Nieuwsbrief Medezeggenschap

Welkom bij de Nieuwsbrief Medezeggenschap

Al 12 jaar zorgt de Nieuwsbrief Medezeggenschap op de 1e woensdag van de de maand voor een actueel overzicht van het laatste nieuws op het gebied van de medezeggenschap, organisatiebeleid, wetgeving, jurisprudentie, arbeidsomstandigheden e.d.

Kortom: een nieuwsbrief over alles wat een medezeggenschapper zou moeten weten om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke besluiten die voor onderneming en personeel genomen worden.
Neem een gratis abonnement!

De Nieuwsbrief Medezeggenschap is een initiatief van Bureau Kalden


Aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief Medezeggenschap

Een abonnement op de Nieuwsbrief Medezeggenschap is gratis. Als u zich aanmeldt, dan gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

 

 

 

Een strijdbaar sociaal en rechtvaardig 2019 toegewenst?

9 januari 2019

En nieuwjaarsgroet van onze zeer gewaardeerde collega Wim van Santbrink. Wij mochten de tekst uit de bijbehorende blog opnemen in de Nieuwsbrief Medezeggenschap. Wij delen deze nieuwsjaarsgroet met hem en we hopen dat je de moeite neemt onderstaande tekst door te nemen.

Lees verder

Wet vergoeding van affectieschade ingevoerd

9 januari 2019

Met de invoering van de Wet vergoeding van affectieschade kunnen naasten van een slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval smartengeld eisen van de veroorzaker van het ongeval. In veel gevallen zal dat de werkgever zijn.

Lees verder

Nieuwe Arbodienst voor vrouwen

9 januari 2019

Arbodienstverlener ‘Healthy Woman’ richt zich in hun dienstverlening speciaal op vrouwen. En daar hebben ze hun onderbouwde redenen voor.

Lees verder

Update van informatie SER voor de OR

9 januari 2019

Een nieuw informatieplatform van SER en Stichting van de Arbeid bevat al hun arbo-instrumenten. Op die manier kunnen OR-leden, preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners en veiligheidsdeskundigen sneller toegang tot de instrumenten. Voorheen was die informatie nogal versnipperd en daardoor lastig te vinden. Ook de website van de SER over de medezeggenschap zelf is grondig vernieuwd.

Lees verder

Laatste jaar voor het ambtenarenrecht

9 januari 2019

Op 1-1-2020 treedt – als alles volgens plan verloopt – de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf die datum vallen ook de ambtenaren onder het gebruikelijke arbeidsrecht en vervalt (met wat uitzonderingen) het ambtenarenrecht. Een overzicht over de actuele ontwikkelingen.

Lees verder

Nieuwe wetgeving van kracht per 1-1-2019

9 januari 2019

Traditioneel is 1 januari een datum waarop nieuwe wetgeving en regels van kracht worden. Een overzicht van nieuwe wetgeving die voor ondernemingsraden van belang is.

Lees verder

Al 10.000 klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

9 januari 2019

Al zo’n 10.000 klachten zijn in het afgelopen half jaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) binnengekomen. Er wordt vooral geklaagd over het feit dat er meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de dienstverlening, maar ook als er getwijfeld wordt of hun gegevens niet bij derden terechtkomen. De ondernemingsraad heeft ook een taak bij de…

Lees verder

Voorstel: geen quotumheffing arbeidsbeperkten tot 2022

9 januari 2019

Als gevolg van de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten krijgen werkgever tot 2022 niet te maken met de toepassing van de quotumheffing. Die heffing ‘bestraft’ werkgevers die zich niet houden aan de afspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Lees verder

Onderbetaling ingeleend personeel niet toegestaan

9 januari 2019

Ingeleend personeel hoort dezelfde beloning te ontvangen voor hetzelfde werk dat door vaste krachten wordt gedaan. In een door vakbond FNV aangespannen zaak bij de kantonrechter wordt dat nog eens extra duidelijk gemaakt. Ook de ondernemingsraad heeft een taak bij het gelijk belonen van werknemers, ongeacht of ze zijn ingeleend of rechtstreeks bij de werkgever…

Lees verder

Psychosociale arbeidsbelasting en de OR

5 december 2018

De ‘zachte’ kanten van het arbo-beleid; de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bestrijkt het gebied van het welzijn van de medewerkers. Elke ondernemer dient actief beleid te voeren om de risico’s van PSA tegen te gaan. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden, inclusief de PSA-regelingen.

Lees verder

Wat is goed werkgeverschap?

5 december 2018

Zo hier en daar worden extra beloningen uitgekeerd omdat personeel zich vastlegt om ergens langer te blijven werken of krijgt zittend personeel een bonus als een nieuwe collega wordt aangebracht. Het is maar de vraag of die extra beloningen doorslaggevend zijn om bij een werkgever te blijven werken. Er zijn veel meer factoren die daar…

Lees verder

OR adviseert óók over opvang personele gevolgen

5 december 2018

De ondernemingsraad van de gemeente Maastricht heeft gelijk gekregen van de Ondernemingskamer in Amsterdam. De OR had een verschil van mening met de bestuurder over de toepassing van het adviesrecht voor een besluit over het overdragen van personeel aan het op te richten Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL). Gevolg van de uitspraak: stoppen met alle…

Lees verder