Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Handreiking uitval door psychische klachten

1 juni 2022

Eén op de vijf werknemers heeft last van psychische klachten. Hoe kan een werkgever daarbij de juiste steun aan zijn werknemers geven? De handreiking ‘Blijven werken bij psychische klachten’ kan daarbij behulpzaam zijn.

Lees verder

Onderzoek toont daling leergedrag

1 juni 2022

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht heeft onderzoek gedaan over het leven lang ontwikkelen in Nederland. Er is sprake van een dalende trend in het leergedrag van werknemers.

Lees verder

Stappenplan SER om diversiteit te bevorderen

1 juni 2022

Grote (beursgenoteerde) bedrijven zijn op grond van de Diversiteitswet sinds 1 januari verplicht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top van de organisatie meer in evenwichtiger te maken. En… elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om dat evenwicht te bevorderen. Een stappenplan van de Sociaal-Economische Raad (SER) helpt om dat…

Lees verder

Jonge vrouwen geconfronteerd met ongewenste seksuele aandacht

4 mei 2022

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt duidelijk dat veel werknemers op en in hun werk te maken hebben met ongewenst gedrag. Het zijn vooral de jonge vrouwen die daar veel mee geconfronteerd worden. Het onderzoek is in het laatste kwartaal van 2021 uitgevoerd onder 50 duizend werknemers van 15 tot…

Lees verder

Betere afspraken over rouwverlof op komst

4 mei 2022

Er wordt gewerkt aan een specifieke wettelijke regeling voor rouwverlof. Die moet uitgebreider zijn dan het huidige calamiteitenverlof. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om over het rouwverlof betere afspraken te maken. Minister Van Gennip een voorstel naar de Kamer als dat voorstel…

Lees verder

Minder vrije dagen voor parttimers?

4 mei 2022

Het College voor de Rechten van de Mens deed onlangs een uitspraak over het recht op vrije dagen voor parttimers. Aanleiding daarvoor was een klacht van een werknemer die zijn rechten op een feestdag niet kon benutten, omdat hij op die dagen altijd al vrij was. Van de werkgever werd hij daarvoor niet gecompenseerd. Het…

Lees verder

Inclusief personeelsbeleid bij Defensie

6 april 2022

“Het is eenvoudig om recruiters aan te moedigen meer vrouwen of etnische minderheden in dienst te nemen. Het vergroot de algehele diversiteit van de werkplek. Maar diversiteit gaat toch echt over het vergroten van de daadwerkelijke participatie van mensen, niet alleen over het op de borst kloppen met ‘kijk ons eens inclusief zijn’.” “Divers samengestelde…

Lees verder

Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over waar ze werken

6 april 2022

Als het aan vakbond FNV ligt, dan moeten werknemers meer zeggenschap krijgen over de plek waar ze willen werken; thuis of op kantoor. Werkgevers en vakbonden hebben daarover een akkoord bereikt in de Sociaal-Economische Raad (SER). De bond streeft naar wetgeving voor alle werknemers. In veel ondernemingen wordt gewerkt aan een thuiswerkregeling nu het thuiswerkadvies…

Lees verder

Uitkering ouderschapsverlof verhoogd

6 april 2022

Nog vóór de inwerkingtreding op 2 augustus a.s. van het betaald ouderschapsverlof verhoogt het kabinet het uitkeringspercentage van 50% naar 70% van het dagloon. Minister Van Gennip van SZW heeft een ontwerpbesluit hiervoor naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Lees verder