Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  De achterban raadplegen bij opgelegde geheimhouding

  2 juni 2021

  Een ondernemingsraad heeft van de bestuurder geheimhouding opgelegd gekregen bij de adviesaanvraag over een grote wijziging in de organisatie. Nu wil de OR toch een aantal mensen raadplegen over belangrijke kwesties uit het plan; kan dat?Advocaat Dennis Schwarz en opleider/adviseur Ger Janssen geven antwoord.

  Lees verder

  Wetsvoorstel ‘Wet op het recht op onbereikbaarheid’ naar Tweede Kamer

  2 juni 2021

  Het is voor iedere werknemer belangrijk om buiten werktijd niet gestoord te worden over werkzaken en -problemen. Op die manier is er balans te krijgen in werk en privé en neemt de werkbeleving in de vorm van werkdruk en werkstress af. Een initiatief wetsvoorstel dat het recht op onbereikbaarheid moet regelen wordt nu door de…

  Lees verder

  De limitatieve opsomming in het 1e lid van artikel 27

  2 juni 2021

  Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is lang niet voor alle personele regelingen van toepassing. Het eerste lid van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat een zogenaamde limitatieve opsomming van de regelingen waarop de OR wél instemmingsrecht heeft. Onlangs deed de kantonrechter een uitspraak over het stoppen van de reiskostenvergoeding door de…

  Lees verder

  Coronacrisis zorgt voor versoberde arbeidsvoorwaarden

  2 juni 2021

  Zo’n 40 procent van de werkgevers heeft als gevolg van de COVID-pandemie geprobeerd om de arbeidsvoorwaarden van het personeel te versoberen. Dat blijkt uit de resultaten van OR Trends 2021, een groot onderzoek onder 550 ondernemingsraden in Nederland.

  Lees verder

  Inspectie SZW in 2020

  2 juni 2021

  Inspectie SZW heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Het verslag bevat de nodige activiteiten die door de corona-ontwikkelingen nodig waren, maar ook informatie over de 17 inspectieprogramma’s die zijn uitgevoerd. Een inkijkje bij de mensen die de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn moeten handhaven.

  Lees verder

  Veel cao’s bevatten afspraken over thuiswerken

  2 juni 2021

  Het aantal cao’s waarin afspraken over thuiswerken staan is flink toegenomen. In de meeste gevallen gaan die afspraken over een thuiswerkvergoeding. Dat blijkt uit onderzoek door de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).

  Lees verder

  Wie betaald de niet-gewerkte uren door corona?

  2 juni 2021

  Als door de overheidsmaatregelen het bedrijf wordt stilgelegd, dan zit het personeel noodgedwongen werkloos thuis. Sommige werkgevers willen vervolgens het personeel verplichten om de niet gewerkte uren in te halen. Maar… kan dat wel?

  Lees verder

  Eerder stoppen met werken door de RVU

  2 juni 2021

  Allerlei regelingen die het eerder stoppen met werken mogelijk maakten zijn in de loop van de jaren gesneuveld door de fiscale boete die wordt opgelegd als daar gebruik van wordt gemaakt. Het Pensioenakkoord heeft daar wat verandering in aangebracht, onder andere door de regeling vervroegde uittreding (RVU). Wat kan de OR met deze mogelijkheid?

  Lees verder

  Negen weken ouderschapsverlof doorbetaald vanaf augustus 2022

  2 juni 2021

  De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel om ouderschapsverlof gedeeltelijk door te betalen. Ingangsdatum: 2 augustus 2022. De kans dat ouders daar gebruik van gaan maken neemt ongetwijfeld toe.

  Lees verder

  OR: pak je rol bij de energietransitie

  2 juni 2021

  Niet alleen grote organisaties als Shell moeten versneld in actie komen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat geldt feitelijk voor elke organisatie en de ondernemingsraad kan daar een grote rol bij spelen.

  Lees verder

  Spioneren bij thuiswerkers

  5 mei 2021

  Zo’n 13 procent van de thuiswerkers wordt door de werkgever gecontroleerd of ze wel aan het werk zijn. Dat doen ze door de thuiswerker te bellen, maar ook door software die periodiek controleert of de thuiswerker wel aanwezig is. Soms worden de toetsenbordaanslagen en muisklikken digitaal bijgehouden. Er ligt een taak voor de ondernemingsraad als…

  Lees verder

  Handboek voor de governancedriehoek

  5 mei 2021

  In februari is de publicatie ‘De governancedriehoek in bedrijf’ verschenen. Het boek is op papier, maar ook online te lezen. De Alliantie Medezeggenschap en Governance wil met deze publicatie de samenwerking tussen ondernemingsraden, toezichthouders en bestuurders vooruit helpen.

  Lees verder