Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Meer autonomie werknemers door thuiswerken

3 juni 2020

Bijna de helft van de werknemers die verplicht thuis zijn gaan werken ervaren meer autonomie in het werk wat ze doen. Dat is een stijging van 29% naar 49% die door de coronacrisis veroorzaakt is.

Lees verder

Alle mogelijkheden voor gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

3 juni 2020

Uit jurisprudentie wordt duidelijk dat het niet mogelijk is om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Het is van tweeën één: er is wel of er is geen arbeidsovereenkomst. Maar er zijn wel mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen door gebruik te maken van andere mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. In dit artikel…

Lees verder

Wel een lager salaris na herplaatsing, maar geen transitievergoeding

5 mei 2020

Soms wordt een werknemer na een reorganisatie in een functie met een lager salaris geplaatst. Een werknemer vond dat zij recht daarom had op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad (HR) gaf antwoord op deze vraag.

Lees verder

Thuis aan het werk

1 april 2020

Door de coronacrisis is het thuiswerken in veel organisaties in een stroomversnelling geraakt. Soms werd er door medewerkers voor een beperkt aantal dagen thuis gewerkt, maar soms was dat nog helemaal niet mogelijk. Door de maatregelen van de regering is dat nu ineens anders. Maar wat komt er voor de OR kijken bij het thuis…

Lees verder

Meer mensen met een beperking aan het werk helpen

4 maart 2020

Maar de helft van de mensen met een beperking heeft werk. Dat betekent dat de andere helft het moet doen zonder extra inkomen, samen werken met collega’s, opgeleid worden en blijven e.d. Staatssecretaris van Ark komt dan ook met een wetsvoorstel ‘Breed offensief’ om daar wat aan te doen en meer kansen op werk mogelijk…

Lees verder

Verplicht vaststellingsovereenkomst tekenen?

4 februari 2020

In zo’n 70 procent van het vertrek uit de organisatie verloopt dat via een vaststellingsovereenkomst. De andere mogelijkheden voor ontslag verlopen via het UWV of via de kantonrechter. Als een werknemer en werkgever – na het nodige gedoe – afspraken maken over een vaststellingsovereenkomst (VSO) wil de werknemer die uiteindelijk niet tekenen. En zo komt…

Lees verder

Werkgerelateerd verzuim stijgt iets

4 februari 2020

Al jaren houdt TNO de verzuimcijfers in Nederland bij en publiceert die elke twee jaar in de Arbobalans. Het verzuim lag in 2017 landelijk op 4 procent. TNO ziet een lichte stijging in het werkgerelateerd verzuim. Van al het verzuim is  bijna de helft (46 procent) gerelateerd aan werk. In 2015 was dit nog 42…

Lees verder

Even appen over contractverlenging

7 januari 2020

Als een medewerker via WhatsApp aan haar werkgever vraagt of haar contract met een jaar verlengd wordt, dan krijgt ze – ook via WhatsApp – een bevestigend antwoord. Door verschillende omstandigheden wil de werkgever van haar af. In eerste instantie krijgt de werkgever van de kantonrechter gelijk, maar het gerechtshof heeft een andere mening.

Lees verder

Participatiewet blijkt niet te werken

4 december 2019

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is snoeihard in de eindconclusie van een onderzoek naar behalen van de doelstellingen van de Participatiewet. Die doelen zijn niet behaald en evenmin is er sprake van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ondanks deze conclusies blijft er werk genoeg te doen voor elke ondernemingsraad op het…

Lees verder