Skip to content

Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Werkgever moet verplicht ‘slapend dienstverband’ beëindigen

2 oktober 2019

Er komt schot in de manier waarop werkgevers moeten omgaan met werknemers die twee jaar ziek zijn en waarvoor terugkeer naar het werk niet langer mogelijk is. Veel werkgevers houden deze werknemers ‘slapend’ in dienst, zodat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft alvast zijn mening gegeven over…

Lees verder

Fiets van de zaak met bijtelling

4 september 2019

Van oudsher is er veel belangstelling bij werknemers voor een fiets van de zaak. Voordat der werkkostenregeling werd ingevoerd zijn er de nodige fiets-van-de-zaak-plannen uitgevoerd en soms is ook binnen de vrije ruimte van werkkostenregeling (WKR) een fietsenplan nog mogelijk. Per 1-1-2020 is er de mogelijkheid om een fiets van de zaak te gebruiken eenvoudiger,…

Lees verder

Vrije ruimte werkkostenregeling omhoog

4 september 2019

Met ingang van 1-1-2020 gaat de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) omhoog. De algemene vrijstelling gaat van 1,2 procent van de totale loonsom naar 1,7 procent, maar… wel met wat mitsen en maren.

Lees verder

Pensioenakkoord: wat staat er in?

3 juli 2019

Overheid, bonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over de pensioenen. Belangrijk gegeven: de AOW-gerechtigde leeftijd stijgt minder snel, waardoor oudere werknemers de komende jaren eerder met pensioen kunnen.

Lees verder

Anticiperen op de Wet Arbeidsmarkt in Balans

3 juli 2019

Op 1-1-2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Werkgevers gaan ongetwijfeld in hun personeelsbeleid alvast rekening houden met deze wet. Maar… wat staat de OR te doen?

Lees verder

Nieuwe arbeidswet WAB aangenomen door Eerste Kamer

5 juni 2019

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) is aangenomen door de Eerste Kamer. Gemikt wordt op invoering per 1-1-2020. Tot die tijd zal er nog wel wat aan de wet gesleuteld worden, onder andere om de toename van schijnzelfstandigheid voor ZZP’ers tegen te gaan. Wat gaat er veranderen?

Lees verder

Welk arbeidsrecht geldt bij een buitenlandse werkgever?

5 juni 2019

Als werknemers in dienst zijn bij een buitenlandse werkgever, vallen ze dan onder dat buitenlandse recht of onder Nederlands recht? De Nederlandse kantonrechter wist het antwoord op deze vraag en heeft de werkgever tot het betalen van tonnen aan vergoedingen veroordeeld.

Lees verder

Wetsvoorstel wil boete bij ongelijke beloning

3 april 2019

Vier politieke partijen (PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus) hebben een wetsvoorstel ingediend dat organisaties met 50 of meer werknemers verplicht om aan te tonen dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen voor gelijk werk. En als dat niet het geval is, dan volgt er een boete.

Lees verder

OR overheid heeft werk te doen bij invoering WNRA

6 maart 2019

Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) krijgen ambtenaren dezelfde rechtspositie als andere ‘gewone’ werknemers. Inmiddels zijn er cao’s afgesproken voor gemeenten en provincies en nemen die op 1-1-2020 de plaats in van de bestaande arbeidsvoorwaardenregeling zoals CAR-UWO en CAP voor ambtenaren. Nu zijn ambtenaren nog aan het werk op grond van…

Lees verder
Scroll To Top