Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Jongeren structureel betrekken bij maken van beleid

4 maart 2020

Het SER Jongerenplatform heeft geadviseerd om een generatietoets in te voeren bij het maken van de wet- en regelgeving. Het kabinet gaat serieus met de aanbevelingen aan de slag. Ondertussen kan de ondernemingsraad dat in de eigen onderneming ook al doen.

Lees verder

In 2022 sluiten alle rookruimtes

4 februari 2020

In 2021 moeten alle rookruimtes in het onderwijs, de zorg, de cultuur- en sportsector en overheidsgebouwen worden gesloten en in 2022 is dat voor het gehele bedrijfsleven het geval. Dát is het voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat nu door de ministerraad is aangenomen. En om het roken grondig te…

Lees verder

Verschillen tussen uitzenden, payrolling en contracting

4 februari 2020

Nu de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is ingegaan is er vooral voor de payrollers het nodige veranderd. Zo hebben ze nu recht op de zelfde arbeidsvoorwaarden als de collega’s met een arbeidsovereenkomst met de werkgever. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen tussen werken via een uitzendbureau of via een payrollbedrijf?…

Lees verder

Vanaf 1-1-2020 zakelijk een fiets te leasen

7 januari 2020

Werkgevers kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden een fiets leasen en aan hun werknemers ter beschikking stellen. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat tal van oude controleregels zijn vervallen en maakt het daardoor eenvoudiger om zo’n regeling in te stellen. Maar… zoals zo vaak heeft elk voordeel óók een nadeel.

Lees verder

Wat verandert er in 2020?

7 januari 2020

Een nieuw jaar met nieuwe kansen, maar ook met nieuwe wettelijke maatregelen die op 1-1-2020 of later in dit jaar van toepassing worden. Een overzicht van de veranderingen die óók voor de ondernemingsraad van belang zijn.

Lees verder

Werkgever moet meewerken aan ontslag na twee jaar ziekte

4 december 2019

Er zijn al heel wat werknemers geweest die via de rechter een einde wilde maken aan hun slapende dienstverband met hun werkgever. Die oordeelden wisselend over de verzoeken; in een aantal gevallen kreeg de werknemer gelijk, maar ook de werkgever werd in het gelijkgesteld over zijn weigering om de werknemer te ontslaan. De inzet van…

Lees verder

Aparte seniorenregeling niet toegestaan

6 november 2019

Als de ondernemer met een aparte 55+-regeling wil stoppen stappen de bonden en een aantal werknemers naar de kantonrechter om dat te voorkomen. Maar volgens de kantonrechter is de regeling in strijd met de wet. In dit geval de ‘Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid’ (WGBL).

Lees verder

Instemmingsverzoek OR nodig voor beleid tegen discriminatie

6 november 2019

Zowel werkgevers als uitzendbureaus moeten schriftelijk beleid vastleggen om discriminatie bij werving en selectie van personeel te voorkomen. Inspectie SZW gaat controleren op de aanwezigheid én uitvoering van dat beleid, maar ook of de ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd. Niet naleven is geen optie, want de boete kan oplopen tot € 4500 en er ontstaat de…

Lees verder

Nieuwe regels voor oproepkrachten in 2020

6 november 2019

Als op 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt verandert er het nodige op het gebied van het arbeidsrecht. Vooral voor flexibel personeel – nieuw en reeds in dienst – is dat het geval. Voor de OR is het opletten, want het is wel de bedoeling dat de nieuwe regels…

Lees verder