thuis te werken, die kunnen dat doen. Voor werknemers die deze mogelijkheid niet hebben past een ziekmelding.

Corona

Werknemers die in contact zijn geweest met corona besmette mensen moeten bij herhaling blijven testen om zeker te weten dat ze zelf geen besmetting hebben opgelopen. Werkgevers stellen de zelftesten soms gratis beschikbaar voor hun werknemers. Ook hier geldt: als er risico is op besmetting, blijf dan thuis. Sowieso geldt het coronaprotocol voor het geval je huisgenoten corona hebben opgelopen. In zo’n geval worden de quarantaineregels van toepassing.

Wat moet er in het snotneuzenprotocol?

In zo’n protocol wordt vastgelegd wanneer mensen wel en niet mogen komen. Dat zijn niet alleen werknemers, maar ook klanten, bezoekers of leveranciers. De basis van het protocol: heb je klachten, dan kom je niet naar het werk.
In het protocol legt de organisatie vast wat ze moeten doen bij klachten. Bijvoorbeeld: thuiswerken of ziekmelden als het niet anders kan. Weliswaar lopen door de ziekmeldingen de (kort)verzuimcijfers op, maar de doelstelling is nog meer zieken te voorkomen.
In het protocol kunnen ook afspraken staan over het gebruik van flexibele werkplekken en de hygiëne maatregelen die gebruikt moeten worden (handen ontsmetten, eventueel mondkapjes dragen, 1,5 meter afstand e.d.).

Denk aan de volgende inhoud van het protocol:

 • Bezoek aan ons bedrijf wordt geweerd, alleen voor dringende of noodsituaties is bezoek toegestaan;
 • Bezoek geen beurzen, evenementen, bijeenkomsten of andere plekken waar veel mensen bij elkaar komen;
 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of  hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en was de handen vervolgens;
 • Geen handen schudden;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Ook als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden;
 • Overleg en vergaderingen zoveel mogelijk via telefoon, video bellen etc.. Dit geldt ook voor intern overleg of anders alleen met een kleine groep;
 • Houd je gezondheid in de gaten. Als je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius krijgt, blijf je thuis om uit te zieken en om anderen niet te besmetten.  Je kunt met de huisarts bellen als je koorts krijgt (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of je steeds moeilijker ademt.
 • Indien je in contact bent geweest met mensen die besmet zijn of je in een risico gebied bent geweest dan extra alert blijven;
 • Volg bij geconstateerde coronabesmetting de richtlijnen voor thuisquarantaine van het RIVM;
 • Wanneer kun je weer aan het werk: Als je bovengenoemde klachten hebt, moet je thuisblijven tot je één dag niet meer hoest en geen koorts hebt. Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf één dag niet meer hoest en geen koorts hebt;
 • Was je handen regelmatig en grondig met water en desinfecterende zeep en/of gel.
 • Droog  goed af met papier (op rol of doekjes)  of luchtdroger. Deze drogers moeten wel minimaal dagelijks goed worden gereinigd en gedesinfecteerd;

Het protocol is een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden en kan worden ingevoerd nadat de OR daarmee heeft ingestemd.