Skip to content

Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Ga ook voor ARBO maatwerk!!

6 november 2019

Ondernemingsraden verdelen vaak de taken. Een goede zaak. Het onderwerp ARBO is veelomvattend en OR leden zijn vaak op zoek naar relevante kennis en verdieping bij vraagstukken die in de eigen organisatie spelen. Een algemene cursus of seminar is vaak prijzig en levert in verhouding niet zo veel op. Lees dan hier ons aanbod!!

Lees verder

Een goede start is het halve werk

6 november 2019

Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op dinsdag 3 december 2019. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens de startersdag worden die duidelijk en goed…

Lees verder

Aparte seniorenregeling niet toegestaan

6 november 2019

Als de ondernemer met een aparte 55+-regeling wil stoppen stappen de bonden en een aantal werknemers naar de kantonrechter om dat te voorkomen. Maar volgens de kantonrechter is de regeling in strijd met de wet. In dit geval de ‘Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid’ (WGBL).

Lees verder

Medewerkers zeggen vertrouwen in bestuurder op

6 november 2019

Dertig medewerkers van een zorginstelling stellen een brief op gevuld met klachten over het functioneren van de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) en sturen die – met naam en toenaam ondertekend – naar de Raad van Toezicht (RvT).

Lees verder

OR niet akkoord met rooster

6 november 2019

Roosters zijn belangrijk voor medewerkers. Ze bepalen wanneer er gewerkt moet worden en wanneer er vrije tijd is. Roosters beperken de autonomie van medewerkers om daar zelf keuzes in te maken en het is dan ook niet verwonderlijk dat ondernemingsraden in verweer komen als de roosters – naar hun idee – niet deugen. Dat deed…

Lees verder

Vooral mannen doen het gevaarlijke werk

6 november 2019

Maar liefst in negen van de tien beroepen doen de mannen het gevaarlijkste werk. Het CBS maakt een overzicht van de gevaarlijkste beroepen in de vorm van een top 10. Daar staan ook beroepen op waarvan je het niet direct zou verwachten.

Lees verder

Kantonrechter vindt OR onredelijk

6 november 2019

Als een winstuitkering niet volledig wordt uitgekeerd stapt de bestuurder naar de kantonrechter omdat zijn OR weigert in te stemmen met dit voorgenomen besluit. De kantonrechter kan vervangende toestemming geven als de OR onredelijk is in zijn weigering om in te stemmen. En dát is wat de kantonrechter doet. Al 30 jaar kent het bedrijf…

Lees verder

Instemmingsverzoek OR nodig voor beleid tegen discriminatie

6 november 2019

Zowel werkgevers als uitzendbureaus moeten schriftelijk beleid vastleggen om discriminatie bij werving en selectie van personeel te voorkomen. Inspectie SZW gaat controleren op de aanwezigheid én uitvoering van dat beleid, maar ook of de ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd. Niet naleven is geen optie, want de boete kan oplopen tot € 4500 en er ontstaat de…

Lees verder

Nieuwe regels voor oproepkrachten in 2020

6 november 2019

Als op 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt verandert er het nodige op het gebied van het arbeidsrecht. Vooral voor flexibel personeel – nieuw en reeds in dienst – is dat het geval. Voor de OR is het opletten, want het is wel de bedoeling dat de nieuwe regels…

Lees verder

WOR zit niet in de weg om medezeggenschap te vernieuwen

6 november 2019

Onderzoek in dertien case studies naar vernieuwende medezeggenschap laat zien dat de WOR geen problemen geeft bij die vernieuwing. Daarentegen zijn er andere factoren die deze vernieuwing laten falen of slagen.

Lees verder

UWV komt met nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid

2 oktober 2019

Het UWV heeft om meerdere redenen de uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid vernieuwd. Zo zijn er wetten gewijzigd, heeft de AVG zijn intrede gedaan en heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan. Ontslagprocedures dienen volgens deze uitvoeringsregels te worden uitgevoerd. Wat betekenen ze voor de OR?

Lees verder

OR heeft grote kans op positief oordeel rechter

2 oktober 2019

Uit promotieonderzoek naar de uitspraken van de Ondernemingskamer in Amsterdam wijst uit dat de ondernemingsraad bij 43 procent kans heeft om het pleit te winnen. Volgens de samenstellers van de publicatie over het onderzoek is dat een ‘hoge succesfactor voor de OR’.

Lees verder
Scroll To Top