Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 13 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

   

   

   

  Fusiegedragsregels niet nageleefd

  4 juli 2018

  In 2017 zijn er 588 fusies gemeld bij de Sociaal Economische Raad (SER). Dat is het hoogste aantal sinds 10 jaar en een stijging van 12,5 procent ten opzichte van 2016. In de SER Fusiegedragsregels zijn de voorwaarden o.a. voor het melden van een fusie vastgelegd. In niet alle gevallen worden die gedragsregels zorgvuldig nageleefd.…

  Lees verder

  Kwart beroepsbevolking flext

  4 juli 2018

  Maar liefst een kwart van de beroepsbevolking in 2017 werkte als flexkracht. Dat is een aanzienlijke hoeveelheid medewerkers die maar beperkte zekerheden over hun contract, arbeidstijden en beloning hebben. En dat heeft zo zijn gevolgen voor het inkomen, de mogelijkheid om een hypotheek voor een huis te verkrijgen, de studie te bekostigen e.d. En als…

  Lees verder

  Meer banen voor mensen met beperking

  4 juli 2018

  De werkgevers hebben meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking geboden dan oorspronkelijk de afspraak was. In 2017 zijn er 11.000 extra banen gecreëerd bovenop het streefaantal van 23.000 banen. En daar waar het bedrijfsleven meer doet dan is afgesproken, is laat de overheid het zelf wat afweten om de doelstelling van de Participatiewet te…

  Lees verder

  OR & strategische personeelsplanning

  4 juli 2018

  Het zijn van die onderwerpen die geen directe deadline hebben, maar die – vroeg of laat – van grote invloed zijn op de ontwikkelingen in het bedrijf of organisatie. De strategisch personeelsplanning is zo’n onderwerp. Maar nu de werkgelegenheid toeneemt, vakmensen steeds schaarser worden en er zo hier en daar grote groepen van het personeel…

  Lees verder

  Deeltijdpensioen om duurzaam inzetbaar te blijven

  4 juli 2018

  Mensen werken steeds langer door. Dat komt niet alleen door het verhogen van de AOW-leeftijd, maar ook omdat er mogelijkheden zijn om in aanloop naar het pensioen wat minder te gaan werken. In tal van organisaties en branches is het generatiepact ingevoerd, waardoor het mogelijk wordt om als 60-plusser met inlevering van wat salaris –…

  Lees verder

  Vaststellingsovereenkomst wordt veel gebruikt

  4 juli 2018

  In maar liefst 70 procent van vrijwillig of gedwongen vertrek uit bedrijf of organisatie wordt middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigd. Deze vorm die het wederzijds goedvinden van de beëindiging als basis heeft vormt één van de drie mogelijkheden om ontslagen te worden of ontslag te nemen. Drie routes Feitelijk zijn er – sinds de…

  Lees verder

  AVG heeft invloed op kandidaten van vakbonden bij OR-verkiezingen

  4 juli 2018

  De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft gevolgen voor de manier waarop vakbonden hun leden kandidaat kunnen stellen voor OR-verkiezingen in de onderneming. Voor 25 mei was het mogelijk om met een speciale ontheffing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de bonden de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen te sturen.…

  Lees verder

  Verplicht overleg over beloningsverhoudingen in de WOR

  4 juli 2018

  Het wachten is op de handtekening van de Koning en de publicatie in de Staatsblad, maar dat is dan ook het laatste dat nodig is om de wijziging in de WOR door te voeren. Op 12 juni 2018 is de Eerste Kamer – bij hamerslag – akkoord gegaan met het wijzigen van het overlegrecht in…

  Lees verder

  Wijziging WOR voor verplicht gesprek over topbeloningen

  6 juni 2018

  Het wetsvoorstel om de WOR zodanig te wijzigen dat er jaarlijks – in ondernemingen met meer dan 100 werknemers – verplicht door OR en bestuurder gesproken moet worden over de (top)beloningen en beloningsverschillen ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is in januari al door de Tweede Kamer aangenomen. 

  Lees verder

  Arbeidsvoorwaardenregeling in plaats van cao

  6 juni 2018

  Bij supermarktondernemer Jumbo heeft het personeel gekozen voor een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) in plaats van een cao. De avr is door de werkgever met de ondernemingsraad afgesloten; daardoor zijn de bonden buiten het overleg en de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden gehouden. Hoewel het vaker voorkomt, o.a. bij Action en Gall & Gall, is het bijzonder, want…

  Lees verder

  Zetelverdeling moet een goede toepassing van de wet bevorderen

  2 mei 2018

  Als acht ondernemers een groepsondernemingsraad (GOR) willen instellen blijkt één van de ondernemingsraden het niet eens met de zetelverdeling. Uiteindelijk start die een procedure bij de kantonrechter omdat hij een evenredige verdeling van de zetels wil over de betrokken bedrijven, waarbij rekening gehouden wordt met het aantal in de onderneming werkzame personen.

  Lees verder

  Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

  2 mei 2018

  De critici van de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zullen zeker beweren dat ze al die tijd gelijk hebben gehad. Het wetsvoorstel ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)’ van minister Wouter Koolmees beoogt onvolkomenheden uit de WWZ te repareren en andere wijzigingen door te voeren. Wat zijn de belangrijkste punten uit dit voorstel?

  Lees verder