Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Werknemers willen extra maatregelen tegen intimidatie en agressie

3 mei 2023

Werkgevers moeten extra maatregelen nemen tegen agressie en intimidatie door klanten of door collega’s en leidinggevenden. Dat is de mening van meer dan een op de zes werknemers over de staat van de sociale veiligheid op de werkvloer. Vooral in de zorg kreeg in 2022 zo’n 8% van de werknemers ook daadwerkelijk te maken met…

Lees verder

Richtlijn Werk-privébalans herzien

3 mei 2023

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een herziene Richtlijn Werk-privébalans uitgebracht. De vorige versie dateertuit 2013. Inmiddels wordt er veel meer thuis gewerkt en neemt de mantelzorg door het vergrijzen van de naoorlogse generatie toe. En wat te denken van oplopende werkdruk door de krapte op de arbeidsmarkt?

Lees verder

Antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie verplicht

3 mei 2023

Werkgevers met meer dan 25 werknemers worden wettelijk verplicht om antidiscriminatiebeleid op schrift te stellen bij hun werving en selectie. Dat betekent dat ondernemingsraden binnenkort een instemmingsverzoek voor het wijzigen van de wervings- en selectieregeling in de bus kunnen verwachten als die regeling nog niet aan de nieuwe wettelijke vereisten voldoet.

Lees verder

Mag een werkgever apps verbieden?

5 april 2023

Datalekken, vermeende spionage door andere landen. Het zijn een paar redenen waarom het gebruik van bepaalde apps een risico vormen voor dataveiligheid of zelfs de veiligheid van het land.Ook de Nederlandse overheid heeft TikTok op de zakelijke telefoons van de ambtenaren in de ban gedaan. Maar… mag een werkgever het gebruik van bepaalde apps verbieden?

Lees verder

‘Psychische vermoeidheid door werk’ in plaats van ‘burn-out’

5 april 2023

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stopt met het gebruik van de term ‘burn-out’. Ze vinden het te vaag en te verwarrend, te meer omdat niet wetenschappelijk is vastgesteld wat burn-out precies is en het is officieel ook geen ziekte. In de plaats van ‘burn-out’ wordt voortaan ‘psychische vermoeidheid door werk’ gebruikt. De CBS…

Lees verder

Toolbox hybride werken geïntroduceerd

1 maart 2023

TNO heeft in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkgevers en werknemers een ‘Toolbox hybride werken’ ontwikkeld. Hoe kun je effectiever, gezonder en fijner hybride werken? Het deels thuis werken en deels op kantoor biedt zowel voor personeel als organisatie voordelen.

Lees verder

Personeel controleren door spionagesoftware

1 maart 2023

Bijna 20 procent van het personeel wordt met spionagesoftware gecontroleerd op werktijden en aanwezigheid. En van 16 procent weet de werkgever via GPS uit auto of mobiele telefoon waar de werknemer zich bevindt. Volgens onderzoek van het CNV geeft een kwart het personeel aan dat de monitoring door de werkgever toeneemt. Deze ontwikkeling vraagt om…

Lees verder

Twintig procent personeel vertrekt

1 februari 2023

De arbeidsmobiliteit is fors. Volgens het UWV heeft zo’n twintig procent van het personeel een andere werknemer gevonden. Of ze zijn ZZP-er geworden, die keuze voor ook veel gemaakt.

Lees verder

Tweede Kamer besluit over wetsvoorstel verplichte vertrouwenspersoon

1 februari 2023

Door het wijzigen van de Arbeidsomstandighedenwet moet het mogelijk worden dat elke werknemer een beroep kan doen op een sociaal veilige werkomgeving. Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat elke werknemer het wettelijk recht heeft een beroep kan doen op een vertrouwenspersoon. Ook wordt door het voorstel de positie van de vertrouwenspersoon versterkt.

Lees verder