Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Meer inzicht in je pensioenontwikkeling

5 december 2018

Pensioenuitvoerders moeten vanaf medio 2019 aan de hand van drie scenario’s inzicht geven in de pensioenontwikkeling van de deelnemers. Het moet een beter beeld opleveren van wat het pensioen daadwerkelijk gaat worden en welke risico’s daar mee samenhangen.

Lees verder

Participatiewet wordt aangepast

7 november 2018

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een motie die het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven laat vervallen voor het scheppen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Op die manier maakt het voor naleving van de wet niet meer uit of de baan voor de overheid of het bedrijfsleven gecreëerd wordt.

Lees verder

OR kan prima over arbeidsvoorwaarden onderhandelen

7 november 2018

Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een ondernemingsraad best zelf onderhandelen met de bestuurder over een arbeidsvoorwaardenregeling (avr). Ondanks het gegeven dat de OR in een hiërarchische positie ten opzichte van de ondernemer staat en daarvan afhankelijk is. De aanleiding voor het stellen van vragen waren de afgesloten avr’s voor Jumbo, Action…

Lees verder

Tweede Kamer stemt voor zes weken geboorteverlof

3 oktober 2018

Partners van moeders krijgen vanaf 1 januari 2019 recht op vijf dagen geboorteverlof. De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG). Daarnaast is er per 1 juli 2020 de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof opnemen van nog eens vijf weken. Voordat het zover is moet het voorstel nog wel door…

Lees verder

Voorbereiden op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

3 oktober 2018

Als op 1-1-2020 – de geplande invoeringsdatum – de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht wordt, is daarmee een nieuw rechtsstelsel voor ambtenaren ingevoerd. Van de huidige aanstelling wordt overgegaan naar een arbeidsovereenkomst zoals die voor alle niet-ambtenaren al jaren van kracht is. Ook bij procedures gaat het in de toekomst anders, voortaan wordt…

Lees verder

Autoriteit Persoonsgegevens start controles naleving AVG

5 september 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is – in de vorm van een willekeurige steekproef – begonnen met onderzoek naar het bijhouden van verwerkingsregisters door grote organisaties in 10 sectoren. En bij geconstateerde fouten kunnen er fikse boetes worden opgelegd en die kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen Euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.

Lees verder

Fusiegedragsregels niet nageleefd

4 juli 2018

In 2017 zijn er 588 fusies gemeld bij de Sociaal Economische Raad (SER). Dat is het hoogste aantal sinds 10 jaar en een stijging van 12,5 procent ten opzichte van 2016. In de SER Fusiegedragsregels zijn de voorwaarden o.a. voor het melden van een fusie vastgelegd. In niet alle gevallen worden die gedragsregels zorgvuldig nageleefd.…

Lees verder

Kwart beroepsbevolking flext

4 juli 2018

Maar liefst een kwart van de beroepsbevolking in 2017 werkte als flexkracht. Dat is een aanzienlijke hoeveelheid medewerkers die maar beperkte zekerheden over hun contract, arbeidstijden en beloning hebben. En dat heeft zo zijn gevolgen voor het inkomen, de mogelijkheid om een hypotheek voor een huis te verkrijgen, de studie te bekostigen e.d. En als…

Lees verder

Meer banen voor mensen met beperking

4 juli 2018

De werkgevers hebben meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking geboden dan oorspronkelijk de afspraak was. In 2017 zijn er 11.000 extra banen gecreëerd bovenop het streefaantal van 23.000 banen. En daar waar het bedrijfsleven meer doet dan is afgesproken, is laat de overheid het zelf wat afweten om de doelstelling van de Participatiewet te…

Lees verder