Arbo

Altijd op de hoogst van het laatste nieuws op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor elk ondernemingsraad of PVT is dat nieuws dat er toe doet. Arbeidsomstandigheden hebben we namelijk allemaal en er valt altijd wat te verbeteren op dat gebied.

Werkplekinstructiekaarten voor gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen

2 december 2020

Veilig en gezond werken wordt vooral bevorderd door de veiligheidsregels in acht te nemen. Die regels staan op een veiligheidsinformatieblad (VIB). Maar dat is een tamelijk ambtelijk en wetenschappelijk verhaal, daarom is de werkplekinstructiekaart (WIK) ontwikkeld. De WIK bevat een praktische vertaling van de informatie op de VIB. Elke werknemer die met gevaarlijke stoffen werkt…

Lees verder

Steeds meer psychische beroepsziekten

2 december 2020

Met 2222 van de 3691 beroepsziektemeldingen in 2019 zijn de psychische beroepsziekten met stip het meest gemeld. Voor elke ondernemingsraad is dit cijfer een duidelijke aanleiding om een keer met de bedrijfsarts te praten over het voorkomen en voor komen van ziektes als burn-out, depressie, overspanning, posttraumatische stressstoornis (PTSS) e.d. en vervolgens dat ook met…

Lees verder

Meer leren van arbeidsongevallen

4 november 2020

Inspectie SZW wil dat bedrijven meer leren van de arbeidsongevallen en daardoor herhaling wordt voorkomen. Tegelijkertijd zal de veiligheid van het personeel toenemen, en dat kan de OR alleen maar toejuichen. Ongevallen met licht letsel De aanpak van Inspectie SZW heeft betrekking op de ongevallen waarbij de slachtoffers licht letsel hebben opgelopen. De Inspectie gaat…

Lees verder

Platform Vitaal Bedrijf gelanceerd

4 november 2020

Met alle zorgen om de economische schade door het coronavirus en alle maatregelen die daarmee samenhangen zou je haast vergeten dat het nog altijd de bedoeling is dat werknemer fit en vitaal hun loopbaan kunnen volgen en gezond met pensioen kunnen. De Ministeries van SZW en VWS hebben het platform Vitaal Bedrijf van VNO/NCW gelanceerd…

Lees verder

Wanneer is het onwerkbaar weer?

7 oktober 2020

Op 1-1-2020 is de ‘Regeling onwerkbaar weer’ van kracht. Daardoor geldt voor alle sectoren dezelfde wachttijd voor een WW-uitkering als werknemers door ‘buitengewone natuurlijke omstandigheden’, zoals vorst of sneeuw, niet kunnen werken. Een werkgever mag alleen gebruik maken van die regeling als die in de cao is opgenomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…

Lees verder

De preventiemedewerker als spil in het web

2 september 2020

Maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland heeft een preventiemedewerker, en als er al een is, dan is de taak van deze medewerker niet altijd duidelijk. De preventiemedewerker neemt een centrale plaats in de organisatie in om het arbobeleid uit te voeren en werkt daarbij samen met alle gremia in de…

Lees verder

RI&E aanvullen met handreiking Covid-19

2 september 2020

De te treffen maatregelen om volgens de RIVM-richtlijnen in kantoren, bedrijven en organisaties te werken vragen om een aanvulling van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De ondernemer moet immers te allen tijde over een actuele RI&E kunnen beschikken en de maatregelen om besmetting door het coronavirus te voorkomen horen dan ook in de RI&E verwerkt…

Lees verder

Sta eens op en ga maar weer zitten

30 juni 2020

Onderzoek onder 150 kantoorwerkers naar hun zit- en sta op-gedrag moet meer inzicht geven in de psychologie van het zitten. Het blijkt dat de wetenschappers er nog lang niet alles van weten.

Lees verder

Kantoor opnieuw indelen

30 juni 2020

Als er wordt besloten om de werkplekken anders in te delen zodat daardoor op anderhalve meter van elkaar kan worden gewerkt, dan is dat bij uitstek een besluit waarbij de ondernemingsraad betrokken dient te zijn.

Lees verder