Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Oproep: wie doet er mee aan deze pilot?

  4 november 2020

  Het tegoed aan extra gewerkte uren/ overuren/verlofuren/vakantie uren dat veel werknemers hebben kan in sommige organisaties flinke stuwmeren tot gevolg hebben. Uit laten betalen levert weinig op, zo is de gedachte. De feiten liggen overigens wat genuanceerder. Toch zijn wij al enige tijd op zoek naar creatieve mogelijkheden om zoveel mogelijk het brutoloon aan te…

  Lees verder

  Gratis loopbaanontwikkeladvies

  4 november 2020

  Iedere medewerker van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Daarmee krijgt de medewerker meer zicht op de mogelijkheden om zich – al dan niet in de eigen baan – verder te ontwikkelen. Weten wat je waard bent is voor elke werknemer van groot belang, maar speciaal…

  Lees verder

  Een goede start is het halve werk

  4 november 2020

  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op donderdag 12 november 2020 via Microsoft Teams. Er zijn nog 2 plekken beschikbaar voor OR-leden uit de zelfde onderneming. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van…

  Lees verder

  Waar liggen de baankansen?

  4 november 2020

  De coronacrisis zorgt voor oplopende werkloosheid. In veel sectoren is er een overschot aan personeel, terwijl in andere sectoren er een tekort is. Het UWV zocht uit naar welke beroepen werknemers kunnen overstappen. De SER publiceerde het kennisdocument ‘Eigen regie’ om werkgevers en werknemers te stimuleren om regie te hebben over de eigen loopbaan. De…

  Lees verder

  Vakantie- en verlofdagen ruilen voor wat anders

  4 november 2020

  Soms geven cao-bepalingen de mogelijkheid om vakantie- en verlofdagen te ruilen tegen geld of fiscaalvriendelijke bestanddelen. Mr. Janita Klomp (adviseur loonheffingen) legt uit wat de mogelijkheden zijn.

  Lees verder

  Voorbereiden op de Brexit

  4 november 2020

  De coronaperkikelen doen bijna vergeten dat er ook nog een Brexit aanstaande is. Op 31-12-2020 loopt de overgangsperiode af in de ontvlechting van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU). Er wordt nog volop onderhandeld, maar de uitkomst daarvan is ongewis. Bedrijven doen er dan ook goed aan om voorbereid te zijn op…

  Lees verder

  Meer leren van arbeidsongevallen

  4 november 2020

  Inspectie SZW wil dat bedrijven meer leren van de arbeidsongevallen en daardoor herhaling wordt voorkomen. Tegelijkertijd zal de veiligheid van het personeel toenemen, en dat kan de OR alleen maar toejuichen. Ongevallen met licht letsel De aanpak van Inspectie SZW heeft betrekking op de ongevallen waarbij de slachtoffers licht letsel hebben opgelopen. De Inspectie gaat…

  Lees verder

  Platform Vitaal Bedrijf gelanceerd

  4 november 2020

  Met alle zorgen om de economische schade door het coronavirus en alle maatregelen die daarmee samenhangen zou je haast vergeten dat het nog altijd de bedoeling is dat werknemer fit en vitaal hun loopbaan kunnen volgen en gezond met pensioen kunnen. De Ministeries van SZW en VWS hebben het platform Vitaal Bedrijf van VNO/NCW gelanceerd…

  Lees verder

  Thuiswerkvergoeding als arbeidsvoorwaarde

  4 november 2020

  Als het aan vakorganisatie FNV ligt komt er in de nieuw af te sluiten cao’s een paragraaf over de thuiswerkvergoeding. In de cao Rijk en de cao Werken voor waterschappen is dat al gelukt. Die thuiswerkvergoeding is ook een goed idee voor de bedrijven (en ondernemingsraden) en organisaties waar geen cao met de bonden is…

  Lees verder

  Verlengen vaste reiskostenvergoeding vervalt per 2021

  4 november 2020

  Op grond van de noodmaatregelen vanwege de coronacrisis mochten werkgevers aan hun werknemers de gebruikelijke vaste reiskostenvergoeding blijven betalen, ondanks het feit dat die werknemers die reiskosten niet maakten omdat er thuis gewerkt werd. Die uitzondering om door te betalen vervalt op 1-1-2021. Voor het toepassen van de noodmaatregel is het van belang dat de…

  Lees verder

  Meer geld uitgeven dan het OR-budget is geen goed idee

  4 november 2020

  Het vierde lid van artikel 22 van de WOR maakt het mogelijk om tussen ondernemingsraad en bestuurder een budget af te spreken. Daar kunnen onkosten voor abonnementen, scholing en advies door externe deskundigen worden opgenomen. Binnen dat budget is de ondernemingsraad zelf verantwoordelijk voor de besteding ervan. Er ontstaan problemen als er meer wordt uitgegeven…

  Lees verder

  Corona is geen reden om OR-verkiezingen uit te stellen

  4 november 2020

  De Wet op de ondernemingsraden (WOR) maakt het niet mogelijk om de zittingstermijn van de ondernemingsraad te verlengen. Ook de coronacrisis is geen aanleiding om die verlenging toe te staan. Dat blijkt uit een uitspraak door de kantonrechter toen twee vakbonden bezwaar aantekenden tegen het uitstellen van de OR-verkiezingen door de zittende OR.

  Lees verder