Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Eerlijk werven van personeel in een wet geregeld

7 oktober 2020

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor ondernemingen en organisaties moeten beschikken over expliciet antidiscriminatiebeleid en dan vooral gericht op de werving en selectie van personeel. De ondernemingsraad heeft daar óók een wettelijk taak in.

Lees verder

Aan de slag met gelijke beloning m/v

7 oktober 2020

Tot één van de zorgtaken voor elke ondernemingsraad hoort het bevorderen van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En die gelijke behandeling geldt niet alleen voor loopbaan- en studiemogelijkheden, maar ook voor de beloning. De Stichting van de Arbeid (StvA) heeft  met ‘Je verdiende loon’, een digitale handreiking voor gelijke beloning van mannen en…

Lees verder

Optelsom van ontslagredenen

2 september 2020

Voor de eerste keer heeft een kantonrechter het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst met een werknemer vanwege de i-grond te ontbinden toegewezen. In maart 2020 was al – in een andere zaak – een verzoek op die grond ingediend, maar toen wees de kantonrechter het verzoek af. Bij de i-grond of cumulatiegrond is…

Lees verder

Meer autonomie werknemers door thuiswerken

3 juni 2020

Bijna de helft van de werknemers die verplicht thuis zijn gaan werken ervaren meer autonomie in het werk wat ze doen. Dat is een stijging van 29% naar 49% die door de coronacrisis veroorzaakt is.

Lees verder

Alle mogelijkheden voor gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

3 juni 2020

Uit jurisprudentie wordt duidelijk dat het niet mogelijk is om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Het is van tweeën één: er is wel of er is geen arbeidsovereenkomst. Maar er zijn wel mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen door gebruik te maken van andere mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. In dit artikel…

Lees verder

Wel een lager salaris na herplaatsing, maar geen transitievergoeding

5 mei 2020

Soms wordt een werknemer na een reorganisatie in een functie met een lager salaris geplaatst. Een werknemer vond dat zij recht daarom had op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad (HR) gaf antwoord op deze vraag.

Lees verder

Thuis aan het werk

1 april 2020

Door de coronacrisis is het thuiswerken in veel organisaties in een stroomversnelling geraakt. Soms werd er door medewerkers voor een beperkt aantal dagen thuis gewerkt, maar soms was dat nog helemaal niet mogelijk. Door de maatregelen van de regering is dat nu ineens anders. Maar wat komt er voor de OR kijken bij het thuis…

Lees verder

Meer mensen met een beperking aan het werk helpen

4 maart 2020

Maar de helft van de mensen met een beperking heeft werk. Dat betekent dat de andere helft het moet doen zonder extra inkomen, samen werken met collega’s, opgeleid worden en blijven e.d. Staatssecretaris van Ark komt dan ook met een wetsvoorstel ‘Breed offensief’ om daar wat aan te doen en meer kansen op werk mogelijk…

Lees verder

Verplicht vaststellingsovereenkomst tekenen?

4 februari 2020

In zo’n 70 procent van het vertrek uit de organisatie verloopt dat via een vaststellingsovereenkomst. De andere mogelijkheden voor ontslag verlopen via het UWV of via de kantonrechter. Als een werknemer en werkgever – na het nodige gedoe – afspraken maken over een vaststellingsovereenkomst (VSO) wil de werknemer die uiteindelijk niet tekenen. En zo komt…

Lees verder