Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Onbelast vergoeden reiskosten opnieuw verlengd

7 april 2021

Op grond van de noodmaatregelen vanwege de coronacrisis mochten werkgevers aan hun werknemers de gebruikelijke vaste reiskostenvergoeding blijven betalen, ondanks het feit dat die werknemers die reiskosten niet maakten omdat er thuis gewerkt werd. Die uitzondering om door te betalen is nu opnieuw verlengd tot 1 juli 2021.

Lees verder

Handreiking over het thuiswerken

7 april 2021

Overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gezamenlijk criteria opgesteld om eenvoudig een afweging te kunnen maken of een werknemer thuis- of op locatie kan werken. Het uitgangspunt voor die criteria is ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. De criteria helpen om objectief te bepalen wanneer thuiswerk niet mogelijk is.

Lees verder

Kabinet komt met handreiking voor thuiswerk

3 maart 2021

Een nieuwe handreiking met richtlijnen voor het thuiswerken is op 24 februari door het kabinet gepubliceerd. Daarmee wil het kabinet het thuiswerken bevorderen en de onduidelijkheid wegnemen of een werknemer thuis of op kantoor aan het werk kan. De handreiking biedt scenario’s voor werkgevers en voor werknemers. De strekking van de handreiking: ‘werk thuis, tenzij…

Lees verder

Wat kost dat thuiswerken?

3 februari 2021

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) kost het thuiswerken gemiddeld € 2,00 per dag en bij een vijfdaagse thuiswerkweek zo’n € 43,30 per maand. Daarmee wordt de toon gezet voor de onderhandelingen door bonden – of soms de ondernemingsraad – over de hoogte van een thuiswerkvergoeding.

Lees verder

OR benut zijn scholingsmogelijkheden onvoldoende

3 februari 2021

Elke ondernemingsraad heeft – bij wet – recht op ten minste vijf scholingsdagen per jaar. Onderzoek naar het benutten van de scholing in 2019 laat zien dat van die vijf dagen er maar gemiddeld 2,8 worden gebruikt. Kortom: ondernemingsraden laten hun scholingsmogelijkheden deels onbenut.

Lees verder

Nieuwe regels en wetten per 1-1-2021

6 januari 2021

De datum van 1 januari is vaak ook de datum waarop nieuwe regels en wetten van toepassing worden. Een overzicht van de veranderingen die voor de ondernemingsraad van belang is of kan zijn.

Lees verder

Vage afspraken veroorzaken meningsverschillen

6 januari 2021

Soms worden afspraken tussen partijen netjes op papier vastgelegd, maar blijkt bij het uitvoeren ervan dat beide partijen de afspraak anders interpreteren. Dat is ook het geval bij een afspraak tussen een werkgever en vakbonden over een sociaal plan als er arbeidsplaatsen dreigen te verdwijnen. Uiteindelijk moet de kantonrechter bepalen wat er daadwerkelijk is afgesproken.

Lees verder

Wat mag wel en wat mag niet bij het testen op corona?

6 januari 2021

Sommige werkgevers willen toegangscontroles houden om het coronavirus buiten de deur te houden. Werknemers, bezoekers of klanten wordt dan gevraagd een sneltest te ondergaan. Maar wat mag er – gezien de privacyregels – op dit gebied? De ondernemingsraad heeft een toezichthoudende taak op, dus is het noodzakelijk om hier wat meer over te weten.

Lees verder

Reparatie derde WW-jaar

2 december 2020

De vakbonden waren het er destijds niet mee eens dat de WW-duur en de duur van de WGA- loongerelateerde uitkering werden beperkt. Al in 2013 spraken zij met de werkgevers en het kabinet in het Sociaal Akkoord af dat de WW en de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering weer verlengd zouden worden via afspraken in…

Lees verder