Verplichte duurzaamheidsrapportage werkgevers

Veel bedrijven moeten verplicht vanaf 2024 een duurzaamheidsrapportage maken. Het verslag moet antwoord geven op de vraag wat er gedaan is op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is natuurlijk ook interessante rapportage voor de ondernemingsraad.

Corporate Sustainability Reporting Directive

De verplichting om rapportage op te stellen komt uit een nieuwe richtlijn: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De duurzaamheidsrapportage voorziet in een maatschappelijke vraag om inzicht in wat er is gedaan om duurzamer te werken, en is daarnaast van belang voor personeel, aandeelhouders en klanten/cliënten.
Door de richtlijn wordt het duurzaam ondernemen minder vrijblijvend; bedrijven moeten daardoor wel aan de slag met het nemen van maatregelen.
De CSRD geldt per 1 januari 2024 voor bedrijven die nu ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen. De CSRD-richtlijn is de opvolger van NFRD. Door de nieuwe richtlijn moeten meer bedrijven aan de CSRD gaan voldoen.
Vanaf 2025 wordt de duurzaamheidsrapportage ook verplicht voor grote bedrijven die nu (nog) niet onder de NFRD vallen. Een bedrijf wordt als ‘groot’ gezien als ten minsten aan twee van de drie onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Vanaf 1-1-2026 gaar de CSRD ook gelden voor beursgenoteerd MKB-bedrijven en voor kleine en niet-complexe kredietinstellingen. Voor niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven worden gekeken naar een light-versie van de CSRD die voor die bedrijven goed uit te voeren is.
De precieze vormgeving van het verslag is nog niet uitgewerkt door de Europese Commissie, maar het lijkt aannemelijk dat voor de NL-bedrijven de accountants worden gevraagd om duurzaamheidsrapportages te controleren.

Tijdig voorsorteren

Ondernemers doen er goed aan om tijdig te beginnen met het opstellen van beleid om duurzamer te gaan werken of produceren. Op die manier is er t.z.t. wat te rapporteren als de CSRD in werking is.
Elke ondernemingsraad heeft – bij wet – de taak om het treffen van milieumaatregelen te bevorderen (artikel l28, 4e lid). Dat zorgt ervoor dat de OR de het duurzaamheidsbeleid en de straks verplichte rapportage daarover prominent op de overlegagenda met de bestuurder kan zetten. Zaken als energiebesparende maatregelen voor de huisvesting, gebruik grondstoffen, afvalstromen, hergebruik, mobiliteit, transport e.d. zijn allemaal van belang om een belangrijke bijdrage te leveren aan de vergroening en energietransitie. Niet afwachten dus, maar aanpakken!