Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Vanaf 1 maart: STAP-budget voor scholing en ontwikkeling beschikbaar

2 februari 2022

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal 1.000 euro aanvragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De subsidie kan benut worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding, zodat de medewerker goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie is een goede aanleiding om het als OR…

Lees verder

Van belang voor de OR: wetswijzigingen in 2022

5 januari 2022

Per 1-1-2022 en later in het jaar is en worden wetswijzigingen van kracht die voor elke ondernemingsraad van belang zijn. Daarbij wordt ook de WOR gewijzigd.

Lees verder

Een derde van de werkgevers geeft thuiswerkvergoeding

5 januari 2022

Bijna alle werkgevers geven een reiskostenvergoeding (91%) aan hun werknemers. In ruim een derde van de organisaties wordt inmiddels een thuiswerkvergoeding aangeboden (37%). Dit blijkt uit recent onderzoek door een uitgeverij.

Lees verder

Invloed op de strategische onderwerpen

5 januari 2022

Doorgaans heeft de OR vooral invloed op de besluit die op tactisch niveau in de organisatie genomen worden. Deze besluiten komen tot stand op basis van eerder gemaakte strategische besluiten. Hoe kan de OR ook invloed op deze strategische keuzes hebben?

Lees verder

Geen instemmingsrecht OR en PVT bij invoering coronatoegangsbewijzen?

1 december 2021

In zijn toelichting op het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen’ van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil hij het instemmingsrecht van de ondernemingsraad laten vervallen. De Jonge stelt dat de OR geen instemmingsrecht heeft bij de invoering van coronatoegangsbewijzen op de werkvloer of bij de invoering van alternatieve maatregelen omdat de…

Lees verder

Betaald ouderschapsverlof per 2-8-2022

3 november 2021

Door de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Betaald ouderschapsverlof op 12 oktober 2021 krijgen ouders per 2 augustus 2022 het recht op deels betaald ouderschapsverlof. Vanaf die datum zijn er voor beide ouders meer mogelijkheden om werk- en zorgtaken met elkaar te combineren.

Lees verder

Ondernemingsraad en klimaattransitie

6 oktober 2021

Elke ondernemingsraad heeft adviesrecht op een besluit voor ‘het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu’. Daar valt dus óók de energie- en klimaattransitie onder. Medezeggenschapsadviseur Niko Manshanden…

Lees verder

Een onbelaste vergoeding van € 2 per thuiswerkdag

6 oktober 2021

Uit het Belastingplan 2022 wordt duidelijk dat werkgevers vanaf 1-1-2022 maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast mogen vergoeden. Dat betekent dat er geen beroep gedaan hoeft te worden op de werkkostenregeling om thuiswerkkosten te vergoeden. En daarmee is er ook geen geldig excuus meer voor ondernemers om niet tot vergoeding van…

Lees verder

Werkgevers gaan het thuiswerken nog beter faciliteren

1 september 2021

Onderzoek onder ruim 1.100 bedrijven met meer dan 100 medewerkers door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat zien dat een groot deel van de werkgevers het thuiswerken beter willen faciliteren. Dat betekent betere arbeidsomstandigheden thuis, zoals een goede stoel. Ook de thuiswerkvergoedingen moeten beter geregeld worden en moeten de reizen van hun werknemers duurzamer.

Lees verder