Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Burn-out is officieel een ziekte

5 juni 2019

Door toevoeging aan een catalogus met 55.000 ziekten – compleet met symptomen en oorzaken van letsel – is burn-out nu een officiële ziekte geworden. De lidstaten van de World Health Organization (WHO) hebben daartoe besloten.

Lees verder

Sabbatical nemen en toch OR-lid blijven

5 juni 2019

Alleen mensen die werkzaam zijn in de onderneming kunnen na verkiezingen OR-lid zijn, en zodra de arbeidsovereenkomst door ontslag of pensioen stopt zijn ze geen OR-lid meer. Maar hoe zit dat als een OR-lid een sabbatical van een jaar neemt en er dus een jaar niet is?

Lees verder

Transitievergoeding gaat veranderen

5 juni 2019

Met de beoogde invoering van de WAB op 1-1-2020 gaat de berekening en hoogte van de transitievergoeding bij ontslag veranderen. In veel gevallen wordt die vergoeding ook gebruikt bij een afspreken van een vaststellingsovereenkomst en maakt het soms nogal wat uit of die overeenkomst nog in 2019 of in 2020 wordt afgesloten.

Lees verder

Nieuwe arbeidswet WAB aangenomen door Eerste Kamer

5 juni 2019

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) is aangenomen door de Eerste Kamer. Gemikt wordt op invoering per 1-1-2020. Tot die tijd zal er nog wel wat aan de wet gesleuteld worden, onder andere om de toename van schijnzelfstandigheid voor ZZP’ers tegen te gaan. Wat gaat er veranderen?

Lees verder

Sterkere positie werknemers en OR bij doorstart onderneming

5 juni 2019

Een wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moet er voor zorgen dat alle werknemers van een failliete onderneming na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen bij de nieuwe eigenaar. Daarmee wordt de positie van het personeel bij een pre-pack beter geregeld. Ook de bevoegdheden…

Lees verder

Persoonsgegevens naar de vakbond sturen. Mag dat?

5 juni 2019

In alle draaiboeken (van voor 25 mei 2018) voor het organiseren van OR-verkiezingen is te vinden dat de bonden de mogelijkheid hebben om aan de werkgever persoonsgegevens te vragen als er in de onderneming OR-verkiezingen gehouden worden. Maar inmiddels is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn daardoor op het delen van persoonsgegeven…

Lees verder

OR in actie tegen seksuele intimidatie op de werkvloer

5 juni 2019

Elke ondernemingsraad heeft – bij wet – de taak om ongelijke behandeling tegen te gaan. Daaronder valt natuurlijk ook ongewenst gedrag van collega’s of cliënten – in de vorm van seksuele intimidatie. Check eens grondig of het beleid van de organisatie op dit gebied wel op orde is.

Lees verder

Welk arbeidsrecht geldt bij een buitenlandse werkgever?

5 juni 2019

Als werknemers in dienst zijn bij een buitenlandse werkgever, vallen ze dan onder dat buitenlandse recht of onder Nederlands recht? De Nederlandse kantonrechter wist het antwoord op deze vraag en heeft de werkgever tot het betalen van tonnen aan vergoedingen veroordeeld.

Lees verder

Adviesrecht OR kost 147.000 euro

5 juni 2019

Het recht op informatie is voor elke ondernemingsraad van groot belang. Zonder het ‘mee weten’ valt er niet ‘mee te praten’ laat staan ‘mee te beslissen’. De ondernemingsraad van de gemeente Almelo wilde meer informatie om te kunnen adviseren. Die informatie is er – via een procedure bij de Ondernemingskamer (OK) – uiteindelijk gekomen, maar…

Lees verder

In 2019 in beroep tegen een besluit uit 2017. Kan dat?

1 mei 2019

Als een besluit uit 2017 niet volgens afspraken wordt uitgevoerd stapt een OR in 2019 naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam. Die doet een heldere uitspraak in dit geding.

Lees verder

Medezeggenschap vanuit de bedoeling

1 mei 2019

De ideeën van auteur Wouter Hart over de verdraaide organisatie hebben bij veel professionals en organisaties nieuwe inzichten opgeleverd. Een professional die – niet vanuit de systeemwereld – maar vanuit de bedoeling werkt zal onverdeelde aandacht hebben voor de cliënt en zich daarbij gesteund weten door wat er aan wetten en regels daarvoor is bepaald.…

Lees verder

Landelijke code tegen ongewenste omgangsvormen komt er niet

1 mei 2019

Wel handvatten voor werkgevers hoe ze een gedragscode kunnen ontwikkelen om ongewenste omgangsvormen te bestrijden, maar geen landelijke code die voor alle bedrijven en organisaties zou moeten gelden. Dát is de mening van Staatssecretaris Van Ark van SZW in een kamerbrief over ongewenst omgangsvormen. Ze ziet onvoldoende aanleiding en draagvlak voor zo’n landelijk geldende code.…

Lees verder