Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Maand van de Medezeggenschap van start

  2 november 2022

  Op 1 november is de Maand van de Medezeggenschap van start gegaan. Deze actiemaand is bedoeld om de belangrijke positie van de medezeggenschap in organisaties te versterken. Gedurende de hele maand zijn er kosteloos lezingen, workshops of studiebijeenkomsten over medezeggenschap te volgen.

  Lees verder

  Snotneusprotocol voor minder zieke werknemers

  2 november 2022

  Door de toename van coronagevallen én griep lopen de verzuimcijfers op. Voor werknemers en organisatie is het voorkomen van verzuim dan ook de sleutel om het ziekteverzuim aan te pakken.

  Lees verder

  Werknemer behoudt tijd-voor-tijduren

  2 november 2022

  Vooral aan het begin van de coronapandemie hebben werknemers minder uren gewerkt dan in hun arbeidsovereenkomst is opgenomen. Als een werkgeefster 24 uur in mindering brengt op het saldo van haar tijd-voor-tijduren stapt die naar de kantonrechter om dat teruggedraaid te krijgen.

  Lees verder

  Werkkostenregeling verruimen voor compensatie energieprijzen

  2 november 2022

  De werkkostenregeling (WKR) moet worden verruimd. Werkgevers krijgen dan meer ruimte krijgen om personeel te compenseren voor de hoge (energie)prijzen via een eenmalige belastingvrije bonusuitkering. Dát is de bedoeling van de motie die de Tweede Kamer op 22 september 2022 heeft aangenomen. Het kabinet komt nog met een uitwerking van de maatregel en het bedrag…

  Lees verder

  Opnieuw uitstel voor nieuwe pensioenwet

  2 november 2022

  De invoering van de Wet toekomst pensioenen (WTP) wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. De deadline van 1 januari 2027 voor de overstap van pensioenfondsen blijft wel staan.De behandeling van het wetsvoorstel kost meer tijd dan gedacht, daarom wordt de invoering ervan uitgesteld.

  Lees verder

  OR stapt naar de Ondernemingskamer

  2 november 2022

  Als in de onderneming het voorgenomen besluit naar de OR wordt gestuurd waardoor er afdelingen ophouden te bestaan, werkzaamheden komen te vervallen en activiteiten worden overgeplaatst, samengevoegd en/of gecentraliseerd, adviseert de OR hier negatief over. En als het advies niet wordt overgenomen stapt de ondernemingsraad naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam.

  Lees verder

  Neutraliteitsbeleid werkgever voor alle kledingvormen

  2 november 2022

  Als een vrouw een sollicitatie doet naar een onbetaalde stage van zes weken kan ze die alleen maar doen als ze haar hoofddoek niet zal dragen. In het arbeidsreglement van de organisatie is vastgelegd dat werknemers het strikte neutraliteitsbeleid moeten naleven. Dat betekent dat in kleding, sieraden e.d. geen uiting wordt gegeven aan geloof, levensbeschouwing…

  Lees verder

  Discriminatie omdat je zwanger bent

  2 november 2022

  Het is verboden om vanwege zwangerschap te discrimineren. Toch komt dat nog steeds in de praktijk voor. Zo ook in het geval van een zwangere sollicitant die tijdens de sollicitatieprocedure liet weten zwanger te zijn. Het College voor de Rechten van de Mens deed uitspraak.

  Lees verder

  Naar kantoor om carrière veilig te stellen

  2 november 2022

  Jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar maken zich zorgen over hun carrièrekansen als ze niet op de werkvloer zijn. Ze denken dat promoties aan hun neus voorbij gaan als ze te weinig door hun leidinggevenden gezien worden.

  Lees verder

  EU-wetgeving voor genderevenwicht in top bedrijven

  2 november 2022

  De Europese Raad gaat EU-wetgeving invoeren om een evenwichtigere vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de raden van commissarissen van Europese beursgenoteerde ondernemingen te bevorderen.

  Lees verder

  Kantonrechter geeft geen vervangende toestemming

  5 oktober 2022

  Aan de kantonrechter wordt door Arriva Personenvervoer Nederland B.V. vervangende toestemming gevraagd voor een door te voeren wijziging in haar vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (COR) van de onderneming had eerder niet ingestemd met de voorstellen. Als de onderneming alsnog de regeling wil invoeren, dan is de vervangende toestemming van de kantonrechter noodzakelijk.

  Lees verder

  Registratie CO2-uitstoot zakelijke kilometers verplicht

  5 oktober 2022

  Vanaf 2023 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren. Dat levert administratief gedoe op, maar het registreren van woon/werkverkeer en dienstreizen levert óók de mogelijkheid op om gedrag, aanwezigheid en prestaties van personeel waar te nemen. Aandacht van de OR is dus nodig!

  Lees verder