Algemene voorwaarden

Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar uitsluitend worden gebruikt door Bureau Kalden om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap en Bureau Kalden d.m.v. een internetnieuwsbrief.
Bureau Kalden kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.

Afmelden en gegevens wijzigen

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken. U kunt uw gegevens altijd controleren of wijzigen door in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken of een mail te sturen naar secretariaat@kalden.nl

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is alle op deze website gepubliceerde informatie eigendom van Bureau Kalden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.

Rechten

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie of eventuele adviezen. Het opvolgen van adviezen op deze website geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording van de lezer van deze website. Bureau Kalden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op deze website gepubliceerde informatie.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Bureau Kalden behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. De gebruiksvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het privacyverklaring voor deze website.