Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Starterscursus voor nieuwe OR-leden

  1 september 2021

  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op donderdag 30 september 2021 in Heino. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens deze startersdag worden die duidelijk…

  Lees verder

  Wederindiensttredingsvoorwaarde niet nagekomen

  1 september 2021

  Als een werkgever een werknemer om bedrijfseconomische redenen heeft ontslagen, dan moet hij zijn voormalige werknemer aanbieden om die werkzaamheden onder de gebruikelijke voorwaarden te hervatten als hij binnen 26 weken na ontslag iemand wil aannemen om het oude werk van deze werknemer te doen. Dat is de wederindiensttredingsvoorwaarde die op grond van de Burgerlijk…

  Lees verder

  OR stapt op vanwege angstcultuur

  1 september 2021

  Het per direct opstappen van de gehele ondernemingsraad van stoffenfabrikant Vlisco in Helmond is vooral een signaal van de heersende angstcultuur. Best een lastig dilemma om zo’n besluit te nemen, want daarmee zet de raad zich buitenspel als het om de aanpak van die angstcultuur gaat.

  Lees verder

  Alleen met goede reden hoofddoek op werk verbieden

  1 september 2021

  Om voor cliënten neutraal over te komen mag een werkgever op grond van interne regels een werknemer verbieden religieuze uitingsvormen te dragen, zoals een hoofddoek of een religieus kruisje. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld in een zaak die door twee Duitse werkneemsters was aangespannen. Aan het verbieden van religieuze uitingsvormen zijn een aantal…

  Lees verder

  Banenafspraak is in 2020 net niet gehaald

  1 september 2021

  Het is de eerste keer sinds de start van de banenafspraak in 2015 dat de gezamenlijke doelstelling van werkgevers en overheid om voor 1-1-2026 125.000 banen te creëren niet is gehaald. Opnieuw blijft vooral de overheid achter bij het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook de ondernemingsraad heeft een wettelijke taak op…

  Lees verder

  IntegriteitsWijzer is handig hulpinstrument voor de OR

  1 september 2021

  Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) heeft onlangs de IntegriteitsWijzer gepubliceerd. Daarmee kan vastgesteld worden in het integriteitsbeleid van de organisatie volstaat en wat er beter kan of beter moet. Niet alleen handig voor de integriteitsfunctionaris of de compliance officer, maar ook voor de ondernemingsraad.

  Lees verder

  De naam ‘Arbeidsinspectie’ keert terug

  1 september 2021

  Nog altijd wordt de naam Arbeidsinspectie gebruikt in plaats van Inspectie SZW. Vanaf 1-1-2022 heet de inspectie ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en kan de oude naam weer gebruikt worden om deze dienst aan te duiden in plaats van ‘Inspectie SZW’.

  Lees verder

  Werkgevers gaan het thuiswerken nog beter faciliteren

  1 september 2021

  Onderzoek onder ruim 1.100 bedrijven met meer dan 100 medewerkers door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat zien dat een groot deel van de werkgevers het thuiswerken beter willen faciliteren. Dat betekent betere arbeidsomstandigheden thuis, zoals een goede stoel. Ook de thuiswerkvergoedingen moeten beter geregeld worden en moeten de reizen van hun werknemers duurzamer.

  Lees verder

  Hulp bij het benoemen van een professionele vertrouwenspersoon

  1 september 2021

  Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen (PPV) heeft in samenwerking met het Ministerie van SZW een informatieblad gepubliceerd dat (kleine) organisaties helpt bij het benoemen van een professionele vertrouwenspersoon. In veel van deze kleinere organisaties wordt de keuze gemaakt voor een of twee van de eigen medewerkers die deze taak toegewezen krijgen, maar hier worden de voordelen…

  Lees verder

  Ondernemingsraad wil andere medezeggenschapsstructuur

  1 september 2021

  Een veel voorkomend gevolg van grote organisatiewijzigingen is dat de medezeggenschapsstructuur moet worden aangepast. Dat gaat niet altijd zonder verschil van mening. Bij de Belastingdienst kiest een van ondernemingsraden voor een hoger beroep bij het hof, nadat de raad van de kantonrechter geen gelijk gekregen heeft. Hoe kijkt het hof aan tegen de gevolgen van…

  Lees verder

  Seksuele intimidatie op het werk wordt weinig gemeld

  7 juli 2021

  Een minderheid van de slachtoffers van seksuele intimidatie op het werk maakt melding van deze ervaring. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek. Maar… als er wél een melding wordt gedaan, dan levert die melding, volgens het merendeel van de ondervraagden, het gewenste resultaat op. Maar zowel werkgevers als werknemers…

  Lees verder

  Voldoet de BHV-organisatie nog wel?

  7 juli 2021

  Nu werknemers weer op kantoor kunnen werken moet de BHV-organisatie mogelijk worden aangepast. Zo moet erin voorzien worden dat er altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn om op ieder moment te kunnen ingrijpen. De ondernemingsraad kan actief meedoen in het herzien van de BHV-organisatie. Per slot van rekening moet de OR aan het eind ervan instemmen…

  Lees verder