Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Thuiswerkvergoeding van zo’n € 2,60 per dag

6 januari 2021

Een vergoeding aan werknemers die thuiswerken komt neer op zo’n € 2,60 per dag. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 500 professionals. Soms wordt er per dag vergoed, soms ook een bedrag in één keer.

Lees verder

Gratis cursussen via NL leert door

2 december 2020

De duurzame inzetbaarheid van personeel wordt vooral bevorderd door het doorlopend blijven opleiden van werknemers. Daar werkt de overheid graag aan mee door het aanbieden van gratis cursussen voor werkenden en werkzoekenden.

Lees verder

Werkstress, óók tijdens de coronacrisis

2 december 2020

De cijfers over de werkstress in Nederland liegen er niet om. Enquêtes door TNO en het CBS laten verontrustende cijfers zien. Maar liefst 37 procent van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden op voor hun verzuim. Daarmee loont het om die werkstress en werkdruk te voorkomen. Daar kan de ondernemingsraad aan bijdragen.

Lees verder

Gratis loopbaanontwikkeladvies

4 november 2020

Iedere medewerker van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Daarmee krijgt de medewerker meer zicht op de mogelijkheden om zich – al dan niet in de eigen baan – verder te ontwikkelen. Weten wat je waard bent is voor elke werknemer van groot belang, maar speciaal…

Lees verder

Vakantie- en verlofdagen ruilen voor wat anders

4 november 2020

Soms geven cao-bepalingen de mogelijkheid om vakantie- en verlofdagen te ruilen tegen geld of fiscaalvriendelijke bestanddelen. Mr. Janita Klomp (adviseur loonheffingen) legt uit wat de mogelijkheden zijn.

Lees verder

Corona-advies overheid betekent geen recht op thuiswerken

7 oktober 2020

Geeft het advies van de overheid om vooral thuis te werken een recht om dat te mogen doen en dat dus niet op kantoor te moeten doen? Een werkneemster wilde thuis blijven werken en vroeg aan de kantonrechter om dat te mogen blijven doen.

Lees verder

Eerlijk werven van personeel in een wet geregeld

7 oktober 2020

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor ondernemingen en organisaties moeten beschikken over expliciet antidiscriminatiebeleid en dan vooral gericht op de werving en selectie van personeel. De ondernemingsraad heeft daar óók een wettelijk taak in.

Lees verder

Aan de slag met gelijke beloning m/v

7 oktober 2020

Tot één van de zorgtaken voor elke ondernemingsraad hoort het bevorderen van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En die gelijke behandeling geldt niet alleen voor loopbaan- en studiemogelijkheden, maar ook voor de beloning. De Stichting van de Arbeid (StvA) heeft  met ‘Je verdiende loon’, een digitale handreiking voor gelijke beloning van mannen en…

Lees verder

Optelsom van ontslagredenen

2 september 2020

Voor de eerste keer heeft een kantonrechter het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst met een werknemer vanwege de i-grond te ontbinden toegewezen. In maart 2020 was al – in een andere zaak – een verzoek op die grond ingediend, maar toen wees de kantonrechter het verzoek af. Bij de i-grond of cumulatiegrond is…

Lees verder