Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Verdiepingscursus voor Voorzitters en Secretarissen met (enige) ervaring.

6 maart 2019

Een intensieve cursusdag, met twee begeleiders, speciaal voor voorzitters en secretarissen met enige ervaring. In het eerste gezamenlijke gedeelte komt aan de orde wat taken, taakverdeling en taakopvattingen (kunnen) zijn bij de rol van voorzitter en secretaris. Welke kerncompetenties en capaciteiten heb je nodig om leiding te kunnen geven en hoe dit te realiseren. Dinsdag…

Lees verder

Een goede start is echt het halve werk

6 maart 2019

Nieuwe OR-leden maken een uitstekende start in de medezeggenschap tijdens de startersdag voor nieuwe OR-leden op woensdag 15 mei 2019. Vooral in het begin zijn de spelregels van de medezeggenschap maar onduidelijk en is er behoefte aan een goede uitleg van de rechten en plichten van de ondernemingsraad. Tijdens de startersdag worden die duidelijk en…

Lees verder

OR overheid heeft werk te doen bij invoering WNRA

6 maart 2019

Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) krijgen ambtenaren dezelfde rechtspositie als andere ‘gewone’ werknemers. Inmiddels zijn er cao’s afgesproken voor gemeenten en provincies en nemen die op 1-1-2020 de plaats in van de bestaande arbeidsvoorwaardenregeling zoals CAR-UWO en CAP voor ambtenaren. Nu zijn ambtenaren nog aan het werk op grond van…

Lees verder

Werknemer heeft nauwelijks invloed op persoonlijke ontwikkeling

6 maart 2019

Als het aan de werkgevers ligt, dan moet elke werknemer zich tot aan zijn pensioen blijven ontwikkelen. Alleen dan is de duurzame inzetbaarheid een haalbare kaart. Maar in de praktijk is daar nog maar weinig sprake van.

Lees verder

Een gemeenschappelijke ondernemingsraad instellen

6 maart 2019

Als de ondernemer de medezeggenschap op een andere manier wil organiseren is één van de ondernemingsraden het niet eens met het instellen van een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR). De voorzieningenrechter oordeelt dat vooral de ondernemer zelf in staat is om te beoordelen of de instelling van een GOR wenselijk is.

Lees verder

Werkdruk zorgpersoneel verbetert niet

6 maart 2019

Onderzoek door zorgberoepsvereniging V&VN laat zien dat verpleegkundigen en verzorgenden geen verbetering in de werkdruk ervaren; de werkdruk neem juist toe. Ruim twee derde van de 17.000 ondervraagden ervaart een hogere werkdruk dan een jaar eerder. Door het personeelstekort in de zorg draait maar liefst 60% extra diensten.

Lees verder

Hogere boetes voor niet naleven Arbowet

6 maart 2019

Maar 45 procent van de bedrijven heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), zo blijkt uit de Arbobalans 2018. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil daar verbetering in zien te krijgen. Eén van de manieren daarvoor is het verhogen van de boete als blijkt dat een verplichte RI&E niet aanwezig is.

Lees verder

Maak eens kennis met BAS

6 maart 2019

BAS is geen woest aantrekkelijke vent, maar de checklist door TNO ‘Beter achter je scherm’. De digitale checklist van 43 vragen is via het scherm – dat dan weer wel – in te vullen.

Lees verder

Burn-outklachten nemen toe

6 maart 2019

Door de toename van taakeisen en verminderde autonomie over het eigen werk zijn de klachten over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van personeel in de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. De burn-outklachten stegen van 11 procent in 2007 naar 16 procent in 2017. TNO – die de cijfers heeft opgesteld – spreekt van een zorgwekkende toename.…

Lees verder

Meer vertrouwenspersonen aangesteld na #Metoo

6 maart 2019

Volgens de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) heeft #Metoo ervoor gezorgd dat organisaties meer vertrouwenspersonen hebben aangesteld. En bijna de helft van de vertrouwenspersonen ontvangt klachten over seksueel overschrijdend gedrag van collega’s en leidinggevenden. En net zo vaak als in vorige jaren wordt geconcludeerd dat er inderdaad sprake is van dergelijk gedrag. De ondernemingsraad heeft…

Lees verder

Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

6 februari 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 5-2-2019 met 81 stemmen voor en 69 stemmen tegen door de Tweede Kamer aangenomen. Daarnaast zijn er nog wat amendementen aangenomen.

Lees verder

Gratis loopbaanadvies voor 45-plusser

6 februari 2019

Alle werknemers van 45 jaar of ouder komen in 2019 in aanmerking voor een loopbaanadvies. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers, zodat het advies gratis wordt gegeven. Een mooie kans op een goed advies voor de tweede loopbaanhelft. De OR kan een handje helpen door er…

Lees verder