Arbo

Altijd op de hoogst van het laatste nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor elk ondernemingsraad of PVT is dat nieuws dat er toe doet. Arbeidsomstandigheden hebben we namelijk allemaal en er valt altijd wat te verbeteren op dat gebied.

Wie is er verantwoordelijk voor een burn-out?

4 mei 2022

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van een burn-out? Is dat de werkgever of de werknemer, of zijn ze samen verantwoordelijk?

Lees verder

Toename van high-strain banen

4 mei 2022

Het aantal banen met hoge taakeisen, maar met lage autonomie is in het afgelopen jaar toegenomen van 15 naar 18 procent. Door deze z.g. high strain banen is het percentage van 17 procent aan burn-outklachten na een daling in 2020 weer terug op het niveau van 2019. Het zijn vooral de vrouwen die in high…

Lees verder

Stijgende verzuimcijfers

4 mei 2022

Het griepvirus heeft in combinatie met corona voor forse verzuimcijfers gezorgd. Werkgevers en werknemers doen er goed aan om goede afspraken te maken over naar het werk komen of niet bij verkoudheidsklachten en/of griepverschijnselen.

Lees verder

Eisen RI&E aangescherpt

4 mei 2022

Vanaf 1 juli 2022 worden er strengere eisen gesteld aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat heeft te maken met het feit dat de RI&E’s in de bedrijven lang niet altijd op orde zijn en daadwerkelijk een goede inventarisatie en evaluatie bevatten van de arbeidsrisico’s in de onderneming. Vooral de toetsing van de RI&E en…

Lees verder

Psychische klachten veroorzaken de meeste arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

6 april 2022

In veertig procent van de gevallen zijn psychische klachten meest voorkomende reden om een arbeidsongeschiktheidsuitkering toe te kennen, zo meldt het CBS. En dat verschilt maar weinig van de cijfers van tien jaar eerder.

Lees verder

SER-handreiking voor betere veiligheidsprestaties

6 april 2022

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid is nooit klaar. Maar hoe zorgt de ondernemer ervoor dat er de arbeidsveiligheid in positieve zin zich blijft ontwikkelen? De Sociaal Economische Raad (SER) heeft daar een handreiking voor ontwikkeld. Ook interessant voor de OR of VGWM-commissie die de arbeidsveiligheid tot speerpunt wil maken.

Lees verder

Aanpak ongewenst gedrag op de werkvloer

1 maart 2022

Niet alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag is onwenselijk in elke werkorganisatie, maar dat geldt voor al het gedrag waardoor werknemers geraakt worden. Discriminatie, pesten, roddelen, onder druk zetten e.d. horen daar ook niet in thuis. De SER schreef een handreiking ‘Aanpak ongewenst gedrag op de werkvloer’.

Lees verder

Handboek Leren van Ongevallen

1 maart 2022

Met behulp van de registratie van ernstige arbeidsongevallen kunnen werkgevers leren hoe ze deze in de toekomst kunnen voorkomen. Het RIVM verzamelt deze gegevens in de Monitor Leren van Ongevallen. Dat levert leerzaam materiaal op voor iedereen die zich met veiligheid bezighoudt. Dus ook de OR-leden met het arbobeleid in de portefeuille.

Lees verder

Zelf de aanpak van arborisico’s controleren met Zelfinspectietools

2 februari 2022

De arbocatalogus vormt voor de Arbeidsinspectie de leidraad bij controles of de organisatie de oplossingen uit de arbocatalogus van de eigen sector goed  toegepast. Maar als een organisatie geen arbocatalogus heeft, hoe weet de ondernemer (of de ondernemingsraad) dan of er voldoende maatregelen zijn getroffen om de arborisico’s te beperken? De Zelfinspectietools van de Arbeidsinspectie…

Lees verder