Mensen

Het zijn de mensen in de organisatie die deze maken tot wat het is. Het menselijk kapitaal is nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken, maar dan wel met oog voor hun belangen en wat er nodig is om werk en privé te kunnen combineren.

Belastingdienst maakt meer mogelijk voor vergoeden thuiswerkplek

7 april 2021

Een thuiswerkregeling met de bestuurder afspreken wordt mogelijk wat eenvoudiger nu de Belastingdienst een handje helpt om dat betaalbaar te maken. De ondernemer kan zonder nadelige fiscale gevolgen de kosten van de noodzakelijke voorzieningen om thuis te kunnen werken vergoeden.

Lees verder

Handreiking voor vervroegd uittredenregeling

3 maart 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Stichting van de Arbeid maakten een handreiking voor de uitvoering van regelingen voor vervroegd uittreden (RVU). De handreiking biedt hulp bij de tijdelijke mogelijkheid om regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s) af te spreken zonder RVU-heffing. De RVU-drempelvrijstelling kan worden toegepast vanaf het moment dat de werknemer…

Lees verder

Eerste uitwerking van het Pensioenakkoord

3 februari 2021

Op 12 januari 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ aangenomen. Het wetsvoorstel is een van de eerste onderdelen van het pensioenakkoord en maakt het mogelijk zelf keuzes te kunnen maken in het pensioenstelsel. Al eerder ging de Kamer akkoord met het wetsvoorstel dat de stijging van de AOW-leeftijd…

Lees verder

Thuiswerkvergoeding van zo’n € 2,60 per dag

6 januari 2021

Een vergoeding aan werknemers die thuiswerken komt neer op zo’n € 2,60 per dag. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 500 professionals. Soms wordt er per dag vergoed, soms ook een bedrag in één keer.

Lees verder

Gratis cursussen via NL leert door

2 december 2020

De duurzame inzetbaarheid van personeel wordt vooral bevorderd door het doorlopend blijven opleiden van werknemers. Daar werkt de overheid graag aan mee door het aanbieden van gratis cursussen voor werkenden en werkzoekenden.

Lees verder

Werkstress, óók tijdens de coronacrisis

2 december 2020

De cijfers over de werkstress in Nederland liegen er niet om. Enquêtes door TNO en het CBS laten verontrustende cijfers zien. Maar liefst 37 procent van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden op voor hun verzuim. Daarmee loont het om die werkstress en werkdruk te voorkomen. Daar kan de ondernemingsraad aan bijdragen.

Lees verder

Gratis loopbaanontwikkeladvies

4 november 2020

Iedere medewerker van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Daarmee krijgt de medewerker meer zicht op de mogelijkheden om zich – al dan niet in de eigen baan – verder te ontwikkelen. Weten wat je waard bent is voor elke werknemer van groot belang, maar speciaal…

Lees verder

Vakantie- en verlofdagen ruilen voor wat anders

4 november 2020

Soms geven cao-bepalingen de mogelijkheid om vakantie- en verlofdagen te ruilen tegen geld of fiscaalvriendelijke bestanddelen. Mr. Janita Klomp (adviseur loonheffingen) legt uit wat de mogelijkheden zijn.

Lees verder

Corona-advies overheid betekent geen recht op thuiswerken

7 oktober 2020

Geeft het advies van de overheid om vooral thuis te werken een recht om dat te mogen doen en dat dus niet op kantoor te moeten doen? Een werkneemster wilde thuis blijven werken en vroeg aan de kantonrechter om dat te mogen blijven doen.

Lees verder