Arbo

Altijd op de hoogst van het laatste nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor elk ondernemingsraad of PVT is dat nieuws dat er toe doet. Arbeidsomstandigheden hebben we namelijk allemaal en er valt altijd wat te verbeteren op dat gebied.

Nieuwe Arbodienst voor vrouwen

9 januari 2019

Arbodienstverlener ‘Healthy Woman’ richt zich in hun dienstverlening speciaal op vrouwen. En daar hebben ze hun onderbouwde redenen voor.

Lees verder

Ongevallen door taalproblemen

5 december 2018

‘Van onderen’ roepen we als er per ongeluk wat van de steiger valt. Een collega die de Nederlandse taal niet goed beheerst kijkt dan niet naar het onheil dat van boven komt, maar naar onderen. Met alle gevolgen van dien. Taalproblemen zijn dan ook een belangrijke risicofactor in het werk. Natuurlijk is de werkgever aan…

Lees verder

Werkstress voorkomen door onbereikbaarheid

7 november 2018

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark dienen werkgevers en werknemers – bijvoorbeeld de ondernemingsraad – doorlopend met elkaar in gesprek te zijn om werkstress te voorkomen. Ze gaf antwoorden op Kamervragen over techstress en het recht van werknemers op onbereikbaarheid.

Lees verder

RI&E voor Algemene Branche vernieuwd

5 september 2018

Sectoren die geen eigen branchespecifieke RI&E-instrumenten hebben kunnen voor hun risico-inventarisatie en -evaluatie gebruik maken van algemene RI&E-instrumenten. Die zijn onlangs herzien en vervolgens aangepast.

Lees verder

Aangepaste grenswaarden voor werk met gevaarlijke stoffen

5 september 2018

Vanaf 21 augustus 2018 gelden er voor 31 gevaarlijke stoffen of stofgroepen nieuwe grenswaarden. Deze waarden zijn vastgelegd in het Arbobesluit, zodat daardoor de Nederlandse wetgeving voldoet aan de Europese richtlijn die begin dit jaar werd vastgesteld. In zo’n kwart van de werksituaties is sprake van gevaarlijke stoffen en dus ook van werknemers – dat…

Lees verder

Wijzigingen in Arbowet per 1 juli helemaal van kracht

4 juli 2018

Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet van kracht geworden. De wet bevat een overbruggingsperiode voor het afsluiten van een nieuw contract met de Arbodienst van één jaar, zodat op 1-7-2018 alle organisaties aan de nieuwe bepalingen moeten voldoen. Dat betekent dat elke ondernemingsraad in het afgelopen jaar een instemmingsverzoek voor een aangepast contract…

Lees verder

Boete voor werknemer bij overtreden Arbowet

6 juni 2018

De werkgever krijgt vanuit de Arbowet en Arbobesluit de nodige verplichtingen opgelegd. Als bij onderzoek door Inspectie SZW blijkt dat de werkgever zich niet aan de verplichting gehouden heeft volgt een boete. Maar ook een werknemer heeft op grond van dezelfde wet verplichtingen om veilig en gezond te werken. En bij overtreding kunnen werknemers ook…

Lees verder

Forse risico’s door het werken met gevaarlijke stoffen

6 juni 2018

Ruim een miljoen werknemers hebben op het werk dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen. Daardoor loopt 1 op de 6 werknemers risico om daardoor ziek te worden, soms zeer ernstig zoals astma, COPD en longkanker. Werkgevers dienen het personeel te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In de praktijk is die bescherming lang niet altijd…

Lees verder

Wat weet je van je arbeidsveiligheid?

2 mei 2018

Elke ondernemingsraad heeft de taak om toezicht te houden op de naleving van de (wettelijke) regels en gemaakte afspraken op het gebied van de arbeidsomstandigheden. De veiligheid van de mensen in het bedrijf maakt daar een belangrijk onderdeel vanuit. En kennis van de eigen arbeidsveiligheid is natuurlijk de basis om goed toezicht te kunnen houden.…

Lees verder