Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Tot dusverre 80.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

6 september 2023

Er zijn sinds 2013 in totaal 81.117 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De nu demissionaire minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) licht in een Kamerbrief de cijfers over de banenafspraak toe. Elke ondernemingsraad heeft een wettelijke taak op dit gebied.

Lees verder

Verplicht 10 minuten aanwezig zijn voor aanvang van het werk is betaalde arbeidstijd

5 juli 2023

De werkgever verplicht de werknemer om 10 minuten voor aanvang van het werk zich te melden bij de leidinggevende, zodat precies op tijd met het werk begonnen kan worden. Als een werknemer die 10 minuten als werktijd uitbetaald wil krijgen, dan doet eerst de kantonrechter daarover een uitspraak en nu in hoger beroep het gerechtshof.…

Lees verder

Geen advies gevraagd voor opheffen functie

5 juli 2023

De functie van senior solution sales manager wordt opgeheven zonder dat daarover advies aan de ondernemingsraad wordt gevraagd. Volgens de OR was zo’n adviesaanvraag wettelijk verplicht. De Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam doet over de zaak een uitspraak.

Lees verder

Veel meldingen bij Huis van Klokkenluiders over angstcultuur

7 juni 2023

Veel meldingen bij het Huis van Klokkenluiders gingen over een angstcultuur op het werk. Ook is niet altijd duidelijk hoe medewerkers misstanden kunnen melden. Sinds de oprichting in 2016 van het Huis is er tot dusverre maar één rechtszaak uit een melding voortgekomen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 van het Huis voor Klokkenluiders.

Lees verder

Er wordt voor € 328 miljoen niet gedeclareerd

7 juni 2023

Voor maar liefst 328 miljoen euro wordt niet door werknemers gedeclareerd. Ze maken kosten voor het werk, maar declareren die vervolgens niet en betalen die uit eigen zak. Mogelijk een onderwerp dat voor de OR van belang kan zijn.

Lees verder

Werknemers willen extra maatregelen tegen intimidatie en agressie

3 mei 2023

Werkgevers moeten extra maatregelen nemen tegen agressie en intimidatie door klanten of door collega’s en leidinggevenden. Dat is de mening van meer dan een op de zes werknemers over de staat van de sociale veiligheid op de werkvloer. Vooral in de zorg kreeg in 2022 zo’n 8% van de werknemers ook daadwerkelijk te maken met…

Lees verder

Richtlijn Werk-privébalans herzien

3 mei 2023

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een herziene Richtlijn Werk-privébalans uitgebracht. De vorige versie dateertuit 2013. Inmiddels wordt er veel meer thuis gewerkt en neemt de mantelzorg door het vergrijzen van de naoorlogse generatie toe. En wat te denken van oplopende werkdruk door de krapte op de arbeidsmarkt?

Lees verder

Antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie verplicht

3 mei 2023

Werkgevers met meer dan 25 werknemers worden wettelijk verplicht om antidiscriminatiebeleid op schrift te stellen bij hun werving en selectie. Dat betekent dat ondernemingsraden binnenkort een instemmingsverzoek voor het wijzigen van de wervings- en selectieregeling in de bus kunnen verwachten als die regeling nog niet aan de nieuwe wettelijke vereisten voldoet.

Lees verder

Mag een werkgever apps verbieden?

5 april 2023

Datalekken, vermeende spionage door andere landen. Het zijn een paar redenen waarom het gebruik van bepaalde apps een risico vormen voor dataveiligheid of zelfs de veiligheid van het land.Ook de Nederlandse overheid heeft TikTok op de zakelijke telefoons van de ambtenaren in de ban gedaan. Maar… mag een werkgever het gebruik van bepaalde apps verbieden?

Lees verder