Twintig procent personeel vertrekt

De arbeidsmobiliteit is fors. Volgens het UWV heeft zo’n twintig procent van het personeel een andere werknemer gevonden. Of ze zijn ZZP-er geworden, die keuze voor ook veel gemaakt.

Al met al een ontwikkeling waarmee de onderneming en ondernemingsraad op in moet spelen.

1,5 miljoen baanwisselingen

Het UWV stelt vast dat veel mensen in Nederland ander werk zijn gaan zoeken na de coronapandemie. In het derde kwartaal van 2022 wisselden maar liefst 404.000 werknemers van baan. In vergelijking met 2012 is het aantal baanwisselaars bijna verdubbeld. In het afgelopen jaar vonden er in het totaal bijna 1,5 miljoen baanwisselingen plaats. In zorg, ICT en commerciële en technische beroepen kozen veel werknemers ervoor om hetzelfde werk te blijven doen, maar dan als ZZP-er.

Verlaagd risico

In bijna alle sectoren is er personeelskrapte, daardoor is de kans dat werknemers bij een andere werkgever of als ZZP-er werk vinden groot. Veel werkgevers hebben het (deels) thuiswerken mogelijk gemaakt, maar dat blijkt geen reden om bij de werkgever te blijven werken. De nieuwe werkgever heeft dat beleid inmiddels óók. De krapte levert kansen op voor het personeel, maar voor de werkgever het risico op leegloop en onoverbrugbare roosterproblemen.

Personeelsbehoud

Voor de ondernemers is beleid op het behoud van personeel nodig. Denk aan: meer regelruimte voor een balans in werk en privé, opleidingsmogelijkheden, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, arbeidsvoorwaarden die in de pas lopen met de inflatie, extra pensioenregelingen, loopbaanbeleid door aantrekkelijke functie-inhoud, prettige werksfeer en positieve bedrijfscultuur.
Het zijn stuk voor stuk maatregelen om met de ondernemingsraad te bespreken en er acties voor af te spreken.
Maar… als personeel vertrekt, vraag dan in een exitgesprek naar de redenen voor vertrek. Zorg dat de OR daarover 1x of 2x per jaar geanonimiseerd wordt geïnformeerd over de belangrijkste redenen voor vertrek en bespreek wat de organisatie kan doen om leegloop te stoppen.

Al met al: een echte uitdaging!


  • Zelf het nieuwsbericht van het UWV lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het personeelsbeleid? Stuur een e-mail