Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Denice Gayadien

  7 april 2021

  Met trots stellen wij aan je voor: DENICE GAYADIEN Denice versterkt sinds kort het team van Bureau Kalden. Zij is nog bezig met een inwerktraject, maar gezien haar enthousiasme, achtergrond, kennis en ervaring zal zij ook al op korte termijn zelfstandig trainingen en opdrachten uit gaan voeren. Zij stelt zich graag aan je voor: Mijn…

  Lees verder

  Starterscursus voor nieuwe OR-leden

  7 april 2021

  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op vrijdag 28 mei 2021 via Microsoft Teams of – als dat tot de mogelijkheden behoort – in Heino. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de…

  Lees verder

  Besluit genomen zonder instemming van de OR

  7 april 2021

  Welk oordeel heeft de kantonrechter als de bestuurder vervangende instemming vraagt voor het aanpassen van secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl de bestuurder daar al een besluit over genomen heeft zonder de instemming van de OR af te wachten?

  Lees verder

  Onbelast vergoeden reiskosten opnieuw verlengd

  7 april 2021

  Op grond van de noodmaatregelen vanwege de coronacrisis mochten werkgevers aan hun werknemers de gebruikelijke vaste reiskostenvergoeding blijven betalen, ondanks het feit dat die werknemers die reiskosten niet maakten omdat er thuis gewerkt werd. Die uitzondering om door te betalen is nu opnieuw verlengd tot 1 juli 2021.

  Lees verder

  Foto’s van medewerkers op de website. Mag dat?

  7 april 2021

  Uit oogpunt van klantvriendelijkheid wil de werkgever foto’s van het personeel – met naam – op de website zetten, zodat bezoekers weten met wie ze te maken krijgen. Maar kan dat zomaar?

  Lees verder

  Belastingdienst maakt meer mogelijk voor vergoeden thuiswerkplek

  7 april 2021

  Een thuiswerkregeling met de bestuurder afspreken wordt mogelijk wat eenvoudiger nu de Belastingdienst een handje helpt om dat betaalbaar te maken. De ondernemer kan zonder nadelige fiscale gevolgen de kosten van de noodzakelijke voorzieningen om thuis te kunnen werken vergoeden.

  Lees verder

  Handboek voor de driehoek bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad

  7 april 2021

  In februari is de publicatie ‘De governancedriehoek in bedrijf’ verschenen. Het boek is op papier, maar ook online te lezen. De Alliantie Medezeggenschap en Governance wil met deze publicatie de samenwerking tussen ondernemingsraden, toezichthouders en bestuurders bevorderen.

  Lees verder

  OR verliest bij de Ondernemingskamer

  7 april 2021

  Het is niet mogelijk om aan te tonen of de ondernemer al van plan was om eenmalig geen salarisverhoging toe te kennen. De OR verliest zijn procedure bij de Ondernemingskamer (OK) omdat niet aangetoond kan worden dat de ondernemer dat al van plan was toen aan de raad om advies gevraagd werd bij het schrappen…

  Lees verder

  Coronamaatregelen op de werkvloer blijven van kracht

  7 april 2021

  Ook al wordt er gevaccineerd, het blijft noodzakelijk om op de werkvloer de coronaregels na te blijven leven. Dat is lastig en vervelend, maar onvermijdelijk om werknemers en bezoekers gezond te houden.

  Lees verder

  Handreiking over het thuiswerken

  7 april 2021

  Overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gezamenlijk criteria opgesteld om eenvoudig een afweging te kunnen maken of een werknemer thuis- of op locatie kan werken. Het uitgangspunt voor die criteria is ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. De criteria helpen om objectief te bepalen wanneer thuiswerk niet mogelijk is.

  Lees verder

  Nieuwe wet voor bestuurders en toezichthouders

  3 maart 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Het belangrijkste doel is de verbetering van het bestuur van non-profit-instellingen. Er komen strengere normen voor stichtingen en verenigingen in de semipublieke sector, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

  Lees verder

  Kabinet komt met handreiking voor thuiswerk

  3 maart 2021

  Een nieuwe handreiking met richtlijnen voor het thuiswerken is op 24 februari door het kabinet gepubliceerd. Daarmee wil het kabinet het thuiswerken bevorderen en de onduidelijkheid wegnemen of een werknemer thuis of op kantoor aan het werk kan. De handreiking biedt scenario’s voor werkgevers en voor werknemers. De strekking van de handreiking: ‘werk thuis, tenzij…

  Lees verder