Werkgevers gaan het thuiswerken nog beter faciliteren

Onderzoek onder ruim 1.100 bedrijven met meer dan 100 medewerkers door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat zien dat een groot deel van de werkgevers het thuiswerken beter willen faciliteren. Dat betekent betere arbeidsomstandigheden thuis, zoals een goede stoel. Ook de thuiswerkvergoedingen moeten beter geregeld worden en moeten de reizen van hun werknemers duurzamer.

We blijven thuiswerken

Directe aanleiding om thuis te werken was het advies van de overheid om dat i.v.m. de COVID-pandemie te doen. Maar het is al wel duidelijk dat het thuiswerken ‘een blijvertje’ is. Ten opzichte van een jaar eerder zijn de mogelijkheden om online te vergaderen bijna verdubbeld (van 52 procent naar 94 procent) en bieden bijna alle bedrijven thuiswerkvoorzieningen aan (stijging van 85 procent naar 96 procent). Ook het aantal bedrijven dat medewerkers flexibele werktijden biedt is licht gestegen (van 83 procent naar 86 procent). Daarnaast is al eerder duidelijk geworden dat er thuis productiever gewerkt wordt en de medewerkers meer ruimte hebben om werk en privé te combineren.

Faciliteiten van de werkgever voor het thuiswerken.

Werkgevers willen investeren in betere faciliteiten. Uit het onderzoekt blijkt het volgende:

  • 45 procent van de werkgevers wil komend jaar met voorrang investeren in online vergaderen;
  • 41 procent wil dat voor thuiswerken;
  • 40 procent wil medewerkers betere arbovoorzieningen thuis bieden, zoals een goede stoel;
  • 32 procent geeft aan meer werk te willen maken van thuiswerkvergoedingen;
  • 26 procent zet nadrukkelijk in op het invoeren van flexibele werktijden.

Het zijn aansprekende percentages, maar meer dan de helft van de werkgevers is – op grond van deze cijfers – nog niets van plan t.a.v. het thuiswerken. De ondernemingsraad kan een stimulerende rol vervullen door de bestuurder te overtuigen daar alsnog beleid en werk van te maken.

Duurzamer woon-werkverkeer

Werkgevers zetten naast thuiswerken en buiten de spits reizen ook in op het schoner en duurzamer maken van verkeer van en naar werk. Zo wil een derde van de werkgevers komend jaar investeren in laadpalen op het werk en elektrische dienstreis-auto’s. Ruim een kwart wil komend jaar de leasefietsregeling benutten om fietsen naar het werk voor medewerkers aantrekkelijk te maken. Vergaderen voor 10:00 uur of na 15:00 uur zijn niet gewenst, omdat er dan in de spits gereisd moet worden.

Hybride werken

Er is een SER-commissie gestart om met een advies en aanbevelingen te komen over het hybride werken. Daarmee wordt er deels thuis en deel op kantoor gewerkt en zijn er voorzieningen nodig om op kantoor te kunnen overleggen, terwijl collega’s inloggen om vanuit huis aan de vergadering deel te nemen.

De ondernemingsraad kan alvast aan de slag om zelf na te denken hoe er binnen de onderneming hybride gewerkt kan worden. Denk aan voorwaarden als een thuiswerkregeling, de aanpassing RI&E die daarvoor nodig is, de reiskostenregeling en de thuiswerkvergoeding. Al die regelingen zijn nodig om hybride te kunnen werken.