Leidinggevenden in de fout met hun personeel

Ruim 22 procent van de werknemers heeft wel eens te maken met kleinerend of vernederend gedrag door hun manager. Dat zijn zo’n drie miljoen werkenden! Bij zo’n 13% van de medewerkers heeft het grensoverschrijdend gedrag geleid tot een zoeken en vinden van ander werk. Dit blijkt uit CNV-onderzoek in november 2022 onder een groep van 2.400 werkenden. Een onderzoek met aanknopingspunten voor de ondernemingsraad.

Intimiderende sfeer veroorzaakt stress

Eén op de zes ondervraagden ondervind stress door de sfeer op de werkvloer. Zo’n 15 procent vindt hun manager onvoorspelbaar en onberekenbaar en bijna 30 procent heeft wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag door collega’s. De helft van de medewerkers geeft aan dat de werkgever adequaat optreedt tegen dit soort gedrag. En daarmee is er een andere helft die feitelijk in de steek gelaten wordt door de werkgever op dit gebied. Dat levert een actiepunt voor de OR op.

Vrouwen vaker slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Ten opzichte van de mannen krijgen vrouwen vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. Van de mannen heeft zo’n 18 procent te maken met kleinerend of vernederend gedrag door leidinggevenden, tegenover 27 procent van de vrouwen. Vrouwen hebben ook vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag door collega’s: 36 procent tegenover 23 procent bij de mannen. Zo’n 16 procent van de vrouwen is wel eens van baan gewisseld door grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, bij de mannen is dit 9 procent. Vrouwen lopen ook vaker een burn-out op en melden zich vaker ziek door grensoverschrijdend gedrag. De vakbond vindt de uitslag schokkend voor wat de aantallen betreft. Grensoverschrijdend gedrag is niet voorbehouden aan tv-programma, sportredacties of sportclubs, maar komt op tal van werkvloeren voor.

Taak voor de OR

Meten is weten, dus zo’n onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en de steun die werknemers vanuit de werkgever ervaren is de eerste stap. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het medewerkersonderzoek als daar er daardoor een inventarisatie en evaluatie van de psychosociale arbeidsbelasting gedaan wordt. De ondernemingsraad kan er voor zorgen dat er in ieder geval ook vragen naar de ervaringen met grensoverschrijdend gedrag in de vragenlijst zitten.

Doorvragen

Vraag ook door op de ondersteuning die er vanuit het management geboden wordt als medewerkers slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag en vraag natuurlijk ook naar de ervaringen met dat gedrag dat door leidinggevenden veroorzaakt wordt. Zorg voor een goede gezamenlijke analyse van de MO-uitslag met OR en bestuurder en bespreek de vervolgstappen die op grond van de uitslag nodig zijn. De kans is groot dat het onderzoek representatief is voor de scores door het MO worden genoteerd. Werk aan de winkel voor management om daar verbetering in aan te brengen.


  • Zelf de uitslag van het CNV-onderzoek downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag? Stuur een e-mail