Wetswijzigingen per 1-1-2023

Aan het begin van het jaar worden goede voornemens gemaakt, maar het is ook een natuurlijke datum (evenals 1 juli) om nieuwe wetgeving in te laten gaan. Voor werkgever en werknemer gaat er in het komend jaar het nodige veranderen, al gaat sommige wetgeving later in dan 1 januari, omdat de besluitvorming vertraging heeft opgelopen.

Per 1-1-2023

 • Het wettelijk minimumloon gaat met maar liefst 10,15% omhoog:
 • Het bedrag dat de werkgever per thuiswerkdag onbelast mag vergoeden aan een werknemer, stijgt van € 2,00 naar € 2,13:
 • Het bedrag dat per zakelijke kilometer onbelast vergoed mag worden aan een werknemer, stijgt van € 0,19 naar € 0,21:
 • In 2023 zijn er weer scholingssubsidies voor werkgevers en werknemers. Het gaat onder andere om de subsidie praktijkleren, SLIM en STAP:
 • De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt opnieuw aangepast. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom stijgt alleen voor 2023 tijdelijk van 1,7% naar 3%. Voor het deel van de loonsom boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%:
 • De WW-premies worden verlaagd. De hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract is komend jaar 7,64%. De lage WW-premie voor vaste werknemers wordt 2,64%;
 • Het premietarief voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds gaat met ongeveer een half procentpunt voor kleine organisaties extra omlaag;
 • Ook diverse andere premies, bedragen en percentages wijzigen. Denk aan de maximale transitievergoeding en de zogenoemde bijtelling voor de auto van de zaak. Daarnaast stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar en tien maanden, dat was 66 jaar en 7 maanden;
 • Pensioenuitvoerders kunnen niet langer alleen bij een baanwisseling overgaan tot automatische waardeoverdracht van een klein pensioen;
 • Een zorgverzekeraar mag geen korting meer bieden op de basispremie van een collectieve zorgverzekering. Dat mag nog wel op de aanvullende verzekering en een collectieve zorgverzekering is ook mogelijk, maar dan zonder korting;
 • De regeling Tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekten (TSB) wordt van kracht. Die biedt (ex)werkenden die gezondheidsschade hebben opgelopen door gevaarlijke stoffen (asbest, Chrome 6 e.d.), een forse tegemoetkoming;
 • Voortaan moet de werkgever per kalenderjaar kiezen of hij voor buitenlandse werknemers de ‘extraterritoriale kosten’ vergoedt op basis van de werkelijk gemaakte kosten of op basis van de 30%-regeling;

Voor een later moment

 • Mogelijk op 1-1-2023, maar mogelijk ook wat later gaat de Wet werken waar je wilt in werking, waardoor de werkgever een verzoek om thuis te werken wat minder eenvoudig kan afwijzen.
 • Ook wordt er nog gewerkt aan de pensioenwet ‘Wet toekomst pensioenen’ (WTP) en het is de bedoeling dat die op 1-7-2023 van kracht wordt. Op 1-1-2027 moet het nieuwe pensioensysteem gaan werken.

 • Meer lezen over de wetswijzigingen? Klik hier
 • Als OR aan de slag met de nieuwe wetswijzigingen? Stuur een e-mail