Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

SER publiceert Engelse vertaling WOR

8 januari 2020

Voor ondernemingsraden en bestuurders die Engels als voertaal van het overleg hebben is de nieuwe vertaling van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zeker een aanrader. De vertaling is geactualiseerd en bevat de laatste wijzigingen in de WOR.

Lees verder

Een goede start is het halve werk

7 januari 2020

Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op dinsdag 24 maart 2020. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens de startersdag worden die duidelijk en goed…

Lees verder

Ondernemingsraad knokt voor behoud onafhankelijkheid

7 januari 2020

Internet-, tv- en telefoonprovider XS4ALL is veel in het nieuws geweest en dan vooral omdat de onafhankelijkheid van de organisatie behouden moest blijven. Ook de ondernemingsraad heeft daar een rol in gespeeld.

Lees verder

Vanaf 1-1-2020 zakelijk een fiets te leasen

7 januari 2020

Werkgevers kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden een fiets leasen en aan hun werknemers ter beschikking stellen. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat tal van oude controleregels zijn vervallen en maakt het daardoor eenvoudiger om zo’n regeling in te stellen. Maar… zoals zo vaak heeft elk voordeel óók een nadeel.

Lees verder

Handreiking ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ gepubliceerd

7 januari 2020

Het Arboplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een nieuwe Handreiking ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ gepubliceerd. Daarmee wordt geprobeerd om miscommunicatie over instructies en procedures op de werkvloer te voorkomen.

Lees verder

Even appen over contractverlenging

7 januari 2020

Als een medewerker via WhatsApp aan haar werkgever vraagt of haar contract met een jaar verlengd wordt, dan krijgt ze – ook via WhatsApp – een bevestigend antwoord. Door verschillende omstandigheden wil de werkgever van haar af. In eerste instantie krijgt de werkgever van de kantonrechter gelijk, maar het gerechtshof heeft een andere mening.

Lees verder

Meer jongeren in de medezeggenschap

7 januari 2020

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) organiseerde het congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’. In veel ondernemingsraden zijn jongeren ondervertegenwoordigd; daarnaast is er nog te weinig kennis over het belang van de medezeggenschap bij deze leeftijdscategorie.

Lees verder

Wat verandert er in 2020?

7 januari 2020

Een nieuw jaar met nieuwe kansen, maar ook met nieuwe wettelijke maatregelen die op 1-1-2020 of later in dit jaar van toepassing worden. Een overzicht van de veranderingen die óók voor de ondernemingsraad van belang zijn.

Lees verder

OR wil onafhankelijke samenstelling toezichthouders

7 januari 2020

Als door wijziging van de statuten een andere samenstelling van de raad van commissarissen wordt voorgesteld wil de ondernemingsraad dat alle leden daarvan onafhankelijk zijn. Het OR-advies daarover wordt echter niet overgenomen, zodat de ondernemingsraad besluit om naar de Ondernemingskamer te stappen.

Lees verder

Ga ook voor ARBO maatwerk!!

4 december 2019

Ondernemingsraden verdelen vaak de taken. Een goede zaak. Het onderwerp ARBO is veelomvattend en OR leden zijn vaak op zoek naar relevante kennis en verdieping bij vraagstukken die in de eigen organisatie spelen. Een algemene cursus of seminar is vaak prijzig en levert in verhouding niet zo veel op. Lees dan hier ons aanbod!!

Lees verder

Uitsluiten van het OR-werk

4 december 2019

De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak gedaan over de uitsluiting van een OR-lid van zijn OR-werkzaamheden. Al eerder had de kantonrechter daarover een uitspraak gedaan en ondernemers en gemeenschappelijke ondernemingsraad gelijk gegeven. Vervolgens is in hoger beroep door het gerechtshof het OR-lid in het gelijk gesteld en nu is – in cassatie – de…

Lees verder

Jaarplan 2020 van Inspectie SZW

4 december 2019

In het jaarplan 2020 van Inspectie SZW zijn speerpunten voor de inspecties vastgelegd. Dit jaar gaat de aandacht vooral uit naar de arbozorg en de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Elke ondernemingsraad doet er goed aan om te checken of de onderneming onderdeel van de speerpunten uitmaakt.

Lees verder