Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Diversiteitsportaal voor betere man-vrouwverhouding in top bedrijfsleven

  1 maart 2023

  Eind januari lanceerden SER-voorzitter Kim Putters, PostNL CEO Herna Verhagen en Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het SER Diversiteitsportaal. De opening van het portaal betekent een belangrijke stap voor het volgen en verbeteren van de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. De ondernemingsraad heeft daarbij ook een taak.

  Lees verder

  Europese richtlijn ‘loontransparantie’ tegen loonkloof tussen mannen en vrouwen

  1 maart 2023

  Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de richtlijn ‘loontransparantie’. De richtlijn heeft als doel dat er geen (grote) verschillen meer zijn tussen het loon van mannen en vrouwen met dezelfde functie. Dat doel vormt voor elke OR al een wettelijke taak om te bevorderen dat mannen en vrouwen gelijk worden…

  Lees verder

  App om psychosociale arbeidsrisico’s beter te herkennen

  1 maart 2023

  De ‘Route naar RI&E’-app helpt werkgevers om in zeven stappen een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstellen. De app is onder meer gericht op het inventariseren van de risico’s van psychsociale arbeidsbelasting (PSA). Daarnaast geeft de app tips hoe een werkgever de PSA- risico’s in de verplichte RI&E op te nemen. Aanpak PSA TNO heeft…

  Lees verder

  SER Topvrouwen database vernieuwd

  1 maart 2023

  De SER houdt vanaf 2014 een database voor topvrouwen in de lucht. De database SER Topvrouwen maakt hoog gekwalificeerde vrouwen zichtbaar en is van belang voor topvrouwen om zich kenbaar te maken of om deze vrouwen te zoeken. Bijvoorbeeld voor een functie in de raad van bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht. De…

  Lees verder

  Toolbox hybride werken geïntroduceerd

  1 maart 2023

  TNO heeft in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkgevers en werknemers een ‘Toolbox hybride werken’ ontwikkeld. Hoe kun je effectiever, gezonder en fijner hybride werken? Het deels thuis werken en deels op kantoor biedt zowel voor personeel als organisatie voordelen.

  Lees verder

  Personeel controleren door spionagesoftware

  1 maart 2023

  Bijna 20 procent van het personeel wordt met spionagesoftware gecontroleerd op werktijden en aanwezigheid. En van 16 procent weet de werkgever via GPS uit auto of mobiele telefoon waar de werknemer zich bevindt. Volgens onderzoek van het CNV geeft een kwart het personeel aan dat de monitoring door de werkgever toeneemt. Deze ontwikkeling vraagt om…

  Lees verder

  OR-lid krijgt ontslag

  1 maart 2023

  Een ziekenhuis wil een medewerker ontslaan. De medewerker is ook OR-lid, daardoor wordt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter voorgelegd. Hoe werkt in de praktijk de ontslagbescherming van een OR-lid?

  Lees verder

  Helft personeel is ontevreden over management

  1 maart 2023

  Ongeveer de helft van werkend Nederland vindt dat het management van hun organisatie doet wat het belooft. Daarmee is bijna de andere helft ontevreden over hoe het management aan het werk is. Kan de OR bijdragen aan een verandering?

  Lees verder

  OR-lid mag niet worden ontslagen

  1 maart 2023

  De werkgever stapt in hoger beroep naar het gerechtshof om een OR-lid te mogen ontslaan. Volgens de werkgever heeft de werknemer met de inhoud van een vertrouwelijk document geprobeerd de werkgever te chanteren om daardoor zijn zin te krijgen in een geschil over compensatie-uren. De rechter onderzoekt of hier sprake is van een opzegverbod.

  Lees verder

  Vijf strategische thema’s voor veilig en gezond werken

  1 maart 2023

  Het RIVM en TNO deden onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werk in de komende 20 jaar. De resultaten staan in – zoals ze dat noemen –  een horizonscan ‘De Toekomst van Gezond en Veilig Werken’.

  Lees verder

  Twintig procent personeel vertrekt

  1 februari 2023

  De arbeidsmobiliteit is fors. Volgens het UWV heeft zo’n twintig procent van het personeel een andere werknemer gevonden. Of ze zijn ZZP-er geworden, die keuze voor ook veel gemaakt.

  Lees verder

  Verplichte duurzaamheidsrapportage werkgevers

  1 februari 2023

  Veel bedrijven moeten verplicht vanaf 2024 een duurzaamheidsrapportage maken. Het verslag moet antwoord geven op de vraag wat er gedaan is op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is natuurlijk ook interessante rapportage voor de ondernemingsraad.

  Lees verder