Een financieel extraatje voor de werknemers

Het zijn dure tijden! De inflatie is hoog en de energielasten zijn voor veel werknemers nauwelijks nog te betalen. Kan de werkgever een extra financiële bijdrage geven om die lasten wat te verlichten?

Werkgeverslasten lopen wel op

Als werkgevers  – buiten cao-verhogingen en gebruikelijke 13e maanden – wat extra willen doen, dan kan dat. Maar daar moeten vervolgens wel de gebruikelijke werkgeverslasten voor worden betaald. Dat betekent dat de bruto bijdrage van de werkgever in het loonzakje van de werknemer behoorlijk beperkt wordt. Netto blijft er beduidend minder over. Daarnaast kan de extra bijdrage van de werkgever onbedoelde effecten voor de werknemer krijgen als daardoor de inkomensgrens voor toeslagen (huur- of zorgtoeslag bijvoorbeeld) wordt overschreden en ze mogelijk al ontvangen toeslagen moeten terugbetalen.

Werkkostenregeling

Onbelast vergoeden zou via de Werkkostenregeling (WKR) kunnen, maar doorgaans is het beschikbare budget al besteed aan kerstpakketten, bedrijfsfeest e.d. In 2022 konden werkgevers met een totale loonsom van € 400.000 of minder 1,7% van hun loonsom belastingvrij aan hun medewerkers besteden (1,18% over het bedrag daarboven). In 2023 is dat percentage (tijdelijk) verhoogd tot 3%. Voorwaarde is sowieso dat er niet boven de gebruikelijkheidstoets wordt betaald. Deze toets houdt in dat de als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% mogen afwijken van wat – in vergelijkbare omstandigheden – gebruikelijk is. Alles wat boven dat percentage uitkomt, is loon voor de werknemer en moet in dat geval worden belast. Maar: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de fiscus als gebruikelijk.
Voordeel van de ‘route’ via de WKR is dat dit niet als inkomen wordt gezien en de toeslagengrens daardoor niet overschreden wordt.

Budgetbeheer en bedrijfsmaatschappelijk werk

De werkgever kan voor personeel dat echt in de financiële problemen komt ondersteunen door budgetbeheer en/of bedrijfsmaatschappelijk werk aan te bieden. Professionele hulp is soms nodig om te zorgen voor orde in de financiën en daardoor stress door financiële problemen te verminderen.
Werkgevers die te maken krijgen met loonbeslag op het salaris van hun werknemers weten daardoor wie er problemen heeft met zijn inkomen. Aan die medewerkers kan ondersteuning worden aangeboden bij het op orde krijgen van de financiën, het treffen van regelingen met schuldeisers en het voorkomen van oplopende schulden.
De OR heeft instemmingsrecht op een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk, en zou zo nodig ook een initiatiefvoorstel kunnen doen om zo’n regeling en aanbod in te voeren.


  • Meer lezen over de WKR? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een voorstel voor een financieel extraatje of om bedrijfsmaatschappelijk werk te introduceren? Stuur een e-mail