Werkgevers helpen werknemers ‘de winter door’

Zo’n 30% van de werkgevers heeft zijn werknemers al geholpen met hun teruglopende koopkracht. En zo’n 40% was dat nog van plan te doen voor het eind van het 2022.

Kwart personeel in de financiële problemen

De werkgevers maken de inschatting dat zo’n kwart van hun personeel financiële problemen heeft als gevolg van stijgende energieprijzen en de stijging van het levensonderhoud door de inflatie.

De bijdrage van werkgevers zijn financiële extra’s zoals een eenmalige uitkering (‘energiebonus’) of een extra loonsverhoging.

Vooral eenmalige uitkering

De meest voorkomende hulp is een eenmalige uitkering in 2022. En die komt dan bovenop wat in cao’s al is afgesproken aan structurele loonsverhogingen en uitkeringen. Zo’n 40% van de werkgevers kiest hiervoor, de helft daarvan is meer dan € 500 per werknemer als ‘energiebonus’. Werkgevers kiezen vaak voor vaste bedragen, omdat vooral de lagere inkomens, die het tegelijkertijd ook het moeilijkst hebben, daar relatief het meest van profiteren.

Soms sigaar uit eigen doos

Andere vormen van hulp zijn de inzet van budgetcoaches, een hogere reiskostenvergoeding of een extra (structurele) loonsverhoging. Soms bieden werkgevers meer uren werk aan, zodat het inkomen daardoor verhoogd kan worden, of dragen ze bij aan het verduurzamen van het huis of bieden ze een leasefiets aan. Daar zit soms ook de mogelijkheid bij om vakantiedagen of vakantiegeld eerder uit te betalen. Dat kwalificeren we als ‘sigaar uit eigen doos’, want dat is namelijk al gespaard loon van de werknemer, dat alleen eerder wordt uitbetaald. En als er volgend jaar vakantie is, dan is er opnieuw geen geld voor een broodnodige vakantie, dus een echte oplossing is het eerder betaalbaar stellen beslist niet.

Aanpak OR

Bespreek de inkomenspositie van de medewerkers met de bestuurder en HR. Die weten hoe vaak er loonbeslag wordt opgelegd door schuldeisers van de collega’s. Dat zal de noodzaak om wat te doen onderstrepen. Bespreek de mogelijkheden die de werkgever ziet om hulp te bieden aan de crepeergevallen. Natuurlijk is structurele loonsverhoging voor de werknemer een duurzame oplossing, maar ook eenmalige maatregelen zijn wel degelijk te overwegen. Werkgeversvereniging AWVN schreef over de ondersteuning van medewerkers een rapport.


  • Rapport ‘Ondersteuning bij financiële problemen’ van de AWVN downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de financiële ondersteuning van collega’s? Stuur een e-mail