Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Jonge vrouwen geconfronteerd met ongewenste seksuele aandacht

4 mei 2022

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt duidelijk dat veel werknemers op en in hun werk te maken hebben met ongewenst gedrag. Het zijn vooral de jonge vrouwen die daar veel mee geconfronteerd worden. Het onderzoek is in het laatste kwartaal van 2021 uitgevoerd onder 50 duizend werknemers van 15 tot…

Lees verder

Betere afspraken over rouwverlof op komst

4 mei 2022

Er wordt gewerkt aan een specifieke wettelijke regeling voor rouwverlof. Die moet uitgebreider zijn dan het huidige calamiteitenverlof. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om over het rouwverlof betere afspraken te maken. Minister Van Gennip een voorstel naar de Kamer als dat voorstel…

Lees verder

Minder vrije dagen voor parttimers?

4 mei 2022

Het College voor de Rechten van de Mens deed onlangs een uitspraak over het recht op vrije dagen voor parttimers. Aanleiding daarvoor was een klacht van een werknemer die zijn rechten op een feestdag niet kon benutten, omdat hij op die dagen altijd al vrij was. Van de werkgever werd hij daarvoor niet gecompenseerd. Het…

Lees verder

Inclusief personeelsbeleid bij Defensie

6 april 2022

“Het is eenvoudig om recruiters aan te moedigen meer vrouwen of etnische minderheden in dienst te nemen. Het vergroot de algehele diversiteit van de werkplek. Maar diversiteit gaat toch echt over het vergroten van de daadwerkelijke participatie van mensen, niet alleen over het op de borst kloppen met ‘kijk ons eens inclusief zijn’.” “Divers samengestelde…

Lees verder

Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over waar ze werken

6 april 2022

Als het aan vakbond FNV ligt, dan moeten werknemers meer zeggenschap krijgen over de plek waar ze willen werken; thuis of op kantoor. Werkgevers en vakbonden hebben daarover een akkoord bereikt in de Sociaal-Economische Raad (SER). De bond streeft naar wetgeving voor alle werknemers. In veel ondernemingen wordt gewerkt aan een thuiswerkregeling nu het thuiswerkadvies…

Lees verder

Uitkering ouderschapsverlof verhoogd

6 april 2022

Nog vóór de inwerkingtreding op 2 augustus a.s. van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloon. Minister Van Gennip van SZW heeft een ontwerpbesluit hiervoor naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Lees verder

Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het werk

1 maart 2022

De recente onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in allerlei branches en sectoren maken het meer dan noodzakelijk om dergelijk gedrag aan te pakken. TNO heeft in al 2020 in opdracht van het ministerie van SZW de Wegwijzer Seksuele intimidatie ontwikkeld. Het helpt organisaties om seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk aan te pakken en te…

Lees verder

Klachtafhandeling seksuele intimidatie

1 maart 2022

De drempel om over seksuele intimidatie te klagen ligt hoog. Maar als er dan geklaagd wordt, dan is het van belang om de klacht en de klager zo goed mogelijk te behandelen. De vertrouwenspersoon en de klachtencommissie spelen daarbij een belangrijke rol, en de ondernemingsraad heeft mogelijkheden om klachtenregeling te verbeteren.

Lees verder

Bewegen tijdens het werk is ook werk

2 februari 2022

We zitten te veel! Op een werkdag zit een gemiddelde werknemer 10,3 uur, en beweegt daarmee te weinig. Onderzoekster en industrieel ontwerper Ida Damen promoveerde op haar onderzoek over bewegen op het werk. Ze kwam daarbij de nodige vooringenomenheden tegen.

Lees verder