Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Meer mensen met een beperking aan het werk helpen

4 maart 2020

Maar de helft van de mensen met een beperking heeft werk. Dat betekent dat de andere helft het moet doen zonder extra inkomen, samen werken met collega’s, opgeleid worden en blijven e.d. Staatssecretaris van Ark komt dan ook met een wetsvoorstel ‘Breed offensief’ om daar wat aan te doen en meer kansen op werk mogelijk…

Lees verder

Verplicht vaststellingsovereenkomst tekenen?

4 februari 2020

In zo’n 70 procent van het vertrek uit de organisatie verloopt dat via een vaststellingsovereenkomst. De andere mogelijkheden voor ontslag verlopen via het UWV of via de kantonrechter. Als een werknemer en werkgever – na het nodige gedoe – afspraken maken over een vaststellingsovereenkomst (VSO) wil de werknemer die uiteindelijk niet tekenen. En zo komt…

Lees verder

Werkgerelateerd verzuim stijgt iets

4 februari 2020

Al jaren houdt TNO de verzuimcijfers in Nederland bij en publiceert die elke twee jaar in de Arbobalans. Het verzuim lag in 2017 landelijk op 4 procent. TNO ziet een lichte stijging in het werkgerelateerd verzuim. Van al het verzuim is  bijna de helft (46 procent) gerelateerd aan werk. In 2015 was dit nog 42…

Lees verder

Even appen over contractverlenging

7 januari 2020

Als een medewerker via WhatsApp aan haar werkgever vraagt of haar contract met een jaar verlengd wordt, dan krijgt ze – ook via WhatsApp – een bevestigend antwoord. Door verschillende omstandigheden wil de werkgever van haar af. In eerste instantie krijgt de werkgever van de kantonrechter gelijk, maar het gerechtshof heeft een andere mening.

Lees verder

Participatiewet blijkt niet te werken

4 december 2019

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is snoeihard in de eindconclusie van een onderzoek naar behalen van de doelstellingen van de Participatiewet. Die doelen zijn niet behaald en evenmin is er sprake van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ondanks deze conclusies blijft er werk genoeg te doen voor elke ondernemingsraad op het…

Lees verder

Hoe voorkom je een bore-out?

4 december 2019

Aan het voorkomen en behandelen van burn-outs wordt steeds meer aandacht besteed. Vooral omdat het aantal lijkt toe te nemen. Maar het omgekeerde van een burn-out bestaat ook; de bore-out. Door verveling ontwikkelt de werknemer klachten die vergelijkbaar zijn met een burn-out.

Lees verder

Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid

4 december 2019

Als het goed is zou elke onderneming een afspiegeling van de samenleving moeten zijn. En in die samenleving leven verschillende bevolkingsgroepen met een andere culturele achtergrond. Daarnaast zijn er groepen werknemers die met arbeidsbeperkingen te maken hebben en maar al te graag aan het werk willen. Beleid om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen is dan…

Lees verder

UWV komt met nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid

2 oktober 2019

Het UWV heeft om meerdere redenen de uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid vernieuwd. Zo zijn er wetten gewijzigd, heeft de AVG zijn intrede gedaan en heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan. Ontslagprocedures dienen volgens deze uitvoeringsregels te worden uitgevoerd. Wat betekenen ze voor de OR?

Lees verder

Minder arbeidsdiscriminatie bij sollicitaties is hard nodig

2 oktober 2019

Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. Bij arbeidsdiscriminatie is sprake van ongeoorloofd onderscheid tussen werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderscheid op grond van afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, arbeidsrelatie (fulltime of parttime), godsdienst of levensbeschouwing. Inspectie SZW houdt toezicht op naleving en kan boetes…

Lees verder