Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Werknemer behoudt tijd-voor-tijduren

2 november 2022

Vooral aan het begin van de coronapandemie hebben werknemers minder uren gewerkt dan in hun arbeidsovereenkomst is opgenomen. Als een werkgeefster 24 uur in mindering brengt op het saldo van haar tijd-voor-tijduren stapt die naar de kantonrechter om dat teruggedraaid te krijgen.

Lees verder

Discriminatie omdat je zwanger bent

2 november 2022

Het is verboden om vanwege zwangerschap te discrimineren. Toch komt dat nog steeds in de praktijk voor. Zo ook in het geval van een zwangere sollicitant die tijdens de sollicitatieprocedure liet weten zwanger te zijn. Het College voor de Rechten van de Mens deed uitspraak.

Lees verder

Naar kantoor om carrière veilig te stellen

2 november 2022

Jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar maken zich zorgen over hun carrièrekansen als ze niet op de werkvloer zijn. Ze denken dat promoties aan hun neus voorbij gaan als ze te weinig door hun leidinggevenden gezien worden.

Lees verder

Mag ik mijn beoordelingsgesprek opnemen?

5 oktober 2022

Een beoordelingsgesprek brengt altijd enige spanning met zich mee. Door die spanning wordt het moeilijker om alles wat in het gesprek aan de orde is geweest vast te houden. Het maken van een opname op je mobieltje is dan een handige oplossing, zodat het gesprek later nog teruggeluisterd kan worden. Maar mag dat, en hoe…

Lees verder

Situatieve arbeidsongeschiktheid

5 oktober 2022

Zo’n 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar zijn het gevolg van zogenoemde situatieve arbeidsongeschiktheid. De medewerkers melden zich ziek door een onderliggend arbeidsconflict met leidinggevende, collega’s of de organisatie. Ook deze medewerkers komen op enig moment bij de bedrijfsarts terecht. De vernieuwde STECR richtlijn Arbeidsconflicten (versie 7) gaat over het inzetten van arbeidsmediation in zo’n…

Lees verder

Ongewenst gedrag wordt te weinig gemeld bij vertrouwenspersoon

5 oktober 2022

Maar 13 procent van de slachtoffers stapt naar de vertrouwenspersoon na ervaring met ongewenst gedrag. En van deze slachtoffers doet het overgrote deel geen officiële melding. Een direct verband leggen tussen het aantal meldingen en de mate waarin ongewenst gedrag voorkomt is dus niet mogelijk.

Lees verder

Tweede Kamer akkoord met Wet werken waar je wilt

7 september 2022

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. Door dit wetsvoorstel veranderen de wettelijke regels voor werknemers die een wijziging willen voor een andere arbeidsplaats.

Lees verder

Als er een kind wordt geboren

7 september 2022

Sinds 2 augustus 2022 is het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Werknemers krijgen dan na de geboorte van een kind recht op ouderschapsverlof met uitkering van UWV. Daarnaast bestaan er al andere vormen van verlof voor moeders en partners.

Lees verder

Werkenden scholen minder

7 september 2022

Werknemers hebben de afgelopen twee jaar minder scholing gevolgd en minder aan hun ontwikkeling gewerkt. Dat is de uitkomst van onderzoek door het  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van hun tweejaarlijks arbeidsmarktonderzoek. Het SCP ziet de coronapandemie en -maatregelen als de voornaamste factor voor deze ontwikkelingen.

Lees verder