Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Jumbo houdt vast aan arbeidsvoorwaarden-regeling met COR

6 februari 2019

Jumbo kan de met de centrale ondernemingsraad (COR) overeengekomen arbeidsvoorwaardenregeling (avr) gaan uitvoeren. Dat kan weliswaar pas per 1 april 2019, omdat Jumbo was vergeten de lopende cao rechtsgeldig op te zeggen. Daarnaast deed de rechter uitspraak over het breken van een staking door de inzet van uitzendkrachten.

Lees verder

Forse toename in het aantal fusies en overnames

6 februari 2019

Het zal ongetwijfeld aan oplopende economie liggen dat het aantal meldingen van fusies en overnames in 2018 op hoogste niveau sinds elf jaar lag. Bij de SER worden – weliswaar vrijwillig – fusies en overnames op grond van de Fusiegedragsregels gemeld.

Lees verder

Voorstel: geen quotumheffing arbeidsbeperkten tot 2022

9 januari 2019

Als gevolg van de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten krijgen werkgever tot 2022 niet te maken met de toepassing van de quotumheffing. Die heffing ‘bestraft’ werkgevers die zich niet houden aan de afspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Lees verder

Onderbetaling ingeleend personeel niet toegestaan

9 januari 2019

Ingeleend personeel hoort dezelfde beloning te ontvangen voor hetzelfde werk dat door vaste krachten wordt gedaan. In een door vakbond FNV aangespannen zaak bij de kantonrechter wordt dat nog eens extra duidelijk gemaakt. Ook de ondernemingsraad heeft een taak bij het gelijk belonen van werknemers, ongeacht of ze zijn ingeleend of rechtstreeks bij de werkgever…

Lees verder

De OR en arbeidsmarktdiscriminatie

5 december 2018

Het is in strijd met de wet als een bedrijf discrimineert bij het werven en aannemen van personeel. Dat gaat tegenwoordig ook met behulp van algoritmes, zodat de computer keuzes maakt of een sollicitant met een bepaalde postcode of herkomst wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om…

Lees verder

Succesvol reorganiseren

5 december 2018

‘Bij welke reorganisatie werk jij?’. Dat is de titel van een boek over organisaties en de veranderingen die daar doorlopend in plaatsvinden. Iedereen die wat langer meeloopt in organisatie of bedrijf weet dat er doorlopend kleine of grote veranderingen plaatsvinden. De grote komen in de vorm van een adviesaanvraag bij de OR terecht. Uit een…

Lees verder

Werknemers moeten bedrijfsgeheimen onder de pet houden

7 november 2018

Op 17 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) van kracht geworden. De wet is een aanpassing aan de Europese richtlijn op dit gebied en geeft veel meer duidelijkheid wat nu precies onder een bedrijfsgeheim verstaan moet worden. En dat werknemers duidelijk gemaakt moet worden wat precies geheim gehouden moet worden.

Lees verder

Rechter beoordeelt besluit ondernemer nauwelijks

3 oktober 2018

Als de ondernemingsraad van Holland Casino een geschil bij de Ondernemingskamer (OK) over het overhevelen van het hele vermogen van de Stichting Holland Casino naar een nieuwe NV verliest, stapt de OR naar de Hoge Raad. Die kijkt vooral naar de gevolgde procedure en nauwelijks naar de inhoud.

Lees verder

Een kring om de ondernemingsraad

3 oktober 2018

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) laat veel ruimte aan de ondernemingsraden om hun taak – het namens het personeel overleggen met de bestuurder – invulling te geven. Weliswaar is het de bedoeling dat de OR namens het personeel dat overleg voert, maar nergens in de wet is er een verplichting om dat personeel bij…

Lees verder