Als er een kind wordt geboren

Sinds 2 augustus 2022 is het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Werknemers krijgen dan na de geboorte van een kind recht op ouderschapsverlof met uitkering van UWV. Daarnaast bestaan er al andere vormen van verlof voor moeders en partners.

Moeders

Werkneemsters hebben rondom de bevalling recht op:

  • Voorafgaand aan de bevalling: minimaal 4 en maximaal 6 weken zwangerschapsverlof (en minimaal acht en maximaal tien weken bij een meerling). De werkgever betaald het loon gewoon door, bijna altijd is dat de volle 100 procent van het salaris. De werkgever kan via het UWV een uitkering aanvragen om het loon (deels) te compenseren.
  • Na de bevalling is er 10 weken bevallingsverlof. Rondom een bevalling is er dus minimaal 16 (6+10) weken verlof. De dagen die de moeder minder opneemt dan de maximale zes weken zwangerschapsverlof, mogen opgeteld worden bij het bevallingsverlof. De hoogte van de uitkering is gelijk aan die van het zwangerschapsverlof.
  • Ouderschapsverlof: beide partners hebben recht op 26 maal de arbeidsduur per week ouderschapsverlof, waarvan 9 weken deels via een uitkering van het UWV betaald. Voorwaarde is dat het kind bij de werknemer woont én nog geen 8 jaar is. Aan de UWV-uitkering zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. De 9 weken via de uitkering moet vallen in het eerste levensjaar van het kind. De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het dagloon, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon.

Partners

Werknemers van wie de partner bevalt hebben recht op de volgende regelingen:

  • 1 dag calamiteitenverlof: bij de bevalling heeft de partner recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Het verlof wordt gebruikt op de dag van de bevalling. De werkgever betaalt tijdens het verlof het volledige loon door.
  • 1 week geboorteverlof

Na de bevalling heeft de partner recht op doorbetaald geboorteverlof van maximaal één keer de afgesproken arbeidsduur per week.

  • 5 weken aanvullend geboorteverlof: dit verlof is in één keer of verspreid op te nemen. Voorwaarde is dat de werknemer het aanvullend geboorteverlof binnen zes maanden na de geboorte opneemt. UWV betaalt tijdens het verlof een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon. Wel kan in de cao zijn afgesproken dat de werkgever de uitkering tot 100 procent van het salaris aanvult.
  • 26 weken ouderschapsverlof, waarvan 9 weken deels betaald. Als 2 ouders in loondienst werken, hebben beide ouders recht op het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.


  • Meer lezen over het betaald ouderschapsverlof? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de geboorteverlofregelingen? Stuur een e-mail