Long Covid-patiënten raken arbeidsongeschikt

De medewerkers die bij het begin van de Covidpandemie ziek zijn geworden door gebrekkige bescherming en nog niet bestaande vaccinaties naderen de grens van twee jaar ziek zijn. Dat betekent dat het UWV moet beoordelen of er sprake is van blijvende arbeidsongeschiktheid. En als dat zo is, dan heeft dat forse gevolgen voor de medewerker.

Hoog percentage volledig arbeidsongeschikt

In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV ruim 1.200 WIA-beoordelingen bij mensen met langdurige coronaklachten uitgevoerd. In 84% van de gevallen zijn zij als volledig arbeidsongeschikt beoordeeld. Dat blijkt uit de meest actuele UWV-gegevens over de WIA-beoordelingen van cliënten met coronaklachten als hoofddiagnose.

Herstel soms mogelijk

In een klein aantal gevallen, 9% van het totaal, betreft het dan een IVA-uitkering vanwege volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Zo’n Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten-uitkering als aan twee voorwaarden wordt voldaan: de medewerker kan 20% of minder van het oude loon verdienen en in de toekomst zal dat zeker zo blijven.
Bij de helft van de gevallen gaat het om een zogeheten WGA 80-100 uitkering, waarbij iemand op dit moment volledig arbeidsongeschikt is, maar verbetering van de belastbaarheid niet wordt uitgesloten.
WGA staat voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’. Bij zo’n 25% van de mensen wordt een uitkering toegekend vanwege een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA 35-80).

Oorzaak nog onbekend

De oorzaak van de naar schatting tienduizenden mensen met long Covid is nog onbekend. Onderzoek naar de oorzaak van klachten als spierpijn, vermoeidheid, concentratie- en geheugenverlies is dringend nodig. Met het achterhalen van de oorzaak wordt ook meer duidelijk over een succesvolle behandeling van patiënten met long Covid.

Onder zoek naar de maatschappelijke gevolgen

Naast de onderzoeken naar de medische oorzaken wil het UWV kijken naar de maatschappelijke gevolgen van langdurige coronaklachten. Er loopt daarom een landelijk onderzoek naar de maatschappelijke impact van de Covid-19 pandemie op de arbeidsongeschiktheid en de gevolgen voor gezondheid en participatie. De eerste resultaten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht.


  • Meer lezen over de long Covidrapportage door het UWV? Klik hier
  • Als OR aan de slag met verzuimbeleid in de onderneming? Stuur een e-mail