Nieuwe pensioenwet waarschijnlijk per 1-7-2023 een feit

De Eerste Kamer zal naar verwachting op 17 januari met meerderheid instemmen met de nieuwe Wet toekomst pensioen. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft om een meerderheid te bereiken wel wat concessies aan m.n. GroenLinks en de PvdA gedaan.

Halvering mensen zonder aanvullend pensioen

Zowel PvdA als GroenLinks willen dat over vijf jaar het aantal mensen zonder aanvullend pensioen gehalveerd moet zijn tot 450.000 Daarnaast is de leeftijd waarop met het opbouwen van pensioen wordt begonnen verlaagd van 21 naar 18 jaar. Ook de SGP steunt het de nieuwe wet op voorwaarden dat er een permanente geschilleninstantie komt waar mensen naar toe kunnen met klachten over overzetting en uitvoering van hun nieuwe pensioen.

Pensioen voor uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten geldt nu nog een wachttijd tot het moment waarop pensioen kan worden opgebouwd. Die krijgen vanaf 1-7-2023 geen wachttijd meer en kunnen bij het wisselen van baan een doorlopende pensioen opbouwen.

Persoonlijk pensioenpotje als kern van de nieuwe wet

Pensioenfondsen hebben tot 2027 de tijd om hun deelnemers over te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat is een forse operatie: er zijn 6 miljoen werkenden en 3,5 miljoen gepensioneerden waarvoor van alles gaat veranderen. De ruim 1.500 miljard euro pensioengeld in de gezamenlijke pensioenpot wordt anders verdeeld. Er komen persoonlijke pensioenpotjes, waarbij de eigen opbouw centraal staat. Beleggingswinsten en -verliezen zijn sneller terug te zien in het pensioen. Vooral de kans dat bij dalende beurskoersen de pensioenen ook zullen dalen maakt dat de tegenstanders van het nieuwe stelsel de kwalificatie ‘casinopensioen’ hebben geïntroduceerd. Het wordt immers een gok of er te zijner tijd voldoende geld is opgebouwd.

Eenvoudige rekenmethode

Fondsen worden verplicht de zogenaamde eenvoudige rekenmethode toe te passen om het oude stelsel in het nieuwe pensioen over te zetten. Alleen als ze kunnen aantonen dat de fijnmaziger, maar complexere methode beter werkt, dan mag die methode gebruikt worden. Maar omdat die ook voor individuele gevallen erg negatief kan uitvallen, heeft Minister Schouten van pensioen op verzoek van de Tweede Kamer een ondergrens ingevoerd: iedereen moet minimaal 95% van zijn opgebouwde inleg meekrijgen.

Verminderde risico’s in opbouw

De beleggingsvrijheid van pensioenfondsen wordt beperkt. Ze mogen voor jongeren, die nog lang pensioen opbouwen, niet meer dan anderhalve euro risico lopen voor elke ingelegde euro. Eerder was er nog geen limiet op beleggingsrisico’s afgesproken.


  • Zelf het wetsvoorstel Toekomst pensioenen lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de pensioenveranderingen? Stuur een e-mail