Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Een goede start is het halve werk

2 september 2020

Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op donderdag 12 november 2020. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens de startersdag worden die duidelijk en goed…

Lees verder

NOW 3.0 bouwt loonkostensubsidie af

2 september 2020

Als op 1 oktober 2020 de NOW 3.0-regeling in werking treedt kunnen werkgevers voor een periode van 9 maanden ondersteuning in hun loonkostensubsidie aanvragen. De subsidie gaat telkens na drie maanden wel weer omlaag met 10 procentpunt. De regeling zelf is nog niet gepubliceerd, maar over wat de OR ermee van doen heeft valt wel…

Lees verder

Gratis loopbaanontwikkeladvies

2 september 2020

Iedere medewerker van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Daarmee krijgt de medewerker meer zicht op de mogelijkheden om zich – al dan niet in de eigen baan – verder te ontwikkelen. Weten wat je waard bent is voor elke werknemer van groot belang, maar speciaal…

Lees verder

Wetsvoorstel voor verplicht gesprek over bereikbaarheid

2 september 2020

Als het aan Tweede Kamerlid Van Dijk (PvdA) ligt komt eer een verplichting voor werkgevers om met hun werknemers een gesprek aan te gaan over hun bereikbaarheid buiten werktijd. Hij heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om die verplichting in de Arbowet op te nemen.

Lees verder

Nieuwe EU-richtlijn mikt op positie klokkenluider

2 september 2020

Het versterken van de positie van de klokkenluider. Dát is het doel van een nieuwe Europese richtlijn en moet ook in de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvK) worden opgenomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft daarvoor een wetsvoorstel ontwikkeld dat nog door de Tweede en Eerste Kamer moet worden besproken.

Lees verder

WOR-wijziging in de maak

2 september 2020

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de WOR wijzigen om daardoor de medezeggenschap te bevorderen. Zo wil hij regelen dat flexwerkers eerder toegang krijgen tot de medezeggenschap en meer medewerkers actief bij de medezeggenschap betrokken kunnen worden.De minister schrijft in een Kamerbrief een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER)…

Lees verder

Optelsom van ontslagredenen

2 september 2020

Voor de eerste keer heeft een kantonrechter het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst met een werknemer vanwege de i-grond te ontbinden toegewezen. In maart 2020 was al – in een andere zaak – een verzoek op die grond ingediend, maar toen wees de kantonrechter het verzoek af. Bij de i-grond of cumulatiegrond is…

Lees verder

De preventiemedewerker als spil in het web

2 september 2020

Maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland heeft een preventiemedewerker, en als er al een is, dan is de taak van deze medewerker niet altijd duidelijk. De preventiemedewerker neemt een centrale plaats in de organisatie in om het arbobeleid uit te voeren en werkt daarbij samen met alle gremia in de…

Lees verder

Nieuwe Leidraad Aanstellingskeuringen

2 september 2020

Vroeger was het heel normaal om – als onderdeel van elke sollicitatieprocedure – een keuring te ondergaan. Zo’n keuring is voor dat doel al lang niet meer toegestaan, behalve als de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of die van andere mensen.Er is een herziene ‘Leidraad Aanstellingskeuringen 2020’ ontwikkeld,…

Lees verder

RI&E aanvullen met handreiking Covid-19

2 september 2020

De te treffen maatregelen om volgens de RIVM-richtlijnen in kantoren, bedrijven en organisaties te werken vragen om een aanvulling van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De ondernemer moet immers te allen tijde over een actuele RI&E kunnen beschikken en de maatregelen om besmetting door het coronavirus te voorkomen horen dan ook in de RI&E verwerkt…

Lees verder

Sta eens op en ga maar weer zitten

30 juni 2020

Onderzoek onder 150 kantoorwerkers naar hun zit- en sta op-gedrag moet meer inzicht geven in de psychologie van het zitten. Het blijkt dat de wetenschappers er nog lang niet alles van weten.

Lees verder

Er moet wat meer te kiezen zijn bij verkiezingen voor de ondernemingsraad

30 juni 2020

De SER heeft minister Wouter Koolmees adviezen gegeven om meer medewerkers bij de medezeggenschap in hun onderneming te betrekken. Al eerder werden de obstakels beschreven, nu zijn er adviezen om wat aan die obstakels te doen. Dat vraagt onder meer om het aanpassen van de WOR en het voorbeeldreglement dat de SER voor ondernemingsraden publiceert.

Lees verder