Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Is het een vrijwillig ingestelde OR?

7 november 2018

Door de ondernemingsraad wordt aan de kantonrechter gevraagd om de ondernemer de verplichten de ondernemingsraad in stand te houden. De OR had in 2016 al een verschil van mening met de ondernemer over het in stand houden van de vrijwillig ingestelde ondernemingsraad. En nu is er opnieuw een geschil, waarin de ondernemer geen OR meer…

Lees verder

Werkstress voorkomen door onbereikbaarheid

7 november 2018

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark dienen werkgevers en werknemers – bijvoorbeeld de ondernemingsraad – doorlopend met elkaar in gesprek te zijn om werkstress te voorkomen. Ze gaf antwoorden op Kamervragen over techstress en het recht van werknemers op onbereikbaarheid.

Lees verder

Werknemers moeten bedrijfsgeheimen onder de pet houden

7 november 2018

Op 17 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) van kracht geworden. De wet is een aanpassing aan de Europese richtlijn op dit gebied en geeft veel meer duidelijkheid wat nu precies onder een bedrijfsgeheim verstaan moet worden. En dat werknemers duidelijk gemaakt moet worden wat precies geheim gehouden moet worden.

Lees verder

SER onderzoekt aanpassing voorbeeldreglement

7 november 2018

Onlangs heeft het Gerechtshof in Den Haag in een uitspraak commentaar geleverd op het voorbeeldreglement van de SER. Dat is – naast de invoering van de AVG – aanleiding voor de SER om te onderzoeken of het reglement gewijzigd moet worden. Het voorbeeldreglement wordt vaak benut voor het opstellen van het (voorlopig) OR-reglement.

Lees verder

Participatiewet wordt aangepast

7 november 2018

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een motie die het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven laat vervallen voor het scheppen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Op die manier maakt het voor naleving van de wet niet meer uit of de baan voor de overheid of het bedrijfsleven gecreëerd wordt.

Lees verder

Flink hogere billijke vergoedingen

7 november 2018

Onderzoekers van de Erasmus School of Law hebben vastgesteld dat vanaf de start van de Wet werk en Zekerheid (Wwz) de rechter 36% van de ontbindingsverzoeken heeft afgewezen. Daarvoor was dat gemiddeld 9 procent. De Wwz blijkt op dit vlak niet goed uit te pakken, want het was de bedoeling om de ontslagprocedures te versoepelen.…

Lees verder

Professioneel eigenaarschap in de ondernemingsraad

7 november 2018

In veel organisaties wordt toegewerkt naar zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid door teams. Medewerkers worden daar – in teamverband – zelf verantwoordelijk voor behaalde resultaten en de wijze waarop die behaald worden. In zo’n geval kan de OR zelf niet achterblijven.

Lees verder

OR kan prima over arbeidsvoorwaarden onderhandelen

7 november 2018

Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een ondernemingsraad best zelf onderhandelen met de bestuurder over een arbeidsvoorwaardenregeling (avr). Ondanks het gegeven dat de OR in een hiërarchische positie ten opzichte van de ondernemer staat en daarvan afhankelijk is. De aanleiding voor het stellen van vragen waren de afgesloten avr’s voor Jumbo, Action…

Lees verder

Oproep aan voorzitters en secretarissen

3 oktober 2018

Afgelopen 24 en 25 september 2018 hebben Wim van Santbrink van MZLeeuw en Ger Janssen van Bureau Kalden een tweedaagse cursus voor voorzitters en secretarissen uitgevoerd. De deelnemers waren dermate enthousiast dat voor september 2019 alvast een vervolgcursus in optie is genomen. Met dezelfde deelnemersgroep, dus die cursus zit al volgeboekt!. Eendaagse cursus voor voorzitters…

Lees verder

Tweede Kamer stemt voor zes weken geboorteverlof

3 oktober 2018

Partners van moeders krijgen vanaf 1 januari 2019 recht op vijf dagen geboorteverlof. De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG). Daarnaast is er per 1 juli 2020 de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof opnemen van nog eens vijf weken. Voordat het zover is moet het voorstel nog wel door…

Lees verder

Blijfbonus voor behoud van schaars personeel

3 oktober 2018

Zo hier en daar, maar vooral in de zorgsector, wordt het steeds moeilijker om voldoende personeel in dienst te hebben en te houden. Werkgevers bieden soms een premie als werknemers toezeggen voor langere tijd bij de organisatie werkzaam te zijn. Misschien lost dat wat op, maar er kleven ook risico’s aan.

Lees verder

Rechter beoordeelt besluit ondernemer nauwelijks

3 oktober 2018

Als de ondernemingsraad van Holland Casino een geschil bij de Ondernemingskamer (OK) over het overhevelen van het hele vermogen van de Stichting Holland Casino naar een nieuwe NV verliest, stapt de OR naar de Hoge Raad. Die kijkt vooral naar de gevolgde procedure en nauwelijks naar de inhoud.

Lees verder