Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

6 februari 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 5-2-2019 met 81 stemmen voor en 69 stemmen tegen door de Tweede Kamer aangenomen. Daarnaast zijn er nog wat amendementen aangenomen.

Lees verder

Vanaf 2020 meer vrije ruimte in de werkkostenregeling

6 februari 2019

Mogelijk krijgt de werkkostenregeling (WKR) per 2020 een tweeschijvenstelsel. Daardoor ontstaat er vooral voor de kleinere werkgevers meer ruimte voor benutting van de WKR. En als het doorgaat wordt het vergoeden van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan onbelast.

Lees verder

OR en Brexit

6 februari 2019

Natuurlijk is het vooral een zaak van de ondernemer, maar de Brexit – hard, zacht of misschien wel helemaal niet – kan grote gevolgen hebben voor de onderneming en daarmee ook voor het personeel. Maar de ondernemingsraad hoeft niet af te wachten tot de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk hun beslag hebben gehad. Agenderen dus…

Lees verder

Maaltijdbezorger is geen zzp’er, maar werknemer

6 februari 2019

De platformeconomie heeft zo zijn voor- en nadelen. De platforms – zoals Uber of Deliveroo – hebben geen mensen in dienst, maar bieden de mogelijkheid aan zzp’ers om via het platform inkomsten te verwerven. Voor deze zzp’ers zijn er vooral nadelen. Bij ziekte zijn er geen verdiensten en lukt het opbouwen van een pensioen niet…

Lees verder

Wet vergoeding van affectieschade ingevoerd

9 januari 2019

Met de invoering van de Wet vergoeding van affectieschade kunnen naasten van een slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval smartengeld eisen van de veroorzaker van het ongeval. In veel gevallen zal dat de werkgever zijn.

Lees verder

Update van informatie SER voor de OR

9 januari 2019

Een nieuw informatieplatform van SER en Stichting van de Arbeid bevat al hun arbo-instrumenten. Op die manier kunnen OR-leden, preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners en veiligheidsdeskundigen sneller toegang tot de instrumenten. Voorheen was die informatie nogal versnipperd en daardoor lastig te vinden. Ook de website van de SER over de medezeggenschap zelf is grondig vernieuwd.

Lees verder

Nieuwe wetgeving van kracht per 1-1-2019

9 januari 2019

Traditioneel is 1 januari een datum waarop nieuwe wetgeving en regels van kracht worden. Een overzicht van nieuwe wetgeving die voor ondernemingsraden van belang is.

Lees verder

Al 10.000 klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

9 januari 2019

Al zo’n 10.000 klachten zijn in het afgelopen half jaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) binnengekomen. Er wordt vooral geklaagd over het feit dat er meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de dienstverlening, maar ook als er getwijfeld wordt of hun gegevens niet bij derden terechtkomen. De ondernemingsraad heeft ook een taak bij de…

Lees verder

Meer inzicht in je pensioenontwikkeling

5 december 2018

Pensioenuitvoerders moeten vanaf medio 2019 aan de hand van drie scenario’s inzicht geven in de pensioenontwikkeling van de deelnemers. Het moet een beter beeld opleveren van wat het pensioen daadwerkelijk gaat worden en welke risico’s daar mee samenhangen.

Lees verder