Zo’n 20.000 aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus bestaat de mogelijkheid om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Deze mogelijkheid is in aanvulling op de al bestaande regeling rondom geboorte, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof. In de eerste tien weken van deze nieuwe regeling ontving UWV ongeveer 20.000 aanvragen.

Hoe werkt de regeling

Ouderschapsverlof: beide partners hebben recht op 26 maal de arbeidsduur per week ouderschapsverlof, waarvan 9 weken deels via een uitkering van het UWV betaald. Voorwaarde is dat het kind bij de werknemer woont én nog geen 8 jaar is. Aan de UWV-uitkering zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. De 9 weken via de uitkering moet vallen in het eerste levensjaar van het kind. De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het dagloon, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon. Blijkbaar voorziet de regeling in een grote behoefte, want het UWV verwacht nog meer aanvragen.

Gevolgen voor de onderneming

Als er op grote schaal gebruik gemaakt wordt van de regeling, dan heeft dat gevolgen voor de personeelsbezetting. Werkgevers doen er dan ook goed aan daarop te anticiperen door tijdig maatregelen te treffen. Vaak zal dat moeten via (tijdelijke) uitbreiding van de personeelsformatie. Dat kan door extra personeel aan te nemen, of door bestaand personeel te vragen om tijdelijk meer uren te gaan werken om op die manier de vrijvallende uren van de ouder op te vangen. Planning en productie zullen zeker geraakt worden als er niet tijdig wordt rekening gehouden met medewerkers die van het ouderschapsverlof gebruik maken.

Taak voor de OR?

Vraag na in welke mate gebruik gemaakt wordt van de regeling en wat de gevolgen daarvan zijn voor de verschillende afdelingen.
De ondernemingsraad kan het gebruik van de regeling agenderen voor overleg met de bestuurder. De toename van de werkdruk is zeker een aspect dat daarbij besproken moet worden, want als er geen maatregelen worden getroffen om de verloftijd van de ouder op te vangen, dan loopt die werkdruk gegarandeerd op.
Bespreek dan ook de maatregelen die de bestuurder kan/wil/moet treffen om het oplopen van de werkdruk te voorkomen. En heeft de OR daar ideeën over? Breng die als initiatiefvoorstel in, zodat de bestuurder schriftelijke en gemotiveerd een besluit over de OR-voorstellen moet nemen.


  • Meer informatie over betaald ouderschapsverlof? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het betaald ouderschapsverlof? Stuur een e-mail