Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Is het werken in ploegendienst een arbeidsvoorwaarde?

3 juli 2024

Medewerkers raken hun ploegentoeslag kwijt als ze – omdat ze boven de 60 zijn – worden overgeplaatst naar dagdiensten. Op die manier wordt hun inkomen met 21 procent gekort. Ze stappen naar de rechter om weer toegelaten te worden tot de ploegendiensten, want die zien ze inmiddels als een verworven recht.

Lees verder

Oei-foei-doei-beleid

3 juli 2024

In bijna alle personele regelingen wordt het personeel geïnstrueerd welk gedrag gewenst is en welk gedrag beslist niet. Vaak wordt er in de beoordelingsregelingen vastgelegd wat de gevolgen kunnen zijn van het niet naleven van de gedragsregels. Een onderneming moet zich verantwoorden bij de kantonrechter voor het door hen gevoerde ‘three-strikes-and-you’re-out-beleid’.

Lees verder

Eerder stoppen met werken bij zwaar werk

5 juni 2024

Eerder stoppen met werken als je zwaar werk doet, dat is met de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) mogelijk. De vakbonden willen dat die – nu nog tijdelijke – regeling vanaf 2026 wordt verbeterd en wordt omgezet in een permanente regeling.

Lees verder

Nieuwe handreiking tegen seksueel wangedrag

3 april 2024

‘Cultuurverandering op de werkvloer’ is de titel van de nieuwe handreiking tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag dat door regeringscommissaris Mariëtte Hamer is gepresenteerd. De handreiking zet in op het melden van grensoverschrijdend gedrag, maar ook op cultuurverandering. De handreiking vormt een belangrijk document voor elke ondernemingsraad en PVT.

Lees verder

Functie is volgens cao niet zwaar genoeg voor RVU

3 april 2024

Door de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) kan een werknemer met een zwaar beroep eerder stoppen met werken en vervroegd met pensioen. Maar… dan moet het wel om een zwaar beroep gaan.

Lees verder

‘Ik ben even niet te bereiken’

6 maart 2024

Er bestaat nog steeds geen wettelijk recht op onbereikbaarheid. Wel zijn er in sommige cao’s afspraken gemaakt om het recht op onbereikbaarheid te regelen.

Lees verder

Lessen uit het rapport Van Rijn

6 maart 2024

De omroep is niet de enige branche waarin deadlines een belangrijke rol spelen en er doorlopend veel aandacht is voor het leveren van optimale kwaliteit. Het rapport van de commissie Van Rijn leent zich dan ook voor het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in elke organisatie waar dat een rol speelt.

Lees verder

Succesvol beroep op de tienminutenregel

7 februari 2024

Al eerder zijn er door de kantonrechter en gerechtshof uitspraken gedaan over de betaling van de 10 minuten die een werknemer voor aanvang van zijn arbeidstijd verplicht aanwezig moet zijn. Alleen een werknemer die deze 10 minuten thuis doorbracht heeft geen gelijk gekregen. De andere klagers haalden wel hun gelijk en hadden recht op loon…

Lees verder

Verplicht kwartier voor aanvang werk aanwezig is werk

3 januari 2024

Inmiddels is dit de derde zaak in korte tijd die bij de kantonrechter wordt besproken. Het gaat om de betaling van de tijd die een werknemer verplicht voor aanvang van het werk aanwezig moet zijn en zich moet melden. Hoort die tijd bij de werktijd, en… moet dat dan óók worden betaald?

Lees verder