Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Beschikbaarheidsdienst tijdens pauze is arbeidstijd

6 oktober 2021

Het komt vooral in de zorg vaak voor: tijdens de pauze gaat de bel van een bewoner en patiënt en moet het broodje worden weggelegd om op die oproep te reageren en naar de beller toe te gaan.Als we de uitspraak van het Europees Hof volgen, dan is zo’n pauze met bereikbaarheid geen pauzetijd, maar…

Lees verder

Alleen met goede reden hoofddoek op werk verbieden

1 september 2021

Om voor cliënten neutraal over te komen mag een werkgever op grond van interne regels een werknemer verbieden religieuze uitingsvormen te dragen, zoals een hoofddoek of een religieus kruisje. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld in een zaak die door twee Duitse werkneemsters was aangespannen. Aan het verbieden van religieuze uitingsvormen zijn een aantal…

Lees verder

Banenafspraak is in 2020 net niet gehaald

1 september 2021

Het is de eerste keer sinds de start van de banenafspraak in 2015 dat de gezamenlijke doelstelling van werkgevers en overheid om voor 1-1-2026 125.000 banen te creëren niet is gehaald. Opnieuw blijft vooral de overheid achter bij het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook de ondernemingsraad heeft een wettelijke taak op…

Lees verder

Seksuele intimidatie op het werk wordt weinig gemeld

7 juli 2021

Een minderheid van de slachtoffers van seksuele intimidatie op het werk maakt melding van deze ervaring. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek. Maar… als er wél een melding wordt gedaan, dan levert die melding, volgens het merendeel van de ondervraagden, het gewenste resultaat op. Maar zowel werkgevers als werknemers…

Lees verder

Eerder stoppen met werken door de RVU

2 juni 2021

Allerlei regelingen die het eerder stoppen met werken mogelijk maakten zijn in de loop van de jaren gesneuveld door de fiscale boete die wordt opgelegd als daar gebruik van wordt gemaakt. Het Pensioenakkoord heeft daar wat verandering in aangebracht, onder andere door de regeling vervroegde uittreding (RVU). Wat kan de OR met deze mogelijkheid?

Lees verder

Negen weken ouderschapsverlof doorbetaald vanaf augustus 2022

2 juni 2021

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel om ouderschapsverlof gedeeltelijk door te betalen. Ingangsdatum: 2 augustus 2022. De kans dat ouders daar gebruik van gaan maken neemt ongetwijfeld toe.

Lees verder

Spioneren bij thuiswerkers

5 mei 2021

Zo’n 13 procent van de thuiswerkers wordt door de werkgever gecontroleerd of ze wel aan het werk zijn. Dat doen ze door de thuiswerker te bellen, maar ook door software die periodiek controleert of de thuiswerker wel aanwezig is. Soms worden de toetsenbordaanslagen en muisklikken digitaal bijgehouden. Er ligt een taak voor de ondernemingsraad als…

Lees verder

Thuis werken we harder dan op kantoor

5 mei 2021

Werknemers zijn thuis productiever dan op kantoor. Onderzoek onder 40.000 kantoorwerkers laat zien dat een goede werk-privébalans en de tevredenheid over thuiswerken een aanwijsbare positieve invloed te hebben op de productiviteit van thuiswerkers. Wat kan de OR met deze inzichten?

Lees verder

Van-werk-naar-werk via ‘De Vakbeweging’

5 mei 2021

Het zal je maar gebeuren! Voor het eerst (dreigend) werkloos door de coronacrisis en hoe kom je dan van werk-naar-werk? De vakbonden FNV en CNV bieden begeleiding van ‘De Vakbeweging’, een initiatief om werknemers te helpen om nieuw werk te vinden. Het betekent een extra mogelijkheid om personele gevolgen op te vangen. Daar kan de…

Lees verder