Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Seksuele intimidatie op het werk wordt weinig gemeld

7 juli 2021

Een minderheid van de slachtoffers van seksuele intimidatie op het werk maakt melding van deze ervaring. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek. Maar… als er wél een melding wordt gedaan, dan levert die melding, volgens het merendeel van de ondervraagden, het gewenste resultaat op. Maar zowel werkgevers als werknemers…

Lees verder

Eerder stoppen met werken door de RVU

2 juni 2021

Allerlei regelingen die het eerder stoppen met werken mogelijk maakten zijn in de loop van de jaren gesneuveld door de fiscale boete die wordt opgelegd als daar gebruik van wordt gemaakt. Het Pensioenakkoord heeft daar wat verandering in aangebracht, onder andere door de regeling vervroegde uittreding (RVU). Wat kan de OR met deze mogelijkheid?

Lees verder

Negen weken ouderschapsverlof doorbetaald vanaf augustus 2022

2 juni 2021

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel om ouderschapsverlof gedeeltelijk door te betalen. Ingangsdatum: 2 augustus 2022. De kans dat ouders daar gebruik van gaan maken neemt ongetwijfeld toe.

Lees verder

Spioneren bij thuiswerkers

5 mei 2021

Zo’n 13 procent van de thuiswerkers wordt door de werkgever gecontroleerd of ze wel aan het werk zijn. Dat doen ze door de thuiswerker te bellen, maar ook door software die periodiek controleert of de thuiswerker wel aanwezig is. Soms worden de toetsenbordaanslagen en muisklikken digitaal bijgehouden. Er ligt een taak voor de ondernemingsraad als…

Lees verder

Thuis werken we harder dan op kantoor

5 mei 2021

Werknemers zijn thuis productiever dan op kantoor. Onderzoek onder 40.000 kantoorwerkers laat zien dat een goede werk-privébalans en de tevredenheid over thuiswerken een aanwijsbare positieve invloed te hebben op de productiviteit van thuiswerkers. Wat kan de OR met deze inzichten?

Lees verder

Van-werk-naar-werk via ‘De Vakbeweging’

5 mei 2021

Het zal je maar gebeuren! Voor het eerst (dreigend) werkloos door de coronacrisis en hoe kom je dan van werk-naar-werk? De vakbonden FNV en CNV bieden begeleiding van ‘De Vakbeweging’, een initiatief om werknemers te helpen om nieuw werk te vinden. Het betekent een extra mogelijkheid om personele gevolgen op te vangen. Daar kan de…

Lees verder

Foto’s van medewerkers op de website. Mag dat?

7 april 2021

Uit oogpunt van klantvriendelijkheid wil de werkgever foto’s van het personeel – met naam – op de website zetten, zodat bezoekers weten met wie ze te maken krijgen. Maar kan dat zomaar?

Lees verder

Belastingdienst maakt meer mogelijk voor vergoeden thuiswerkplek

7 april 2021

Een thuiswerkregeling met de bestuurder afspreken wordt mogelijk wat eenvoudiger nu de Belastingdienst een handje helpt om dat betaalbaar te maken. De ondernemer kan zonder nadelige fiscale gevolgen de kosten van de noodzakelijke voorzieningen om thuis te kunnen werken vergoeden.

Lees verder

Handreiking voor vervroegd uittredenregeling

3 maart 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Stichting van de Arbeid maakten een handreiking voor de uitvoering van regelingen voor vervroegd uittreden (RVU). De handreiking biedt hulp bij de tijdelijke mogelijkheid om regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s) af te spreken zonder RVU-heffing. De RVU-drempelvrijstelling kan worden toegepast vanaf het moment dat de werknemer…

Lees verder