Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Instemmingsrecht op het stopzetten van de woon/werk reiskostenvergoeding?

6 juli 2022

Er ontstaat verschil van mening tussen een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) en de ondernemer als die een besluit neemt om de vergoeding van de woon/werkreiskosten i.v.m. het thuiswerken op te schorten. De GOR claimt instemmingsrecht, de ondernemer is het daar niet mee eens. De gerechtshof mag er in hoger beroep een uitspraak over doen.

Lees verder

Achteroverleunen met de externe deskundige

4 mei 2022

De wetgever heeft het maar goed voor gehad met de ondernemingsraad. Neem nu het recht om externe deskundigheid te raadplegen bij onvoldoende kennis of kunde van de raad. Dat is toch zonder meer positief te noemen? Zeker, maar dat inschakelen van een externe professional heeft ook risico’s.

Lees verder

Leidraad voor de PVT geactualiseerd

6 april 2022

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft zijn Leidraad personeelsvertegenwoordiging (PVT) geactualiseerd. De leidraad kan behulpzaam zijn bij het instellen van een PVT, maar ook bij het actualiseren van het PVT-reglement. PVT’s kunnen op verzoek van (meer dan de helft van) werknemers worden ingesteld in ondernemingen waarin tussen 10 en 50 werknemers werkzaam zijn.

Lees verder

Gedoe over de COVID-19 urenbank

6 april 2022

De vakbonden zijn het niet eens met de gang van zaken in een productiebedrijf over de uren die medewerkers door de COVID-lockdown niet of minder gewerkt hebben. Uiteindelijk moet de kantonrechter daar een oordeel over geven.

Lees verder

OR stemt in met verlaging arbeidsvoorwaarden

1 maart 2022

Als de onderneming te maken krijgt met tegenvallende bedrijfsresultaten wordt er ingegrepen. Als eerdere maatregelen onvoldoende werken wordt het voorstel gedaan om de arbeidsvoorwaarden te verlagen. De OR adviseert positief op dit voorstel, maar acht werknemers zijn het daar niet mee eens. Ze stappen naar de rechter om de verlaging van hun salaris aan te…

Lees verder

Geen instemmingsrecht voor wijziging jubileumregeling

2 februari 2022

Als een ICT-ondernemer de jubileumregeling aanzienlijk versobert wil de COR dat daarvoor instemming wordt gevraagd. De kantonrechter geeft de COR gelijk, maar in hoger beroep krijgt juist de ondernemer gelijk. Wat heeft hier gespeeld?

Lees verder

Bestuurder schrapt R&D-afdeling, OR stapt naar de OK

2 februari 2022

De Nederlandse bestuurder van een internationaal concern wil de research- en developmentafdeling (R&D) van Nederland naar Zweden verplaatsen. Daarmee gaan 8 arbeidsplaatsen verloren: van de 11 huidige R&D-medewerkers krijgen er 2 een andere functie, en is voor 1 medewerker de functie onveranderd. Er ontstaan meningsverschillen tussen OR en bestuurder over de toepassing van het adviesrecht.…

Lees verder

OR-lid mag niet worden ontslagen

5 januari 2022

Al eerder lag er een conflict tussen de bestuurder en medezeggenschap bij zorginstelling Kalorama. Na drie jaar laait dit conflict op en vraagt de bestuurder bij de kantonrechter toestemming om een OR-lid te ontslaan. De bestuurder wordt in het ongelijk gesteld.

Lees verder

Voorlopig Reglement in strijd met de WOR

1 december 2021

Als een ondernemer bezig is met het instellen van een ondernemingsraad stapt een uitzendbureau naar de kantonrechter om de verkiezingsprocedure te verbieden. In het voorlopig reglement zijn geen medezeggenschapsbevoegdheden voor uitzendkrachten opgenomen, en dat is in strijd met de wet. De kantonrechter geeft zijn oordeel.

Lees verder