Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Twintig procent personeel vertrekt

1 februari 2023

De arbeidsmobiliteit is fors. Volgens het UWV heeft zo’n twintig procent van het personeel een andere werknemer gevonden. Of ze zijn ZZP-er geworden, die keuze voor ook veel gemaakt.

Lees verder

Tweede Kamer besluit over wetsvoorstel verplichte vertrouwenspersoon

1 februari 2023

Door het wijzigen van de Arbeidsomstandighedenwet moet het mogelijk worden dat elke werknemer een beroep kan doen op een sociaal veilige werkomgeving. Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat elke werknemer het wettelijk recht heeft een beroep kan doen op een vertrouwenspersoon. Ook wordt door het voorstel de positie van de vertrouwenspersoon versterkt.

Lees verder

Leidinggevenden in de fout met hun personeel

4 januari 2023

Ruim 22 procent van de werknemers heeft wel eens te maken met kleinerend of vernederend gedrag door hun manager. Dat zijn zo’n drie miljoen werkenden! Bij zo’n 13% van de medewerkers heeft het grensoverschrijdend gedrag geleid tot een zoeken en vinden van ander werk. Dit blijkt uit CNV-onderzoek in november 2022 onder een groep van…

Lees verder

Zo’n 20.000 aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

7 december 2022

Sinds 2 augustus bestaat de mogelijkheid om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Deze mogelijkheid is in aanvulling op de al bestaande regeling rondom geboorte, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof. In de eerste tien weken van deze nieuwe regeling ontving UWV ongeveer 20.000 aanvragen.

Lees verder

Long Covid-patiënten raken arbeidsongeschikt

7 december 2022

De medewerkers die bij het begin van de Covidpandemie ziek zijn geworden door gebrekkige bescherming en nog niet bestaande vaccinaties naderen de grens van twee jaar ziek zijn. Dat betekent dat het UWV moet beoordelen of er sprake is van blijvende arbeidsongeschiktheid. En als dat zo is, dan heeft dat forse gevolgen voor de medewerker.

Lees verder

Seksuele intimidatie voorkomen

7 december 2022

Werkgevers en HR-professionals hebben de taak om seksuele intimidatie te voorkomen. En als er desondanks voorvallen zijn geweest, dan moet daar dat worden aangepakt. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een tipsheet gemaakt over de preventie van seksuele intimidatie.

Lees verder

Werknemer behoudt tijd-voor-tijduren

2 november 2022

Vooral aan het begin van de coronapandemie hebben werknemers minder uren gewerkt dan in hun arbeidsovereenkomst is opgenomen. Als een werkgeefster 24 uur in mindering brengt op het saldo van haar tijd-voor-tijduren stapt die naar de kantonrechter om dat teruggedraaid te krijgen.

Lees verder

Discriminatie omdat je zwanger bent

2 november 2022

Het is verboden om vanwege zwangerschap te discrimineren. Toch komt dat nog steeds in de praktijk voor. Zo ook in het geval van een zwangere sollicitant die tijdens de sollicitatieprocedure liet weten zwanger te zijn. Het College voor de Rechten van de Mens deed uitspraak.

Lees verder

Naar kantoor om carrière veilig te stellen

2 november 2022

Jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar maken zich zorgen over hun carrièrekansen als ze niet op de werkvloer zijn. Ze denken dat promoties aan hun neus voorbij gaan als ze te weinig door hun leidinggevenden gezien worden.

Lees verder