Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Wet toekomst pensioenen gepresenteerd

4 mei 2022

Met de presentatie van het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen is de volgende stap gezet in de uitvoering van het pensioenakkoord. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, vraagt dit sowieso om een wijziging van de pensioenregelingen vóór 1 januari 2027.

Lees verder

Collega worden voor Oekraïense vluchtelingen

6 april 2022

Nu in Nederland Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen kunnen werkgevers overwegen of ze werk willen bieden aan deze mensen. Op die manier kan zo’n vluchteling op korte termijn je collega worden op het werk. Wat is er over het bieden van werk afgesproken? En wat heeft de OR daarmee van doen?

Lees verder

Nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden

6 april 2022

Door de toepassing van de Europese richtlijn is het vanaf 1 augustus 2022 voor werkgevers in principe niet meer toegestaan om nevenwerkzaamheden van werknemers te verbieden. De toepassing van de Richtlijn moet er voor zorgen dat er duidelijkere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden met werknemers worden afgesproken. Voor de OR ligt er een instemmingsverzoek in het verschiet,…

Lees verder

Werknemers in de problemen door langdurige ziekte door COVID

1 maart 2022

Vooral door de onvoldoende persoonsbeschermende maatregelen in het begin van de COVID-pandemie zijn er zorgmedewerkers al bijna twee jaar langdurig ziek. Daarmee lopen ze risico om in de WIA terecht te komen en voor de zorg verloren te gaan.

Lees verder

Handreikingen ‘Werken met langdurige coronaklachten’

1 maart 2022

Inmiddels zijn er werknemers die al twee jaar te maken hebben met klachten die ze door corona hebben opgedaan. Long covid levert voor die werknemers een alledaagse beperking in hun functioneren op, en daarmee ook voor het werk dat gedaan moet worden. Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen opgesteld over werken met…

Lees verder

Geactualiseerde versie van de handreiking COVID-19

2 februari 2022

Het COVID-19-virus is het land nog niet uit, dus blijft het nodig om de juiste maatregelen voor preventie te treffen. De SER heeft zijn handreiking COVID-19 geactualiseerd. Interessant voor de ondernemer, maar ook voor de ondernemingsraad.

Lees verder

Vanaf 1 maart: STAP-budget voor scholing en ontwikkeling beschikbaar

2 februari 2022

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal 1.000 euro aanvragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De subsidie kan benut worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding, zodat de medewerker goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie is een goede aanleiding om het als OR…

Lees verder

Van belang voor de OR: wetswijzigingen in 2022

5 januari 2022

Per 1-1-2022 en later in het jaar is en worden wetswijzigingen van kracht die voor elke ondernemingsraad van belang zijn. Daarbij wordt ook de WOR gewijzigd.

Lees verder

Een derde van de werkgevers geeft thuiswerkvergoeding

5 januari 2022

Bijna alle werkgevers geven een reiskostenvergoeding (91%) aan hun werknemers. In ruim een derde van de organisaties wordt inmiddels een thuiswerkvergoeding aangeboden (37%). Dit blijkt uit recent onderzoek door een uitgeverij.

Lees verder