Arbo

Altijd op de hoogst van het laatste nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor elk ondernemingsraad of PVT is dat nieuws dat er toe doet. Arbeidsomstandigheden hebben we namelijk allemaal en er valt altijd wat te verbeteren op dat gebied.

Voldoet de BHV-organisatie nog wel?

7 juli 2021

Nu werknemers weer op kantoor kunnen werken moet de BHV-organisatie mogelijk worden aangepast. Zo moet erin voorzien worden dat er altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn om op ieder moment te kunnen ingrijpen. De ondernemingsraad kan actief meedoen in het herzien van de BHV-organisatie. Per slot van rekening moet de OR aan het eind ervan instemmen…

Lees verder

Handleiding voor een arbocatalogus

7 juli 2021

In een arbocatalogus staan de meest voorkomende problemen in bedrijf of sector én de oplossingen die daarvoor beschikbaar zijn. Bij het grotendeels afschaffen van de Arbobeleidsregels zijn vanaf 2007 voor tal van branches arbocatalogi door werkgevers, vakbonden en overheid ontwikkelt. Op het Arboplatform van de SER is een handreiking gepubliceerd die bij het opstellen van…

Lees verder

Nieuwe versie van Werkwijzer Poortwachter

7 juli 2021

Het UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de ‘Werkwijzer Poortwachter’. De Werkwijzer biedt voor de werkgevers een richtlijn voor de aanpak van verzuim en de re-integratie van zieke werknemers. Maar niet alleen voor de werkgevers is dit van belang, ook de ondernemingsraad kan met de werkwijzer beoordelen of het verzuim- en re-integratiebeleid op de…

Lees verder

Inspectie SZW in 2020

2 juni 2021

Inspectie SZW heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Het verslag bevat de nodige activiteiten die door de corona-ontwikkelingen nodig waren, maar ook informatie over de 17 inspectieprogramma’s die zijn uitgevoerd. Een inkijkje bij de mensen die de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn moeten handhaven.

Lees verder

Toetsing van RI&E’s blijkt niet op orde

5 mei 2021

Er is nog werk te doen om de risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) te laten voldoen aan de wet. Vooral de toetsing van de RI&E moet beter. Dát is de conclusie van een onderzoek door Inspectie SZW naar de kwaliteit van de toetsingen. En… wat kan de OR met deze uitkomsten?

Lees verder

Coronamaatregelen op de werkvloer blijven van kracht

7 april 2021

Ook al wordt er gevaccineerd, het blijft noodzakelijk om op de werkvloer de coronaregels na te blijven leven. Dat is lastig en vervelend, maar onvermijdelijk om werknemers en bezoekers gezond te houden.

Lees verder

Inspectie SZW rapporteert over werk in coronatijd

3 maart 2021

Hoe gaan geïnspecteerde bedrijven om met de coronamaatregelen? Dat is te lezen in het rapport dat door Inspectie SZW is opgesteld. Vragen als ‘worden de maatregelen voldoende opgevolgd’ en ‘is de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) of plan van aanpak aangepast aan de nieuwe omstandigheden?’

Lees verder

Eigen coronateststraat voor de onderneming

3 maart 2021

Zo’n 40 procent van alle werknemers kunnen niet thuis werken. Deze werknemers lopen op het werk risico om met het coronavirus in aanraking te komen of juist collega’s te besmetten. Organisaties kunnen nu een eigen teststraat instellen en kunnen daarbij geholpen worden. Het werk staat in de top 3 van besmettingsplekken.

Lees verder

Werken met gevaarlijke stoffen: handreiking voor de OR

3 februari 2021

Inspectie SZW maakte een handreiking voor ondernemingsraden en PVT’s over hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het werken met gevaarlijke stoffen. De handreiking geeft inzicht op het inzetten van het advies- en instemmingsrecht om veilig werken met gevaarlijke stoffen mogelijk te maken.

Lees verder