Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Wetsvoorstel ‘Wet eerlijk delen’ ingediend

  6 januari 2021

  Op 11 december 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet eerlijk delen’ door SP-kamerlid Mahir Alkaya ingediend bij de Tweede Kamer. Hij wil met dit wetsvoorstel de mogelijkheid creëren om werknemers mee te laten delen in de winst van de onderneming en meer invloed te geven op de koers van de onderneming. Dat geldt dan allemaal wel…

  Lees verder

  Starterscursus voor nieuwe OR-leden

  6 januari 2021

  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op vrijdag 19 maart 2021 via Microsoft Teams. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens deze startersdag worden die…

  Lees verder

  Thuiswerkvergoeding van zo’n € 2,60 per dag

  6 januari 2021

  Een vergoeding aan werknemers die thuiswerken komt neer op zo’n € 2,60 per dag. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 500 professionals. Soms wordt er per dag vergoed, soms ook een bedrag in één keer.

  Lees verder

  Nieuwe regels en wetten per 1-1-2021

  6 januari 2021

  De datum van 1 januari is vaak ook de datum waarop nieuwe regels en wetten van toepassing worden. Een overzicht van de veranderingen die voor de ondernemingsraad van belang is of kan zijn.

  Lees verder

  ‘Eens kijken of we de gehele OR kunnen ontslaan’

  6 januari 2021

  De ondernemingsraad van een textielbedrijf wil van de opgelegde geheimhouding af, zodat de raad de achterban over een op handen zijnde reorganisatie kan raadplegen. Daarop dreigde de directie de gehele ondernemingsraad te ontslaan. Kan dat zomaar?

  Lees verder

  Vage afspraken veroorzaken meningsverschillen

  6 januari 2021

  Soms worden afspraken tussen partijen netjes op papier vastgelegd, maar blijkt bij het uitvoeren ervan dat beide partijen de afspraak anders interpreteren. Dat is ook het geval bij een afspraak tussen een werkgever en vakbonden over een sociaal plan als er arbeidsplaatsen dreigen te verdwijnen. Uiteindelijk moet de kantonrechter bepalen wat er daadwerkelijk is afgesproken.

  Lees verder

  Geen vervangende toestemming kantonrechter voor het invoeren van een krapteregeling

  6 januari 2021

  Als de ondernemingsraad niet instemt met de invoering van een krapteregeling stapt de ondernemer naar de kantonrechter om vervangende toestemming te vragen. Die geeft de OR gelijk. Maar waarom krijgt de ondernemingsraad dat gelijk?

  Lees verder

  Wat mag wel en wat mag niet bij het testen op corona?

  6 januari 2021

  Sommige werkgevers willen toegangscontroles houden om het coronavirus buiten de deur te houden. Werknemers, bezoekers of klanten wordt dan gevraagd een sneltest te ondergaan. Maar wat mag er – gezien de privacyregels – op dit gebied? De ondernemingsraad heeft een toezichthoudende taak op, dus is het noodzakelijk om hier wat meer over te weten.

  Lees verder

  Geheimhouding hoeft niet opgeheven

  6 januari 2021

  De ondernemingsraad van een havenbedrijf wil dat de door de directie opgelegde geheimhouding wordt opgeheven. De geheimhouding maakt het raadplegen van de achterban over de reorganisatie onmogelijk. Daarnaast wil de OR dat er garanties worden afgegeven voor het af te sluiten sociaal plan. Omdat de ondernemingsraad geen van de eisen ingewilligd krijgt stapt de raad…

  Lees verder

  Reparatie derde WW-jaar

  2 december 2020

  De vakbonden waren het er destijds niet mee eens dat de WW-duur en de duur van de WGA- loongerelateerde uitkering werden beperkt. Al in 2013 spraken zij met de werkgevers en het kabinet in het Sociaal Akkoord af dat de WW en de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering weer verlengd zouden worden via afspraken in…

  Lees verder

  Gratis cursussen via NL leert door

  2 december 2020

  De duurzame inzetbaarheid van personeel wordt vooral bevorderd door het doorlopend blijven opleiden van werknemers. Daar werkt de overheid graag aan mee door het aanbieden van gratis cursussen voor werkenden en werkzoekenden.

  Lees verder

  Werkstress, óók tijdens de coronacrisis

  2 december 2020

  De cijfers over de werkstress in Nederland liegen er niet om. Enquêtes door TNO en het CBS laten verontrustende cijfers zien. Maar liefst 37 procent van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden op voor hun verzuim. Daarmee loont het om die werkstress en werkdruk te voorkomen. Daar kan de ondernemingsraad aan bijdragen.

  Lees verder