Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Psychosociale arbeidsbelasting en de OR

5 december 2018

De ‘zachte’ kanten van het arbo-beleid; de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bestrijkt het gebied van het welzijn van de medewerkers. Elke ondernemer dient actief beleid te voeren om de risico’s van PSA tegen te gaan. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden, inclusief de PSA-regelingen.

Lees verder

Wat is goed werkgeverschap?

5 december 2018

Zo hier en daar worden extra beloningen uitgekeerd omdat personeel zich vastlegt om ergens langer te blijven werken of krijgt zittend personeel een bonus als een nieuwe collega wordt aangebracht. Het is maar de vraag of die extra beloningen doorslaggevend zijn om bij een werkgever te blijven werken. Er zijn veel meer factoren die daar…

Lees verder

Werken met arbeidsgehandicapten makkelijker maken

5 december 2018

Als een werkgever een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, dan zit daar nogal wat administratief gedoe aan vast. Dat zou zo maar eens een reden kunnen zijn om er dan maar niet aan te beginnen. Daarentegen heeft elke ondernemingsraad de wettelijke plicht om de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking te stimuleren. Staatssecretaris Van Ark (SZW)…

Lees verder

Flink hogere billijke vergoedingen

7 november 2018

Onderzoekers van de Erasmus School of Law hebben vastgesteld dat vanaf de start van de Wet werk en Zekerheid (Wwz) de rechter 36% van de ontbindingsverzoeken heeft afgewezen. Daarvoor was dat gemiddeld 9 procent. De Wwz blijkt op dit vlak niet goed uit te pakken, want het was de bedoeling om de ontslagprocedures te versoepelen.…

Lees verder

Professioneel eigenaarschap in de ondernemingsraad

7 november 2018

In veel organisaties wordt toegewerkt naar zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid door teams. Medewerkers worden daar – in teamverband – zelf verantwoordelijk voor behaalde resultaten en de wijze waarop die behaald worden. In zo’n geval kan de OR zelf niet achterblijven.

Lees verder

Blijfbonus voor behoud van schaars personeel

3 oktober 2018

Zo hier en daar, maar vooral in de zorgsector, wordt het steeds moeilijker om voldoende personeel in dienst te hebben en te houden. Werkgevers bieden soms een premie als werknemers toezeggen voor langere tijd bij de organisatie werkzaam te zijn. Misschien lost dat wat op, maar er kleven ook risico’s aan.

Lees verder

Bestendig gedrag is óók een regeling

5 september 2018

Door een uitspraak van de kantonrechter wordt nog eens duidelijk dat extra vergoedingen als arbeidsvoorwaarden gezien moeten worden, óók als er niets over in de arbeidsovereenkomst of (ondernemings)cao terug te vinden valt.

Lees verder

Stimulans voor meer vrouwen aan de top blijft nodig

5 september 2018

Omdat de organisaties die zich al langer toeleggen op diversiteitsbeleid melden dat 30% vrouwen in de top aantoonbaar haalbaar is wil het kabinet ‘stevige maatregelen’ treffen als er in 2019 het aantal vrouwen in de top niet is toegenomen. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) ligt het tempo waarin vrouwen naar en in de top…

Lees verder

Deeltijdpensioen om duurzaam inzetbaar te blijven

4 juli 2018

Mensen werken steeds langer door. Dat komt niet alleen door het verhogen van de AOW-leeftijd, maar ook omdat er mogelijkheden zijn om in aanloop naar het pensioen wat minder te gaan werken. In tal van organisaties en branches is het generatiepact ingevoerd, waardoor het mogelijk wordt om als 60-plusser met inlevering van wat salaris –…

Lees verder