Arbo

Altijd op de hoogst van het laatste nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor elk ondernemingsraad of PVT is dat nieuws dat er toe doet. Arbeidsomstandigheden hebben we namelijk allemaal en er valt altijd wat te verbeteren op dat gebied.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2023

3 juli 2024

Zo eens per jaar worden alle data op het gebied van de arbeidsomstandigheden door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek verzameld. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden wordt daarvan een overzicht samengesteld, zodat een goed vergelijk met voorgaande jaren mogelijk wordt en trends waargenomen kunnen worden. Ook een vergelijk met hoe het er in…

Lees verder

Nieuwe regels voor werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting

3 juli 2024

Sinds 21 mei 2024 zijn er strengere regels van toepassing voor het werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting (reprotoxische stoffen). Blootstelling daaraan kan een nadelige invloed hebben op de vruchtbaarheid van man en vrouw, de zwangerschap en de borstvoeding. De regels sluiten aan bij de regels die al gelden voor kankerverwekkende en…

Lees verder

Werkgever onderzoekt zelf oorzaak arbeidsongeval

3 juli 2024

Werkgevers moeten meldingsplichtige arbeidsongevallen ook zelf onderzoeken en daarover rapportage opstellen. Het besluit daarover is in een beleidsregel vastgelegd en is op 5 juni 2024 in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees verder

Een gezonde lunch van de werkgever moet worden belast

5 juni 2024

Onlangs deed de Hoge Raad een uitspraak in een geschil over de gerichte vrijstelling voor het gratis verstrekken van een gezonde lunch door de werkgever. De uitspraak had betrekking op de belastingjaren 2017 en 2018. In 2022 is de wetgeving op dat gebied gewijzigd. De uitspraak heeft geen betekenis voor de huidige afspraken.

Lees verder

Jaarverslag Arbeidsinspectie 2023: 72 dodelijk slachtoffers

1 mei 2024

Het jaar 2023 kent in totaal 2919 slachtoffers van een (bij de Nederlandse Arbeidsinspectie gemeld) arbeidsongeval. Daarvan zijn 72 werknemers daarbij om het leven gekomen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. De aantallen liggen hoger dan in voorgaande jaren.

Lees verder

Aan de slag met een mentaal gezonde organisatie

1 mei 2024

Maar liefst 20 procent van de werknemers ervaart mentale klachten. Langdurige mentale klachten kunnen leiden tot verzuim én zijn een behoorlijke kostenpost. Dus verminder verzuim door werkstress en investeer in de mentale gezondheid van werknemers met de organisatiebrede aanpak. Het Trimbos Instituut komt met uitgebreide leidraad om aan een mentaal gezonde organisatie te werken. Ook…

Lees verder

Stoplicht-systeem voor een effectief gesprek over mentale vitaliteit

3 april 2024

Hoe kom je als werknemer met je leidinggevende in gesprek over je mentale gezondheid? Dat moet wat specifieker dan ‘hoe gaat het met je? ‘. Het Stoplicht Systeem kan voor de benodigde verdieping zorgen.

Lees verder

Nazorg bij ernstige incidenten op werk moet beter

6 maart 2024

Calamiteiten op het werk hakken er nogal in bij werknemers die daarmee te maken krijgen. Ze lopen daardoor psychische schade op, schade die lang niet altijd voldoende aandacht krijgt in de vorm van adequate opvang en nazorg.

Lees verder

Zowel psychische als lichamelijke risico’s door hoge werkdruk

6 maart 2024

Het langlopende Lifelines-onderzoek in Noord-Nederland zorgt voor gedetailleerde inzichten. Zo wordt uit onderzoek duidelijk dat werk soms tot hoge bloeddruk kan leiden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een combinatie van hoge werkdruk en een lage beloning.

Lees verder