Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

SER: meer investeringen in opleidingen nodig

7 februari 2024

Er moet door het nieuwe kabinet structureel en voorspelbaar geïnvesteerd worden in de professionele ontwikkeling van de beroepsbevolking. De Sociaal-Economische Raad (SER) ziet dat als noodzakelijk om een welvarend land te blijven.

Lees verder

Nieuw verlofkader moet eenvoudiger

7 februari 2024

De Sociaal Economische Raad (SER) wil dat het nieuwe kabinet de huidige verlofregelingen bundelt en onderbrengt in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof. De wet moet dan uit drie pijlers bestaan: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. Ook stelt de SER in het advies ‘Balans in maatschappelijk verlof’ voor om de huidige regelingen…

Lees verder

Wie betaald de functiegerichte scholing?

7 februari 2024

In arbeidsovereenkomsten wordt doorgaans een studiekostenbeding opgenomen. Dat beding komt aan de orde als een werknemer op kosten van de ondernemer een studie volgt en eerder uit de onderneming vertrekt dan is afgesproken. In die gevallen moet de werknemer (een deel van) de studiekosten terugbetalen. Maar is dat ook het geval als het een scholing…

Lees verder

CBS: loonkloof is iets geslonken

3 januari 2024

Volgens het onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verschil tussen het uurloon van vrouwen en mannen opnieuw afgenomen. De loonkloof dichten gaat in het bedrijfsleven minder snel dan bij de overheid. Eerder onderzoek door carrièreplatform Intermediair en Nyenrode Business Universiteit liet zien dat mannen nu 7,4% meer salaris krijgen dan vrouwen,…

Lees verder

Nieuwe wet- en regelgeving in 2024

3 januari 2024

Op 1 januari treden traditioneel tal van nieuwe regels en wetten in werking. Een overzicht van wat er voor de OR van belang is.

Lees verder

Advies Autoriteit Persoonsgegevens over privacybeleid

3 januari 2024

Er kan geen aandacht genoeg zijn voor het privacybeleid van organisaties. Dat geld t niet alleen voor het beschermen van persoonsgegevens van hun klanten/cliënten, maar ook voor de persoonsgegevens van medewerkers. In een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden grote bedrijven geadviseerd om transparanter te zijn over hoe zij omgaan met privacy. Bijvoorbeeld door…

Lees verder

Vakantiedagen afboeken bij ziekte alleen na instemming of schriftelijke overeenkomst

6 december 2023

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over het afboeken van vakantiedagen tijdens ziekte. In dit geval ging het over een werknemer die na de goedkeuring van zijn vakantie ziek werd en toch op vakantie ging. Die vakantiedagen mogen niet zomaar worden afgeboekt.

Lees verder

AOW-leeftijd per 2024 naar 67 jaar

6 december 2023

Werknemers ontvangen per 1-1-2024 voor het eerst hun AOW-uitkering als ze 67 jaar zijn. Tot die tijd is dat na 66 jaar en 10 maanden het geval. Verdere stijging van de AOW-leeftijd voor 2029 ten opzichte van 2028 wordt niet verwacht.

Lees verder

Europese richtlijn voor loontransparantie in aantocht

6 december 2023

De Europese Unie heeft afgelopen jaar de EU-richtlijn Loontransparantie aangenomen. Elke lidstaat heeft vervolgens drie jaar de tijd om die richtlijn in Nederlandse wetgeving in te passen. Werkgevers met 100 of meer medewerkers in de nabije toekomst een rapportageverplichting over loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Wat kan de OR doen om alvast voorbereid te zijn?

Lees verder