Skip to content

Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

UWV komt met nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid

2 oktober 2019

Het UWV heeft om meerdere redenen de uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid vernieuwd. Zo zijn er wetten gewijzigd, heeft de AVG zijn intrede gedaan en heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan. Ontslagprocedures dienen volgens deze uitvoeringsregels te worden uitgevoerd. Wat betekenen ze voor de OR?

Lees verder

Minder arbeidsdiscriminatie bij sollicitaties is hard nodig

2 oktober 2019

Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. Bij arbeidsdiscriminatie is sprake van ongeoorloofd onderscheid tussen werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderscheid op grond van afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, arbeidsrelatie (fulltime of parttime), godsdienst of levensbeschouwing. Inspectie SZW houdt toezicht op naleving en kan boetes…

Lees verder

Levensloopstress als oorzaak van ziekteverzuim

4 september 2019

Problemen in de privésfeer, zoals echtscheiding, schulden, verlies van een dierbare of de combinatie van werk en mantelzorg hebben in de afgelopen vijf jaar verzuim voor 64 procent van de werknemers veroorzaakt. Daarmee is de stress die door het leven wordt veroorzaakt een belangrijke factor in de aanpak van ziekteverzuim. De ondernemingsraad heeft door het…

Lees verder

Rouwen op het werk

3 juli 2019

In veel cao’s krijgt een werknemer vijf dagen vrijaf als zijn partner of kind komt te overlijden. Maar zo’n korte tijd is volstrekt onvoldoende om zo’n ingrijpende gebeurtenis in het leven van een werknemer te verwerken en weer aan het werk te gaan. Steun van collega’s en leidinggevenden zijn belangrijk om een stabiele terugkeer naar…

Lees verder

Beoordelingen kunnen ook anders

3 juli 2019

In veel organisaties worden de traditionele beoordelingsgesprekken steeds minder populair. De toegevoegde waarde van het gesprek wordt niet altijd meer ervaren en veel bedrijven schaffen het – mede vanwege de kosten – af. Maar het kan ook anders. Vijf manieren om het beoordelen en de doorlopende (loopbaan)ontwikkeling van personeel anders vorm te geven.

Lees verder

Schadevergoeding na niet naleven NVP Sollicitatiecode

3 juli 2019

Als blijkt dat een lid van de beoordelingscommissie informatie over een sollicitant heeft opgevraagd bij mensen die niet als referent waren opgegeven stapt de sollicitant voor een bodemprocedure naar de rechter.

Lees verder

Sabbatical nemen en toch OR-lid blijven

5 juni 2019

Alleen mensen die werkzaam zijn in de onderneming kunnen na verkiezingen OR-lid zijn, en zodra de arbeidsovereenkomst door ontslag of pensioen stopt zijn ze geen OR-lid meer. Maar hoe zit dat als een OR-lid een sabbatical van een jaar neemt en er dus een jaar niet is?

Lees verder

Transitievergoeding gaat veranderen

5 juni 2019

Met de beoogde invoering van de WAB op 1-1-2020 gaat de berekening en hoogte van de transitievergoeding bij ontslag veranderen. In veel gevallen wordt die vergoeding ook gebruikt bij een afspreken van een vaststellingsovereenkomst en maakt het soms nogal wat uit of die overeenkomst nog in 2019 of in 2020 wordt afgesloten.

Lees verder

OR in actie tegen seksuele intimidatie op de werkvloer

5 juni 2019

Elke ondernemingsraad heeft – bij wet – de taak om ongelijke behandeling tegen te gaan. Daaronder valt natuurlijk ook ongewenst gedrag van collega’s of cliënten – in de vorm van seksuele intimidatie. Check eens grondig of het beleid van de organisatie op dit gebied wel op orde is.

Lees verder
Scroll To Top