Transitievergoeding in 2023 maximaal € 89.000

Vanaf 1 januari 2023 is de maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal één bruto jaarsalaris. Dat is € 3.000 meer dan in 2022, want toen was de vergoeding maximaal € 86.000.

Verplichte transitievergoeding

Elke werkgever is verplicht de werknemer een transitievergoeding te betalen zolang de werknemer niet zelf heeft opgezegd. Desalniettemin wordt er ook vaak een transitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst (VSO) afgesproken als het initiatief tot vertrek van zowel werkgever als werknemer komt. De betaling van de transitievergoeding is binnen een maand na het einde van een dienstverband, tegelijk met de eindafrekening van niet-genoten vakantiedagen en vakantiegeld.

Vergoeding is pas na dienstverband van 30 jaar maximaal

Pas na een dienstverband van 30 jaar is de transitievergoeding maximaal. Die wordt als volgt berekend: 1/3 van het huidige maandsalaris voor elk vol dienstjaar, 1/36 maandsalaris voor alle resterende volle maanden en 1/1095 maandsalaris voor eventueel resterende losse dagen. Dat betekent dat alleen werknemers met een dienstverband van minimaal 30 jaar aan het maximum toekomen, tenzij ze een hoger salaris hebben dan € 89.000. En dienstverbanden van 30 jaar of meer aan één stuk worden schaarser.

Cao kan afwijkend zijn

In een cao kan worden vastgelegd dat een ontslagen werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2023 kan dit alleen nog maar bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook hoeft de vervangende voorziening niet meer gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Wel moet de voorziening bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken. Of uit een redelijke financiële vergoeding. Een combinatie van beide kan ook. Check uw cao op afspraken over een vervangende voorziening voor de transitievergoeding.


  • Meer informatie over de transitievergoeding en rekenmethode? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een ontslagregeling of VSO? Stuur een e-mail