De naam ‘Arbeidsinspectie’ keert terug

Nog altijd wordt de naam Arbeidsinspectie gebruikt in plaats van Inspectie SZW. Vanaf 1-1-2022 heet de inspectie ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en kan de oude naam weer gebruikt worden om deze dienst aan te duiden in plaats van ‘Inspectie SZW’.

Nieuwe Europese toezichthouder

De European Labour Authority (ELA) wordt en is de Europese toezichthouder op het gebied de arbeid.
Voor Nederland wordt de officiële nieuwe naam ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’ (NLA). Door de naamgeving wordt de nationale toezichthouder onderdeel van de Europese toezichthouder.

Arbeidsinspectie werd nog steeds gebruikt

Vooral in de spraak is ‘Arbeidsinspectie’ altijd in gebruik gebleven, ook al was die naam vervangen door ‘Inspectie SZW’. Nu ‘Arbeidsinspectie’ weer terugkeert in de officiële naam staat niets een voortzetting van de oude term in de weg.

Verbinding OR en Arbeidsinspectie

De ondernemingsraad heeft in verschillende situaties met de Arbeidsinspectie (AI) te maken. Dat is het geval als de Ai onderzoek doet na een arbeidsongeval. De OR heeft recht op de rapportage daarover. De ondernemingsraad kan bij de AI een klacht indienen als de arbeidsomstandigheden niet op orde zijn en andere acties van de raad naar de ondernemer geen doel hebben getroffen. De AI moet de klacht van OR of een individueel personeelslid – anoniem – onderzoeken. Alles wat aan boetes, eisen e.d. aan de werkgever wordt opgelegd is ook voor de OR om kennis van te nemen. Daarnaast heeft de OR het recht om de inspecteur bij zijn inspectie te vergezellen en kan de raad on der vier ogen met de inspecteur spreken.