Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Reminder relatiedag Bureau Kalden

3 juni 2020

Hierbij brengen wij ons digitale alternatief voor de Relatiedag 2020 op donderdag 11 juni a.s. van Bureau Kalden nogmaals onder je aandacht. We nodigen je uit om deel te nemen aan één of meerdere onlinesessies waarbij actuele onderwerpen behandeld worden door deskundigen uit het netwerk van Bureau Kalden. Zorg dat je op de hoogte bent…

Lees verder

Wat is er voor de OR van belang bij NOW 2.0?

3 juni 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgt een opvolger: de NOW 2.0. Die wijkt op een aantal onderdelen af van de eerste regeling en op welke manier is de OR betrokken bij NOW 2.0?

Lees verder

OR mag weer bij elkaar komen voor overleg of scholing

3 juni 2020

Vanaf 1 juni zijn er weer mogelijkheden voor de ondernemingsraad om fysiek bij elkaar te komen voor de OR-vergadering, overlegvergadering maar ook voor de scholing van de OR. Natuurlijk wel volgens de protocollen die vanwege het coronavirus zijn ingesteld.

Lees verder

Deelname medewerkers aan OR en medezeggenschap bevorderen

3 juni 2020

De SER heeft minister Wouter Koolmees adviezen gegeven om meer medewerkers bij de medezeggenschap in hun onderneming te betrekken. Al eerder werden de obstakels beschreven, nu zijn er adviezen om wat aan die obstakels te doen. Dat vraagt onder meer om het aanpassen van de WOR en het voorbeeldreglement dat de SER voor ondernemingsraden publiceert.

Lees verder

Barometer Culturele Diversiteit komt beschikbaar

3 juni 2020

Het wordt een stuk eenvoudiger om zicht te krijgen op de culturele diversiteit in organisaties met meer dan 250 medewerkers. Vanaf 1 juli komt een Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar waarmee die diversiteit te meten is. Het barometer komt goed van pas bij het uitvoeren van de wettelijke taak die de OR op dit gebied heeft.

Lees verder

Meer autonomie werknemers door thuiswerken

3 juni 2020

Bijna de helft van de werknemers die verplicht thuis zijn gaan werken ervaren meer autonomie in het werk wat ze doen. Dat is een stijging van 29% naar 49% die door de coronacrisis veroorzaakt is.

Lees verder

Temperatuur van werknemers meten. Mag dat?

3 juni 2020

Werkgevers willen de risico’s van een corona-uitbraak in de onderneming tot het minimum beperken. Bijvoorbeeld door de temperatuur van personeel en bezoekers bij binnenkomst te meten. Maar mag dat eigenlijk wel? Daar heeft de Autoriteit Persoonsgevens (AP) wel een mening over.

Lees verder

Alle mogelijkheden voor gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

3 juni 2020

Uit jurisprudentie wordt duidelijk dat het niet mogelijk is om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Het is van tweeën één: er is wel of er is geen arbeidsovereenkomst. Maar er zijn wel mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen door gebruik te maken van andere mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. In dit artikel…

Lees verder

Loonkloof mannen en vrouwen wordt steeds kleiner

3 juni 2020

Er is nog een weg te gaan om mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk te belonen. Maar het verschil is in 2019 wel kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was desondanks  14 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er niet…

Lees verder

Voorbereiden op een hete herfst

3 juni 2020

Het UWV verwacht dat het aantal banen in dit jaar zal dalen. En dat ondanks de regelingen van de overheid om bedrijven en werkgelegenheid gedurende de lock down-periode te behouden. In nogal wat branches wordt een forse krimp verwacht in de werkgelegenheid, maar bedrijven kunnen ook zodanig in de problemen komen dat tot organisatiekrimp besloten…

Lees verder

Uitnodiging voor vaste relaties en genodigden van Bureau Kalden

25 mei 2020

Digitaal alternatief voor de Relatiedag 2020 Bureau Kalden. De aangekondigde Relatiedag van Bureau Kalden op donderdag 11 juni a.s. gaat niet in fysieke vorm door. We hebben een alternatief bedacht. Graag nodigen we je hierbij uit om deel te nemen aan één of meerdere inbelsessies waarbij actuele onderwerpen behandeld worden door deskundigen uit het netwerk…

Lees verder

Digitaal alternatief voor Relatiedag Bureau Kalden

5 mei 2020

De voor donderdag 11 juni aangekondigde Relatiedag van Bureau Kalden gaat niet door in fysieke vorm. In het verleden noemden wij deze tweejaarlijkse ontmoetingsdag ook wel Klantendag. Naast een inhoudelijk boeiend en actueel programma was er ook steeds volop ruimte om allerlei deskundigen uit ons netwerk te ontmoeten. We zijn nu bezig om een digitaal…

Lees verder