Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Nieuwe klokkenluidersregeling van kracht

3 mei 2023

De verbeterde klokkenluidersregeling is van kracht. Daardoor moeten de drempels om maatschappelijke misstanden door vaste krachten, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers te melden worden verlaagd. De nieuwe regeling moet zowel interne als externe meldingen van fraude, omkoping, kartelvorming, milieudelicten en dergelijke mogelijk maken. Ondernemers met 250 of meer werknemers moeten de nieuwe regeling direct invoeren. Kleinere…

Lees verder

Per 1-1-2024: Registratie CO2 werkgebonden persoonsmobiliteit verplicht

5 april 2023

Werkgevers met 100 of meer werknemers  moeten vanaf 1 januari 2024 moeten de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel registreren. Dit uitvloeisel van het Klimaatakkoord zou oorspronkelijk op 1-1-2023 ingaan, dat werd later 1-7-2023. Ook dat bleek niet haalbaar, zodat de nieuwe beoogde invoeringsdatum op 1-1-2024 is gezet. De wettelijke verplichting verdient de aandacht…

Lees verder

Diversiteitsportaal voor betere man-vrouwverhouding in top bedrijfsleven

1 maart 2023

Eind januari lanceerden SER-voorzitter Kim Putters, PostNL CEO Herna Verhagen en Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het SER Diversiteitsportaal. De opening van het portaal betekent een belangrijke stap voor het volgen en verbeteren van de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. De ondernemingsraad heeft daarbij ook een taak.

Lees verder

Helft personeel is ontevreden over management

1 maart 2023

Ongeveer de helft van werkend Nederland vindt dat het management van hun organisatie doet wat het belooft. Daarmee is bijna de andere helft ontevreden over hoe het management aan het werk is. Kan de OR bijdragen aan een verandering?

Lees verder

Verplichte duurzaamheidsrapportage werkgevers

1 februari 2023

Veel bedrijven moeten verplicht vanaf 2024 een duurzaamheidsrapportage maken. Het verslag moet antwoord geven op de vraag wat er gedaan is op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is natuurlijk ook interessante rapportage voor de ondernemingsraad.

Lees verder

Actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag van start

1 februari 2023

De overheid is gestart met het  actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Natuurlijk is elke werknemer verantwoordelijk om grensoverschrijdend gedrag – in welke vorm dan ook – achterwege te laten. Maar dat vraagt wel om een actieve rol van werkgevers, werknemers en ondernemingsraad om het ongewenste gedrag aan te pakken.

Lees verder

Sleutelrol OR bij vergroening onderneming

1 februari 2023

Volgens vakbond FNV en Milieudefensie heeft de ondernemingsraad een sleutelrol bij het vergroenen en verduurzamen van de onderneming. Ter ondersteuning van die rol is een website gelanceerd.

Lees verder

Werkgevers helpen werknemers ‘de winter door’

4 januari 2023

Zo’n 30% van de werkgevers heeft zijn werknemers al geholpen met hun teruglopende koopkracht. En zo’n 40% was dat nog van plan te doen voor het eind van het 2022.

Lees verder

Corporate Governance Code geactualiseerd

4 januari 2023

De Corperate Governance Code is geactualiseerd. De code regelt de manier waarop er in beursgenoteerde bedrijven toezicht wordt gehouden op het bestuur van de onderneming. De laatste wijziging dateerde van 2016, dus het werd tijd om de regels en afspraken te actualiseren. Is dat ook op het gebied van de driehoek RvC, bestuurder en ondernemingsraad…

Lees verder