Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Training voor Voorzitters en Secretarissen

4 februari 2020

Dinsdag 14 april 2020. Locatie: MZLeeuw Heino Bureau Kalden organiseert in samenwerking met MZLeeuw een cursusdag voor voorzitters en secretarissen met twee ervaren trainers

Lees verder

Een goede start is het halve werk

4 februari 2020

Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op dinsdag 24 maart 2020. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens de startersdag worden die duidelijk en goed…

Lees verder

Denk aan de termijnen

4 februari 2020

Ondernemingsraden hebben soms te maken met termijnen – en dan vooral het einde ervan – waarmee rekening gehouden moet worden. De termijnen zijn van belang bij de opschortings- en beroepstermijn van het adviesrecht, maar ook bij het inroepen van nietigheid voor een instemmingsplichtig besluit. En de naleving van die termijnen komt soms akelig precies.

Lees verder

Verplicht vaststellingsovereenkomst tekenen?

4 februari 2020

In zo’n 70 procent van het vertrek uit de organisatie verloopt dat via een vaststellingsovereenkomst. De andere mogelijkheden voor ontslag verlopen via het UWV of via de kantonrechter. Als een werknemer en werkgever – na het nodige gedoe – afspraken maken over een vaststellingsovereenkomst (VSO) wil de werknemer die uiteindelijk niet tekenen. En zo komt…

Lees verder

Medezeggenschap-hackathon voor jongeren in aantocht

4 februari 2020

Het is echt een puzzel om meer jongeren geïnteresseerd te krijgen voor de medezeggenschap. In veel ondernemingsraden is het merendeel van de leden op leeftijd. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met hun langere en vastere dienstverbanden en de kortere en flexibelere arbeidsovereenkomsten die de jongeren hebben. Maar de jongeren werken óók in de organisatie…

Lees verder

Werkgerelateerd verzuim stijgt iets

4 februari 2020

Al jaren houdt TNO de verzuimcijfers in Nederland bij en publiceert die elke twee jaar in de Arbobalans. Het verzuim lag in 2017 landelijk op 4 procent. TNO ziet een lichte stijging in het werkgerelateerd verzuim. Van al het verzuim is  bijna de helft (46 procent) gerelateerd aan werk. In 2015 was dit nog 42…

Lees verder

Hebben we instemmingsrecht op ons personeelshandboek?

4 februari 2020

In bijna alle bedrijven en organisaties is er een personeelshandboek. Daarin staan allerlei personele regelingen, zoals de regels voor het opnemen van vakantie, hoe een ziekmelding gedaan moet worden of hoe de gewerkte uren verantwoord moeten worden. Voor de overheid is het personeelshandboek na 1-1-2020 een belangrijk document geworden, omdat na de invoering van de…

Lees verder

In 2022 sluiten alle rookruimtes

4 februari 2020

In 2021 moeten alle rookruimtes in het onderwijs, de zorg, de cultuur- en sportsector en overheidsgebouwen worden gesloten en in 2022 is dat voor het gehele bedrijfsleven het geval. Dát is het voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat nu door de ministerraad is aangenomen. En om het roken grondig te…

Lees verder

Dronken, stoned of duf op de werkvloer

4 februari 2020

Het is natuurlijk niet erg veilig als medewerkers dronken, onder invloed van medicijnen of drugs aan het werk zijn of zich in het verkeer begeven. Maar de wettelijke privacyregels maken het – enkele uitzonderingen daargelaten – een werkgever niet mogelijk om daar zelf op te controleren. Daar wil staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken…

Lees verder

Verschillen tussen uitzenden, payrolling en contracting

4 februari 2020

Nu de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is ingegaan is er vooral voor de payrollers het nodige veranderd. Zo hebben ze nu recht op de zelfde arbeidsvoorwaarden als de collega’s met een arbeidsovereenkomst met de werkgever. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen tussen werken via een uitzendbureau of via een payrollbedrijf?…

Lees verder

SER publiceert Engelse vertaling WOR

8 januari 2020

Voor ondernemingsraden en bestuurders die Engels als voertaal van het overleg hebben is de nieuwe vertaling van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zeker een aanrader. De vertaling is geactualiseerd en bevat de laatste wijzigingen in de WOR.

Lees verder

Ondernemingsraad knokt voor behoud onafhankelijkheid

7 januari 2020

Internet-, tv- en telefoonprovider XS4ALL is veel in het nieuws geweest en dan vooral omdat de onafhankelijkheid van de organisatie behouden moest blijven. Ook de ondernemingsraad heeft daar een rol in gespeeld.

Lees verder