Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Wetsvoorstel overgang van onderneming bij een faillissement

5 juni 2024

Het zal je maar gebeuren! Ondanks alle moeite (en geld) die in de onderneming zijn gestopt gaat het bedrijf failliet. Soms is er sprake van een doorstart doordat de failliete boedel wordt opgekocht, maar in dat geval is de overname van personeel niet goed geregeld. Een wetsvoorstel ‘Wet overgang van onderneming in faillissement’ wil daar…

Lees verder

Voorstel voor wettelijk rouwverlof

5 juni 2024

Bij het overlijden van een partner of een kind is er doorgaans een dag of vijf in de cao vastgelegd waarop de werknemer recht heeft om de uitvaart van zijn naaste te regelen. Van rouwverwerking is geen sprake, dus als een werknemer door die rouw nog niet kan werken komt het doorgaans tot een ziekmelding.…

Lees verder

Meerderheid werkgevers vergoedt woon-werkverkeer en thuiswerken

5 juni 2024

De Nederlandse werkgevers betalen op grote schaal vergoedingen voor woon-werkverkeer. Zo’n 3,35 miljoen medewerkers krijgen gezamenlijk meer dan 2 miljard euro aan vergoedingen daarvoor. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding’ van Werkgeversvereniging AWVN. Verhoging vrijgestelde vergoeding woon-werkverkeer In 2023 werd de maximale vrijgestelde vergoeding woon-werkverkeer van 19 cent verhoogd naar 21 cent per…

Lees verder

Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis

5 juni 2024

De COVID-pandemie ligt bij menigeen nog vers in het geheugen, en heeft destijds grote gevolgen gehad voor ondernemingen, ondernemers, werknemers en ZZP’ers. Het kabinet heeft destijds met grote spoed allerlei tijdelijke maatregelen getroffen om de financiële gevolgen ervan op te vangen. Er ligt nu een wetsvoorstel om bij crisissituaties zoals oorlogen, pandemieën of overstromingen en…

Lees verder

Meer duidelijkheid over opleidingsniveaus

1 mei 2024

De Tweede Kamer heeft op 9 april 2024 de NLQF-wet aangenomen. Na de invoering ervan wordt het voor iedereen duidelijk welk niveau een opleiding of diploma heeft. Zo kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden beter inspelen op de mogelijkheden voor een leven lang leren en ontwikkelen. De wet gaat nu door naar de Eerste Kamer.

Lees verder

Nieuw: SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024

1 mei 2024

Tijdens het Commissiedebat Emancipatie in de Tweede Kamer is de eerste editie van de ‘SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024’ besproken. De monitor bevat een jaarlijks terugkerende analyse van de rapportages die bedrijven – die onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers vallen – hebben ingediend via het SER Diversiteitsportaal over het boekjaar 2022.

Lees verder

Plannen voor eenvoudiger verlofstelsel

1 mei 2024

Op dit moment zijn er tien verschillende wettelijke verlofregelingen die bijdragen aan een goede balans tussen werk en zorg voor kinderen of andere naasten. Het is daarmee complex en overzichtelijker geworden voor de mensen die er gebruik van willen of moeten maken. Het kabinet wil dan ook de verschillende regelingen terug te brengen tot drie…

Lees verder

Forse toename klokkenluiderszaken in 2023

3 april 2024

In 2023 zijn er -vergeleken met 2022 – zo’n 50 procent meer meldingen en gedaan van een maatschappelijke misstand op het werk bij het Huis voor Klokkenluiders (HvK).

Lees verder

Slapend geld verdienen?

3 april 2024

In sommige beroepen is een dienst waarin ook geslapen kan worden de gewoonste zaak van de wereld. De professionele brandweermensen weten niet beter en ook bij ambulancepersoneel komen deze diensten voor. Maar is de slaaptijd dan óók werktijd? De Hoge Raad deed uitspraak.

Lees verder