Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Vakbond heeft recht om over cao te onderhandelen

1 mei 2024

Er is tot aan de Hoge Raad over geprocedeerd, maar de slotconclusie is dat het eerdere oordeel van het gerechtshof in stand blijft. In dit geval ging het over het – al dan niet – hebben van het recht om als vakbond FNV voor het personeel van TUI te mogen onderhandelen over de cao.

Lees verder

Transavia beboet voor inzet stagiairs in als cabinepersoneel

1 mei 2024

Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft van de Arbeidsinspectie een boete gehad van € 46.000 omdat ze een aantal maanden 60 stagiairs als volwaardige werknemers heeft ingezet, maar die daarvoor geen loon maar een stagevergoeding ontvingen. Alle stagiairs krijgen nu het minimumloon voor hun werk met de daarbij behorende toeslagen. De vijf Mbo-opleidingen hebben een waarschuwing gekregen.

Lees verder

Aangekondigde 24-uursstakingen gedeeltelijk verboden

1 mei 2024

Het recht om te mogen staken is een grondrecht dat in het Europees Sociaal Handvest (ESH) is vastgelegd. Als er 24-uursstakingen worden aangekondigd bij wasserijen die de was voor medische zorginstellingen verzorgen, eisen de werkgevers dat die stakingen worden verboden.

Lees verder

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt

1 mei 2024

De tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen vervalt volgend jaar. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) afschaft. Ook het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt afgebouwd. Er komt echter wel een verruiming van de loonkostensubsidie voor…

Lees verder

Aantal fusies en overnames daalt in 2023

3 april 2024

Het aantal fusies en overnames is in 2023 met 6,4 procent gedaald ten opzichte van 2022. De Sociaal-Economische Raad (SER) ontving in 2023 het totaal 813 meldingen van fusies en overnames. Het is het tweede achtereenvolgende jaar sinds 2021 dat het aantal fusies en overnames is gedaald. En als er sprake is van fusie of…

Lees verder

NVP publiceert code voor sociale veiligheid

3 april 2024

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) lanceerde op haar congres een NVP-code sociale veiligheid. De code geeft de basisprincipes aan voor het creëren en behouden van een gezonde, sociaal veilige, respectvolle en inclusieve werkomgeving. Een mooie kans voor elke OR om met HR aan deze sociale veiligheid te werken.

Lees verder

Wie spreekt het sociaal plan af?

6 maart 2024

Zeker bij massa-ontslagen door reorganisaties is er behoefte aan het afspreken van een deugdelijk sociaal plan. In het plan wordt het opvangen van de personele gevolgen van de reorganisatie vastgelegd. Maar wie spreekt zo’n plan af?

Lees verder

Voor 1,5 miljard aan opleidingsbudget onbenut

6 maart 2024

Er blijft jaarlijks voor 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget onbenut. Van de bedragen die door de werkgever daarvoor beschikbaar worden gesteld wordt maar voor 55 procent door werknemers benut.

Lees verder

FNV moet worden toegelaten bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden

3 januari 2024

In aanloop naar een uitspraak door de Hoge Raad op 31 mei van dit jaar heeft de Advocaat-Generaal (A-G) zijn onafhankelijk advies over de casus beschreven. Het draait om de eis van de FNV om toegelaten te worden tot de onderhandelingen bij TUI over de arbeidsvoorwaarden. Op dit moment is het de OR die daarover…

Lees verder