Voorkomen van zware ongevallen met nieuwe ARIE-regeling

Per 1 januari 2023 is de herziene Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling) in werking getreden. Deze aanpassing van de ARIE-regeling moet zware arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s daardoor beheersen.

Meer bedrijven vallen onder de ARIE-regeling

Er zullen zo’n ongeveer 200 extra bedrijven onder de ARIE-regeling gaan vallen. Dat zijn voornamelijk mkb-bedrijven. ARIE-plichtige bedrijven moeten zich melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot uiterlijk  1 januari 2024 de tijd om aan de ARIE-verplichtingen te voldoen.

De belangrijkste wijzigingen in de ARIE-regeling

In de ARIE moeten de volgende onderwerpen worden beschreven:

  • Het vastleggen en beschrijven van het preventiebeleid voor zware ongevallen;
  • Identificeren en evalueren van de gevaren en risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen;
  • Scenariobeschrijving voor installaties met de grootste risico’s op een zwaar ongeval;
  • Het opstellen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS);
  • Het opstellen van een intern noodplan.

Zelf melden door de ondernemer

Bedrijven moeten zelf vaststellen of ze onder de ARIE-verplichting vallen. Dat betekent dat geïnventariseerd moet worden of ze gevaarlijke stoffen (bijlage 1, 2, 3 van het Nederlandse Arbobesluit) in huis hebben, in welke hoeveelheden en of die boven de drempelwaarden (bijlage 13 van de Arboregeling) uitkomen. En als ze ARIE-plichtig zijn, dan moeten ze dat zelf melden bij de Arbeidsinspectie. Dat kan via een online aanmeldformulier.

De ondernemingsraad heeft houvast aan de ‘Stoffencheck’, een app van de FNV waarmee informatie beschikbaar komt over de stoffen waarmee gewerkt wordt en welke risico’s daaraan verbonden zijn.


  • Meer lezen over de ARIE-regeling? Klik hier
  • Meer lezen over de Stoffencheck-app? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de gevaarlijke stoffen in de onderneming? Stuur een e-mail