Bedrijfsongeval wordt door werkgever onderzocht

Het is de bedoeling van de Arbeidsinspectie dat de werkgever zelf onderzoek doet bij meldingsplichtige bedrijfsongevallen. Per 1-1-2023 is de werkgever verplicht binnen vijftien werkdagen onderzoek te doen naar het gemelde ongeval. Daarnaast moet er rapportage plus verbeterplan gesteld worden en ter goedkeuring naar de Arbeidsinspectie te worden gestuurd. Rapportage die ook naar de OR gestuurd moet worden.

Meldplicht

De arbeidsinspectie blijft weliswaar de ongevalslocatie bezoeken bij het ongeval. Ongevallen zijn meldplichtig bij de Arbeidsinspectie als de werknemer daardoor in het ziekenhuis terechtkomt, of er blijvend letsel aan overhoud of er door komt te overlijden. De inspectie blijft zelf onderzoek doen:

  • bij een dodelijk ongeval;
  • wanneer het slachtoffer jonger is dan achttien jaar;
  • wanneer het ongeval grote maatschappelijke impact heeft, als bij het bedrijf al vaker ongelukken zijn gebeurd;
  • wanneer er een familielid van de werkgever bij het ongeluk betrokken is.

Onderzoek door de werkgever

De melding van een bedrijfsongeval kan door de werkgever of de werknemer worden gedaan of door de ondernemingsraad. Ook die kan naar de arbeidsinspectie. Volgens artikel 12, lid 4 van de Arbowet heeft de OR het recht de Arbeidsinspectie bij een bezoek op locatie te vergezellen en met de inspectie te overleggen zonder dat anderen daarbij aanwezig mogen zijn. De OR heeft ook recht op de ongevalsrapportage.


  • Meer lezen over ongevalsonderzoek door Arbeidsinspectie en werkgever? Klik hier
  • Meer lezen over de zelfinspectie bij ongevallen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het bedrijfsongevallenbeleid? Stuur een e-mail