Hoge werkdruk en werkstress veroorzaken veel verzuim

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) zijn het ziekteverzuim en het aandeel werknemers met werkstressklachten weer even hoog als voor de coronacrisis. Weliswaar geven werkgevers aan dat er maatregelen genomen worden om een hoge werkdruk tegen te gaan. De effectiviteit ervan zal nog moeten blijken

Meten is weten

TNO en CBS doen jaarlijks onderzoek in de vorm van de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden en die van werkgevers (WEA). Vervolgens wordt een factsheet gepubliceerd met de resultaten van de onderzoeken. Eén op de zes werknemers heeft in 2021 last gehad van burn-outklachten. De oorzaak is de hoge werkdruk en de aantallen dalen niet. Dat is ook het geval voor het ziekteverzuim, want 37 procent van de ondervraagde werknemers heeft zich door die hoge werkdruk ziekgemeld.

Werkgevers weten het ook

Ook werkgevers zien een hoge werkdruk als een fors probleem. Zo’n 40% van de werkgevers noemt in de werkgeversenquête (WEA) werkdruk als het grootste arbeidsrisico op de werkvloer. Om het risico van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te verminderen, zeggen werkgevers de volgende maatregelen te hebben genomen: de werknemer meer autonomie geven (48%), een aanspreekpunt voor psychosociale klachten instellen (34%) en het werk anders organiseren (33%). Uit de cijfers blijkt niet dat dit heeft geleid tot een verbetering.    

Oorzaken verschillen

De toegenomen werkdruk kent verschillende oorzaken. Denk aan de stijging van het aantal taken, moet het werk sneller en neemt de autonomie van werknemers om het werk zelf in te delen af. Ook zaken als ziekteverzuim van collega’s leveren voor de collega’s die aan het werk zijn extra werkdruk en werkstress op.
Er zal meer ingezet moeten worden op een gezonde werk-privébalans en op werkplezier. Op die manier wordt het werk niet meer een uitputtingsslag, maar een activiteit die zin geeft, voldoening en energie opleveren en verloop in de personeelsformatie zal reduceren.
Elke ondernemingsraad kan deze thema’s agenderen voor overleg met de bestuurder. De cijfers uit NEA en WEA zorgen voor de onderbouwing van nut en noodzaak om actief te werken aan het verlagen van de werkdruk.


  • Meer lezen over de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA)? Klik hier
  • Meer de factsheet over de werkstress 2021 van TNO downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met werkdruk en werkstress? Stuur een e-mail