Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Mag ik mijn beoordelingsgesprek opnemen?

5 oktober 2022

Een beoordelingsgesprek brengt altijd enige spanning met zich mee. Door die spanning wordt het moeilijker om alles wat in het gesprek aan de orde is geweest vast te houden. Het maken van een opname op je mobieltje is dan een handige oplossing, zodat het gesprek later nog teruggeluisterd kan worden. Maar mag dat, en hoe…

Lees verder

Situatieve arbeidsongeschiktheid

5 oktober 2022

Zo’n 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar zijn het gevolg van zogenoemde situatieve arbeidsongeschiktheid. De medewerkers melden zich ziek door een onderliggend arbeidsconflict met leidinggevende, collega’s of de organisatie. Ook deze medewerkers komen op enig moment bij de bedrijfsarts terecht. De vernieuwde STECR richtlijn Arbeidsconflicten (versie 7) gaat over het inzetten van arbeidsmediation in zo’n…

Lees verder

Ongewenst gedrag wordt te weinig gemeld bij vertrouwenspersoon

5 oktober 2022

Maar 13 procent van de slachtoffers stapt naar de vertrouwenspersoon na ervaring met ongewenst gedrag. En van deze slachtoffers doet het overgrote deel geen officiële melding. Een direct verband leggen tussen het aantal meldingen en de mate waarin ongewenst gedrag voorkomt is dus niet mogelijk.

Lees verder

Tweede Kamer akkoord met Wet werken waar je wilt

7 september 2022

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. Door dit wetsvoorstel veranderen de wettelijke regels voor werknemers die een wijziging willen voor een andere arbeidsplaats.

Lees verder

Als er een kind wordt geboren

7 september 2022

Sinds 2 augustus 2022 is het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Werknemers krijgen dan na de geboorte van een kind recht op ouderschapsverlof met uitkering van UWV. Daarnaast bestaan er al andere vormen van verlof voor moeders en partners.

Lees verder

Werkenden scholen minder

7 september 2022

Werknemers hebben de afgelopen twee jaar minder scholing gevolgd en minder aan hun ontwikkeling gewerkt. Dat is de uitkomst van onderzoek door het  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van hun tweejaarlijks arbeidsmarktonderzoek. Het SCP ziet de coronapandemie en -maatregelen als de voornaamste factor voor deze ontwikkelingen.

Lees verder

Vergoeding werknemer na overgang onderneming

6 juli 2022

Een medewerker heeft bij een overname van het bedrijf de keuze om bij de nieuwe werkgever in dienst te treden (hij gaat dan van rechtswege mee over) of bij de oude werkgever in dienst te blijven. Een medewerker blijft bij zijn oude werkgever in dienst, omdat hij te maken krijgt met een enorme reisafstand en…

Lees verder

Het SER-advies over de Wet werken waar je wilt

6 juli 2022

Naar aanleiding van het adviesrapport ‘Hybride werken’ door de SER hebben Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) een nota van wijziging ingediend voor het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wilt. Het is nog maar de vraag of de beoogde ingangsdatum van 1 augustus 2022 gehaald wordt want Tweede en Eerste Kamer moeten er nog…

Lees verder

Van Drees trekken

6 juli 2022

‘Hij trekt van Drees’ is sinds 1957 een gezegde dat van toepassing is op iemand die een AOW-uitkering ontvangt. Daarmee is het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in veel gevallen ook de pensioengerechtigde leeftijd. Maar waarom zijn er mensen die na het bereiken van AOW en pensioen toch nog door blijven werken?

Lees verder