Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Nieuwe regels en wetten per 1-1-2021

6 januari 2021

De datum van 1 januari is vaak ook de datum waarop nieuwe regels en wetten van toepassing worden. Een overzicht van de veranderingen die voor de ondernemingsraad van belang is of kan zijn.

Lees verder

Vage afspraken veroorzaken meningsverschillen

6 januari 2021

Soms worden afspraken tussen partijen netjes op papier vastgelegd, maar blijkt bij het uitvoeren ervan dat beide partijen de afspraak anders interpreteren. Dat is ook het geval bij een afspraak tussen een werkgever en vakbonden over een sociaal plan als er arbeidsplaatsen dreigen te verdwijnen. Uiteindelijk moet de kantonrechter bepalen wat er daadwerkelijk is afgesproken.

Lees verder

Wat mag wel en wat mag niet bij het testen op corona?

6 januari 2021

Sommige werkgevers willen toegangscontroles houden om het coronavirus buiten de deur te houden. Werknemers, bezoekers of klanten wordt dan gevraagd een sneltest te ondergaan. Maar wat mag er – gezien de privacyregels – op dit gebied? De ondernemingsraad heeft een toezichthoudende taak op, dus is het noodzakelijk om hier wat meer over te weten.

Lees verder

Reparatie derde WW-jaar

2 december 2020

De vakbonden waren het er destijds niet mee eens dat de WW-duur en de duur van de WGA- loongerelateerde uitkering werden beperkt. Al in 2013 spraken zij met de werkgevers en het kabinet in het Sociaal Akkoord af dat de WW en de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering weer verlengd zouden worden via afspraken in…

Lees verder

Thuiswerken tijdens en na corona

2 december 2020

Opnieuw zijn werknemers weer massaal gaan thuiswerken nadat de regering daartoe heeft opgeroepen. Zo hier en daar was daaraan voorafgaand al het nieuwe normaal ontstaan: een mix van thuis en op kantoor werken, met op kantoor alle maatregelen om het werk op 1,5 meter afstand te doen. Waar moet de OR op letten bij al…

Lees verder

Geen verbod op corona-app door werkgever

2 december 2020

Het zijn haast Trumpiaanse besluiten: werkgevers die hun personeel verbieden om de corona-app CoronaMelder te gebruiken. Als je niet meet, dan wordt je ook niet ziek, zo zal de redenering zijn. De werkgevers verwachten oplopend ziekteverzuim, omdat een melding via de app dat je in de buurt bent geweest van een positief geteste app-gebruiker automatisch…

Lees verder

Waar liggen de baankansen?

4 november 2020

De coronacrisis zorgt voor oplopende werkloosheid. In veel sectoren is er een overschot aan personeel, terwijl in andere sectoren er een tekort is. Het UWV zocht uit naar welke beroepen werknemers kunnen overstappen. De SER publiceerde het kennisdocument ‘Eigen regie’ om werkgevers en werknemers te stimuleren om regie te hebben over de eigen loopbaan. De…

Lees verder

Voorbereiden op de Brexit

4 november 2020

De coronaperkikelen doen bijna vergeten dat er ook nog een Brexit aanstaande is. Op 31-12-2020 loopt de overgangsperiode af in de ontvlechting van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU). Er wordt nog volop onderhandeld, maar de uitkomst daarvan is ongewis. Bedrijven doen er dan ook goed aan om voorbereid te zijn op…

Lees verder

Verlengen vaste reiskostenvergoeding vervalt per 2021

4 november 2020

Op grond van de noodmaatregelen vanwege de coronacrisis mochten werkgevers aan hun werknemers de gebruikelijke vaste reiskostenvergoeding blijven betalen, ondanks het feit dat die werknemers die reiskosten niet maakten omdat er thuis gewerkt werd. Die uitzondering om door te betalen vervalt op 1-1-2021. Voor het toepassen van de noodmaatregel is het van belang dat de…

Lees verder