Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Een goede start is het halve werk

  7 oktober 2020

  Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op donderdag 12 november 2020 via Microsoft Teams. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens deze startersdag worden die…

  Lees verder

  Corona-advies overheid betekent geen recht op thuiswerken

  7 oktober 2020

  Geeft het advies van de overheid om vooral thuis te werken een recht om dat te mogen doen en dat dus niet op kantoor te moeten doen? Een werkneemster wilde thuis blijven werken en vroeg aan de kantonrechter om dat te mogen blijven doen.

  Lees verder

  Tijdens coronacrisis overleggen met de bestuurder

  7 oktober 2020

  De strengere overheidsregels en aanbevelingen maken het de OR en de bestuurder er niet makkelijker op om met elkaar overleg te hebben. De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft daarom een handreiking gemaakt over het overleg tussen or en bestuurder in deze barre coronatijden.

  Lees verder

  Eerlijk werven van personeel in een wet geregeld

  7 oktober 2020

  De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor ondernemingen en organisaties moeten beschikken over expliciet antidiscriminatiebeleid en dan vooral gericht op de werving en selectie van personeel. De ondernemingsraad heeft daar óók een wettelijk taak in.

  Lees verder

  Onderzoek naar de functie van ambtelijk secretaris

  7 oktober 2020

  Er is onderzoek gedaan naar de functie van ambtelijk secretaris (AS). Organisatiebureau EPROM doet in opdracht van OR-ondersteuning onderzoek naar deze professional in de medezeggenschap. Meestal is er maar één AS en valt die functioneel niet onder een leidinggevende, maar onder de OR. De eerste onderzoeksresultaten over bijna 400 ambtelijk secretarissen zijn bekend, maar de…

  Lees verder

  Bonus voor zorgmedewerkers

  7 oktober 2020

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorwaarden bekend gemaakt waaronder aan personeel de z.g. zorgbonus van € 1000 netto kan worden toegekend. De bonus is vooral bedoeld voor de medewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19.

  Lees verder

  Wanneer is het onwerkbaar weer?

  7 oktober 2020

  Op 1-1-2020 is de ‘Regeling onwerkbaar weer’ van kracht. Daardoor geldt voor alle sectoren dezelfde wachttijd voor een WW-uitkering als werknemers door ‘buitengewone natuurlijke omstandigheden’, zoals vorst of sneeuw, niet kunnen werken. Een werkgever mag alleen gebruik maken van die regeling als die in de cao is opgenomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…

  Lees verder

  Aan de slag met gelijke beloning m/v

  7 oktober 2020

  Tot één van de zorgtaken voor elke ondernemingsraad hoort het bevorderen van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En die gelijke behandeling geldt niet alleen voor loopbaan- en studiemogelijkheden, maar ook voor de beloning. De Stichting van de Arbeid (StvA) heeft  met ‘Je verdiende loon’, een digitale handreiking voor gelijke beloning van mannen en…

  Lees verder

  Vrije ruimte werkkostenregeling gaat omhoog én omlaag

  7 oktober 2020

  Voor 2021 heeft de regering een aanpassing in de werkkostenregeling (WKR) in petto. Die wordt beter én minder dan hoe het was. Vrije ruimte omhoog De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt 3% over de eerste € 400.000. Dat betekent de werkgever € 12.000 onbelast aan zijn personeel kan verstrekken. Voor 2020 gold een…

  Lees verder

  Doe mij maar een thuiswerkvergoeding

  7 oktober 2020

  Voor de rijksambtenaren is in de cao een thuiswerkvergoeding afgesproken. Die krijgen naast loonsverhoging en een eenmalige uitkering óók een thuiswerkvergoeding. Het is aannemelijk dat de vakbonden in elke cao-onderhandeling die vergoeding op hun wensenlijstje zetten. Maar er zijn genoeg ondernemingen waar de arbeidsvoorwaarden niet door de bonden worden geregeld. Daar liggen kansen voor de…

  Lees verder

  NOW 3.0 bouwt loonkostensubsidie af

  2 september 2020

  Als op 1 oktober 2020 de NOW 3.0-regeling in werking treedt kunnen werkgevers voor een periode van 9 maanden ondersteuning in hun loonkostensubsidie aanvragen. De subsidie gaat telkens na drie maanden wel weer omlaag met 10 procentpunt. De regeling zelf is nog niet gepubliceerd, maar over wat de OR ermee van doen heeft valt wel…

  Lees verder

  Gratis loopbaanontwikkeladvies

  2 september 2020

  Iedere medewerker van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Daarmee krijgt de medewerker meer zicht op de mogelijkheden om zich – al dan niet in de eigen baan – verder te ontwikkelen. Weten wat je waard bent is voor elke werknemer van groot belang, maar speciaal…

  Lees verder