Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Vergoeding werknemer na overgang onderneming

  6 juli 2022

  Een medewerker heeft bij een overname van het bedrijf de keuze om bij de nieuwe werkgever in dienst te treden (hij gaat dan van rechtswege mee over) of bij de oude werkgever in dienst te blijven. Een medewerker blijft bij zijn oude werkgever in dienst, omdat hij te maken krijgt met een enorme reisafstand en…

  Lees verder

  Instemmingsrecht op het stopzetten van de woon/werk reiskostenvergoeding?

  6 juli 2022

  Er ontstaat verschil van mening tussen een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) en de ondernemer als die een besluit neemt om de vergoeding van de woon/werkreiskosten i.v.m. het thuiswerken op te schorten. De GOR claimt instemmingsrecht, de ondernemer is het daar niet mee eens. De gerechtshof mag er in hoger beroep een uitspraak over doen.

  Lees verder

  Besluit blijkt onvoldoende belangrijk

  6 juli 2022

  Als de ondernemer een besluit neemt om een deel van zijn distributiekanalen te wijzigen claimt de OR adviesrecht voor dat besluit. Ze stappen naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam om daar hun gelijk te halen.

  Lees verder

  Wijzigingen in de regels voor personeel per 1 juli 2022

  6 juli 2022

  Ook halverwege het jaar is de mogelijkheid om veranderingen in wet en regelgeving door te voeren. Ook dit jaar is er per 1-7-2022 het nodige veranderd.

  Lees verder

  Hoe doen we het interne vacatures

  6 juli 2022

  Het komt voor dat er gedonder ontstaat over de manier waarop er met het opvullen van vacatures wordt omgesprongen. Soms wordt een vacature direct ook extern gesteld, zodat interne kandidaten het nakijken hebben. Soms moet er voor een interne kandidaat worden gekozen, zonder dat die geschikt is voor de functie. Hoe doen we dat met…

  Lees verder

  Het SER-advies over de Wet werken waar je wilt

  6 juli 2022

  Naar aanleiding van het adviesrapport ‘Hybride werken’ door de SER hebben Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) een nota van wijziging ingediend voor het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wilt. Het is nog maar de vraag of de beoogde ingangsdatum van 1 augustus 2022 gehaald wordt want Tweede en Eerste Kamer moeten er nog…

  Lees verder

  Corona en het arbeidsrecht

  6 juli 2022

  Nog steeds is het coronavirus actief en worden mensen daarmee besmet. Inmiddels hebben ook de kantonrechters te maken met arbeidsrechtelijke geschillen die met het virus verband houden. Wat valt er te leren van deze casussen?

  Lees verder

  Bedrijfsarts delegeert het eerste verzuimspreekuur

  6 juli 2022

  Mag een bedrijfsarts het eerste verzuimspreekuur met een werknemer overdragen aan een arbo-verpleegkundige? Onlangs hebben het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg  en het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch daar duidelijkheid over gegeven. Wat heeft de OR met aan deze uitspraken?

  Lees verder

  Van Drees trekken

  6 juli 2022

  ‘Hij trekt van Drees’ is sinds 1957 een gezegde dat van toepassing is op iemand die een AOW-uitkering ontvangt. Daarmee is het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in veel gevallen ook de pensioengerechtigde leeftijd. Maar waarom zijn er mensen die na het bereiken van AOW en pensioen toch nog door blijven werken?

  Lees verder

  Zorg voor een gedragscode ongewenste omgangsvormen

  6 juli 2022

  Eén op de zes werknemers heeft te maken met intern ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden. Dat is natuurlijk een niet te accepteren hoog aantal, dus is het zaak om dat gedrag gericht aan te pakken. De eerste stap daarvan is het opstellen van een gedragscode ongewenste omgangsvormen.

  Lees verder

  Vaker stoppen met werk via RVU-regeling

  1 juni 2022

  Cao’s bevatten inmiddels voor zo’n 2,5 miljoen werknemers afspraken over een de tijdelijke regeling voor vervroegd uittreden (RVU). En het aantal werknemers dat er gebruik van maakt neemt toe.

  Lees verder

  Spreek een gedragscode ongewenste omgangsvormen af

  1 juni 2022

  De nieuwsberichten over de ongewenste omgangsvormen in organisaties zijn een goede aanleiding om met de bestuurder een gedragscode ongewenste omgangsvormen af te spreken. De code biedt duidelijkheid voor werkgever en werknemer welk gedrag gewenst en welk gedrag beslist ongewenst is. De OR heeft instemmingsrecht op zo’n gedragscode.

  Lees verder