Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Verplichte duurzaamheidsrapportage werkgevers

1 februari 2023

Veel bedrijven moeten verplicht vanaf 2024 een duurzaamheidsrapportage maken. Het verslag moet antwoord geven op de vraag wat er gedaan is op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is natuurlijk ook interessante rapportage voor de ondernemingsraad.

Lees verder

Actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag van start

1 februari 2023

De overheid is gestart met het  actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Natuurlijk is elke werknemer verantwoordelijk om grensoverschrijdend gedrag – in welke vorm dan ook – achterwege te laten. Maar dat vraagt wel om een actieve rol van werkgevers, werknemers en ondernemingsraad om het ongewenste gedrag aan te pakken.

Lees verder

Sleutelrol OR bij vergroening onderneming

1 februari 2023

Volgens vakbond FNV en Milieudefensie heeft de ondernemingsraad een sleutelrol bij het vergroenen en verduurzamen van de onderneming. Ter ondersteuning van die rol is een website gelanceerd.

Lees verder

Werkgevers helpen werknemers ‘de winter door’

4 januari 2023

Zo’n 30% van de werkgevers heeft zijn werknemers al geholpen met hun teruglopende koopkracht. En zo’n 40% was dat nog van plan te doen voor het eind van het 2022.

Lees verder

Corporate Governance Code geactualiseerd

4 januari 2023

De Corperate Governance Code is geactualiseerd. De code regelt de manier waarop er in beursgenoteerde bedrijven toezicht wordt gehouden op het bestuur van de onderneming. De laatste wijziging dateerde van 2016, dus het werd tijd om de regels en afspraken te actualiseren. Is dat ook op het gebied van de driehoek RvC, bestuurder en ondernemingsraad…

Lees verder

‘Kom maar op kantoor werken’

7 december 2022

Zo’n 70 procent van de werkgevers in Nederland is van plan om het thuiswerken te beperken of het aantal hybride functies te verminderen. LinkedIn deed internationaal onderzoek onder de bestuurders van 2.900 bedrijven met meer dan 1000 werknemers.

Lees verder

Diversiteits- en inclusiebeleid neemt toe in bedrijven

7 december 2022

Er zit duidelijk groei in het aantal bedrijven dat diversiteits- en inclusiebeleid (D&I-beleid) heeft vastgesteld. In 2020 had 20% een D&I-beleid, inmiddels is dat gegroeid naar 27%, zo blijkt uit trendonderzoek door een adviesbureau, uitgeverij en softwarebedrijf.

Lees verder

De Wet banenafspraak

7 december 2022

Extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld omdat ze fysieke, psychische of sociale problemen hebben en niet zelfstandig het minimum loon kunnen verdienen. Hoe staat het ervoor met de uitvoering van deze wet en… wat heeft de OR ermee van doen?

Lees verder

EU-wetgeving voor genderevenwicht in top bedrijven

2 november 2022

De Europese Raad gaat EU-wetgeving invoeren om een evenwichtigere vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de raden van commissarissen van Europese beursgenoteerde ondernemingen te bevorderen.

Lees verder