Wederindiensttredingsvoorwaarde niet nagekomen

Als een werkgever een werknemer om bedrijfseconomische redenen heeft ontslagen, dan moet hij zijn voormalige werknemer aanbieden om die werkzaamheden onder de gebruikelijke voorwaarden te hervatten als hij binnen 26 weken na ontslag iemand wil aannemen om het oude werk van deze werknemer te doen. Dat is de wederindiensttredingsvoorwaarde die op grond van de Burgerlijk Wetboek (BW) in dit geval van toepassing is.

Casus helikopterpiloot

Een helikopterpiloot heeft via het UWV om bedrijfseconomische redenen ontslag gekregen. Maar als zijn oude werkgever zijn oude werk wil laten doen door anderen komt hij in verweer en doet een beroep op de wederindiensttredingsvoorwaarde uit het BW.
De rechter onderzoekt vooral of er sprake is van dezelfde uitwisselbare werkzaamheden die aan anderen zijn opgedragen, maar voorheen door de ontslagen piloot werden uitgevoerd.
Er wordt geoordeeld dat er inderdaad werkzaamheden door derden zijn uitgevoerd die voorheen tot de taken van de piloot behoorden. De werkgever had dan ook de oud-werknemer opnieuw in dienst moeten nemen tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden in plaats van anderen te vragen deze werkzaamheden uit te voeren. De piloot krijgt gelijk en heeft recht op loondoorbetaling en opnieuw een arbeidsovereenkomst.

Wederindiensttredingsvoorwaarde als onderdeel van het sociaal plan

In een sociaal plan worden bij ontslag om bedrijfseconomische reden de maatregelen beschreven om de gevolgen van het personeel bij boventalligheid en ontslag op te vangen. Het is verstandig om daar ook de wederindiensttredingsvoorwaarde in op te nemen, hoewel het hier gewoon een wettelijk recht betreft.
Door het op te nemen in het sociaal plan wordt het in ieder geval benoemt en kan kritisch gevolgd worden of er een recht op wederindiensttredingsvoorwaarde als de werkzaamheden alsnog uitgevoerd moeten blijven worden. Ondernemingsraden doen er goed aan daar met de bonden afspraken over te maken, of dat zelf te doen als de OR aan zet is om zelf een sociaal plan af te spreken. Daarnaast moet de raad zich goed laten informeren over de praktijk na het vertrek van de collega, want als het werk blijft, dan moet de baan opnieuw aan de ontslagen werknemer worden aangeboden.


  • Meer lezen over de wederindiensttredingsvoorwaarde? Klik hier
  • Zelf de uitspraak van de rechtbank lezen over de helikopterpiloot? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de wederindiensttredingsvoorwaarde in het sociaal plan? Stuur een mail