Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Vaker stoppen met werk via RVU-regeling

1 juni 2022

Cao’s bevatten inmiddels voor zo’n 2,5 miljoen werknemers afspraken over een de tijdelijke regeling voor vervroegd uittreden (RVU). En het aantal werknemers dat er gebruik van maakt neemt toe.

Lees verder

Doelstelling banenafspraak nog niet gehaald

1 juni 2022

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 73.578 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 lag op het realiseren van 80.000 extra banen. Daarmee komt het aantal gecreëerde banen uit onder het streefcijfer. De cijfers zijn een extra aansporing voor de ondernemingsraad om werk te maken van de banenafspraak in de…

Lees verder

Wetswijziging nodig voor drugs- en alcoholtest op het werk

1 juni 2022

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt in een Kamerbrief dat ze de aangepaste wetgeving voor het testen op alcohol of drugs op de werkvloer weer heeft opgestart. Door de coronacrisis was dat traject eerder stopgezet.

Lees verder

Wet toekomst pensioenen gepresenteerd

4 mei 2022

Met de presentatie van het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen is de volgende stap gezet in de uitvoering van het pensioenakkoord. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, vraagt dit sowieso om een wijziging van de pensioenregelingen vóór 1 januari 2027.

Lees verder

Collega worden voor Oekraïense vluchtelingen

6 april 2022

Nu in Nederland Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen kunnen werkgevers overwegen of ze werk willen bieden aan deze mensen. Op die manier kan zo’n vluchteling op korte termijn je collega worden op het werk. Wat is er over het bieden van werk afgesproken? En wat heeft de OR daarmee van doen?

Lees verder

Nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden

6 april 2022

Door de toepassing van de Europese richtlijn is het vanaf 1 augustus 2022 voor werkgevers in principe niet meer toegestaan om nevenwerkzaamheden van werknemers te verbieden. De toepassing van de Richtlijn moet er voor zorgen dat er duidelijkere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden met werknemers worden afgesproken. Voor de OR ligt er een instemmingsverzoek in het verschiet,…

Lees verder

Werknemers in de problemen door langdurige ziekte door COVID

1 maart 2022

Vooral door de onvoldoende persoonsbeschermende maatregelen in het begin van de COVID-pandemie zijn er zorgmedewerkers al bijna twee jaar langdurig ziek. Daarmee lopen ze risico om in de WIA terecht te komen en voor de zorg verloren te gaan.

Lees verder

Handreikingen ‘Werken met langdurige coronaklachten’

1 maart 2022

Inmiddels zijn er werknemers die al twee jaar te maken hebben met klachten die ze door corona hebben opgedaan. Long covid levert voor die werknemers een alledaagse beperking in hun functioneren op, en daarmee ook voor het werk dat gedaan moet worden. Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen opgesteld over werken met…

Lees verder

Geactualiseerde versie van de handreiking COVID-19

2 februari 2022

Het COVID-19-virus is het land nog niet uit, dus blijft het nodig om de juiste maatregelen voor preventie te treffen. De SER heeft zijn handreiking COVID-19 geactualiseerd. Interessant voor de ondernemer, maar ook voor de ondernemingsraad.

Lees verder