Organisatie

Het laatste nieuws over de organisatie als georganiseerd verband waarin met elkaar gewerkt wordt. Fusies, organisatiemodellen, samenwerkingsontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn van belang voor de manier waarop de organisatie zin financiële, sociale en maatschappelijke verantwoorde doelen bereikt.

FNV moet worden toegelaten bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden

3 januari 2024

In aanloop naar een uitspraak door de Hoge Raad op 31 mei van dit jaar heeft de Advocaat-Generaal (A-G) zijn onafhankelijk advies over de casus beschreven. Het draait om de eis van de FNV om toegelaten te worden tot de onderhandelingen bij TUI over de arbeidsvoorwaarden. Op dit moment is het de OR die daarover…

Lees verder

Vanaf 2024 verplichte CSRD-duurzaamheidsrapportage

3 januari 2024

anaf 1 januari 2024 zijn zowel grote als beursgenoteerde middelgrote bedrijven verplicht om te rapporteren over de impact van hun onderneming op mens én milieu. Veel bedrijven zijn nog onbekend met deze verplichting, en veel ondernemingsraden óók. Wat betekent deze verplichting en hoe gaat dat rapporteren in zijn werk?

Lees verder

Nieuwe beloningsbedragen voor bestuurders en toezichthouders

4 oktober 2023

Ook het salaris van bestuurders en toezichthouders in de non-profitsector en bij de overheid wordt in 2024 verhoogd. Ze gaan er daardoor 4,1 procent op vooruit.

Lees verder

Meer overnames in eerste helft van 2023

4 oktober 2023

Er is een lichte stijging te zien in het aantal overnames in het eerste half jaar van 2023. De overnames hebben te maken met een negatief effect van de stijgende rentes, omdat daardoor de financiering voor de overname lastiger te regelen valt. Het onderzoek vond plaats onder 274 advieskantoren in Nederland. Zo’n overname vraagt nadrukkelijk…

Lees verder

Man/vrouw-verhouding in de top ligt nog scheef

4 oktober 2023

Het gaat volgens Female Board Index van 2023 maar langzaam beter met de benoeming van het aantal vrouwen in de raad van bestuur. Maar 15 procent van alle bestuurders is vrouw. Vergeleken met vorig jaar is de groei afgenomen. Er ligt dan ook nog steeds een taak voor de ondernemingsraad.

Lees verder

Aan de slag met arbeidskrapte

6 september 2023

Het aantal werknemersbanen in ons land bereikte onlangs een recordniveau van 8,8 miljoen banen. Tegelijkertijd hebben werkgevers steeds meer moeite om hun vacatures te vervullen. In het eerste kwartaal van 2022 waren er 338.000 mensen werkloos: een historisch minimum. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek betekent dit dat er voor elke 100 werklozen 133…

Lees verder

Arbeidsvoorwaarden vergroenen

5 juli 2023

Ondernemingen verduurzamen in zo’n geval de arbeidsvoorwaarden. Voor bestaande en nieuwe medewerkers kunnen groen arbeidsvoorwaarden van belang zijn bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst of juist van het accepteren van een baan. De ondernemingsraad kan ook een bijdrage leveren aan deze trend.

Lees verder

Eerste rapportage over man/vrouwverhouding

7 juni 2023

Dit jaar moeten Nederlandse bedrijven voor het eerst verslag uitbrengen over de man-vrouwverhouding in de (sub)top.  Ze moeten ook laten zien welke plannen zij hebben om meer diversiteit te bereiken binnen hun organisatie. Ondernemingsraden van deze bedrijven hebben een belangrijke rol bij het vaststellen en behalen van deze doelen. En dat moet beter!

Lees verder

Handreiking ‘Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’

7 juni 2023

Mariëtte Hamer is sinds 2022 aangesteld als onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. In mei 2023 publiceert ze de ‘Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’. Het doel is een betere opvolging van meldingen op dat gebied. Voor elke ondernemingsraad is de handreiking daarom verplichte kost.

Lees verder