Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

OR-advocaat wil zijn rekening nog steeds betaald zien

3 november 2021

Een geschil over de kosten die een door de OR ingehuurde advocaat heeft gemaakt komt in een volgende fase. De bestuurder wil deze extra kosten niet betalen, en daar heeft de advocaat bezwaar tegen gemaakt. Van de kantonrechter is de zaak nu bij het gerechtshof aanbeland.

Lees verder

Geen checklist alstublieft

6 oktober 2021

Jarenlang heb ik me er schuldig aan gemaakt: het maken en publiceren van OR-checklijstjes in de vakbladen. Voor alle denkbare advies- en instemmingsplichtige gebeurtenissen. En ze gingen erin als koek! Tot ik erachter kwam dat ze meer kwaad dan goed doen. Een checklist is namelijk per definitie geen maatwerk. En maatwerk is wel wat een…

Lees verder

Meer jongeren in de OR. Hoe doe je dat?

6 oktober 2021

De SER heeft een oproep gedaan aan organisaties om hun ervaringen met het betrekken van jongeren bij de medezeggenschap te delen. Het doel is om daarmee andere ondernemingsraden te inspireren en te stimuleren om werk te maken van de jongeren in de onderneming. Drie ondernemingsraden laten hun aanpak zien.

Lees verder

Sneller medezeggenschapsmogelijkheden voor uitzendkrachten

6 oktober 2021

Zo af en toe wordt er nog wat aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR) veranderd. In dit geval gaat de verandering over de betrokkenheid van uitzendkrachten bij de medezeggenschap van de onderneming waarin ze voor het uitzendbureau aan het werk zijn. Ook verandert er wat in de vereisten voor de instelling van een vaste…

Lees verder

OR stapt op vanwege angstcultuur

1 september 2021

Het per direct opstappen van de gehele ondernemingsraad van stoffenfabrikant Vlisco in Helmond is vooral een signaal van de heersende angstcultuur. Best een lastig dilemma om zo’n besluit te nemen, want daarmee zet de raad zich buitenspel als het om de aanpak van die angstcultuur gaat.

Lees verder

Ondernemingsraad wil andere medezeggenschapsstructuur

1 september 2021

Een veel voorkomend gevolg van grote organisatiewijzigingen is dat de medezeggenschapsstructuur moet worden aangepast. Dat gaat niet altijd zonder verschil van mening. Bij de Belastingdienst kiest een van ondernemingsraden voor een hoger beroep bij het hof, nadat de raad van de kantonrechter geen gelijk gekregen heeft. Hoe kijkt het hof aan tegen de gevolgen van…

Lees verder

Enquête over de functie van ambtelijk secretaris

7 juli 2021

OR Ondersteuning, de organisatie voor bemiddeling voor ambtelijk secretarissen (AS) heeft onderzoek laten doen naar de functie van de AS. De functie ontwikkelt zich steeds meer van een administratieve taak naar coaching en beleidsmatig of adviserend niveau. Tegelijkertijd is er veel vraag naar ambtelijk secretarissen, maar het aanbod stagneert. Organisatieadviesbureau Eprom voerde onderzoek uit onder…

Lees verder

De achterban raadplegen bij opgelegde geheimhouding

2 juni 2021

Een ondernemingsraad heeft van de bestuurder geheimhouding opgelegd gekregen bij de adviesaanvraag over een grote wijziging in de organisatie. Nu wil de OR toch een aantal mensen raadplegen over belangrijke kwesties uit het plan; kan dat?Advocaat Dennis Schwarz en opleider/adviseur Ger Janssen geven antwoord.

Lees verder

Wetsvoorstel ‘Wet op het recht op onbereikbaarheid’ naar Tweede Kamer

2 juni 2021

Het is voor iedere werknemer belangrijk om buiten werktijd niet gestoord te worden over werkzaken en -problemen. Op die manier is er balans te krijgen in werk en privé en neemt de werkbeleving in de vorm van werkdruk en werkstress af. Een initiatief wetsvoorstel dat het recht op onbereikbaarheid moet regelen wordt nu door de…

Lees verder