Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Bonus voor zorgmedewerkers

7 oktober 2020

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorwaarden bekend gemaakt waaronder aan personeel de z.g. zorgbonus van € 1000 netto kan worden toegekend. De bonus is vooral bedoeld voor de medewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19.

Lees verder

Doe mij maar een thuiswerkvergoeding

7 oktober 2020

Voor de rijksambtenaren is in de cao een thuiswerkvergoeding afgesproken. Die krijgen naast loonsverhoging en een eenmalige uitkering óók een thuiswerkvergoeding. Het is aannemelijk dat de vakbonden in elke cao-onderhandeling die vergoeding op hun wensenlijstje zetten. Maar er zijn genoeg ondernemingen waar de arbeidsvoorwaarden niet door de bonden worden geregeld. Daar liggen kansen voor de…

Lees verder

Wetsvoorstel voor verplicht gesprek over bereikbaarheid

2 september 2020

Als het aan Tweede Kamerlid Van Dijk (PvdA) ligt komt eer een verplichting voor werkgevers om met hun werknemers een gesprek aan te gaan over hun bereikbaarheid buiten werktijd. Hij heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om die verplichting in de Arbowet op te nemen.

Lees verder

Nieuwe Leidraad Aanstellingskeuringen

2 september 2020

Vroeger was het heel normaal om – als onderdeel van elke sollicitatieprocedure – een keuring te ondergaan. Zo’n keuring is voor dat doel al lang niet meer toegestaan, behalve als de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of die van andere mensen.Er is een herziene ‘Leidraad Aanstellingskeuringen 2020’ ontwikkeld,…

Lees verder

Interview Jolande Janssen – De Voort Advocaten

30 juni 2020

Jolande Janssen is 10 jaar advocaat en werkt bij De Voort Advocaten in Tilburg en is werkzaam in de vakgebieden arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, sport & recht en zorg & recht. Ze staat ondernemingsraden bij in het overleg met de bestuurder en in procedures bij kantonrechter en Ondernemingskamer en is gespecialiseerd in arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. 

Lees verder

Na 20 jaar een collectieve arbeidsvoorwaarde intrekken

30 juni 2020

Een werkgever van een elektronica- en witgoedbedrijf verbiedt zijn personeel om nog langer oude apparaten mee naar huis te nemen. Sommige werknemers repareren die vervolgens en bieden die te koop aan. De afspraak om dat te mogen doen bestaat al meer dan 20 jaar. Alle werknemers moeten tekenen voor het aanvaarden van de nieuwe voorwaarden.…

Lees verder

Wat is er voor de OR van belang bij NOW 2.0?

3 juni 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgt een opvolger: de NOW 2.0. Die wijkt op een aantal onderdelen af van de eerste regeling en op welke manier is de OR betrokken bij NOW 2.0?

Lees verder

Loonkloof mannen en vrouwen wordt steeds kleiner

3 juni 2020

Er is nog een weg te gaan om mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk te belonen. Maar het verschil is in 2019 wel kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was desondanks  14 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er niet…

Lees verder

Recht op langer gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

5 mei 2020

Ouders kunnen nu 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat is onbetaald, tenzij er in de cao of binnen een bedrijf een doorbetaling is geregeld. Maar vanaf augustus 2022 worden de eerste negen weken – bij wet – (gedeeltelijk) betaald.

Lees verder