Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Wat is goed werkgeverschap?

  5 december 2018

  Zo hier en daar worden extra beloningen uitgekeerd omdat personeel zich vastlegt om ergens langer te blijven werken of krijgt zittend personeel een bonus als een nieuwe collega wordt aangebracht. Het is maar de vraag of die extra beloningen doorslaggevend zijn om bij een werkgever te blijven werken. Er zijn veel meer factoren die daar…

  Lees verder

  OR adviseert óók over opvang personele gevolgen

  5 december 2018

  De ondernemingsraad van de gemeente Maastricht heeft gelijk gekregen van de Ondernemingskamer in Amsterdam. De OR had een verschil van mening met de bestuurder over de toepassing van het adviesrecht voor een besluit over het overdragen van personeel aan het op te richten Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL). Gevolg van de uitspraak: stoppen met alle…

  Lees verder

  Meer inzicht in je pensioenontwikkeling

  5 december 2018

  Pensioenuitvoerders moeten vanaf medio 2019 aan de hand van drie scenario’s inzicht geven in de pensioenontwikkeling van de deelnemers. Het moet een beter beeld opleveren van wat het pensioen daadwerkelijk gaat worden en welke risico’s daar mee samenhangen.

  Lees verder

  De OR en arbeidsmarktdiscriminatie

  5 december 2018

  Het is in strijd met de wet als een bedrijf discrimineert bij het werven en aannemen van personeel. Dat gaat tegenwoordig ook met behulp van algoritmes, zodat de computer keuzes maakt of een sollicitant met een bepaalde postcode of herkomst wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om…

  Lees verder

  Succesvol reorganiseren

  5 december 2018

  ‘Bij welke reorganisatie werk jij?’. Dat is de titel van een boek over organisaties en de veranderingen die daar doorlopend in plaatsvinden. Iedereen die wat langer meeloopt in organisatie of bedrijf weet dat er doorlopend kleine of grote veranderingen plaatsvinden. De grote komen in de vorm van een adviesaanvraag bij de OR terecht. Uit een…

  Lees verder

  Ongevallen door taalproblemen

  5 december 2018

  ‘Van onderen’ roepen we als er per ongeluk wat van de steiger valt. Een collega die de Nederlandse taal niet goed beheerst kijkt dan niet naar het onheil dat van boven komt, maar naar onderen. Met alle gevolgen van dien. Taalproblemen zijn dan ook een belangrijke risicofactor in het werk. Natuurlijk is de werkgever aan…

  Lees verder

  Werken met arbeidsgehandicapten makkelijker maken

  5 december 2018

  Als een werkgever een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, dan zit daar nogal wat administratief gedoe aan vast. Dat zou zo maar eens een reden kunnen zijn om er dan maar niet aan te beginnen. Daarentegen heeft elke ondernemingsraad de wettelijke plicht om de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking te stimuleren. Staatssecretaris Van Ark (SZW)…

  Lees verder

  Is het een vrijwillig ingestelde OR?

  7 november 2018

  Door de ondernemingsraad wordt aan de kantonrechter gevraagd om de ondernemer de verplichten de ondernemingsraad in stand te houden. De OR had in 2016 al een verschil van mening met de ondernemer over het in stand houden van de vrijwillig ingestelde ondernemingsraad. En nu is er opnieuw een geschil, waarin de ondernemer geen OR meer…

  Lees verder

  Werkstress voorkomen door onbereikbaarheid

  7 november 2018

  Volgens staatssecretaris Tamara van Ark dienen werkgevers en werknemers – bijvoorbeeld de ondernemingsraad – doorlopend met elkaar in gesprek te zijn om werkstress te voorkomen. Ze gaf antwoorden op Kamervragen over techstress en het recht van werknemers op onbereikbaarheid.

  Lees verder

  Werknemers moeten bedrijfsgeheimen onder de pet houden

  7 november 2018

  Op 17 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) van kracht geworden. De wet is een aanpassing aan de Europese richtlijn op dit gebied en geeft veel meer duidelijkheid wat nu precies onder een bedrijfsgeheim verstaan moet worden. En dat werknemers duidelijk gemaakt moet worden wat precies geheim gehouden moet worden.

  Lees verder

  SER onderzoekt aanpassing voorbeeldreglement

  7 november 2018

  Onlangs heeft het Gerechtshof in Den Haag in een uitspraak commentaar geleverd op het voorbeeldreglement van de SER. Dat is – naast de invoering van de AVG – aanleiding voor de SER om te onderzoeken of het reglement gewijzigd moet worden. Het voorbeeldreglement wordt vaak benut voor het opstellen van het (voorlopig) OR-reglement.

  Lees verder

  Participatiewet wordt aangepast

  7 november 2018

  De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een motie die het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven laat vervallen voor het scheppen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Op die manier maakt het voor naleving van de wet niet meer uit of de baan voor de overheid of het bedrijfsleven gecreëerd wordt.

  Lees verder