Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Registratie CO2-uitstoot zakelijke kilometers verplicht

5 oktober 2022

Vanaf 2023 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren. Dat levert administratief gedoe op, maar het registreren van woon/werkverkeer en dienstreizen levert óók de mogelijkheid op om gedrag, aanwezigheid en prestaties van personeel waar te nemen. Aandacht van de OR is dus nodig!

Lees verder

Diversiteit en inclusie als OR-doel

5 oktober 2022

‘Verschil verrijkt!’, dat is het motto van de dag die de SER op 4 oktober heeft georganiseerd. De Diversity Day heeft als doel de diversiteit en inclusie op de werkvloer in de organisaties en ondernemingen te bevorderen. De aandacht daarvoor heeft meer nodig dan zo’n speciale dag. Daar kan elke OR een bijdrage aan leveren.

Lees verder

Heeft een werkwillige recht op loon?

7 september 2022

De uitspraak van de Hoge Raad (HR) is al in 1972 gedaan, maar het heeft bijna 50 jaar geduurd voordat die op uitspraken.rechtspraak.nl gepubliceerd is. De HR gaf in de uitspraak antwoord op de vraag of een werkwillige die door een staking niet kan werken toch recht op loon? Nu er weer stakingen (NS en…

Lees verder

Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

7 september 2022

De Eerste Kamer heeft aan de regering gevraagd om een beter uitvoerbaar en communiceerbaar alternatief voor het uitgestelde uitbetalingsmoment. Door het opschuiven van de invoeringsdatum krijgen de pensioenuitvoerders meer tijd om zich voor te bereiden op ‘het bedrag ineens’.

Lees verder

Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht

7 september 2022

Sinds augustus 2022 is de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Werkgevers moeten de veranderingen door deze wet toepassen in hun arbeidsovereenkomsten (nieuw en bestaand) met de medewerkers. Ook de OR moet aan het werk ermee.

Lees verder

Premiekorting bij collectieve zorgverzekering geschrapt

7 september 2022

Per 1-1-2023 is het niet langer mogelijk om aan werknemers een premiekorting op een collectieve zorgverzekering aan te bieden. Voor de werknemers die daar nu gebruik van maken gaat daarom de premie omhoog.

Lees verder

Wijzigingen in de regels voor personeel per 1 juli 2022

6 juli 2022

Ook halverwege het jaar is de mogelijkheid om veranderingen in wet en regelgeving door te voeren. Ook dit jaar is er per 1-7-2022 het nodige veranderd.

Lees verder

Corona en het arbeidsrecht

6 juli 2022

Nog steeds is het coronavirus actief en worden mensen daarmee besmet. Inmiddels hebben ook de kantonrechters te maken met arbeidsrechtelijke geschillen die met het virus verband houden. Wat valt er te leren van deze casussen?

Lees verder

Zorg voor een gedragscode ongewenste omgangsvormen

6 juli 2022

Eén op de zes werknemers heeft te maken met intern ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden. Dat is natuurlijk een niet te accepteren hoog aantal, dus is het zaak om dat gedrag gericht aan te pakken. De eerste stap daarvan is het opstellen van een gedragscode ongewenste omgangsvormen.

Lees verder