Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Maak een solide start met het OR-werk

  3 mei 2023

  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de starterscursus voor nieuwe OR-leden op woensdag 21 juni in Heino. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens deze startersdag worden die duidelijk en…

  Lees verder

  Gedeelde zorgplicht voor uitlener en inlener

  3 mei 2023

  Het doel is om de arbeidsomstandigheden van ingehuurd personeel te verbeteren. Daarom krijgen de inlenende werkgever en de uitlenende werkgever een gedeelde verantwoordelijkheid en zorgplicht. Dit staat in het voorstel voor de ‘Wet invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners’.

  Lees verder

  Werknemers willen extra maatregelen tegen intimidatie en agressie

  3 mei 2023

  Werkgevers moeten extra maatregelen nemen tegen agressie en intimidatie door klanten of door collega’s en leidinggevenden. Dat is de mening van meer dan een op de zes werknemers over de staat van de sociale veiligheid op de werkvloer. Vooral in de zorg kreeg in 2022 zo’n 8% van de werknemers ook daadwerkelijk te maken met…

  Lees verder

  Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

  3 mei 2023

  De Nederlandse Arbeidsinspectie (NA) heeft een nieuwe werkwijze ingevoerd voor het ongevalsonderzoek. Dat betekent dat in veel gevallen werkgevers voortaan hun eigen onderzoek doen. De inspectie verwacht dat dit tot meer verbeteringen in veilige werkomstandigheden leidt dan simpelweg beboeten van overtredingen.

  Lees verder

  Richtlijn Werk-privébalans herzien

  3 mei 2023

  De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een herziene Richtlijn Werk-privébalans uitgebracht. De vorige versie dateertuit 2013. Inmiddels wordt er veel meer thuis gewerkt en neemt de mantelzorg door het vergrijzen van de naoorlogse generatie toe. En wat te denken van oplopende werkdruk door de krapte op de arbeidsmarkt?

  Lees verder

  Nieuwe klokkenluidersregeling van kracht

  3 mei 2023

  De verbeterde klokkenluidersregeling is van kracht. Daardoor moeten de drempels om maatschappelijke misstanden door vaste krachten, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers te melden worden verlaagd. De nieuwe regeling moet zowel interne als externe meldingen van fraude, omkoping, kartelvorming, milieudelicten en dergelijke mogelijk maken. Ondernemers met 250 of meer werknemers moeten de nieuwe regeling direct invoeren. Kleinere…

  Lees verder

  Europese richtlijn gelijke beloning op komst

  3 mei 2023

  Het beginsel van gelijk loon voor mannen en vrouwen die gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, is al lang wettelijk geregeld. Ondernemingen worden geacht zich aan de wet te houden, desondanks is er soms sprake van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen die gelijke of gelijkwaardige arbeid uitvoeren. Het Europees richtlijnvoorstel heeft als doel het beginsel van…

  Lees verder

  Antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie verplicht

  3 mei 2023

  Werkgevers met meer dan 25 werknemers worden wettelijk verplicht om antidiscriminatiebeleid op schrift te stellen bij hun werving en selectie. Dat betekent dat ondernemingsraden binnenkort een instemmingsverzoek voor het wijzigen van de wervings- en selectieregeling in de bus kunnen verwachten als die regeling nog niet aan de nieuwe wettelijke vereisten voldoet.

  Lees verder

  Nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag

  3 mei 2023

  Op1 april zijn de  vernieuwde uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag vanwege langdurige ziekte en de ontslagprocedure via het UWV van kracht geworden. Deze regels geven werkgevers meer duidelijkheid over de beoordeling door het UWV van ontslagaanvragen.

  Lees verder

  Rooster voorlopig ingevoerd zonder instemming OR of vervangende toestemming kantonrechter

  3 mei 2023

  Er ontstaat een praktisch probleem bij de gemeente Amsterdam als een roosterregeling op 1 april 2023 ingevoerd moet worden, maar de OR daarvoor geen instemming heeft gegeven. Er is geen tijd voor een procedure bij de kantonrechter, dus wordt de voorzieningenrechter om een oordeel gevraagd.

  Lees verder

  Het belang van goede genoteerde afspraken

  5 april 2023

  Het goed noteren van afspraken blijkt in sommige gevallen van groot belang te zijn. Zeker als na verloop van tijd aanspraak gedaan wordt op wat er destijds is afgesproken. In zo’n geval komt het er op aan dat de afspraken duidelijk gemaakt zijn. In dit geval heeft de onderdeelcommissie (OC) van het GVB in Amsterdam…

  Lees verder

  De termijn om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer

  5 april 2023

  In de procedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam probeert de ondernemer zijn ondernemingsraad niet ontvankelijk te verklaren. Als dat zo is, dan kan de procedure bij de OK geen doorgang vinden. Advocaat Joost van Mierlo (de Voort Advocaten|Mediators) stak daar namens de ondernemingsraad een stokje voor.

  Lees verder