Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 16e jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap wordt mogelijk gemaakt door Pallas Advocaten en MZLeeuw.

 

Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

  Nieuwsbrief Medezeggenschap wordt vervolgd

  6 september 2023

  Vanaf 1 september 2023 wordt het initiatief van Bureau Kalden voor een gratis nieuwsbrief voor en over de medezeggenschap vervolgd door Pallas Advocaten en MZLeeuw. Pallas Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschap. MZLeeuw is een opleidings- en redactiebureau voor medezeggenschap én een samenwerkingsverband met Delsasso Training en Advies, Delphior Pro OR en Hunfeld Training en Advies.

  Lees verder

  Aan de slag met arbeidskrapte

  6 september 2023

  Het aantal werknemersbanen in ons land bereikte onlangs een recordniveau van 8,8 miljoen banen. Tegelijkertijd hebben werkgevers steeds meer moeite om hun vacatures te vervullen. In het eerste kwartaal van 2022 waren er 338.000 mensen werkloos: een historisch minimum. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek betekent dit dat er voor elke 100 werklozen 133…

  Lees verder

  Bestuurder eist instellen vaste commissie door GOR

  6 september 2023

  Als een ondernemingsraad een vaste commissie wil instellen, dan is daarvoor de medewerking van de bestuurder nodig. In dit geval wil juist de bestuurder (samen met een deel van de GOR) dat die een vaste commissie instelt. Daarbij komt nog dat twee OR-leden in persoon worden gedaagd. Gaat de kantonrechter mee in de eisen van…

  Lees verder

  Een derde werknemers heeft fiets van de zaak

  6 september 2023

  Er zit duidelijk groei in het aantal werknemers die op een fiets van de zaak fietsen. Vier jaar geleden bedroeg dat nog maar 18 procent van de werkgevers die een fiets voor woon-werkverkeer regeleden. Inmiddels heeft een derde van de werkgevers een fietsregeling ingevoerd.

  Lees verder

  Advies advocaat-generaal Hoge Raad over adviesrecht ingeleende arbeidskrachten

  6 september 2023

  Soms worden conflicten tot aan de hoogste instantie uitgeknokt. Dat is het geval in een zaak die door de ondernemingsraad van AH Online is gestart bij de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam. De advocaat-generaal van de Hoge Raad (HR) heeft daar nu een advies over gegeven.

  Lees verder

  Twee keer melden en controle na arbeidsongeval met uitzendkracht

  6 september 2023

  Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie (NEA) is er sprake van onderrapportage van arbeidsongevallen bij uitgeleende of zelfstandige werknemers. Daarom wil de minister dat de meldplicht voor arbeidsongevallen en de vergewisplicht voor uitleners wordt uitgebreid. Een wetsvoorstel daarvoor is in voorbereiding.

  Lees verder

  Gewoon besluiten, geen advies vragen

  6 september 2023

  Als de ondernemer de adviesprocedure voor een inkrimping van de onderneming met 17 werknemers niet goed laat verlopen, dan stapt de OR naar de Ondernemingskamer (OK). Vooral omdat de ondernemer direct al begonnen is met het uitvoeren van het besluit. De OK is duidelijk over deze handelwijze.

  Lees verder

  Meeweten om mee te kunnen beslissen

  6 september 2023

  In deze casus bij de rechtbank Gelderland wordt duidelijk hoe het recht op informatie samenhangt met het initiatiefrecht en het advies- en instemmingsrecht. De rechtbank maakt daar een duidelijk onderscheid in.

  Lees verder

  Voorbereiden op verplichte CO2-rapportage woon-werkverkeer

  6 september 2023

  Regeren is vooruit zien, en dat geldt ook voor de regelingen waarvan je weet dat die van kracht gaan worden. Zo moet er vanaf 1 januari 2024 door werkgevers gerapporteerd worden over de CO2-uitstoot van hun werknemers. Daar kan nu al actie op gezet worden, want er is in ieder geval een instemmingsverzoek nodig.

  Lees verder

  Tot dusverre 80.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

  6 september 2023

  Er zijn sinds 2013 in totaal 81.117 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De nu demissionaire minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) licht in een Kamerbrief de cijfers over de banenafspraak toe. Elke ondernemingsraad heeft een wettelijke taak op dit gebied.

  Lees verder

  Nieuwe Pensioenwet van kracht

  5 juli 2023

  Op de allerlaatste vergaderdag van de Eerste Kamer is de pensioenwet aangenomen. De wet is vervolgens per 1 juli 2023 van kracht en voorziet in een ingrijpende hervorming van het pensioenstelsel. Ondernemingsraden hebben daar – op de een of andere manier – mee te maken.

  Lees verder

  Kabinet wil concurrentiebeding moderniseren

  5 juli 2023

  In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding opgenomen. Door dat beding worden werknemers beperkt in de mogelijkheid om na hun arbeidsovereenkomst in dezelfde branche, bijvoorbeeld bij de concurrent, werk te vinden. Het kabinet wil een vergoeding invoeren bij gebruik van het concurrentiebeding en aanpassingen maken in de duur, geografische reikwijdte en motivatie van het beding.

  Lees verder