Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Training voor voorzitters en secretarissen met enige ervaring

  3 maart 2021

  Maandag 22 maart 2021 Bureau Kalden organiseert in samenwerking met MZLeeuw een cursusdag voor voorzitters en secretarissen met enige ervaring. Deze dag wordt op verzoek van enkele relaties opgezet en uitgevoerd door twee ervaren trainers. Er hebben zich al enkele deelnemers ingeschreven.

  Lees verder

  Starterscursus voor nieuwe OR-leden

  3 maart 2021

  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op vrijdag 19 maart 2021 via Microsoft Teams. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens deze startersdag worden die…

  Lees verder

  Nieuwe wet voor bestuurders en toezichthouders

  3 maart 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Het belangrijkste doel is de verbetering van het bestuur van non-profit-instellingen. Er komen strengere normen voor stichtingen en verenigingen in de semipublieke sector, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

  Lees verder

  Kabinet komt met handreiking voor thuiswerk

  3 maart 2021

  Een nieuwe handreiking met richtlijnen voor het thuiswerken is op 24 februari door het kabinet gepubliceerd. Daarmee wil het kabinet het thuiswerken bevorderen en de onduidelijkheid wegnemen of een werknemer thuis of op kantoor aan het werk kan. De handreiking biedt scenario’s voor werkgevers en voor werknemers. De strekking van de handreiking: ‘werk thuis, tenzij…

  Lees verder

  Inspectie SZW rapporteert over werk in coronatijd

  3 maart 2021

  Hoe gaan geïnspecteerde bedrijven om met de coronamaatregelen? Dat is te lezen in het rapport dat door Inspectie SZW is opgesteld. Vragen als ‘worden de maatregelen voldoende opgevolgd’ en ‘is de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) of plan van aanpak aangepast aan de nieuwe omstandigheden?’

  Lees verder

  Handreiking voor vervroegd uittredenregeling

  3 maart 2021

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Stichting van de Arbeid maakten een handreiking voor de uitvoering van regelingen voor vervroegd uittreden (RVU). De handreiking biedt hulp bij de tijdelijke mogelijkheid om regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s) af te spreken zonder RVU-heffing. De RVU-drempelvrijstelling kan worden toegepast vanaf het moment dat de werknemer…

  Lees verder

  Eigen coronateststraat voor de onderneming

  3 maart 2021

  Zo’n 40 procent van alle werknemers kunnen niet thuis werken. Deze werknemers lopen op het werk risico om met het coronavirus in aanraking te komen of juist collega’s te besmetten. Organisaties kunnen nu een eigen teststraat instellen en kunnen daarbij geholpen worden. Het werk staat in de top 3 van besmettingsplekken.

  Lees verder

  Minder fusiemeldingen in 2020

  3 maart 2021

  In 2020 is een daling van 10 procent te zien geweest in het aantal fusiemeldingen dat bij de Sociaal-Economische Raad (SER) is gedaan. Het is de eerste keer sinds 2013 dat het aantal meldingen daalt. Mogelijk speelt de pandemie daar een rol in. In 2020 zijn er 633 fusies en overnames bij de (SER) gemeld,…

  Lees verder

  Wat doen we met het kantoor?

  3 maart 2021

  Het thuiswerken is door de coronapandemie van incidenteel naar structureel gegaan voor de meeste kantoormedewerkers. Het biedt voordelen door het vrijspelen van reistijd en reiskosten en geeft werknemers de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wanneer, waar en hoe ze hun werk doen.

  Lees verder

  Medezeggenschap vaak buitenspel door buitenlands hoofdkantoor

  3 maart 2021

  Volgens een vakbondsbestuurder worden Nederlandse ondernemingsraden relatief vaak buitenspel gezet door de besluiten die door een buitenlands hoofdkantoor worden genomen. Dat heeft als gevolg dat directies vervolgens de OR onder druk zetten om met de besluiten in te stemmen en worden de raad beperkt in de communicatie met de achterban en het contact met de…

  Lees verder

  Wat kost dat thuiswerken?

  3 februari 2021

  Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) kost het thuiswerken gemiddeld € 2,00 per dag en bij een vijfdaagse thuiswerkweek zo’n € 43,30 per maand. Daarmee wordt de toon gezet voor de onderhandelingen door bonden – of soms de ondernemingsraad – over de hoogte van een thuiswerkvergoeding.

  Lees verder

  OR benut zijn scholingsmogelijkheden onvoldoende

  3 februari 2021

  Elke ondernemingsraad heeft – bij wet – recht op ten minste vijf scholingsdagen per jaar. Onderzoek naar het benutten van de scholing in 2019 laat zien dat van die vijf dagen er maar gemiddeld 2,8 worden gebruikt. Kortom: ondernemingsraden laten hun scholingsmogelijkheden deels onbenut.

  Lees verder