Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

De OR en arbeidsmarktdiscriminatie

5 december 2018

Het is in strijd met de wet als een bedrijf discrimineert bij het werven en aannemen van personeel. Dat gaat tegenwoordig ook met behulp van algoritmes, zodat de computer keuzes maakt of een sollicitant met een bepaalde postcode of herkomst wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om…

Lees verder

Succesvol reorganiseren

5 december 2018

‘Bij welke reorganisatie werk jij?’. Dat is de titel van een boek over organisaties en de veranderingen die daar doorlopend in plaatsvinden. Iedereen die wat langer meeloopt in organisatie of bedrijf weet dat er doorlopend kleine of grote veranderingen plaatsvinden. De grote komen in de vorm van een adviesaanvraag bij de OR terecht. Uit een…

Lees verder

Werknemers moeten bedrijfsgeheimen onder de pet houden

7 november 2018

Op 17 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) van kracht geworden. De wet is een aanpassing aan de Europese richtlijn op dit gebied en geeft veel meer duidelijkheid wat nu precies onder een bedrijfsgeheim verstaan moet worden. En dat werknemers duidelijk gemaakt moet worden wat precies geheim gehouden moet worden.

Lees verder

Rechter beoordeelt besluit ondernemer nauwelijks

3 oktober 2018

Als de ondernemingsraad van Holland Casino een geschil bij de Ondernemingskamer (OK) over het overhevelen van het hele vermogen van de Stichting Holland Casino naar een nieuwe NV verliest, stapt de OR naar de Hoge Raad. Die kijkt vooral naar de gevolgde procedure en nauwelijks naar de inhoud.

Lees verder

Een kring om de ondernemingsraad

3 oktober 2018

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) laat veel ruimte aan de ondernemingsraden om hun taak – het namens het personeel overleggen met de bestuurder – invulling te geven. Weliswaar is het de bedoeling dat de OR namens het personeel dat overleg voert, maar nergens in de wet is er een verplichting om dat personeel bij…

Lees verder

Handreiking voor de OR over technologische ontwikkelingen

3 oktober 2018

In organisaties en bedrijven spelen de technologische ontwikkelingen een grote rol. De ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op de manier waarop gewerkt wordt, maar ook op taken en functies van mensen en vaak ook op de werkgelegenheid. Het is dan ook niet voor niets dat elke ondernemingsraad adviesrecht heeft op een besluit voor het invoeren…

Lees verder

Eerst OR-advies, daarna gaat het UWV aan de slag

5 september 2018

De nieuwe uitvoeringsregels van het UWV voor het ontslag van personeel vanwege bedrijfseconomische redenen zijn aangescherpt. Daardoor is er meer invloed door de medezeggenschap mogelijk. Niet alleen voor de ondernemingsraad, maar ook voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV).

Lees verder

OR & strategische personeelsplanning

4 juli 2018

Het zijn van die onderwerpen die geen directe deadline hebben, maar die – vroeg of laat – van grote invloed zijn op de ontwikkelingen in het bedrijf of organisatie. De strategisch personeelsplanning is zo’n onderwerp. Maar nu de werkgelegenheid toeneemt, vakmensen steeds schaarser worden en er zo hier en daar grote groepen van het personeel…

Lees verder

AVG-proof camerabeleid

6 juni 2018

Ongetwijfeld is heel Nederland in aanloop naar 25 mei 2018 via e-mail overspoeld met allerlei privacyverklaringen van bedrijven en dienstverleners. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op die dag van kracht geworden. Veel bedrijven hebben een inhaalslag gemaakt om aan de bepalingen van AVG te voldoen. Veel de bepalingen uit (inmiddels vervallen) Wet bescherming persoonsgegevens…

Lees verder