Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

Help! De coronacrisis overvalt ons! Wat kunnen we doen?

4 maart 2020

De OR-voorzitter van een landelijk bekende organisatie vroeg om adviezen en tips. Na een nachtje slapen en een stevige boswandeling bedacht ik het volgende:

Lees verder

Goed werkgeverschap tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst

4 maart 2020

Artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is duidelijk: de werkgever dient zich als een goed werkgever te gedragen. En dat geldt ook in de situatie waarin het werkgeverschap gaat stoppen. De ondernemingsraad stapte naar de voorzieningenrechter om dat goed werkgeverschap – op grond van artikel 28 uit de WOR – af te dwingen.

Lees verder

Simpeler banenafspraak in de maak

4 maart 2020

De Participatiewet moet eenvoudiger voor werkgevers en werknemers. Dat is de bedoeling van het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak. Tot 3 april 2020 loopt de internetconsultatie, zodat iedereen die er wat zinnigs over op te merken heeft kan reageren op het wetsvoorstel.

Lees verder

Meer diversiteit in organisaties nodig

4 maart 2020

Het zal je maar gebeuren! Je geeft een advies en het wordt voor de volle mep overgenomen. Dat is wat het kabinet doet met de aanbevelingen van de SER over de diversiteit in organisaties. Dat betekent een wettelijke regeling om een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten minste 30% in de Raad van Commissarissen…

Lees verder

Ondernemingsraad knokt voor behoud onafhankelijkheid

7 januari 2020

Internet-, tv- en telefoonprovider XS4ALL is veel in het nieuws geweest en dan vooral omdat de onafhankelijkheid van de organisatie behouden moest blijven. Ook de ondernemingsraad heeft daar een rol in gespeeld.

Lees verder

OR wil onafhankelijke samenstelling toezichthouders

7 januari 2020

Als door wijziging van de statuten een andere samenstelling van de raad van commissarissen wordt voorgesteld wil de ondernemingsraad dat alle leden daarvan onafhankelijk zijn. Het OR-advies daarover wordt echter niet overgenomen, zodat de ondernemingsraad besluit om naar de Ondernemingskamer te stappen.

Lees verder

Meer invloed op beloningsbeleid beursgenoteerde bedrijven

4 december 2019

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om aandeelhouders, werknemers én de ondernemingsraad meer invloed te geven op het beloningsbeleid bij beursgenoteerde bedrijven.

Lees verder

Medewerkers zeggen vertrouwen in bestuurder op

6 november 2019

Dertig medewerkers van een zorginstelling stellen een brief op gevuld met klachten over het functioneren van de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) en sturen die – met naam en toenaam ondertekend – naar de Raad van Toezicht (RvT).

Lees verder

OR niet akkoord met rooster

6 november 2019

Roosters zijn belangrijk voor medewerkers. Ze bepalen wanneer er gewerkt moet worden en wanneer er vrije tijd is. Roosters beperken de autonomie van medewerkers om daar zelf keuzes in te maken en het is dan ook niet verwonderlijk dat ondernemingsraden in verweer komen als de roosters – naar hun idee – niet deugen. Dat deed…

Lees verder