Skip to content

Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Aparte seniorenregeling niet toegestaan

6 november 2019

Als de ondernemer met een aparte 55+-regeling wil stoppen stappen de bonden en een aantal werknemers naar de kantonrechter om dat te voorkomen. Maar volgens de kantonrechter is de regeling in strijd met de wet. In dit geval de ‘Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid’ (WGBL).

Lees verder

Instemmingsverzoek OR nodig voor beleid tegen discriminatie

6 november 2019

Zowel werkgevers als uitzendbureaus moeten schriftelijk beleid vastleggen om discriminatie bij werving en selectie van personeel te voorkomen. Inspectie SZW gaat controleren op de aanwezigheid én uitvoering van dat beleid, maar ook of de ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd. Niet naleven is geen optie, want de boete kan oplopen tot € 4500 en er ontstaat de…

Lees verder

Nieuwe regels voor oproepkrachten in 2020

6 november 2019

Als op 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt verandert er het nodige op het gebied van het arbeidsrecht. Vooral voor flexibel personeel – nieuw en reeds in dienst – is dat het geval. Voor de OR is het opletten, want het is wel de bedoeling dat de nieuwe regels…

Lees verder

Werkgever moet verplicht ‘slapend dienstverband’ beëindigen

2 oktober 2019

Er komt schot in de manier waarop werkgevers moeten omgaan met werknemers die twee jaar ziek zijn en waarvoor terugkeer naar het werk niet langer mogelijk is. Veel werkgevers houden deze werknemers ‘slapend’ in dienst, zodat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft alvast zijn mening gegeven over…

Lees verder

Fiets van de zaak met bijtelling

4 september 2019

Van oudsher is er veel belangstelling bij werknemers voor een fiets van de zaak. Voordat der werkkostenregeling werd ingevoerd zijn er de nodige fiets-van-de-zaak-plannen uitgevoerd en soms is ook binnen de vrije ruimte van werkkostenregeling (WKR) een fietsenplan nog mogelijk. Per 1-1-2020 is er de mogelijkheid om een fiets van de zaak te gebruiken eenvoudiger,…

Lees verder

Vrije ruimte werkkostenregeling omhoog

4 september 2019

Met ingang van 1-1-2020 gaat de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) omhoog. De algemene vrijstelling gaat van 1,2 procent van de totale loonsom naar 1,7 procent, maar… wel met wat mitsen en maren.

Lees verder

Pensioenakkoord: wat staat er in?

3 juli 2019

Overheid, bonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over de pensioenen. Belangrijk gegeven: de AOW-gerechtigde leeftijd stijgt minder snel, waardoor oudere werknemers de komende jaren eerder met pensioen kunnen.

Lees verder

Anticiperen op de Wet Arbeidsmarkt in Balans

3 juli 2019

Op 1-1-2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Werkgevers gaan ongetwijfeld in hun personeelsbeleid alvast rekening houden met deze wet. Maar… wat staat de OR te doen?

Lees verder

Nieuwe arbeidswet WAB aangenomen door Eerste Kamer

5 juni 2019

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) is aangenomen door de Eerste Kamer. Gemikt wordt op invoering per 1-1-2020. Tot die tijd zal er nog wel wat aan de wet gesleuteld worden, onder andere om de toename van schijnzelfstandigheid voor ZZP’ers tegen te gaan. Wat gaat er veranderen?

Lees verder
Scroll To Top