Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Een derde werknemers heeft fiets van de zaak

6 september 2023

Er zit duidelijk groei in het aantal werknemers die op een fiets van de zaak fietsen. Vier jaar geleden bedroeg dat nog maar 18 procent van de werkgevers die een fiets voor woon-werkverkeer regeleden. Inmiddels heeft een derde van de werkgevers een fietsregeling ingevoerd.

Lees verder

Voorbereiden op verplichte CO2-rapportage woon-werkverkeer

6 september 2023

Regeren is vooruit zien, en dat geldt ook voor de regelingen waarvan je weet dat die van kracht gaan worden. Zo moet er vanaf 1 januari 2024 door werkgevers gerapporteerd worden over de CO2-uitstoot van hun werknemers. Daar kan nu al actie op gezet worden, want er is in ieder geval een instemmingsverzoek nodig.

Lees verder

Nieuwe Pensioenwet van kracht

5 juli 2023

Op de allerlaatste vergaderdag van de Eerste Kamer is de pensioenwet aangenomen. De wet is vervolgens per 1 juli 2023 van kracht en voorziet in een ingrijpende hervorming van het pensioenstelsel. Ondernemingsraden hebben daar – op de een of andere manier – mee te maken.

Lees verder

Kabinet wil concurrentiebeding moderniseren

5 juli 2023

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding opgenomen. Door dat beding worden werknemers beperkt in de mogelijkheid om na hun arbeidsovereenkomst in dezelfde branche, bijvoorbeeld bij de concurrent, werk te vinden. Het kabinet wil een vergoeding invoeren bij gebruik van het concurrentiebeding en aanpassingen maken in de duur, geografische reikwijdte en motivatie van het beding.

Lees verder

Veranderde wetgeving per 1 juli 2023

5 juli 2023

Traditioneel worden veel nieuwe of aangepaste wetten op 1 januari of 1 juli ingevoerd. 1 Juli 2023 is daarop geen uitzondering. Voor werkgever en ondernemingsraad altijd de aandacht waard.

Lees verder

Toeslagen ook van toepassing op bovenwettelijke vakantiedagen

5 juli 2023

De Hoge Raad (HR) heeft een uitspraak gedaan over de vraag of de werkgever verplicht is om loon en onregelmatigheidstoeslag (ORT) over bovenwettelijke vakantiedagen te betalen. Volgens de HR geldt ook als de werknemer de toegekende vakantie later heeft ingezet voor andere doeleinden, zoals werkweekverkorting. De uitspraak is aanleiding van de OR om naar de…

Lees verder

De pikorde in het kippenhok

7 juni 2023

Als klein Achterhoeks jongetje had ik krielkippen, naast mijn sierduifjes toentertijd mijn grote passie. Deze kippen zaten samen met mijn duiven in een mooi hok dat mijn vader voor mij had opgeknapt.

Lees verder

Het duurzaamheidsverslag als kans voor verbetering

7 juni 2023

In 2024 gaat de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. waardoor Daardoor worden meer bedrijven verplicht om in een duurzaamheidsverslag te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. Een vast onderdeel van het verslag is hoe de organisatie omgaat met haar werknemers. De OR heeft daar een duidelijke rol…

Lees verder

Europese richtlijn gelijke beloning op komst

3 mei 2023

Het beginsel van gelijk loon voor mannen en vrouwen die gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, is al lang wettelijk geregeld. Ondernemingen worden geacht zich aan de wet te houden, desondanks is er soms sprake van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen die gelijke of gelijkwaardige arbeid uitvoeren. Het Europees richtlijnvoorstel heeft als doel het beginsel van…

Lees verder