Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Min-uren inhalen

7 juli 2021

Vakbond FNV stapte naar de kortgedingrechter om voor de werknemers van Wibra te procederen. Het geschil draait om het inhalen van uren die door de coronasluiting van de winkels destijds niet zijn gewerkt. De directie stelt dat de cao het mogelijk maakt om niet-gewerkte uren op een ander moment in te halen. De bond is…

Lees verder

Werkgevers en vakbonden sluiten akkoord over arbeidsmarkthervormingen

7 juli 2021

Op 2 juni 2021 hebben werkgevers en werknemers een in de SER tot stand gekomen ‘Advies Arbeidsmarkt’ gepresenteerd. De beknopte samenvatting voor het personeel in de ondernemingen: flex wordt minder flex. Het doel: het beperken van flexwerk, het bevorderen van vaste dienstverbanden, het bieden van meer inkomenszekerheid en het tegengaan van ongelijkheid.

Lees verder

Coronacrisis zorgt voor versoberde arbeidsvoorwaarden

2 juni 2021

Zo’n 40 procent van de werkgevers heeft als gevolg van de COVID-pandemie geprobeerd om de arbeidsvoorwaarden van het personeel te versoberen. Dat blijkt uit de resultaten van OR Trends 2021, een groot onderzoek onder 550 ondernemingsraden in Nederland.

Lees verder

Veel cao’s bevatten afspraken over thuiswerken

2 juni 2021

Het aantal cao’s waarin afspraken over thuiswerken staan is flink toegenomen. In de meeste gevallen gaan die afspraken over een thuiswerkvergoeding. Dat blijkt uit onderzoek door de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).

Lees verder

Wie betaald de niet-gewerkte uren door corona?

2 juni 2021

Als door de overheidsmaatregelen het bedrijf wordt stilgelegd, dan zit het personeel noodgedwongen werkloos thuis. Sommige werkgevers willen vervolgens het personeel verplichten om de niet gewerkte uren in te halen. Maar… kan dat wel?

Lees verder

OR: pak je rol bij de energietransitie

2 juni 2021

Niet alleen grote organisaties als Shell moeten versneld in actie komen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat geldt feitelijk voor elke organisatie en de ondernemingsraad kan daar een grote rol bij spelen.

Lees verder

Corona-vaccinatie voor werknemers?

5 mei 2021

Wat mag de werkgever van zijn werknemers verwachten als duidelijk is dat de gevolgen van de coronapandemie fors te beperken zijn door vaccinatie? En… waar moet de ondernemingsraad op letten?

Lees verder

Ezelsbruggetjes

5 mei 2021

Wie heeft ze niet gebruikt? Of gebruikt ze nog steeds? Ezelsbruggetjes zijn prachtige hulpmiddelen om complexe zaken te onthouden en toe te passen. Ook voor de ondernemingsraad zijn er van die bruggetjes.

Lees verder

Onbelast vergoeden reiskosten opnieuw verlengd

7 april 2021

Op grond van de noodmaatregelen vanwege de coronacrisis mochten werkgevers aan hun werknemers de gebruikelijke vaste reiskostenvergoeding blijven betalen, ondanks het feit dat die werknemers die reiskosten niet maakten omdat er thuis gewerkt werd. Die uitzondering om door te betalen is nu opnieuw verlengd tot 1 juli 2021.

Lees verder