Voldoet de BHV-organisatie nog wel?

Nu werknemers weer op kantoor kunnen werken moet de BHV-organisatie mogelijk worden aangepast. Zo moet erin voorzien worden dat er altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn om op ieder moment te kunnen ingrijpen. De ondernemingsraad kan actief meedoen in het herzien van de BHV-organisatie. Per slot van rekening moet de OR aan het eind ervan instemmen met het resultaat.

Veel kantoren zijn aangepast aan het op 1,5 meter van elkaar kunnen werken. Daardoor passen er minder mensen in de ruimte en werken er collega’s thuis of elders. Ook als een definitieve thuiswerk- of hybrideregeling wordt ingevoerd moet naar de BHV-organisatie gekeken worden. Een van de voorwaarden is dat er altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn om (eerste) hulp te verlenen. Doordat mensen óók thuiswerken kan dat mogelijk niet gegarandeerd worden. In dat geval moeten er meer mensen tot BHV-er worden opgeleid om waarborg te hebben voor de aanwezigheid van voldoende BHV-ers.

Oefenen

In sommige gevallen zijn werknemers al meer dan 15 maanden niet meer op kantoor geweest. Daarnaast is de kantoorindeling gewijzigd door 1,5 meter-voorwaarde. Het is dan ook aan te raden om ontruimingsoefeningen in te plannen, bij voorkeur op verschillende dagen. Op die manier krijgen alle werknemers te maken met een ontruiming en niet alleen de mensen die toevallig op die dag en op dat moment in het gebouw aan het werk zijn.

Instemmingsrecht

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de BHV-organisatie. Ook als die gewijzigd wordt. De wijziging is ook een goed moment om eens kritisch te kijken naar de opleiding van de BHV-ers, de ontruimingsplannen en de reanimatie-afspraken. Nu wordt nog geadviseerd om – i.v.m. een mogelijke covid-besmetting – geen mond-op-mondbeademing toe te passen.
De OR doet er goed aan om actief mee te doen aan de herziening van de BHV-afspraken. Op die manier is er invloed mogelijk en zal de instemmingsprocedure snel kunnen verlopen.


  • Meer lezen over de BHV-organisatie? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de BHV-organisatie? Stuur een e-mail