Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Wie is er verantwoordelijk voor een burn-out?

  4 mei 2022

  Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van een burn-out? Is dat de werkgever of de werknemer, of zijn ze samen verantwoordelijk?

  Lees verder

  Toename van high-strain banen

  4 mei 2022

  Het aantal banen met hoge taakeisen, maar met lage autonomie is in het afgelopen jaar toegenomen van 15 naar 18 procent. Door deze z.g. high strain banen is het percentage van 17 procent aan burn-outklachten na een daling in 2020 weer terug op het niveau van 2019. Het zijn vooral de vrouwen die in high…

  Lees verder

  Jonge vrouwen geconfronteerd met ongewenste seksuele aandacht

  4 mei 2022

  Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt duidelijk dat veel werknemers op en in hun werk te maken hebben met ongewenst gedrag. Het zijn vooral de jonge vrouwen die daar veel mee geconfronteerd worden. Het onderzoek is in het laatste kwartaal van 2021 uitgevoerd onder 50 duizend werknemers van 15 tot…

  Lees verder

  Stijgende verzuimcijfers

  4 mei 2022

  Het griepvirus heeft in combinatie met corona voor forse verzuimcijfers gezorgd. Werkgevers en werknemers doen er goed aan om goede afspraken te maken over naar het werk komen of niet bij verkoudheidsklachten en/of griepverschijnselen.

  Lees verder

  Betere afspraken over rouwverlof op komst

  4 mei 2022

  Er wordt gewerkt aan een specifieke wettelijke regeling voor rouwverlof. Die moet uitgebreider zijn dan het huidige calamiteitenverlof. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om over het rouwverlof betere afspraken te maken. Minister Van Gennip een voorstel naar de Kamer als dat voorstel…

  Lees verder

  Eisen RI&E aangescherpt

  4 mei 2022

  Vanaf 1 juli 2022 worden er strengere eisen gesteld aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat heeft te maken met het feit dat de RI&E’s in de bedrijven lang niet altijd op orde zijn en daadwerkelijk een goede inventarisatie en evaluatie bevatten van de arbeidsrisico’s in de onderneming. Vooral de toetsing van de RI&E en…

  Lees verder

  Minder vrije dagen voor parttimers?

  4 mei 2022

  Het College voor de Rechten van de Mens deed onlangs een uitspraak over het recht op vrije dagen voor parttimers. Aanleiding daarvoor was een klacht van een werknemer die zijn rechten op een feestdag niet kon benutten, omdat hij op die dagen altijd al vrij was. Van de werkgever werd hij daarvoor niet gecompenseerd. Het…

  Lees verder

  Wet toekomst pensioenen gepresenteerd

  4 mei 2022

  Met de presentatie van het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen is de volgende stap gezet in de uitvoering van het pensioenakkoord. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, vraagt dit sowieso om een wijziging van de pensioenregelingen vóór 1 januari 2027.

  Lees verder

  Achteroverleunen met de externe deskundige

  4 mei 2022

  De wetgever heeft het maar goed voor gehad met de ondernemingsraad. Neem nu het recht om externe deskundigheid te raadplegen bij onvoldoende kennis of kunde van de raad. Dat is toch zonder meer positief te noemen? Zeker, maar dat inschakelen van een externe professional heeft ook risico’s.

  Lees verder

  Huis voor Klokkenluiders meldt grote misstanden

  4 mei 2022

  Het Huis voor klokkenluiders heeft in 2021 jaar elf meldingen gehad van grote misstanden. Het gaat dan om meldingen als fraude en misbruik van overheidsgelden. De 11 meldingen maken onderdeel uit van een totaal van 208 meldingen. De meeste meldingen gaan niet zozeer over een maatschappelijke misstand, maar over de behandeling van de melder zelf.…

  Lees verder

  Inclusief personeelsbeleid bij Defensie

  6 april 2022

  “Het is eenvoudig om recruiters aan te moedigen meer vrouwen of etnische minderheden in dienst te nemen. Het vergroot de algehele diversiteit van de werkplek. Maar diversiteit gaat toch echt over het vergroten van de daadwerkelijke participatie van mensen, niet alleen over het op de borst kloppen met ‘kijk ons eens inclusief zijn’.” “Divers samengestelde…

  Lees verder

  Recordaantal fusies en overnames

  6 april 2022

  Ondanks corona is er in 2021 flink gefuseerd en overgenomen.  Er zijn 892 fusies en overnames aangemeld bij de SER, en dat is een record. De SER legt zelf een verband met de coronacrisis: fusies zijn vaak een overlevingsstrategie voor ondernemingen. Ook vonden veel fusies doorgang die eerder in de wachtstand waren gezet. Over 9…

  Lees verder