Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Twintig procent personeel vertrekt

  1 februari 2023

  De arbeidsmobiliteit is fors. Volgens het UWV heeft zo’n twintig procent van het personeel een andere werknemer gevonden. Of ze zijn ZZP-er geworden, die keuze voor ook veel gemaakt.

  Lees verder

  Verplichte duurzaamheidsrapportage werkgevers

  1 februari 2023

  Veel bedrijven moeten verplicht vanaf 2024 een duurzaamheidsrapportage maken. Het verslag moet antwoord geven op de vraag wat er gedaan is op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is natuurlijk ook interessante rapportage voor de ondernemingsraad.

  Lees verder

  Is een werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van covid-19-besmetting?

  1 februari 2023

  Kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld als zijn werknemers tijdens het werk worden besmet met covid-19 en daar langdurig gevolgen van ondervinden?

  Lees verder

  Actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag van start

  1 februari 2023

  De overheid is gestart met het  actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Natuurlijk is elke werknemer verantwoordelijk om grensoverschrijdend gedrag – in welke vorm dan ook – achterwege te laten. Maar dat vraagt wel om een actieve rol van werkgevers, werknemers en ondernemingsraad om het ongewenste gedrag aan te pakken.

  Lees verder

  Wet bescherming klokkenluiders in Eerste Kamer aangenomen

  1 februari 2023

  Meer werkgevers een interne meldprocedure voor (vermoedens van) misstanden moeten hebben. Dat is het gevolg van het besluit door de Eerste Kamer om Wet bescherming klokkenluiders aan te nemen. De Wet vervangt op termijn de huidige Wet Huis voor klokkenluiders.

  Lees verder

  Sleutelrol OR bij vergroening onderneming

  1 februari 2023

  Volgens vakbond FNV en Milieudefensie heeft de ondernemingsraad een sleutelrol bij het vergroenen en verduurzamen van de onderneming. Ter ondersteuning van die rol is een website gelanceerd.

  Lees verder

  Voorkomen van zware ongevallen met nieuwe ARIE-regeling

  1 februari 2023

  Per 1 januari 2023 is de herziene Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling) in werking getreden. Deze aanpassing van de ARIE-regeling moet zware arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s daardoor beheersen.

  Lees verder

  Bedrijfsongeval wordt door werkgever onderzocht

  1 februari 2023

  Het is de bedoeling van de Arbeidsinspectie dat de werkgever zelf onderzoek doet bij meldingsplichtige bedrijfsongevallen. Per 1-1-2023 is de werkgever verplicht binnen vijftien werkdagen onderzoek te doen naar het gemelde ongeval. Daarnaast moet er rapportage plus verbeterplan gesteld worden en ter goedkeuring naar de Arbeidsinspectie te worden gestuurd. Rapportage die ook naar de OR…

  Lees verder

  OR-voorzitter wordt gewaarschuwd door bestuurder

  1 februari 2023

  De kantonrechter wordt om een oordeel gevraagd als de OR-voorzitter van de bestuurder een officiële waarschuwing in zijn personeelsdossier krijgt en geweigerd wordt die waarschuwingsbrief in te trekken. Is hier sprake van benadeling als gevolg van zijn OR-lidmaatschap?

  Lees verder

  Tweede Kamer besluit over wetsvoorstel verplichte vertrouwenspersoon

  1 februari 2023

  Door het wijzigen van de Arbeidsomstandighedenwet moet het mogelijk worden dat elke werknemer een beroep kan doen op een sociaal veilige werkomgeving. Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat elke werknemer het wettelijk recht heeft een beroep kan doen op een vertrouwenspersoon. Ook wordt door het voorstel de positie van de vertrouwenspersoon versterkt.

  Lees verder

  Maak een solide start met het OR-werk

  4 januari 2023

  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de starterscursus voor nieuwe OR-leden op maandag 13 maart 2023 in Heino. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens deze startersdag worden die duidelijk…

  Lees verder

  Nieuwe pensioenwet waarschijnlijk per 1-7-2023 een feit

  4 januari 2023

  De Eerste Kamer zal naar verwachting op 17 januari met meerderheid instemmen met de nieuwe Wet toekomst pensioen. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft om een meerderheid te bereiken wel wat concessies aan m.n. GroenLinks en de PvdA gedaan.

  Lees verder