Arbo

Altijd op de hoogst van het laatste nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor elk ondernemingsraad of PVT is dat nieuws dat er toe doet. Arbeidsomstandigheden hebben we namelijk allemaal en er valt altijd wat te verbeteren op dat gebied.

Gedeelde zorgplicht voor uitlener en inlener

3 mei 2023

Het doel is om de arbeidsomstandigheden van ingehuurd personeel te verbeteren. Daarom krijgen de inlenende werkgever en de uitlenende werkgever een gedeelde verantwoordelijkheid en zorgplicht. Dit staat in het voorstel voor de ‘Wet invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners’.

Lees verder

Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

3 mei 2023

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NA) heeft een nieuwe werkwijze ingevoerd voor het ongevalsonderzoek. Dat betekent dat in veel gevallen werkgevers voortaan hun eigen onderzoek doen. De inspectie verwacht dat dit tot meer verbeteringen in veilige werkomstandigheden leidt dan simpelweg beboeten van overtredingen.

Lees verder

Traplopen is een alledaagse bezigheid

5 april 2023

De werkgever hoeft geen aparte instructies te geven aan zijn personeel over hoe ze op een trap moeten lopen. Dat is een alledaagse bezigheid, aldus de kantonrechter. Door dit uitgangspunt is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade van een werknemer nadat die van de trap gevallen is.

Lees verder

App om psychosociale arbeidsrisico’s beter te herkennen

1 maart 2023

De ‘Route naar RI&E’-app helpt werkgevers om in zeven stappen een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstellen. De app is onder meer gericht op het inventariseren van de risico’s van psychsociale arbeidsbelasting (PSA). Daarnaast geeft de app tips hoe een werkgever de PSA- risico’s in de verplichte RI&E op te nemen. Aanpak PSA TNO heeft…

Lees verder

Vijf strategische thema’s voor veilig en gezond werken

1 maart 2023

Het RIVM en TNO deden onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werk in de komende 20 jaar. De resultaten staan in – zoals ze dat noemen –  een horizonscan ‘De Toekomst van Gezond en Veilig Werken’.

Lees verder

Is een werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van covid-19-besmetting?

1 februari 2023

Kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld als zijn werknemers tijdens het werk worden besmet met covid-19 en daar langdurig gevolgen van ondervinden?

Lees verder

Voorkomen van zware ongevallen met nieuwe ARIE-regeling

1 februari 2023

Per 1 januari 2023 is de herziene Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling) in werking getreden. Deze aanpassing van de ARIE-regeling moet zware arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s daardoor beheersen.

Lees verder

Bedrijfsongeval wordt door werkgever onderzocht

1 februari 2023

Het is de bedoeling van de Arbeidsinspectie dat de werkgever zelf onderzoek doet bij meldingsplichtige bedrijfsongevallen. Per 1-1-2023 is de werkgever verplicht binnen vijftien werkdagen onderzoek te doen naar het gemelde ongeval. Daarnaast moet er rapportage plus verbeterplan gesteld worden en ter goedkeuring naar de Arbeidsinspectie te worden gestuurd. Rapportage die ook naar de OR…

Lees verder

Speerpunten Arbeidsinspectie in 2023

4 januari 2023

De minister van SZW heeft het Meerjarenplan 2023-2026 en het jaarplan van de Arbeidsinspectie bekendgemaakt. Minister Van Gennip licht daarin toe welke arbeidsrisico’s de komende jaren prioriteit krijgen. Net als voorgaande jaren gaat er terecht veel aandacht naar de psychische belasting van werk en fysieke overbelasting.

Lees verder