Uitzendkrachten krijgen ook de eindejaarsuitkering

Vanaf 1 januari 2023 krijgen uitzendkrachten ook recht op een eindejaarsuitkering als de collega’s in vaste of tijdelijke dienst dat ook krijgen. De inlenersbeloning wordt daarom uitgebreid met de eindejaarsuitkering

Dezelfde beloning en arbeidsvoorwaarden

De wet (WAADI) regelt de inlenersbeloning voor uitzendkrachten. Daardoor hebben uitzendkrachten recht op dezelfde beloning en arbeidsvoorwaarden als waar de vaste werknemers van de inlener recht op hebben. Voorwaarde is dat ze vergelijkbare werkzaamheden verrichten. Het komt erop neer dat uitzendbureaus (de werkgever van uitzendkrachten) hetzelfde aan beloning moeten betalen als wat de werkgever van de inlener zijn werknemers betaalt.
De uitzendkrachten en hun werkgevers (de uitzendbureaus) vallen onder de ABU cao voor uitzendkrachten. Dit betekent dat de uitzendkracht een afdwingbaar recht heeft op grond van deze cao. Het uitzendbureau is aan deze cao gebonden. In de cao staat dat een uitzendkracht recht heeft op het gelijke loon van een vergelijkbare werknemer bij de inlener. Daaronder valt het periodeloon in de loonschaal, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, toeslagen, initiële loonsverhogingen, kostenvergoedingen, periodieken, eenmalige loonsverhogingen en thuiswerkvergoedingen.

Nu ook de eindejaarsuitkering

Per 1 januari 2023 valt hier nu ook de eindejaarsuitkering. Cao-partijen bij de inleencao kunnen niet afspreken dat de eindejaarsuitkering niet geldt voor uitzendkrachten zolang deze wel geldt voor hun eigen, vergelijkbare werknemers van de onderneming. De voorwaarden van de eindejaarsuitkering die voor de werknemers gelden, gelden ook nu dus óók voor de uitzendkrachten.

Inlenen als oplossing voor personeelskrapte

Van oudsher zijn uitzendkrachten ingezet om pieken in de productie of de bezetting in de vakantieperiodes op te vangen. Maar voor nogal wat bedrijfstakken is de inzet van buitenlandse uitzendkrachten structureel de enige oplossing om aan werknemers te komen om bepaald werk te doen. Vaak eentonig werk dat onder lastige omstandigheden moet worden uitgevoerd.

Voor de werkgever een dure oplossing, want de werknemer komt dezelfde arbeidsvoorwaarden toe – nu ook met eindejaarsuitkering – en daar bovenop moet een inleenvergoeding aan het uitzendbureau worden betaald.

Rol ondernemingsraad

Het is zinvol om van tijd tot tijd met de bestuurder te spreken over de personeelsbezetting in de onderneming. Daar is zeker noodzaak toe als vacatures niet ingevuld kunnen worden. Bekijk dan ook de mogelijkheid om uitzendkrachten in dienst te nemen. Soms verplichten cao’s dat aan uitzendkrachten een vaste arbeidsovereenkomst geboden moet worden als ze bijvoorbeeld langer dan twee jaar via het uitzendbureau in dienst zijn. Praktisch probleem is de huisvesting, want vaak wordt die nog door het uitzendbureau geregeld. Als ze daar niet meer in dienst zijn, dan moeten ze eigen huisvesting regelen. De woningkrapte maakt dat tot een groot probleem. Bespreek als OR met de bestuurder de mogelijkheid om daar als onderneming wat aan te doen. De stelling: wees zuinig op het personeel, óók voor de uitzendkrachten.


  • Meer lezen over de wet WAADI? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het personeelsbeleid en de inzet van uitzendkrachten? Stuur een e-mail