Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Sta eens op en ga maar weer zitten

30 juni 2020

Onderzoek onder 150 kantoorwerkers naar hun zit- en sta op-gedrag moet meer inzicht geven in de psychologie van het zitten. Het blijkt dat de wetenschappers er nog lang niet alles van weten.

Lees verder

Er moet wat meer te kiezen zijn bij verkiezingen voor de ondernemingsraad

30 juni 2020

De SER heeft minister Wouter Koolmees adviezen gegeven om meer medewerkers bij de medezeggenschap in hun onderneming te betrekken. Al eerder werden de obstakels beschreven, nu zijn er adviezen om wat aan die obstakels te doen. Dat vraagt onder meer om het aanpassen van de WOR en het voorbeeldreglement dat de SER voor ondernemingsraden publiceert.

Lees verder

Nieuwe versie SER-Voorbeeldreglement

30 juni 2020

Bijna alle OR-reglementen in Nederland zijn opgesteld aan de hand van de voorbeeldreglementen van de SER. Er is nu een geactualiseerde versie beschikbaar die de vorige uit 2015 vervangt. De update was onder andere nodig door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. De SER maakt een opmerkelijke keuze voor de…

Lees verder

Aandachtspunten voor een thuiswerkregeling

30 juni 2020

Door de coronacrisis is voor veel mensen het thuiswerken een dagelijkse gewoonte geworden. Het is aannemelijk dat de verspoeling van de RIVM-regels er weer meer op kantoor gewerkt zal worden, maar het thuiswerken zal zeker van toepassing blijven. Wat is er van belang om in een thuiswerkregeling af te spreken? Recht op thuiswerken? Sowieso kunnen…

Lees verder

Interview Eric Leenderts – bedrijfsadviseur

30 juni 2020

Eric Leenderts is bedrijfsadviseur, (milieu-)accountant, trainer, coach, zakelijk conflictbemiddelaar (arbiter, bindend adviseur) en daarnaast ook een internationaal gecertificeerd mediator, arbiter, conflictcoach en onderhandelaar (Lloyd’s Register NL) en maakt al jaren deel uit van het netwerk van Bureau Kalden. Eric wordt vooral betrokken bij financiële vraagstukken waarvoor de ondernemingsraad zich gesteld ziet.

Lees verder

Interview Jolande Janssen – De Voort Advocaten

30 juni 2020

Jolande Janssen is 10 jaar advocaat en werkt bij De Voort Advocaten in Tilburg en is werkzaam in de vakgebieden arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, sport & recht en zorg & recht. Ze staat ondernemingsraden bij in het overleg met de bestuurder en in procedures bij kantonrechter en Ondernemingskamer en is gespecialiseerd in arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. 

Lees verder

Kantoor opnieuw indelen

30 juni 2020

Als er wordt besloten om de werkplekken anders in te delen zodat daardoor op anderhalve meter van elkaar kan worden gewerkt, dan is dat bij uitstek een besluit waarbij de ondernemingsraad betrokken dient te zijn.

Lees verder

OR zegt vertrouwen op in bestuurder

30 juni 2020

De ondernemingsraad van bandenfabrikant Apollo Vredestein in Enschede heeft het vertrouwen opgezegd in de bestuurder. Dat opzeggen heeft te maken met het afwijzen van een door de OR ontwikkelt alternatief plan. De OR wil graag zoveel mogelijk het aangekondigde ontslag van 750 werknemers beperken. Maar hoe werkt dat opzeggen in de praktijk?

Lees verder

Na 20 jaar een collectieve arbeidsvoorwaarde intrekken

30 juni 2020

Een werkgever van een elektronica- en witgoedbedrijf verbiedt zijn personeel om nog langer oude apparaten mee naar huis te nemen. Sommige werknemers repareren die vervolgens en bieden die te koop aan. De afspraak om dat te mogen doen bestaat al meer dan 20 jaar. Alle werknemers moeten tekenen voor het aanvaarden van de nieuwe voorwaarden.…

Lees verder

Wat is er voor de OR van belang bij NOW 2.0?

3 juni 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgt een opvolger: de NOW 2.0. Die wijkt op een aantal onderdelen af van de eerste regeling en op welke manier is de OR betrokken bij NOW 2.0?

Lees verder

OR mag weer bij elkaar komen voor overleg of scholing

3 juni 2020

Vanaf 1 juni zijn er weer mogelijkheden voor de ondernemingsraad om fysiek bij elkaar te komen voor de OR-vergadering, overlegvergadering maar ook voor de scholing van de OR. Natuurlijk wel volgens de protocollen die vanwege het coronavirus zijn ingesteld.

Lees verder

Deelname medewerkers aan OR en medezeggenschap bevorderen

3 juni 2020

De SER heeft minister Wouter Koolmees adviezen gegeven om meer medewerkers bij de medezeggenschap in hun onderneming te betrekken. Al eerder werden de obstakels beschreven, nu zijn er adviezen om wat aan die obstakels te doen. Dat vraagt onder meer om het aanpassen van de WOR en het voorbeeldreglement dat de SER voor ondernemingsraden publiceert.

Lees verder