Premiekorting bij collectieve zorgverzekering geschrapt

Per 1-1-2023 is het niet langer mogelijk om aan werknemers een premiekorting op een collectieve zorgverzekering aan te bieden. Voor de werknemers die daar nu gebruik van maken gaat daarom de premie omhoog.

Van 5 naar 0 procent

Voor 2020 bedroeg de premiekorting maximaal 10 procent. Daarna was dit 5 procent. Per 1-1-2023 wordt dat 0 procent en vervalt daarmee de collectieve premiekorting. Deelname door een werknemer was vrijwillig, maar was dan wel verplicht zich bij de zorgverzekering via de werkgever te verzekeren. Uit onderzoek bleek dat er bij de meeste collectiviteiten geen afspraken waren gemaakt die een korting op de zorgpremie rechtvaardigden. Het idee achter de korting was dat specifieke (zorg)inhoudelijke afspraken voor een groep verzekerden (bijvoorbeeld op het gebied van preventie) de kosten kunnen drukken en dat de verzekeraar de besparing via een premiekorting kan teruggeven.
In de praktijk is daar geen sprake van en bleek de korting vooral een garantie voor vaste klanten van de zorgverzekeraar. Soms betaalde de werkgever de jaarpremie van de medewerkers in één keer, zodat er een betalingskorting daarvoor aan de werknemers kon worden gegeven in de vorm van een collectiviteitskorting. Er is geen overgangsregeling. Er is berekend dat werknemers die er nu gebruik van maken zo’n € 80 per jaar meer premie gaan betalen.

Korting aanvullende verzekering

Het blijft desondanks wel mogelijk om een collectieve zorgverzekering af te spreken, maar daarbij moeten dan echt zorginhoudelijke afspraken worden gemaakt over verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid. Een collectiviteitskorting op een aanvullende verzekering blijft ook mogelijk.

De korting voor de werkgever doorgeven aan de werknemer

De zorgverzekeraar mag nog wel met de werkgever overeenkomen dat hij een financieel voordeel verstrekt aan de collectiviteit als werknemers zich bij hem verzekeren. Maar… dit voordeel mag niet rechtstreeks aan de werknemers worden doorgegeven voor een lagere premie. De werkgever kan op zijn beurt die korting wel aan zijn werknemers doorgeven. De korting zal w.s. als belastbaar loon worden gezien, en moet er dus inkomstenbelasting over betaald worden.

Rol van de OR

Overleg met de bestuurder dat het personeel tijdig wordt geïnformeerd over het vervallen van de collectiviteitskorting. Op die manier hebben ze de tijd om een alternatief te zoeken. Bespreek ook de mogelijkheden om alsnog te profiteren van korting, maar dan een die door de werkgever wordt verstrekt.


  • Als OR aan de slag met de collectiviteitskorting voor de ziektekostenverzekering? Stuur een e-mail