Skip to content

Arbo

Altijd op de hoogst van het laatste nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor elk ondernemingsraad of PVT is dat nieuws dat er toe doet. Arbeidsomstandigheden hebben we namelijk allemaal en er valt altijd wat te verbeteren op dat gebied.

Vooral mannen doen het gevaarlijke werk

6 november 2019

Maar liefst in negen van de tien beroepen doen de mannen het gevaarlijkste werk. Het CBS maakt een overzicht van de gevaarlijkste beroepen in de vorm van een top 10. Daar staan ook beroepen op waarvan je het niet direct zou verwachten.

Lees verder

Arbomaatregelen voor uitzendkrachten

2 oktober 2019

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid, welzijn en gezondheid van zijn werknemers. Oók de uitzendkrachten vallen onder deze verantwoordelijkheid van goed werkgeverschap. Ze vormen een categorie werknemers die extra risico loopt op ongevallen door onervarenheid en onbekendheid met de werkomstandigheden. Speciaal voor de uitzendkrachten heeft de SER een handreiking gemaakt over de te treffen…

Lees verder

Naleving arboregels bij meerderheid bedrijven niet op orde

4 september 2019

Het naleven van de arboregels door de bedrijven in Nederland moet stukken beter. Uit het onderzoek ‘Arbo in bedrijf’ dat Inspectie SZW heeft uitgevoerd leeft een meerderheid van de bedrijven de regels niet of onvoldoende na. Het gaat wel iets beter met de naleving, maar het is nog steeds niet wat wettelijk nageleefd moet worden.…

Lees verder

Arbocatalogus is voortaan maximaal 6 jaar geldig

3 juli 2019

Op 14 juni 2019 is een nieuwe beleidsregel Arbocatalogi van kracht geworden. Een belangrijke wijziging: voortaan is een Arbocatalogus nog maximaal 6 jaar geldig.

Lees verder

Burn-out toch geen beroepsziekte?

3 juli 2019

In de vorige Nieuwsbrief Medezeggenschap is een artikel gepubliceerd over burn-out als een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel erkende beroepsziekte. Maar klopt dat bericht wel?

Lees verder

Burn-out is officieel een ziekte

5 juni 2019

Door toevoeging aan een catalogus met 55.000 ziekten – compleet met symptomen en oorzaken van letsel – is burn-out nu een officiële ziekte geworden. De lidstaten van de World Health Organization (WHO) hebben daartoe besloten.

Lees verder

Wanneer een werknemer testen op alcohol en drugs?

3 april 2019

Geen enkele werkgever wil dat zijn personeel onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen aan het werk is. De eigen gezondheid en veiligheid van de medewerker is dan in het geding, maar ook die van collega’s, cliënten en andere weggebruikers. Maar zelf testen door de werkgever op alcohol en drugs is in veel gevallen verboden.…

Lees verder

Maak eens kennis met BAS

6 maart 2019

BAS is geen woest aantrekkelijke vent, maar de checklist door TNO ‘Beter achter je scherm’. De digitale checklist van 43 vragen is via het scherm – dat dan weer wel – in te vullen.

Lees verder

Burn-outklachten nemen toe

6 maart 2019

Door de toename van taakeisen en verminderde autonomie over het eigen werk zijn de klachten over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van personeel in de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. De burn-outklachten stegen van 11 procent in 2007 naar 16 procent in 2017. TNO – die de cijfers heeft opgesteld – spreekt van een zorgwekkende toename.…

Lees verder
Scroll To Top