Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Flink hogere billijke vergoedingen

  7 november 2018

  Onderzoekers van de Erasmus School of Law hebben vastgesteld dat vanaf de start van de Wet werk en Zekerheid (Wwz) de rechter 36% van de ontbindingsverzoeken heeft afgewezen. Daarvoor was dat gemiddeld 9 procent. De Wwz blijkt op dit vlak niet goed uit te pakken, want het was de bedoeling om de ontslagprocedures te versoepelen.…

  Lees verder

  Professioneel eigenaarschap in de ondernemingsraad

  7 november 2018

  In veel organisaties wordt toegewerkt naar zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid door teams. Medewerkers worden daar – in teamverband – zelf verantwoordelijk voor behaalde resultaten en de wijze waarop die behaald worden. In zo’n geval kan de OR zelf niet achterblijven.

  Lees verder

  OR kan prima over arbeidsvoorwaarden onderhandelen

  7 november 2018

  Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een ondernemingsraad best zelf onderhandelen met de bestuurder over een arbeidsvoorwaardenregeling (avr). Ondanks het gegeven dat de OR in een hiërarchische positie ten opzichte van de ondernemer staat en daarvan afhankelijk is. De aanleiding voor het stellen van vragen waren de afgesloten avr’s voor Jumbo, Action…

  Lees verder

  Tweede Kamer stemt voor zes weken geboorteverlof

  3 oktober 2018

  Partners van moeders krijgen vanaf 1 januari 2019 recht op vijf dagen geboorteverlof. De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG). Daarnaast is er per 1 juli 2020 de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof opnemen van nog eens vijf weken. Voordat het zover is moet het voorstel nog wel door…

  Lees verder

  Blijfbonus voor behoud van schaars personeel

  3 oktober 2018

  Zo hier en daar, maar vooral in de zorgsector, wordt het steeds moeilijker om voldoende personeel in dienst te hebben en te houden. Werkgevers bieden soms een premie als werknemers toezeggen voor langere tijd bij de organisatie werkzaam te zijn. Misschien lost dat wat op, maar er kleven ook risico’s aan.

  Lees verder

  Rechter beoordeelt besluit ondernemer nauwelijks

  3 oktober 2018

  Als de ondernemingsraad van Holland Casino een geschil bij de Ondernemingskamer (OK) over het overhevelen van het hele vermogen van de Stichting Holland Casino naar een nieuwe NV verliest, stapt de OR naar de Hoge Raad. Die kijkt vooral naar de gevolgde procedure en nauwelijks naar de inhoud.

  Lees verder

  Voorbereiden op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  3 oktober 2018

  Als op 1-1-2020 – de geplande invoeringsdatum – de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht wordt, is daarmee een nieuw rechtsstelsel voor ambtenaren ingevoerd. Van de huidige aanstelling wordt overgegaan naar een arbeidsovereenkomst zoals die voor alle niet-ambtenaren al jaren van kracht is. Ook bij procedures gaat het in de toekomst anders, voortaan wordt…

  Lees verder

  Voorbeeldreglement SER deugt niet

  3 oktober 2018

  Soms bakkeleien bestuurder en medezeggenschap langdurig over zaken die vooral met de regeltjes en procedures te maken hebben. Dat doen ook de bestuurder en gemeenschappelijke ondernemingsraad van een bedrijf in de scheepsbouw en offshore-industrie. De meningsverschillen gaan over het reglement van de ondernemingsraad. Eerst heeft de kantonrechter daar een uitspraak over gedaan en opnieuw is…

  Lees verder

  Een kring om de ondernemingsraad

  3 oktober 2018

  De Wet op de ondernemingsraden (WOR) laat veel ruimte aan de ondernemingsraden om hun taak – het namens het personeel overleggen met de bestuurder – invulling te geven. Weliswaar is het de bedoeling dat de OR namens het personeel dat overleg voert, maar nergens in de wet is er een verplichting om dat personeel bij…

  Lees verder

  Zo maak je een scholingsplan voor de OR

  3 oktober 2018

  Elke ondernemingsraad heeft jaarlijks recht op ten minste vijf dagen aan scholing en vorming. Om meer dan één reden is het verstandig om die tijd nuttig in te vullen en daarvoor een scholingsplan te maken. De SER maakte er een handig stappenplan voor.

  Lees verder

  Handreiking voor de OR over technologische ontwikkelingen

  3 oktober 2018

  In organisaties en bedrijven spelen de technologische ontwikkelingen een grote rol. De ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op de manier waarop gewerkt wordt, maar ook op taken en functies van mensen en vaak ook op de werkgelegenheid. Het is dan ook niet voor niets dat elke ondernemingsraad adviesrecht heeft op een besluit voor het invoeren…

  Lees verder

  Bestendig gedrag is óók een regeling

  5 september 2018

  Door een uitspraak van de kantonrechter wordt nog eens duidelijk dat extra vergoedingen als arbeidsvoorwaarden gezien moeten worden, óók als er niets over in de arbeidsovereenkomst of (ondernemings)cao terug te vinden valt.

  Lees verder