Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al voor het 16e jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap wordt mogelijk gemaakt door Pallas Advocaten en MZLeeuw.

 

Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

  Verplicht overleg over beloningsverhoudingen in de WOR

  4 juli 2018

  Het wachten is op de handtekening van de Koning en de publicatie in de Staatsblad, maar dat is dan ook het laatste dat nodig is om de wijziging in de WOR door te voeren. Op 12 juni 2018 is de Eerste Kamer – bij hamerslag – akkoord gegaan met het wijzigen van het overlegrecht in…

  Lees verder

  Wijziging WOR voor verplicht gesprek over topbeloningen

  6 juni 2018

  Het wetsvoorstel om de WOR zodanig te wijzigen dat er jaarlijks – in ondernemingen met meer dan 100 werknemers – verplicht door OR en bestuurder gesproken moet worden over de (top)beloningen en beloningsverschillen ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is in januari al door de Tweede Kamer aangenomen. 

  Lees verder

  Arbeidsvoorwaardenregeling in plaats van cao

  6 juni 2018

  Bij supermarktondernemer Jumbo heeft het personeel gekozen voor een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) in plaats van een cao. De avr is door de werkgever met de ondernemingsraad afgesloten; daardoor zijn de bonden buiten het overleg en de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden gehouden. Hoewel het vaker voorkomt, o.a. bij Action en Gall & Gall, is het bijzonder, want…

  Lees verder

  Zetelverdeling moet een goede toepassing van de wet bevorderen

  2 mei 2018

  Als acht ondernemers een groepsondernemingsraad (GOR) willen instellen blijkt één van de ondernemingsraden het niet eens met de zetelverdeling. Uiteindelijk start die een procedure bij de kantonrechter omdat hij een evenredige verdeling van de zetels wil over de betrokken bedrijven, waarbij rekening gehouden wordt met het aantal in de onderneming werkzame personen.

  Lees verder

  Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

  2 mei 2018

  De critici van de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zullen zeker beweren dat ze al die tijd gelijk hebben gehad. Het wetsvoorstel ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)’ van minister Wouter Koolmees beoogt onvolkomenheden uit de WWZ te repareren en andere wijzigingen door te voeren. Wat zijn de belangrijkste punten uit dit voorstel?

  Lees verder