Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 16e jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap wordt mogelijk gemaakt door Pallas Advocaten en MZLeeuw.

 

Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

  Vakantiedagen afboeken bij ziekte alleen na instemming of schriftelijke overeenkomst

  6 december 2023

  De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over het afboeken van vakantiedagen tijdens ziekte. In dit geval ging het over een werknemer die na de goedkeuring van zijn vakantie ziek werd en toch op vakantie ging. Die vakantiedagen mogen niet zomaar worden afgeboekt.

  Lees verder

  Handreiking voor voorkeursbeleid

  6 december 2023

  Het is onder strenge voorwaarden is toegestaan om bij het vervullen van een openstaande functie de voorkeur te geven aan iemand uit een minderheidsgroep. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een handreiking ontwikkeld om te helpen ‘voorkeursbeleid’ te voeren. Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om de arbeidsdeelname van minderheden (WOR, artikel…

  Lees verder

  AOW-leeftijd per 2024 naar 67 jaar

  6 december 2023

  Werknemers ontvangen per 1-1-2024 voor het eerst hun AOW-uitkering als ze 67 jaar zijn. Tot die tijd is dat na 66 jaar en 10 maanden het geval. Verdere stijging van de AOW-leeftijd voor 2029 ten opzichte van 2028 wordt niet verwacht.

  Lees verder

  Doorwerken na het pensioen

  6 december 2023

  De combinatie van krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en ontgroening resulteert in een dringend tekort aan medewerkers in diverse sectoren in Nederland. Dit tekort is niet beperkt tot één sector, maar strekt zich uit over het gehele bedrijfsleven. Het is dan ook aantrekkelijk voor werkgevers om gepensioneerde werknemers aan het werk te hebben.

  Lees verder

  Europese richtlijn voor loontransparantie in aantocht

  6 december 2023

  De Europese Unie heeft afgelopen jaar de EU-richtlijn Loontransparantie aangenomen. Elke lidstaat heeft vervolgens drie jaar de tijd om die richtlijn in Nederlandse wetgeving in te passen. Werkgevers met 100 of meer medewerkers in de nabije toekomst een rapportageverplichting over loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Wat kan de OR doen om alvast voorbereid te zijn?

  Lees verder

  Leidinggevende is vaak dader grensoverschrijdend gedrag

  6 december 2023

  In maar liefst de helft van de gevallen wordt grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt door de leidinggevende. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van vakbond FNV onder zo’n 2.000 werkenden. Met zo’n verbijsterende conclusie is een enorme wake-up call voor elke organisatie en ondernemingsraad.

  Lees verder

  Nieuwe arbo-wetgeving in de maak

  6 december 2023

  De arbowetgeving is altijd in beweging. Niet alleen de Nederlandse regels veranderen, maar ook de Europese regels zorgen voor veranderingen in de Nederlandse arbowetgeving. Een overzicht van wat er gaat of kan veranderen.

  Lees verder

  Uitspraak Hoge Raad over adviesrecht inlenen arbeidskrachten

  6 december 2023

  De ondernemingsraad heeft adviesrecht voor elk voorgenomen besluit tot het groepsgewijze inlenen van arbeidskrachten. Zo staat het in de WOR (art. , 1e lid, onderdeel g). De Hoge Raad deed een uitspraak over dit onderdeel van het adviesrecht in een zaak waarin de ondernemer met regelmaat dergelijke besluiten nam, terwijl de OR daarover geen advies…

  Lees verder

  CO2-registratieplicht uitgesteld naar 1 juli 2024

  6 december 2023

  De invoering van de registratieplicht van de CO2-uitstoot stond gepland voor 1 januari a.s., maar is inmiddels uitgesteld naar 1 juli 2024. Dat zorgt voor wat extra tijd om die registratie goed te organiseren.

  Lees verder

  Onderzoek door TNO naar hybride werken

  6 december 2023

  TNO heeft onderzoek uitgevoerd naar arbeidsomstandigheden voor, tijdens en ná de coronapandemie. De pandemie veroorzaakte een toename in het (verplicht) thuiswerken. Er is nu onderzocht wat de duurzame effecten van dat hybride werken nu de medische noodzaak om thuis te werken vervallen is. De onderzoeksresultaten van TNO komen uit het NEA-COVID-19 onderzoek onder ruim 6.000…

  Lees verder

  OR oneens met later invoeren van individuele salarisaanpassing

  1 november 2023

  De ondernemingsraad van een internationaal industrieel familiebedrijf roept nietigheid in als de bestuurder een besluit neemt om de individuele salarisaanpassingen voortaan drie maanden later in te laten gaan. Er is niet om instemming gevraagd aan de OR, vandaar dat de kwestie bij de kantonrechter terecht komt.

  Lees verder

  Freelancers willen geen vakbondsbemoeienis

  1 november 2023

  Vakbonden FNV en CNV mogen van de kantonrechter niet als partij optreden namens de freelancers van Temper. Digitaal prikbord Temper fungeert als bemiddelingsplek waar werkgevers in horeca en distributie hun opdrachten plaatsen. Freelancers kunnen daar vervolgens op intekenen, maar ze willen niet dat de vakbonden de freelancers vertegenwoordigen.

  Lees verder