Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Datum relatiedag Bureau Kalden bekend

4 maart 2020

Op donderdag 11 juni 2020 organiseert Bureau Kalden opnieuw een relatiedag voor ondernemingsraden. Aan een interessant programma wordt momenteel druk gewerkt. Ondernemingsraden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging om zich voor deze gratis dag in te schrijven. Wilt u uitgenodigd worden? Stuur een mail naar Ger Janssen. Noteer de datum alvast in uw agenda

Lees verder

Help! De coronacrisis overvalt ons! Wat kunnen we doen?

4 maart 2020

De OR-voorzitter van een landelijk bekende organisatie vroeg om adviezen en tips. Na een nachtje slapen en een stevige boswandeling bedacht ik het volgende:

Lees verder

Problemen én oplossingen voor de medezeggenschap

4 maart 2020

Artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is kristalhelder over de belangrijkste taak van de ondernemingsraad: het vertegenwoordigen van de in de onderneming werkzame personen in het overleg met de bestuurder. En juist in die vertegenwoordigende taak gaat het er niet altijd democratisch aan toe. Op https://or-leden.representeren.nl/ is een online-discussie gestart met veel…

Lees verder

Eerste ontslag op cumulatiegrond afgewezen

4 maart 2020

Op 1-1-2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB maakt het mogelijk om verschillende ontslaggronden met elkaar te combineren; de zogenaamde cumulatiegrond of i-grond. Een kantonrechter heeft voor het eerste een uitspraak gedaan over deze i-grond. Voldragen ontslaggrond nodig In het ontslagrecht is een voldragen ontslaggrond nodig om een medewerker…

Lees verder

Goed werkgeverschap tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst

4 maart 2020

Artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is duidelijk: de werkgever dient zich als een goed werkgever te gedragen. En dat geldt ook in de situatie waarin het werkgeverschap gaat stoppen. De ondernemingsraad stapte naar de voorzieningenrechter om dat goed werkgeverschap – op grond van artikel 28 uit de WOR – af te dwingen.

Lees verder

Simpeler banenafspraak in de maak

4 maart 2020

De Participatiewet moet eenvoudiger voor werkgevers en werknemers. Dat is de bedoeling van het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak. Tot 3 april 2020 loopt de internetconsultatie, zodat iedereen die er wat zinnigs over op te merken heeft kan reageren op het wetsvoorstel.

Lees verder

Jongeren structureel betrekken bij maken van beleid

4 maart 2020

Het SER Jongerenplatform heeft geadviseerd om een generatietoets in te voeren bij het maken van de wet- en regelgeving. Het kabinet gaat serieus met de aanbevelingen aan de slag. Ondertussen kan de ondernemingsraad dat in de eigen onderneming ook al doen.

Lees verder

Meer diversiteit in organisaties nodig

4 maart 2020

Het zal je maar gebeuren! Je geeft een advies en het wordt voor de volle mep overgenomen. Dat is wat het kabinet doet met de aanbevelingen van de SER over de diversiteit in organisaties. Dat betekent een wettelijke regeling om een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten minste 30% in de Raad van Commissarissen…

Lees verder

Meer mensen met een beperking aan het werk helpen

4 maart 2020

Maar de helft van de mensen met een beperking heeft werk. Dat betekent dat de andere helft het moet doen zonder extra inkomen, samen werken met collega’s, opgeleid worden en blijven e.d. Staatssecretaris van Ark komt dan ook met een wetsvoorstel ‘Breed offensief’ om daar wat aan te doen en meer kansen op werk mogelijk…

Lees verder

Denk aan de termijnen

4 februari 2020

Ondernemingsraden hebben soms te maken met termijnen – en dan vooral het einde ervan – waarmee rekening gehouden moet worden. De termijnen zijn van belang bij de opschortings- en beroepstermijn van het adviesrecht, maar ook bij het inroepen van nietigheid voor een instemmingsplichtig besluit. En de naleving van die termijnen komt soms akelig precies.

Lees verder

Verplicht vaststellingsovereenkomst tekenen?

4 februari 2020

In zo’n 70 procent van het vertrek uit de organisatie verloopt dat via een vaststellingsovereenkomst. De andere mogelijkheden voor ontslag verlopen via het UWV of via de kantonrechter. Als een werknemer en werkgever – na het nodige gedoe – afspraken maken over een vaststellingsovereenkomst (VSO) wil de werknemer die uiteindelijk niet tekenen. En zo komt…

Lees verder

Medezeggenschap-hackathon voor jongeren in aantocht

4 februari 2020

Het is echt een puzzel om meer jongeren geïnteresseerd te krijgen voor de medezeggenschap. In veel ondernemingsraden is het merendeel van de leden op leeftijd. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met hun langere en vastere dienstverbanden en de kortere en flexibelere arbeidsovereenkomsten die de jongeren hebben. Maar de jongeren werken óók in de organisatie…

Lees verder