Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Werkkostenregeling verruimen voor compensatie energieprijzen

2 november 2022

De werkkostenregeling (WKR) moet worden verruimd. Werkgevers krijgen dan meer ruimte krijgen om personeel te compenseren voor de hoge (energie)prijzen via een eenmalige belastingvrije bonusuitkering. Dát is de bedoeling van de motie die de Tweede Kamer op 22 september 2022 heeft aangenomen. Het kabinet komt nog met een uitwerking van de maatregel en het bedrag…

Lees verder

Opnieuw uitstel voor nieuwe pensioenwet

2 november 2022

De invoering van de Wet toekomst pensioenen (WTP) wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. De deadline van 1 januari 2027 voor de overstap van pensioenfondsen blijft wel staan.De behandeling van het wetsvoorstel kost meer tijd dan gedacht, daarom wordt de invoering ervan uitgesteld.

Lees verder

Neutraliteitsbeleid werkgever voor alle kledingvormen

2 november 2022

Als een vrouw een sollicitatie doet naar een onbetaalde stage van zes weken kan ze die alleen maar doen als ze haar hoofddoek niet zal dragen. In het arbeidsreglement van de organisatie is vastgelegd dat werknemers het strikte neutraliteitsbeleid moeten naleven. Dat betekent dat in kleding, sieraden e.d. geen uiting wordt gegeven aan geloof, levensbeschouwing…

Lees verder

Registratie CO2-uitstoot zakelijke kilometers verplicht

5 oktober 2022

Vanaf 2023 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren. Dat levert administratief gedoe op, maar het registreren van woon/werkverkeer en dienstreizen levert óók de mogelijkheid op om gedrag, aanwezigheid en prestaties van personeel waar te nemen. Aandacht van de OR is dus nodig!

Lees verder

Diversiteit en inclusie als OR-doel

5 oktober 2022

‘Verschil verrijkt!’, dat is het motto van de dag die de SER op 4 oktober heeft georganiseerd. De Diversity Day heeft als doel de diversiteit en inclusie op de werkvloer in de organisaties en ondernemingen te bevorderen. De aandacht daarvoor heeft meer nodig dan zo’n speciale dag. Daar kan elke OR een bijdrage aan leveren.

Lees verder

Heeft een werkwillige recht op loon?

7 september 2022

De uitspraak van de Hoge Raad (HR) is al in 1972 gedaan, maar het heeft bijna 50 jaar geduurd voordat die op uitspraken.rechtspraak.nl gepubliceerd is. De HR gaf in de uitspraak antwoord op de vraag of een werkwillige die door een staking niet kan werken toch recht op loon? Nu er weer stakingen (NS en…

Lees verder

Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

7 september 2022

De Eerste Kamer heeft aan de regering gevraagd om een beter uitvoerbaar en communiceerbaar alternatief voor het uitgestelde uitbetalingsmoment. Door het opschuiven van de invoeringsdatum krijgen de pensioenuitvoerders meer tijd om zich voor te bereiden op ‘het bedrag ineens’.

Lees verder

Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht

7 september 2022

Sinds augustus 2022 is de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Werkgevers moeten de veranderingen door deze wet toepassen in hun arbeidsovereenkomsten (nieuw en bestaand) met de medewerkers. Ook de OR moet aan het werk ermee.

Lees verder

Premiekorting bij collectieve zorgverzekering geschrapt

7 september 2022

Per 1-1-2023 is het niet langer mogelijk om aan werknemers een premiekorting op een collectieve zorgverzekering aan te bieden. Voor de werknemers die daar nu gebruik van maken gaat daarom de premie omhoog.

Lees verder