Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Wet bescherming klokkenluiders in Eerste Kamer aangenomen

1 februari 2023

Meer werkgevers een interne meldprocedure voor (vermoedens van) misstanden moeten hebben. Dat is het gevolg van het besluit door de Eerste Kamer om Wet bescherming klokkenluiders aan te nemen. De Wet vervangt op termijn de huidige Wet Huis voor klokkenluiders.

Lees verder

Nieuwe pensioenwet waarschijnlijk per 1-7-2023 een feit

4 januari 2023

De Eerste Kamer zal naar verwachting op 17 januari met meerderheid instemmen met de nieuwe Wet toekomst pensioen. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft om een meerderheid te bereiken wel wat concessies aan m.n. GroenLinks en de PvdA gedaan.

Lees verder

Uitspraak Hoge Raad over eenzijdig wijzigen arbeidsvoorwaarden

4 januari 2023

In veel arbeidsovereenkomsten staat een eenzijdig wijzigingsbeding, waardoor de werkgever in bijzondere omstandigheden de arbeidsovereenkomst kan wijzigen. Maar als dat beding er nu niet in staat, kan dan die eenzijdige wijziging ook? De Hoge Raad oordeelt van wel.

Lees verder

Transitievergoeding in 2023 maximaal € 89.000

4 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 is de maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal één bruto jaarsalaris. Dat is € 3.000 meer dan in 2022, want toen was de vergoeding maximaal € 86.000.

Lees verder

EU-richtlijn gelijke beloning gaat gelden vanaf 100 werknemers

4 januari 2023

Het Europees Parlement wil de EU-richtlijn voor gelijke beloning ook laten gelden voor organisaties met 100 tot 250 werknemers. Als dat er door komt dan moeten ineens heel veel meer organisaties aan deze richtlijn moeten voldoen. Onderhandelaars van de EU-landen en het Europees parlement hebben daarover een voorlopig akkoord gesloten. Beiden moeten het voorlopige akkoord…

Lees verder

Uitzendkrachten krijgen ook de eindejaarsuitkering

4 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 krijgen uitzendkrachten ook recht op een eindejaarsuitkering als de collega’s in vaste of tijdelijke dienst dat ook krijgen. De inlenersbeloning wordt daarom uitgebreid met de eindejaarsuitkering

Lees verder

Een financieel extraatje voor de werknemers

7 december 2022

Het zijn dure tijden! De inflatie is hoog en de energielasten zijn voor veel werknemers nauwelijks nog te betalen. Kan de werkgever een extra financiële bijdrage geven om die lasten wat te verlichten?

Lees verder

Wetswijzigingen per 1-1-2023

7 december 2022

Aan het begin van het jaar worden goede voornemens gemaakt, maar het is ook een natuurlijke datum (evenals 1 juli) om nieuwe wetgeving in te laten gaan. Voor werkgever en werknemer gaat er in het komend jaar het nodige veranderen, al gaat sommige wetgeving later in dan 1 januari, omdat de besluitvorming vertraging heeft opgelopen.

Lees verder

Werkkostenregeling verruimen voor compensatie energieprijzen

2 november 2022

De werkkostenregeling (WKR) moet worden verruimd. Werkgevers krijgen dan meer ruimte krijgen om personeel te compenseren voor de hoge (energie)prijzen via een eenmalige belastingvrije bonusuitkering. Dát is de bedoeling van de motie die de Tweede Kamer op 22 september 2022 heeft aangenomen. Het kabinet komt nog met een uitwerking van de maatregel en het bedrag…

Lees verder