Sleutelrol OR bij vergroening onderneming

Volgens vakbond FNV en Milieudefensie heeft de ondernemingsraad een sleutelrol bij het vergroenen en verduurzamen van de onderneming. Ter ondersteuning van die rol is een website gelanceerd.

Voorbij ‘een beter milieu begint bij jezelf’

Milieudefensie streeft naar acties die voorbij de individuele bijdrage van mensen aan het milieu gaat. Het zijn vooral de ondernemingen die aan de slag moeten met klimaatplannen, verduurzaming, energietransitie en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Veranderingen door de ondernemingen leveren meer milieu- en klimaatwinst op dan de bijdrage van de individuele burger.
De website geeft antwoord op de noodzaak van het verduurzamen, biedt een stappenplan om er als OR mee aan de slag te gaan en geeft mogelijkheden om daadwerkelijk wat te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van afval, transport, bedrijfspand, energievoorziening, ingekochte producten en diensten, productieprocessen of een klimaatplan voor de gehele bedrijfsvoering.

Rol van de ondernemingsraad

De initiatiefnemers hebben veel aandacht voor de rol van de ondernemingsraad. Die kan – gevraagd en ongevraagd – advies geven aan de bestuurder en heeft recht op informatie over de onderneming, dus ook op het gebied van duurzaamheid. Daarmee is de OR een effectief onderdeel van de onderneming voor het verduurzamen van het bedrijf. De betrokkenheid van de OR begint bij het ‘meeweten’. De informatie over energieverbruik, afvalstromen, CO2-uitstoot, energielabels, grondstofverbruik, herkomst van materialen en diensten e.d. kan de OR op het spoor zetten van verbetervoorstellen. Voor grote bedrijven wordt per 2024 de verplichting ingevoerd om jaarlijks een duurzaamheidsrapportage op te stellen (zie artikel).

Het overlegrecht (mee praten) is vervolgens nodig om samen tot besluiten (mee beslissen te komen) over tempo en doelen van de benodigde veranderingen.


  • Zelf de website bezoeken? Klik hier
  • Als OR aan de slag met verduurzaming en vergroening? Stuur een e-mail