Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Waar liggen de baankansen?

4 november 2020

De coronacrisis zorgt voor oplopende werkloosheid. In veel sectoren is er een overschot aan personeel, terwijl in andere sectoren er een tekort is. Het UWV zocht uit naar welke beroepen werknemers kunnen overstappen. De SER publiceerde het kennisdocument ‘Eigen regie’ om werkgevers en werknemers te stimuleren om regie te hebben over de eigen loopbaan. De…

Lees verder

Voorbereiden op de Brexit

4 november 2020

De coronaperkikelen doen bijna vergeten dat er ook nog een Brexit aanstaande is. Op 31-12-2020 loopt de overgangsperiode af in de ontvlechting van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU). Er wordt nog volop onderhandeld, maar de uitkomst daarvan is ongewis. Bedrijven doen er dan ook goed aan om voorbereid te zijn op…

Lees verder

Verlengen vaste reiskostenvergoeding vervalt per 2021

4 november 2020

Op grond van de noodmaatregelen vanwege de coronacrisis mochten werkgevers aan hun werknemers de gebruikelijke vaste reiskostenvergoeding blijven betalen, ondanks het feit dat die werknemers die reiskosten niet maakten omdat er thuis gewerkt werd. Die uitzondering om door te betalen vervalt op 1-1-2021. Voor het toepassen van de noodmaatregel is het van belang dat de…

Lees verder

Meer geld uitgeven dan het OR-budget is geen goed idee

4 november 2020

Het vierde lid van artikel 22 van de WOR maakt het mogelijk om tussen ondernemingsraad en bestuurder een budget af te spreken. Daar kunnen onkosten voor abonnementen, scholing en advies door externe deskundigen worden opgenomen. Binnen dat budget is de ondernemingsraad zelf verantwoordelijk voor de besteding ervan. Er ontstaan problemen als er meer wordt uitgegeven…

Lees verder

Bonus voor zorgmedewerkers

7 oktober 2020

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voorwaarden bekend gemaakt waaronder aan personeel de z.g. zorgbonus van € 1000 netto kan worden toegekend. De bonus is vooral bedoeld voor de medewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19.

Lees verder

Doe mij maar een thuiswerkvergoeding

7 oktober 2020

Voor de rijksambtenaren is in de cao een thuiswerkvergoeding afgesproken. Die krijgen naast loonsverhoging en een eenmalige uitkering óók een thuiswerkvergoeding. Het is aannemelijk dat de vakbonden in elke cao-onderhandeling die vergoeding op hun wensenlijstje zetten. Maar er zijn genoeg ondernemingen waar de arbeidsvoorwaarden niet door de bonden worden geregeld. Daar liggen kansen voor de…

Lees verder

Wetsvoorstel voor verplicht gesprek over bereikbaarheid

2 september 2020

Als het aan Tweede Kamerlid Van Dijk (PvdA) ligt komt eer een verplichting voor werkgevers om met hun werknemers een gesprek aan te gaan over hun bereikbaarheid buiten werktijd. Hij heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om die verplichting in de Arbowet op te nemen.

Lees verder

Nieuwe Leidraad Aanstellingskeuringen

2 september 2020

Vroeger was het heel normaal om – als onderdeel van elke sollicitatieprocedure – een keuring te ondergaan. Zo’n keuring is voor dat doel al lang niet meer toegestaan, behalve als de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of die van andere mensen.Er is een herziene ‘Leidraad Aanstellingskeuringen 2020’ ontwikkeld,…

Lees verder

Interview Jolande Janssen – De Voort Advocaten

30 juni 2020

Jolande Janssen is 10 jaar advocaat en werkt bij De Voort Advocaten in Tilburg en is werkzaam in de vakgebieden arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, sport & recht en zorg & recht. Ze staat ondernemingsraden bij in het overleg met de bestuurder en in procedures bij kantonrechter en Ondernemingskamer en is gespecialiseerd in arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. 

Lees verder