Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Registratie van datalekken is vaak niet op orde

3 april 2019

Het kan nog stukken beter, dat registreren van datalekken in bedrijven en organisaties. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft adviezen op welke manier de datalekregisters bijgehouden kunnen worden en daarvan melding kan worden gedaan bij de AP.

Lees verder

Het blijft nog even tobben met medezeggenschap bij faillissementen en doorstarts

3 april 2019

De positie van de ondernemingsraad bij faillissementen, prepacks en doorstarts is niet eenduidig. De meningen over de precieze bevoegdheden van de OR zijn verdeeld. Daarbij komt dat een prepack door de Europese rechter wordt gezien als een overgang van onderneming, met alle gevolgen van dien. En nu is het wetsvoorstel ‘Wet continuïteit ondernemingen I’ ook…

Lees verder

Piloten en cabinepersoneel mogen niet ontslagen worden

3 april 2019

De piloten en het cabinepersoneel van Ryanair staken op 28 september 2018 om hun eisen voor betere arbeidsvoorwaarden, zoals loondoorbetaling bij ziekte, kracht bij te zetten. De werkgever vraagt daaraan voorafgaand bij het UWV ontslag aan voor de piloten vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Ze proberen het UWV daarbij om de tuin te leiden, maar die trapt…

Lees verder

Werkdruk zorgpersoneel verbetert niet

6 maart 2019

Onderzoek door zorgberoepsvereniging V&VN laat zien dat verpleegkundigen en verzorgenden geen verbetering in de werkdruk ervaren; de werkdruk neem juist toe. Ruim twee derde van de 17.000 ondervraagden ervaart een hogere werkdruk dan een jaar eerder. Door het personeelstekort in de zorg draait maar liefst 60% extra diensten.

Lees verder

Hogere boetes voor niet naleven Arbowet

6 maart 2019

Maar 45 procent van de bedrijven heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), zo blijkt uit de Arbobalans 2018. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil daar verbetering in zien te krijgen. Eén van de manieren daarvoor is het verhogen van de boete als blijkt dat een verplichte RI&E niet aanwezig is.

Lees verder

Jumbo houdt vast aan arbeidsvoorwaarden-regeling met COR

6 februari 2019

Jumbo kan de met de centrale ondernemingsraad (COR) overeengekomen arbeidsvoorwaardenregeling (avr) gaan uitvoeren. Dat kan weliswaar pas per 1 april 2019, omdat Jumbo was vergeten de lopende cao rechtsgeldig op te zeggen. Daarnaast deed de rechter uitspraak over het breken van een staking door de inzet van uitzendkrachten.

Lees verder

Forse toename in het aantal fusies en overnames

6 februari 2019

Het zal ongetwijfeld aan oplopende economie liggen dat het aantal meldingen van fusies en overnames in 2018 op hoogste niveau sinds elf jaar lag. Bij de SER worden – weliswaar vrijwillig – fusies en overnames op grond van de Fusiegedragsregels gemeld.

Lees verder

Voorstel: geen quotumheffing arbeidsbeperkten tot 2022

9 januari 2019

Als gevolg van de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten krijgen werkgever tot 2022 niet te maken met de toepassing van de quotumheffing. Die heffing ‘bestraft’ werkgevers die zich niet houden aan de afspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Lees verder

Onderbetaling ingeleend personeel niet toegestaan

9 januari 2019

Ingeleend personeel hoort dezelfde beloning te ontvangen voor hetzelfde werk dat door vaste krachten wordt gedaan. In een door vakbond FNV aangespannen zaak bij de kantonrechter wordt dat nog eens extra duidelijk gemaakt. Ook de ondernemingsraad heeft een taak bij het gelijk belonen van werknemers, ongeacht of ze zijn ingeleend of rechtstreeks bij de werkgever…

Lees verder