Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Na 20 jaar een collectieve arbeidsvoorwaarde intrekken

30 juni 2020

Een werkgever van een elektronica- en witgoedbedrijf verbiedt zijn personeel om nog langer oude apparaten mee naar huis te nemen. Sommige werknemers repareren die vervolgens en bieden die te koop aan. De afspraak om dat te mogen doen bestaat al meer dan 20 jaar. Alle werknemers moeten tekenen voor het aanvaarden van de nieuwe voorwaarden.…

Lees verder

Wat is er voor de OR van belang bij NOW 2.0?

3 juni 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgt een opvolger: de NOW 2.0. Die wijkt op een aantal onderdelen af van de eerste regeling en op welke manier is de OR betrokken bij NOW 2.0?

Lees verder

Loonkloof mannen en vrouwen wordt steeds kleiner

3 juni 2020

Er is nog een weg te gaan om mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk te belonen. Maar het verschil is in 2019 wel kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was desondanks  14 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er niet…

Lees verder

Recht op langer gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

5 mei 2020

Ouders kunnen nu 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat is onbetaald, tenzij er in de cao of binnen een bedrijf een doorbetaling is geregeld. Maar vanaf augustus 2022 worden de eerste negen weken – bij wet – (gedeeltelijk) betaald.

Lees verder

NOW en de OR

1 april 2020

De coronacrisis heeft het kabinet doen besluiten om een tijdelijke noodmaatregel in te voeren, zodat zoveel als mogelijk werk  behouden blijft. Wat heeft de ondernemingsraad met deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van doen?

Lees verder

Update NVP-sollicitatiecode

1 april 2020

Van tijd tot tijd wordt de NVP sollicitatiecode aangepast aan de actualiteit. In dit geval is het toenemend gebruik van algoritmes bij sollicitatieprocedures daar aanleiding voor geweest. De code wordt in veel bedrijven en organisaties in de regelingen voor werving en selectie toegepast.

Lees verder

Eerste ontslag op cumulatiegrond afgewezen

4 maart 2020

Op 1-1-2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB maakt het mogelijk om verschillende ontslaggronden met elkaar te combineren; de zogenaamde cumulatiegrond of i-grond. Een kantonrechter heeft voor het eerste een uitspraak gedaan over deze i-grond. Voldragen ontslaggrond nodig In het ontslagrecht is een voldragen ontslaggrond nodig om een medewerker…

Lees verder

Jongeren structureel betrekken bij maken van beleid

4 maart 2020

Het SER Jongerenplatform heeft geadviseerd om een generatietoets in te voeren bij het maken van de wet- en regelgeving. Het kabinet gaat serieus met de aanbevelingen aan de slag. Ondertussen kan de ondernemingsraad dat in de eigen onderneming ook al doen.

Lees verder

In 2022 sluiten alle rookruimtes

4 februari 2020

In 2021 moeten alle rookruimtes in het onderwijs, de zorg, de cultuur- en sportsector en overheidsgebouwen worden gesloten en in 2022 is dat voor het gehele bedrijfsleven het geval. Dát is het voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat nu door de ministerraad is aangenomen. En om het roken grondig te…

Lees verder