Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

Ondernemingsraad wil andere medezeggenschapsstructuur

1 september 2021

Een veel voorkomend gevolg van grote organisatiewijzigingen is dat de medezeggenschapsstructuur moet worden aangepast. Dat gaat niet altijd zonder verschil van mening. Bij de Belastingdienst kiest een van ondernemingsraden voor een hoger beroep bij het hof, nadat de raad van de kantonrechter geen gelijk gekregen heeft. Hoe kijkt het hof aan tegen de gevolgen van…

Lees verder

Enquête over de functie van ambtelijk secretaris

7 juli 2021

OR Ondersteuning, de organisatie voor bemiddeling voor ambtelijk secretarissen (AS) heeft onderzoek laten doen naar de functie van de AS. De functie ontwikkelt zich steeds meer van een administratieve taak naar coaching en beleidsmatig of adviserend niveau. Tegelijkertijd is er veel vraag naar ambtelijk secretarissen, maar het aanbod stagneert. Organisatieadviesbureau Eprom voerde onderzoek uit onder…

Lees verder

De achterban raadplegen bij opgelegde geheimhouding

2 juni 2021

Een ondernemingsraad heeft van de bestuurder geheimhouding opgelegd gekregen bij de adviesaanvraag over een grote wijziging in de organisatie. Nu wil de OR toch een aantal mensen raadplegen over belangrijke kwesties uit het plan; kan dat?Advocaat Dennis Schwarz en opleider/adviseur Ger Janssen geven antwoord.

Lees verder

Wetsvoorstel ‘Wet op het recht op onbereikbaarheid’ naar Tweede Kamer

2 juni 2021

Het is voor iedere werknemer belangrijk om buiten werktijd niet gestoord te worden over werkzaken en -problemen. Op die manier is er balans te krijgen in werk en privé en neemt de werkbeleving in de vorm van werkdruk en werkstress af. Een initiatief wetsvoorstel dat het recht op onbereikbaarheid moet regelen wordt nu door de…

Lees verder

De limitatieve opsomming in het 1e lid van artikel 27

2 juni 2021

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is lang niet voor alle personele regelingen van toepassing. Het eerste lid van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat een zogenaamde limitatieve opsomming van de regelingen waarop de OR wél instemmingsrecht heeft. Onlangs deed de kantonrechter een uitspraak over het stoppen van de reiskostenvergoeding door de…

Lees verder

OR krijgt rol om loondiscriminatie tegen te gaan

5 mei 2021

‘Wat verdien je in je huidige functie?’ Die vraag mogen werkgevers binnenkort niet meer aan hun sollicitanten stellen. Daarnaast moeten ze vóóraf aangeven wat het aanvangssalaris van een vacante functie is. En houden ze zich niet aan deze bepalingen, dan heeft de werknemer recht op achterstallige loonbetaling. Op grond van nog in te voeren Europese…

Lees verder

SER ondersteunt met stappenplan ‘OR zoekt jonge collega’s’

5 mei 2021

Meer jongeren betrekken bij de medezeggenschap. Dát is het doel van het stappenplan van de SER om dat voor elkaar te krijgen. Het is nog altijd zo dat de jongeren minder in de ondernemingsraden vertegenwoordigd zijn. Het stappenplan kan helpen om daar actief wat aan te doen.

Lees verder

OR-privacyboekje voor bescherming privacy op de werkvloer

5 mei 2021

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de regelingen die de persoonsgegevens van medewerkers moeten beschermen. Ook de systemen die gebruikt kunnen worden om aanwezigheid, prestaties of gedrag kunnen volgen vallen onder het instemmingsrecht van de OR. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft speciaal voor de OR een OR-privacyboekje geschreven.

Lees verder

Besluit genomen zonder instemming van de OR

7 april 2021

Welk oordeel heeft de kantonrechter als de bestuurder vervangende instemming vraagt voor het aanpassen van secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl de bestuurder daar al een besluit over genomen heeft zonder de instemming van de OR af te wachten?

Lees verder