Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Advies aan Hoge Raad: ‘opstarttijd’ voorafgaand aan ingeroosterde dienst is betaalde arbeidstijd

3 juli 2024

De 10 minuten die een werknemer voorafgaand aan de start van zijn rooster aanwezig moet zijn is betaalde arbeidstijd. Dat is het advies van de advocaat-generaal (AG) De Bock de Hoge Raad (HR) in haar conclusie van vandaag. In november 2024 doet de uitspraak over de vraag of de 10 minuten verplichte aanwezigheid van een…

Lees verder

Stakeholderdialoog in (internationale) ketens

3 juli 2024

Verder kijken dan de neus lang is. Versimpeld is dat wat aan de orde is bij de stakeholderdialoog in internationale ketens. Het gaat bijvoorbeeld om de impact van de bedrijfsactiviteiten op de lokale bevolking. Wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden? Voor de arbeidsomstandigheden en hoe zit het met grondstoffen, energie en andere materialen? Het SER-project…

Lees verder

Moslima’s worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt

3 juli 2024

Moslima’s ervaren discriminatie op de werkvloer. Dat is zowel bij sollicitaties aan de hand als wanneer ze aan het werk zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van demissionair minister Van Gennip van SZW. Moslima’s die een hoofddoek dragen, ervaren vaker discriminatie dan die zonder hoofddoek.

Lees verder

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2024

3 juli 2024

Zo halverwege het jaar gaan er altijd wel wat nieuwe regels en wetten in. Zo ook per 1 juli 2024. De impact ervan is beperkt door de wisseling in kabinet en het feit dat de Eerste Kamer een aantal wetsvoorstellen heeft afgewezen.

Lees verder

Wetsvoorstel overgang van onderneming bij een faillissement

5 juni 2024

Het zal je maar gebeuren! Ondanks alle moeite (en geld) die in de onderneming zijn gestopt gaat het bedrijf failliet. Soms is er sprake van een doorstart doordat de failliete boedel wordt opgekocht, maar in dat geval is de overname van personeel niet goed geregeld. Een wetsvoorstel ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’ wil daar…

Lees verder

Voorstel voor wettelijk rouwverlof

5 juni 2024

Bij het overlijden van een partner of een kind is er doorgaans een dag of vijf in de cao vastgelegd waarop de werknemer recht heeft om de uitvaart van zijn naaste te regelen. Van rouwverwerking is geen sprake, dus als een werknemer door die rouw nog niet kan werken komt het doorgaans tot een ziekmelding.…

Lees verder

Meerderheid werkgevers vergoedt woon-werkverkeer en thuiswerken

5 juni 2024

De Nederlandse werkgevers betalen op grote schaal vergoedingen voor woon-werkverkeer. Zo’n 3,35 miljoen medewerkers krijgen gezamenlijk meer dan 2 miljard euro aan vergoedingen daarvoor. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding’ van Werkgeversvereniging AWVN. Verhoging vrijgestelde vergoeding woon-werkverkeer In 2023 werd de maximale vrijgestelde vergoeding woon-werkverkeer van 19 cent verhoogd naar 21 cent per…

Lees verder

Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis

5 juni 2024

De COVID-pandemie ligt bij menigeen nog vers in het geheugen, en heeft destijds grote gevolgen gehad voor ondernemingen, ondernemers, werknemers en ZZP’ers. Het kabinet heeft destijds met grote spoed allerlei tijdelijke maatregelen getroffen om de financiële gevolgen ervan op te vangen. Er ligt nu een wetsvoorstel om bij crisissituaties zoals oorlogen, pandemieën of overstromingen en…

Lees verder

Meer duidelijkheid over opleidingsniveaus

1 mei 2024

De Tweede Kamer heeft op 9 april 2024 de NLQF-wet aangenomen. Na de invoering ervan wordt het voor iedereen duidelijk welk niveau een opleiding of diploma heeft. Zo kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden beter inspelen op de mogelijkheden voor een leven lang leren en ontwikkelen. De wet gaat nu door naar de Eerste Kamer.

Lees verder