Corona en het arbeidsrecht

Nog steeds is het coronavirus actief en worden mensen daarmee besmet. Inmiddels hebben ook de kantonrechters te maken met arbeidsrechtelijke geschillen die met het virus verband houden. Wat valt er te leren van deze casussen?

‘Bent u gevaccineerd?’

Het is niet toegestaan om tijdens een sollicitatiegesprek vragen te stellen over het al dan niet gevaccineerd zijn. In zo’n geval wordt feitelijk een medische vraag gesteld en het is een werkgever niet toegestaan om dergelijke vragen te stellen. De vraag ‘wat mankeer je?’ mag bij een ziekmelding niet gesteld worden. Die vraag is voorbehouden aan de bedrijfsarts.
Aan KLM kandidaat-piloten werd bij hun sollicitatie wel gevraagd naar hun vaccinatiestatus. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) stapte naar de kortgedingrechter. De vereniging vond dat KLM handelt in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet medische keuringen, daarmee een verboden onderscheid maakt op basis van vaccinatiestatus en een ongrondwettelijke vaccinatieplicht oplegt. De kantonrechter onderkende het legitieme doel van de KLM, maar vond dat de vaccinatieplicht de belangen van de kandidaat-piloten oversteeg. Een pcr-test had ook volstaan, dus werd de VNV in het gelijk gesteld.
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier

Weigeren mondkapje

Een werkgever vraagt bij de kantonrechter ontslag aan voor een werknemer (zorgassistent) die weigert om op haar werk een mondkapje te dragen. Het beleid van de werkgever volgt de richtlijnen van het RIVM en bevat een mondkapjesinstructie. De werknemer claimt fysieke en geestelijke klachten door het dragen van een mondkapje. Als de werkgever een officiële waarschuwing aan de werknemer geeft, meldt die zich ziek. Na de riedel bedrijfsarts, deskundigenoordeel van UWV, loonstop en een second opinion van een andere bedrijfsarts, dient de werkgever een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter.
Volgens de kantonrechter is de instructie van de werkgever om een mondkapje te dragen redelijk. Het ligt in het belang van de werkgever om de kwatsbare gezondheid van ouderen te beschermen. Daarmee wegen die belangen zwaarder dan het individuele belang van de werknemer. De werknemer krijgt ontslag én heeft – door haar weigering om en mondkapje te dragen – geen recht op een transitievergoeding.
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier

Ook met ‘corona’ kan je skiën

Als een medewerker als skiënd op social media wordt aangetroffen, terwijl hij bij zijn werkgever gemeld heeft dat hij niet kan komen werken i.v.m. corona, dan volgt er ontslag op staande voet. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer liegt over de reden van zijn afwezigheid en ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder een transitievergoeding toe te kennen.
Zelf de uitsprak lezen? Klik hier

Samengevat

Werknemers zijn goed beschermd als het om hun privacy en bijzondere persoonskenmerken (zoals hun gezondheid) gaat. Daarnaast hebben ze zich als goed werknemer te gedragen. Dat geldt voor het opvolgen van de instructies die de werkgever geeft (dragen van een mondkapje) als het naleven van de regels omtrent ziekmelden e.d.