Is een werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van covid-19-besmetting?

Kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld als zijn werknemers tijdens het werk worden besmet met covid-19 en daar langdurig gevolgen van ondervinden?

Zorgmedewerkers zijn de dupe

Het zijn vooral zorgmedewerkers die in het begin van de pandemie zijn besmet. Vaak door een gebrek of ontbreken van persoonlijke beschermingsmiddelen als FFP2-mondmaskers, gecombineerd met het gegeven dat vaccinaties nog niet mogelijk waren. Ze zijn in die periode vaak in contact geweest met besmette patiënten. De overheid heeft de afspraken over ontslagbescherming voor deze specifieke groep aangepast. Deze medewerkers met langdurige klachten (long covid) zijn nu inmiddels zo’n twee jaar ziek. Gedurende die twee jaar mogen ze niet vanwege hun ziekte ontslagen worden, maar dat mag wel als die periode van twee jaar voorbij is.

Werknemer wil letselschade vergoed zien

Hoe kan een werknemer zijn geleden en nog te lijden letselschade als gevolg van covid 19 vergoed krijgen. En die schade kan, bijvoorbeeld door blijvend arbeidsongeschiktheid, fors oplopen. Onlangs deed de rechtbank Amsterdam een uitspraak over een covid-letselschadezaak.
De werkneemster is tijdens haar werk in een zorginstelling blootgesteld aan het virus en besmet geraakt. Ze heeft een dag voor de vaststelling dat een patiënt covid-klachten had met deze patiënt in contact geweest, zonder mondkapje en handschoenen. De werkgever ontkent de aansprakelijkheid voor de letselschade die de werkneemster heeft opgelopen, ondanks het feit dat de werkneemster ontkent dat haar klachten tijdens haar privéleven zijn ontstaan.
Volgens de werkgever heeft ze geen mondmasker gedragen, terwijl dat wel was voorgeschreven en zou de besmetting privé zijn ontstaan in plaats van op het werk. De werkgever betoogt dat voldaan werd aan de geldende RIVM-richtlijn voor het gebruik van een mondmasker.

Zorgplicht van de werkgever

Op grond van artikel 7:658 BW heeft elke werkgever een algemene zorgplicht ten aanzien van het personeel. Daardoor is de werkgever verantwoordelijk en aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door de werknemer, want ook de werknemer dient zich als goed werknemer te gedragen.
De kantonrechter neemt aan dat de besmetting op het werk is opgelopen, en niet in haar privéleven. Daardoor komt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor zorgplicht uit de Arbowet van de werkgever in beeld. De vraag is bijvoorbeeld hoe de RIVM-richtlijn gezien moet worden. Op grond van die richtlijn is een werknemer verplicht om mondmasker en handschoenen te dragen bij verdenking van corona-gerelateerde klachten door de dienstdoende arts. In dit geval heeft de arts geen verdenking van deze klachten vastgesteld en was het daarom niet nodig om handschoenen en mondmasker te dragen.
Maar de kantonrechter spreekt de werkgever alsnog aan op haar verantwoordelijkheid. Er waren wel degelijk covid-verdenkingen op de afdeling, en op grond daarvan had de werkgever kunnen verplichten om handschoenen en mondmasker te dragen op de afdeling. De zorgplicht is door de werkgever niet nagekomen door die verplichting niet op te leggen. Daardoor is de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werkneemster.

Betekenis van het kantonrechtersoordeel

Op grond van deze uitspraak zouden ook andere covid19-slachtoffers schade bij hun zorgwerkgever kunnen verhalen als aangetoond kan worden dat de zorgplicht door de werkgever is geschonden. Op de claims standhouden is nog de vraag. In deze zaak zou de werkgever nog in hoger beroep naar het gerechtshof kunnen stappen, en het is de vraag hoe er dan over deze casus geoordeeld wordt.


  • Zelf de uitspraak van de rechtbank lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de zorgplicht van de werkgever en werknemer? Stuur een e-mail