Opnieuw uitstel voor nieuwe pensioenwet

De invoering van de Wet toekomst pensioenen (WTP) wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. De deadline van 1 januari 2027 voor de overstap van pensioenfondsen blijft wel staan.
De behandeling van het wetsvoorstel kost meer tijd dan gedacht, daarom wordt de invoering ervan uitgesteld.

Ingangsdatum ongewijzigd

Pensioenfondsen krijgen door het uitstel korter de tijd krijgen om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te maken. De sociale partners en pensioenuitvoerders kregen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027, de zogenoemde transitieperiode. Deze deadline blijft ongewijzigd.

Indexatie pensioenen

De regeling voor pensioenfondsen met een dekkingsgraad hoger dan 105% (in plaats van 110%) om de pensioenen te indexeren in verband met de inflatiecompensatie wordt niet verlengd en stopt eind 2022. Zodra de nieuwe pensioenwet ingaat, kunnen pensioenfondsen gebruikmaken van het zogenaamde transitiekader in de nieuwe pensioenwet. Ook dat geeft de pensioenfondsen de mogelijkheid om pensioenen sneller en meer te verhogen dan de huidige pensioenwet toelaat. Is de WTP echter per 1 juli 2023 nog steeds niet ingevoerd, dan gelden voor het indexatiebesluit over 2024 weer de oude regels.

Voorsorteren op de pensioenen

Ondernemingsraden die te maken hebben met eigen pensioenregelingen hebben op het wijzigen daarvan instemmingsrecht. Het blijft lastig om inzicht te krijgen in wat er op dat gebied nu gaande is en wat er in de komende jaren gaat veranderen. Dat inzicht kan worden vergroot door gebruik te maken van het recht op externe deskundigheid. In dit geval een onafhankelijke pensioenadviseur die verstand heeft van pensioenen én van medezeggenschap. Kosten voor inhuur moeten van te voren aan de bestuurder worden gemeld.
Als het pensioen inhoudelijk in de cao geregeld is, dan vervalt het instemmingsrecht van de OR. De raad kan wel het initiatief nemen om medewerkers goed te informeren over hun pensioenopbouw, bijvoorbeeld door spreekuren met medewerkers van het pensioenfonds. Spreek bijvoorbeeld af dat medewerkers 1x per 5 of 10 jaar het recht hebben op een consult met een pensioenadviseur, zodat ze meer (be)grip krijgen op hun eigen pensioen.


  • Meer lezen over de behandeling van het wetsvoorstel? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de pensioenregeling? Stuur een e-mail