Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het werk

1 maart 2022

De recente onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in allerlei branches en sectoren maken het meer dan noodzakelijk om dergelijk gedrag aan te pakken. TNO heeft in al 2020 in opdracht van het ministerie van SZW de Wegwijzer Seksuele intimidatie ontwikkeld. Het helpt organisaties om seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk aan te pakken en te…

Lees verder

Klachtafhandeling seksuele intimidatie

1 maart 2022

De drempel om over seksuele intimidatie te klagen ligt hoog. Maar als er dan geklaagd wordt, dan is het van belang om de klacht en de klager zo goed mogelijk te behandelen. De vertrouwenspersoon en de klachtencommissie spelen daarbij een belangrijke rol, en de ondernemingsraad heeft mogelijkheden om klachtenregeling te verbeteren.

Lees verder

Bewegen tijdens het werk is ook werk

2 februari 2022

We zitten te veel! Op een werkdag zit een gemiddelde werknemer 10,3 uur, en beweegt daarmee te weinig. Onderzoekster en industrieel ontwerper Ida Damen promoveerde op haar onderzoek over bewegen op het werk. Ze kwam daarbij de nodige vooringenomenheden tegen.

Lees verder

Arbeidsovereenkomst OR-lid ontbonden

5 januari 2022

Elk OR-lid is beschermd tegen ontslag en overige benadeling. Toch lukt het een werkgever om met toestemming van de kantonrechter zijn een OR-lid en oud-OR-voorzitter te mogen ontslaan. Hoe is dat gegaan?

Lees verder

Betere bescherming voor Klokkenluiders

1 december 2021

Klokkenluiders krijgen een betere bescherming in verband met hun melding van een maatschappelijke misstand. Die bescherming zal vooral merkbaar zijn bij de kantonrechter als een werkgever van deze werknemer af wil.

Lees verder

Nieuwe wettelijke regels voor studiekostenbeding en nevenwerkbeding

1 december 2021

Door de invoering van een Europese richtlijn worden in de loop van 2022 nieuwe regels van kracht voor het studiekosten beding en nevenwerkzaamhedenbeding. Ook krijgen werknemers jaarlijks de kans om een verzoek in te dienen voor  hun ‘voorspelbare arbeidsvoorwaarden’. Voor de ondernemingsraad kan de invoering een instemmingsverzoek van de bestuurder nodig zijn om de nieuwe…

Lees verder

Aan het werk voor inclusief diversiteitsbeleid

3 november 2021

Het thema inclusief diversiteitsbeleid is ‘hot’, maar zou wat de Wet op de ondernemingsraden betreft al heel lang tot de zorg van de OR behoren. Artikel 28 van de WOR vraagt immers aan elke ondernemingsraad om de inschakeling van gehandicapten en minderheden te bevorderen. Maar hoe kan de raad daar in de praktijk mee aan…

Lees verder

Les van de buschauffeur

3 november 2021

Halverwege de reis van Groningen naar Haulerwijk zat de dienst van de buschauffeur erop en stapte een verse chauffeur met een blij gemoed de bus in. ‘Goedemiddag’ was zijn welkomsttekst voor de passagiers. Er kwam maar een lauw antwoord uit de bus. Daarop stapte de chauffeur direct de bus weer uit onder het uitroepen van…

Lees verder

Plakbandtaal

3 november 2021

In het Nederlands kennen we het gezegde dat iets met elastiek en plakband aan elkaar hangt. Organisaties hangen volgens mij ook met plakband aan elkaar. Dat plakband is de zogenaamde managementtaal. Van hoog tot laag gaat het over doelen, ambities, plannen, sturen, borgen, ordenen, organiseren, leiden, visies, missies, monitoren, controleren en bijsturen.

Lees verder